Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 06/2005 – červenec a srpen

Zpravodaj 06/2005 – červenec a srpen

Milí Příbramáci,

léto je v plném proudu. Ze začátku nám trochu popršelo, pak jsme si užili tropických veder a teď je to zase počasí tak akorát prázdninové. Zvu vás na procházku do minulosti. Ukážu vám, jaké léto zažila Příbram přesně před 80 lety.

 

Červenec 1925 byl chladný a deštivý, srpen teplý. 5.7. v podvečer upálení Mistra Jana Husa se vypravil od hasičské zbrojnice průvod několika set příbramských občanů ke kapličce sv. Floriána nad školou. Tady se konala malá slavnost s pálením hranice, kterou pořádala místní osvětová komise.

Koncem července dopadla na Příbram živelná pohroma. 23.7. v 19 h se rozpoutala nad obcí prudká, dlouhotrvající bouře a průtrž mračen. Déšť se hustě lil z těžkých šedých mračen osvětlovaných blesky. Kalné proudy vod se začaly valit z polí a lesů do vesnice. Rybník na návsi se rychle naplnil a nekončící příliv vody hrozil protržením hráze. Voda však silnou hráz nezdolala, přelévala se přes vrch. Jen u stavidla způsobila malou průrvu.

Mnohé sklepy se naplnily vodou, která se drala všude. Zatopila i hostinec Jana Dobiáše č. 17. Vnikla na dvůr, vyplaveny byly obytné místnosti i taneční sál.

Hukot vody a nepřestávající hromobití děsily obyvatelstvo. Lidé zachraňovali, co se dá, vyváděli dobytek z ohrožených míst. A to všechno ve tmě začínající noci. Nejhůř bylo na Brodku. Tam voda nestačila protékat obloukem velkého mostu a zaplavila do výše 1,5 m zahrádky nad ním a začala vnikat do domů v ulici podél potoka. V čísle 97 ohrožovala voda úly umístěné 3/4 m nad zemí. Majitelka domu Marie Sieglová včelstva zachránila s nasazením vlastního života. Nářek a volání se neslo Brodkem a bylo přehlušováno hukotem rozbouřeného potoka, ve kterém jindy bývá sotva pár centimetrů vody. Teprve k půlnoci byla zalarmována hasičská pomoc. Záchranné práce ztěžovala tma a hustý déšť.

Velké obavy měli lidé o osud obyvatel Příbramského mlýna, který leží hluboko pod vesnicí a stékají se u něj vody od Příbrami i Popovic. Nikdo neměl odvahu jít se tam ve tmě a bouři podívat. Až k ránu, když se bouře utišila, byla do mlýna vyslána hasičská hlídka. Voda se hrnula přes mlýnské zahrady a dvůr. Všechny ploty byly strženy, zatopeny byly nižší části chlévů a jedno obytné stavení. Jinak mlýn vodě odolal bez větších škod.

V obci nikdo nepamatoval takovou obrovskou povodeň a není divu, že lidé byli velmi vystrašeni. Horníci pracující na dole Ferdinand v Babicích museli jít z odpolední směny, která končila ve 22 h, domů oklikou přes Zakřany a Popovice, přišli domů po 1 h ráno.

Teprve druhého dne bylo možné shlédnout, co povodeň napáchala. Z polí byla splavena ornice, louky zaplaveny a zaneseny blátem, brambory a řepa vyplaveny. Hodně cest bylo poškozených, břehy podemlety, můstky a lávky strženy. Obecní silnice na Brodku byla u kalového propustku protržena a před domy č. 179, 192 a 193 podemleta a odplavena. Tam byl také stržen betonový můstek. Hluboký úvoz, kterým vedla cesta do Zakřan, byl kvůli sesutým břehům dlouho nesjízdný. Pod tímto vývozem byla ohrožena i železniční trať. Velký železniční most nestačil pojmout přívaly vod a ty před ním vytvořily jezero, které zatopilo Doubské louky a spodní část polí.

Třetího dne přijela do Příbrami okresní komise posoudit povodňové škody. Zemědělci dostali slevy na daních. Úroda byla nakonec dobrá – obilninám voda příliš neuškodila, okopaniny zemědělci stihli doopravit, slabá byla jen druhá senoseč. Na výzvu obecní rady pomáhali občané při opravě cest. Obecní silnice byla rekonstruována nákladem 1170 Kč, později dostala obec na opravy malou státní podporu. Červencová bouře zasáhla i Vysoké Popovice a velké škody napáchala povodňová voda zejména na Zastávce.

Povodeň v Příbrami je zajímavým důkazem nevyzpytatelnosti působení přírodních sil. Obec leží v kopcích, jeden její potok pramení v Dědině (nyní zatrubněný), druhý zhruba 1 km nad Brodkem. Nikde žádná větší řeka, vláhy bývá spíše nedostatek než přebytek. A přesto nastala situace, kdy se nad vesnicí zřejmě zastavila bouře a vylila na ni tolik vody, že nestačily mosty, břehy, hráze. Stalo se to v dávných dobách, kdy člověk příliš nezasahoval do krajiny, ale i těch několik mostů, které vodě stály v cestě způsobilo stoupání hladiny proti proudu. Povodně jsou přírodní jev – byly, jsou a budou – člověk je musí předvídat a počítat s nimi ve svých stavebních záměrech.

(podle kroniky ju)

 

INTEGROVANÁ DOPRAVA

Naše obec bude od 1.9.2005 zahrnuta do jednotného dopravního systému města Brna a okolí. Patří sem linkové autobusy, vlaky, tramvaje, trolejbusy... Mezi výhody patří:

  • jednotné jízdenky (platné pro autobus v Příbrami, i v brněnské tramvaji)
  • jednotné předplatné (Přibramáci dojíždějící do Brna budou mít jednu kartičku)
  • dojde ke sjednocení jízdného (cena jízdného bude v regionu počítána stejně)
  • pravidelnost spojů (příjezd nebo odjezd z Příbrami vždy ve stejnou minutu)
  • možnost přestupů (na jednu jízdenku lze cestovat více dopravními prostředky)
  • lepší návaznost spojů

Novinkou je určování ceny jízdného. Mapa okolí Brna je rozdělena do pásem. Cena jízdného je závislá na počtu projetých pásem. Ilustrativní ceny pro jednu jízdu:

Příbram – Zastávka  = 2 zóny 6 Kč děti do 15 let – 3 Kč
Příbram – Brno = 5 zón 29 Kč 14 Kč
Příbram – Velká Bíteš = 3 zóny 19 Kč 9 Kč

Více na www.idsjmk.cz

 

VODA

Obec má projekt a všechny povolení pro dostavbu vodovou v Příbrami. Ve výběrovém řízení vyhrála firma VaS Rosice, se kterou máme dobré zkušenosti. Stavbu povede p. Pokorný, dodržování zájmů obce bude kontrolovat stavební dozor Ing. Nedoma. Dostavba vodovodu byla rozfázována do několika etap a teď už záleží jen na přísunu peněz. Předminulý týden byla podepsána smlouva na výstavbu etapy B4 (spodní ulice ke hřišti), B2 (ulička k Sysovým) a úseku od Haničáků k Hlavoňkovým. Další ulice budou následovat začátkem roku 2006.

 

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

Obec podepsala smlouvu na pronájem půdních prostor pro instalaci hlavních antén. V příštím týdnu proběhne instalace páteřního rozvodu, pak zkušební provoz a od poloviny srpna bude zahájeno připojování zájemců. Firma Pressdata, již dnes zkvalitňuje svoje služby – rychlost připojení bude o 1/4 rychlejší – za stejné peníze.

 

PRODEJNA POTRAVIN

Prodejna potravin je od června v soukromých rukách firmy Jednota Moravský Krumlov, která vyhrála dražbu budovy. Před tím provozovala potraviny Obec a ta teď předkládá závěrečný účet: Do hospodaření bylo vloženo 272 942,84 Kč, na konci se vrátilo 189 314,81 Kč. Za tři roky hospodaření bylo proděláno 83 628,03 Kč.

Obec vždy měla prioritu “dostatečný sortiment za rozumnou cenu”. A toto heslo prosazujeme i u nového majitele – již proběhlo jednání na téma dostatek pečiva. Zastupitelstvo bude vždy hájit zájmy občanů a tak pokud máte nějaké připomínky, sdělte je na Obecním úřadě. Můžete také volat přímo p. Löflera odpovědného za příbramskou prodejnu (602 520 417 nebo 515 300 319). Rád si vyslechne vaše náměty na zlepšení, rozšíření a dostatek sortimentu.

 

AKCE V ZÁŘÍ

9. a 10.9. – Závody cestovních vozů (jedna etapa vede přes Příbram)

17. a 18.9. – Tradiční hody (v sobotu hraje p. Jelínková, v neděli Doubravěnka)

Podrobně jsme o akcích informovali v květnovém a červnovém zpravodaji.

 

HUMOR

Jeden kouzelník pracoval na rekreační lodi a jelikož se publikum měnilo, mohl opakovat tytéž triky pořád dokola. Měl však jeden problém: Kapitánův papoušek viděl ta kouzla už tolikrát, že už pochopil, v čem spočívají všechny ty triky, a začal narušovat show tím, že je prozrazoval. Křičel například: "Podívejte - to není ten samý klobouk. Pozor - má pod stolem schované květiny. Cha - všechny karty jsou esa." Kouzelník zuřil, ale nemohl proti tomu nic dělat, protože papoušek patřil kapitánovi. Jednou však došlo k nehodě a loď se potopila. Kouzelník se zachránil na kusu prkna, ale zjistil, že spolu s ním pluje na prkně i papoušek. Dívali se jeden na druhého, ale nepromluvili spolu ani slovo. Přešly tak tři dny a čtvrtého dne papoušek jako první promluvil: "O.K. vzdávám to. Nemůžu na to přijít. Kam jsi tu loď schoval?"

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červenci oslavili životní jubileum Jan Patočka (50), Lidmila Dvořáčková (70), Drahomíra Pospíšilová (80) a Anna Lišková (80). V srpnu se dožívá významného jubilea Vlasta Matulková (75) a Květuše Foralová (75). Blahopřejeme!


Článek byl publikován 12.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o