Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 08/2005 – listopad

Zpravodaj 08/2005 – listopad

Milí Příbramáci,

listopad nebývá nejoblíbenějším měsícem v roce. Postupně se mění počasí, paní zima přebírá vládu od babího léta, venku je sychravo a chladno. Přesto se i v tomto období najdou slunečné dny, které přímo vybízejí k procházkám. Kdo se odhodlá vyrazit třeba k rybníku, nebo do lesa, nebude litovat. Příroda se postupně ukládá k zimnímu spánku, je trošku jinačí, než po zbytek roku, má v sobě určité kouzlo, které stojí za to vidět.

I z lékařského hlediska je doporučeno využít slunečných dnů. Je prokázáno, že slunce působí na člověka pozitivně, pomáhá v těle produkovat hormon endorfin, který se někdy nazývá hormon dobré nálady. Takže kdo chce mít dobrou náladu, ať za pěkných dnů nelenoší doma a raději jde ven například obejít obec a zjistit co je kde nového.

 

 

EKOLOGICKÝ KOUTEK

Předešlý článek vybízí k podzimní procházce. Lidé, kterým není lhostejná ekologie, by si mohli udělat okruh po bývalých divokých skládkách, které dříve k nelibosti všech bujely kolem Příbrami.

Dnes je situace jiná a dá se říct, že je uspokojivá. Všechny smetiště byly postupně zlikvidovány a dnes se odpadky v přírodě téměř nevyskytují. Nemálo k tomuto skvělému stavu přispěla možnost odvozu igelitových pytlů, pokud se odpadky nevejdou do popelnice před domem. Pozitivně přispívají také Sokoli, kteří téměř již tradičně sváží na jaře železný šrot. Občané si také zvykli na pravidelný sběr nebezpečného odpadu (to jsou televizory, ledničky, plechovky od barev, prošlé léky, pneumatiky, autobaterie, atd.). Dá se říct, že naplno se využívají kontejnery na sklo, plast a papír umístěné u obecního úřadu.

Divoké skládky zmizely. Teď je jen třeba zajistit, aby se už nikdy znovu neobjevily. Na místech skládek budou zasázeny stromy. Pro občany to znamená jediný úkol: Maximálně využívat možnosti odvozu všech druhů dopadu a netahat se s ničím do lesa. Je nezbytné, aby každý byl odpovědný za svoje odpadky a zajistil jejich řádnou likvidaci. Splnit tuto povinnost nelze zadarmo. Vzhledem k všeobecnému nárůstu cen lze předpokládat asi 10% zvýšení poplatků pro příští rok. O výši poplatků budete informováni po novém roce. Jen pro zajímavost: V Příbrami je jen jediná rodina, která zatím nezaplatila za odvoz odpadu v letošním roce. Bude s nimi v této věci ještě jednáno.

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA CEST

V letošním roce se v obci objevila novinka – žluté kontejnery na posypový materiál. Kontejnery jsou vyrobeny z plastu takže jejich životnost je opravdu dlouhá. Další výhodou je možnost uzavření posypového materiálu těsným víkem, aby při dešti nedocházelo k vyplavování soli z posypové směsy.

A kde tyto kontejnery najdete? Z důvodu nemalých pořizovacích nákladů byly pořízeny zatím jenom tři. Jeden kontejner je v kopci pod školou, jeden je u kaple a jeden je u obecního úřadu. V příštích letech počítáme s dalším dovybavováním obce a postupnou výměnou dnes již dosluhujících dřevěných beden.

 

PÁLENÍ LISTÍ

Listopad získal název podle toho, že téměř všechny stromy ztratí během tohoto měsíce listí. A co s ním? Buď se dá zkompostovat, nebo spálit. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, připomínáme, že byly stanoveny dny pro pálení středa a sobota. Je to z toho důvodu, aby s nepříjemným kouřem počítaly hospodyňky, a aby si na tyto dny neplánovaly praní, aby v tyto dny nevětraly apod.

Samozřejmě se při pálení nesmí zapomenout na protipožární pravidla, aby oheň neudělal víc škody jak užitku. Jistě není třeba připomínat, že je ideální, když jde vítr směrem ven z obce.

 

DUHOVÉ HŘIŠTĚ

Na školním hřišti se připravuje stavba asfaltového oválu, kde se budou na jaře prohánět děti na kolech koloběžkách, kolečkových bruslích… Součástí stavby bude také nové oplocení – jako bariéra před nebezpečnou silnicí.

Na stavbu se podařilo získat dotaci z ČEZu, proto nese název Duhové hřiště. Podmínkou pro čerpání dotace bylo zahájení stavby v letošním roce. Peníze nám byly přiděleny a hřiště bude dokončeno na jaře, hned jak počasí dovolí.

 

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

Většina zájemců o bezdrátový internet je již připojena a užívá si vysoké rychlosti připojení, bez omezení stahování dat. Zůstává několik problematických míst v obci, které nejsou pokryty signálem. Problém se bude řešit v tomto a příštím týdnu.

Zajímavou možností je telefonování přes internetovou linku. Minutové hovorné je o něco levnější než u konkurence, ale co je daleko zajímavější, neplatí se téměř žádný paušál. Telefonování přes internet může být až o 1/2 levnější! Další informace na www.ab-net.cz

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Minulý týden byla zakoupena licence k doméně www.pribramnamorave.cz a brzy zde najdete novou prezentaci naši obce. Na obrázku vpravo je titulní stránka. Budou zde k mání všechny důležité informace o obci, krátké aktuality, zprávy o aktivitách v obci. Samozřejmě zde budou všechny čísla obecního zpravodaje a svoji sekci bude mít také kronika. Bude možné listovat v elektronických verzích všech obecních kronik (mimo té jedné ztracené).

Nová obecní doména má tu výhodu, že lze zaregistrovat neomezené množství mailových schránek. Kdo z občanů má zájem o zřízení schránky s názvem např. jan.novak@pribramnamorave.cz , nechť se přihlásí na obecním úřadě nebo na adrese mistostarosta@pribramnamorave.cz .

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK OBCE

Příbram na Moravě je po televizní reportáži o něco více známá, než před tím. Televize u nás natáčela kvůli osobě, která v Příbrami již nebydlí. Jedná se o bývalou ředitelku školy, která zpronevěřila finanční hotovost určenou na provoz školy. Nyní byla tato osoba uznána vinnou ze skutku zpronevěry a byla právoplatně odsouzena.

To ještě neznamená, že má povinnost vrátit peníze obci. Proto byl pověřen právník, který v občanském soudu bude vymáhat brzké vyplacení 160 427,- Kč. Velkou pomocí je právoplatný rozsudek – v případě, že nebude chtít dlužnice platit, bude na ni uvalena vazba.

Další pohledávky budou vymáhány na firmě Agrogas. Tato firma v minulosti realizovala v naší obci rozvod plynu. Dostala zaplaceno za práci, včetně asfaltování rýh po výkopech. Opravit silnice již firma nestihla, neboť zkrachovala. V pondělí proběhne jednání se správcem konkurzní podstaty o náhradě neprovedených prací.

 

VODOVOD

Kolaudace vodovodních řádů B2 a B4 proběhne 29.11. Jedná se o spodní ulici ke hřišti a uličku k Sysovým. Bylo vyfakturováno 412 tis. Kč což je 1012 Kč/m délky potrubí. Cena je to skvělá, když připomenu, že první etapa (tedy základní smyčka vodovodu přes obec) byla v minulosti realizována za 1624 Kč/m.

Špatnou zprávou je fakt, že obci nebyla pro tento rok přidělena dotace na vodu. Úředníci podali vysvětlení, že v dnešní době se již nepodporují rozvody vody, neboť kdo chtěl, tak si je již pořídil. Nyní má zelenou výstavba kanalizací a čističek. Problém je v tom, že na dotace dosáhnou pouze obce nad 1200 obyvatel. Malé obce budou řešeny v druhé vlně.

Ale zpět k vodě. Pokud se nepodaří sehnat dotaci na dokončení vody, prodlouží se realizace o jeden rok. Výhodou je, že obec bude méně zadlužená. Přesto neskládáme zbraně a budeme se snažit zajistit dotaci na vodu v příštích letech a všechny připojit co nejdříve.

 

TELEGRAFICKY ZE ZASTUPITELSTVA

  • Získali jsme dotaci 7 000 Kč na výsadbu a prořízku obecního lesa
  • Nedaleko Ráčilovi hájenky vyroste na jaře stožár pro pokrytí obce signálem Oskaru

 

AKCE PRO SENIORY

Obecní úřad si neobyčejně váží práce, kterou pro nás odvedli dříve narození. Jako malá pozornost je pro ně chystáno první setkání občanů Příbrami, kteří již ukončili produktivní věk. Všichni důchodci jsou srdečně zváni tuto neděli 20.11.2005 ve 14.00 do sálu zahrádkářů, kde je pro ně nachystáno dvouhodinové pásmo písniček a vzpomínání. Těšíme se na vás. Vaši zastupitelé.

 

HUMOR

Po dlouhé době se sejdou na stromě tři kamarádi - upíři. Všichni mají krvavé obličeje a každý se chlubí: První povídá: "Vidíte támhleto stádo ovcí? To jsem celé vysál JÁ!"

Odpoví mu pochvalné mručení ostatních. Druhý povídá: "Vidíte tamto stádo krav? To je moje práce!" Opět pochvala od kamarádů. Třetí, s nejkrvavějším obličejem: "Vidíte támhletu věž? Tak tu já jsem neviděl!"

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V listopadu se dožívá významného jubilea Marie Vaverková (65). Blahopřejeme!


Článek byl publikován 12.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o