Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 07/2005 – září a říjen

Zpravodaj 07/2005 – září a říjen

Milí Příbramáci,

v září jsme nestihli vydat samostatné číslo Zpravodaje a proto dostáváte nyní informace za dva měsíce. Věřím, že budete souhlasit s mým názorem, že nejvýznamnější události v září byly hody, které se opravdu vydařily. Veselá byla už předhodová zábava. Nedělní zvaní a odpolední průvod se starými zvyky si ve sváteční náladě užili krojovaní účastníci i přihlížející občané. Děkujeme všem stárkům, stárkovým, rychtářovi, policajtům, kočímu, dětem a ženám v krojích za pestrou podívanou, tance a písničky, kterými prozářili na jedno odpoledne příbramské ulice a náves. Na příjemném průběhu hodů mají nemalou zásluhu všichni, kteří pomáhali s přípravou sálu, návsi, organizováním, půjčováním krojů atd. Děkujeme také všem rodinným příslušníkům, kteří připravovali a srdečně a štědře nabízeli občerstvení pro hodový průvod.

 

 

 

PO PRÁZDNINÁCH S CHUTÍ DO ŠKOLY

A zase začal nový školní rok. Již podruhé jsme jej zahájili trochu netradičně o den dříve. Zorganizovali jsme zahradní slavnost. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradě, s rodiči či prarodiči pak opéct špekáčky nebo si vyrobit klaunovský nos. Myslím, že pro všechny, kdo přišel, to bylo příjemné odpoledne.

Moc děkujeme panu L. Reitoralovi, P. Křížovi a P.Patočkovi, kteří přispěli na skákací hrad a odměny pro děti.

1. září následovalo tradiční zahájení školního roku 2005/2006. Pozvání přijal i p. starosta Jiří Hradecký, který dětem popřál hodně úspěchů. Přivítali jsme sedm nových prvňáčků – Martina Cimermana, Anetu Doleželovou, Annu Mecerodovou, Annu Nenkovskou, Vendulu Rypkovou, Jindřicha Trávníčka a Vojtěcha Vojáčka. Ať se vám ve škole líbí a nosíte domů samé jedničky!

Dva žáci šestých tříd odešli do ZŠ v Zastávce, dva do Gymnázia T. G. Masaryka a jeden žák do ZŠ Zbraslav. I jim přejeme hodně štěstí a studijních úspěchů.

(zš)

 

ODPADY

V letošním roce došlo k zásadnímu zdražení nafty a tak lze předpokládat, že provozovatelé firem odvážející odpadky budou tlačit na zvýšení poplatků. Zástupci mikroregionu Kahan (kde jsme členové) zahájili průzkum mezi konkurencí, aby byl vybrán ten nejlepší odvozce. Výhoda Kahanu je v tom, že zástupci 10 000 lidí dokážou prosadit požadavky lépe než zástupci 550 občanů Příbrami. Nabídka je různorodá co se týká ceny i rozsahu nabízených služeb. Například ty nejlevnější firmy každou popelnici váží a odvezou jen určitý limit odpadků, což pro vesnici není výhodné. Osvědčila se možnost uložení komunálního odpadu do igelitových pytlů (pokud se odpad už nevejde do popelnice) – popeláři odvezou vše! Tato vymoženost se již projevila – z lesa mizí divoké skládky. Taky kdo by se dnes tahal s odpadky až do lesa, když mu je odvezou z před domu.

Obecní úřad se bude snažit zmírnit cenový nárůst poplatků za odpady tím, že za občany určitou část zaplatí. Kolik přesně budou platit občané se dozvíme na začátku příštího roku.

 

ÚZEMNÍ PLÁN

 

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání Územní plán obce. Je to výjimečná událost, protože obec nyní vlastní zákonem požadovaný dokument, který zachycuje obec v současném stavu a dává přehled o budoucím rozvoji. Jsou v něm informace o výstavbě rodinných domů, průmyslové zóně, výsadbě zeleně apod.

Územní plán není v žádném případě definitivní. Bude se revidovat každých 5 let a pokud se vyskytne nutný požadavek na změnu dříve, lze ji také za určitých podmínek zapracovat.

Požadavek vlastnit Územní plán je i v žádostech o dotaci pro obec. A tak se již nestane, že bychom byly kvůli tomuto nedostatku hůře hodnoceni. Územní plán je k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

VODOVOD

 

Byla dokončena etapa B2 (k Sysům), současně se zasypáním potrubí bylo provedeno také srovnání a rozšíření komunikace. Nedávno došlo také k dokončení etapy B4 (ve spodní ulici ke hřišti). V pondělí bude zahájena tlaková zkouška a v následujícím týdnu proběhne kolaudace. Přípojky, po dohodě s občany, budou vesměs realizovány v příštím roce. Rozbagrovat ulici na zimu by nebylo nejvhodnější.

 

KOMUNIKACE

 

Obecní úřad klade jako svoji největší prioritu dokončení vodovodu. Všichni však ví, že jsou po takovém zásahu některé vozovky doslova nebezpečné. Peněz na opravu silnic je poskrovnu, a tak je hledán vždy optimální způsob opravy pro každou komunikaci. Levná oprava pomocí asfaltového recyklátu se ve svažitých ulicích ne zcela osvědčila – dochází k vylupování a bude nutný ještě další zásah. Nedávno byl v Příbrami vyzkoušen další způsob opravy pomocí stříkaného asfaltu – byl opraven nebezpečný kopeček do uličky k Vonešovým.

Tato technologie se jeví jako optimální a bude pravděpodobně použita i pro ostatní komunikace. Uvidíme po zimě. Každopádně bude příští rok věnována komunikacím větší pozornost než letos, již dnes se připravuje plán oprav včetně rozpočtů.

 

 

 

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

 

Cesta internetu do Příbrami se za poslední dva měsíce trochu zkomplikovala. Hlavní páteř funguje od srpna, síla signálu však byla do nedávna nedostatečná. Dá se pouze spekulovat, zda to nebyl úmysl dodavatele signálu, s cílem ovládnout Příbramskou síť. Určité indicie tomu nasvědčují. Firma Presscom udělala těmto snahám přítrž, dohodla se s novým poskytovatelem signálu, firmou AB net, zajistila dostatečný signál pro Příbram za nezměněných podmínek pro občany. Po podpisu smlouvy mezi Presscomem a AB net bude zahájeno připojování občanů. Předpokládá se, že to proběhne do 14dnů.

 

TELEGRAFICKY ZE ZASTUPITELSTVA

 

  • Obě velké akce září se povedly na jedničku – závody cestovních vozů a tradiční hody. Všem pořadatelům patří velký dík.
  • Na školním hřišti se staví ovál a bude vyměněn také ochranný plot u silnice.
  • Byly zahájeny pozemkové úpravy obce. Majitelé pozemků budou včas kontaktováni.
  • Byla zahájena tvorba nových internetových stránek Příbrami
  • Proběhla interní kontrola činnosti zastupitelstva za uplynulý rok
  • Proběhlo vytýčení nových hranic katastru z důvodu přičlenění hájenky Ráčilových k Příbrami.

 

 

 

WES

Já Caesar Calligula Vám představuji nového senátora. Je to můj hřebec Incitátus. Ostatně přijde doba, kdy v senátu bude jen dobytek!

 

HUMOR

Přijde Pepíček domů a maminka se ho ptá. „Co jste dělali dnes ve škole?“ Pepíček odpověděl: „Výbuch se Semtexem. „A co budete dělat ve škole zítra?“ ptá se dál maminka. Pepíček se diví: „V jaké škole?“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září oslavili životní jubileum Marie Matulková (50), Bohumil Sovek (70), Marie Ovsová (85). V říjnu se dožívá významného jubilea Ludmila Šimková (60) a Marie Chupíková (70). Blahopřejeme!


Článek byl publikován 12.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o