Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 02/2005 – březen

Zpravodaj 02/2005 – březen

Milí Příbramáci,

blíží se Velikonoční svátky. Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po astronomickém začátku jara. Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc. Pro většinu z nás jsou to svátky jara a plodnosti, kdy se země probouzí k životu a čeká na zúrodnění. Křesťané vnímají Velikonoce jako slavnosti vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V celé symbolice Velikonoc je skryto vítězství světla nad temnotou, života nad smrtí.

Zvyk darovat vejce měli už staří Egypťané. Zdobení vajec má také velmi dlouhou historii, malovaly se v Evropě (Německo, Čechy, Švédsko, Litva) i v Asii (např. na Kavkaze). Nejstarší nalezená kraslice má údajně více než 2300 let. V současnosti se nejčastěji vajíčka pro koledníky barví potravinářskými barvami. Profesionálové radí použít trojnásobně silnější koncentraci (tj. méně vody) než je na návodu na sáčku. Při batikování je potřeba postupovat od světlejších barev k tmavším.

Velikonoční pomlázka připadá Angličanům nebo Američanům jako barbarský zvyk. První písemná zmínka o ní v Čechách pochází už ze 14. století a autorem je pražský kazatel Konrád Waldhauser. Šlehnutí pomlázkou má děvčeti dodat elán, veselost, zdraví a píli. Dříve hospodáři šlehali domácí zvířata, aby byla zdravá, silná a plodná a také stromy, aby se probudily k nové bohaté úrodě.

Nezapomeňte, že na Velikonoční pondělí musí každá návštěva dostat najíst a napít, aby byla dobrá úroda a dostatek vody. Veselé Velikonoce!

(ju)

 

 

TO NEMÁ OBEC ANI ŠEST TISÍC MĚSÍČNĚ?

Tuto otázku si mohli v průběhu února vyslechnout představitelé obce z několika stran. Prý totiž existuje úvěr, kde stačí splácet jen 6 tis. měsíčně – a příbramský obchod je náš! Jenže ten, kdo tuto informaci šířil, řekl A a neřekl B – jak to ostatně u fám bývá. Už v pondělí 28.2.2005 bylo jasné, že by nám měsíčně nestačilo ani tisícovek 30. Obchod se vydražil za 1 400 000,- Kč, přičemž vyvolávací cena byla 600 000,- Kč!!! Odhadem další milion a půl spolkne oprava objektu, který je v havarijním stavu. Pokud by neexistoval žádný zájemce o prodejnu potravin, obec by tento stav musela řešit. Ale zájemců bylo několik, přímo dražby se zúčastnili 2 dražitelé – Ing. Mahovský (vlastní téměř desítku obchodů v našem okolí) a Jednota Moravský Krumlov provozující více jak 100 obchodů a obchůdků s potravinami, která obchod vydražila a po zaplacení ceny se stane majitelem. Pro obec je důležité, že obchod se dostane, jak doufáme, do rukou odborníků na prodej potravin a vedení obce se bude starat o to, o co má – totiž dobudování tolik potřebného vodovodu, úpravu obecních komunikací a řešení běžných problémů našich občanů.

(rb)

 

 

PTÁK ROKU 2005 – SKŘIVAN POLNÍ

Protože jsem si všimnul, že hodně naši spoluobčanů má na svých zahrádkách krmítko pro naše pěvce, chtěl bych na toto téma napsat pár řádek.

Již několik let je vyhlašována v Evropě akce Pták roku. Tato akce má za cíl upozornit na klesající počty některých pěvců. V roce 2005 se Ptákem roku stal skřivan polní. Od roku 1966 došlo k poklesu početnosti skřivana polního o více jak polovinu a tento trend pokračuje. Příčinou jsou změny v naší krajině a také částečně lov v místech jeho přezimování. K nám přilétá od poloviny února do poloviny března v závislosti na počasí. Hnízdo mívá na zemi a hnízdí obvykle dvakrát. V každé snůšce je 2-5 vajec. Na vejcích sedí samice 11-12 dní. Již 18. den po vylíhnutí jsou mláďata vzletná.

Jak skřivanu polnímu pomoci? Největší nadějí jsou agroenvironmentální programy, které byly zavedeny v roce 1992. Cílem těchto programů je zajistit takové zemědělské hospodaření, ze kterého má užitek především příroda. Jejich náplní je dotování mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny – např. rozšiřování travních a křovinných porostů v polích.

Takže až uslyšíte letos skřivánka a uvidíte ho třepotat se na obloze, vzpomeňte si, že také on si zaslouží naši ochranu. A doufejme, že i v budoucnu bude procházka do jarní přírody doprovázena vytrvalým zpěvem skřivana.

(pd)

 

 

BILANCE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004

Rozpočet na r. 2004 byl koncipován jako vyrovnaný, oproti plánu byly však vyšší příjmy i výdaje. Nejvyšší položkou v příjmech jsou daně: z příjmů fyzických (4%) a právnických (25%) osob, ze závislé činnosti (22%), DPH (37%), daň z nemovitostí (10%) a ostatní (2%). Tzv. vlastní příjmy obci plynou z pronájmů a prodeje dřeva z obecního lesa.

Necelých 600000,- Kč jsme investovali do stavby vodovodní sítě. V kolonce školství jsou shrnuty příspěvky zastávecké škole za naše žáky, příspěvek na provoz příbramské školy a dotace mezd pedagogických pracovníků z důvodu podlimitního stavu žáků v Příbrami. Částka nazvaná bydlení plyne na údržbu obecních bytů a platby za veřejné osvětlení. Výdaje na samosprávu zahrnují mzdy zaměstnanců obce, provozní náklady, platby za projekty a poradenství. Půjčky obecní úřad splácí Ministerstvu zemědělství a Svazku vodovodu Ivančice. Menšími částkami přispíváme na pečovatelskou službu a vkládáme příspěvek do mikroregionu Kahan, jehož jsme členem.

 

 

Příjmy: (tis. Kč)

rozpočet

skutečnost

Daně

2 950,0

3 063,8

Správní poplatky

14,9

12,8

Poplatky za svoz odpadu

160,0

153,4

Dotace ze SR + dotace mzdy škola + volby

52,3

1 876,1

Vlastní příjmy (z pronájmů, lesa…)

136,0

243,3

CELKEM

3 313,2

5 349,4

Výdaje: (tis. Kč)

rozpočet

skutečnost

Dorovnání krádeže v obchodu

 

21,9

Oprava komunikací

190,0

163,1

Oprava kanalizace

 

24,6

Lesní hospodářství

 

1,4

Vodní hospodářství

300,0

577,9

Školství

428,1

2 158,5

Kultura

10,0

12,8

Tělovýchova

40,0

4,0

Bydlení a veřejné osvětlení

154,0

247,0

Péče o vzhled obce

106,0

84,3

Svoz komunálního odpadu

180,0

188,6

Požární ochrana

25,0

19,0

Územní samospráva

1 362,5

1 233,3

Ostatní činnosti (úroky, neinv. transfery)

31,0

12,0

Splátky půjček

455,6

455,6

Pečovatelská služba

31,0

30,8

Dotace KAHAN

 

23,3

Volby

 

42,3

CELKEM

3 313,2

5 300,4

 

BUDIŠ SVĚTLO

Pozorný čtenář si jistě všiml v předešlé tabulce vysoké cifry za veřejné osvětlení. V obci jsou nainstalována stará svítidla s 200watovými žárovkami, které ročně spolykají elektřinu za 95 000 Kč. Dalších asi 50 000 Kč stojí výměna žárovek a údržba. Bylo rozhodnuto udělat radikální řez a vyměnit všechna svítidla za nová. Nová svítidla mají stejnou svítivost jako stará, ale spotřebují o dvě třetiny méně elektřiny. Úspora bude velká. Výměna proběhne na jaře. (mu)

 

 

 

 

Obrázek, vtip

Protože jsou teď v módě alternativní tresty, posílám vás za sekání na dvě minuty uklízet areál stadionu.

Šimon

 

 

HUMOR

Po třech hodinách strávených ve frontě na Finančním úřadě a po jednání s otrávenými, neochotnými úředníky se naštvaný chlápek vydal do supermarketu koupit synkovi baseballovou pálku. U pultu se ho prodavačka ptá: „Budete platit kartou nebo hotově?“ Chlápek naštvaně odsekne: „Hotově!“ Pak si uvědomí, že ta prodavačka si takové chování nezaslouží a vysvětluje: „Promiňte, strávil jsem dopoledne na Finančním úřadě...“ „Nic se nestalo, odpoví prodavačka s porozuměním. „Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam ještě vracíte?“

 

 

Květina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu se dožívá významného jubilea Zdeněk Matulka (50), Jaroslava Kratochvílová (60), Marie Pokorná (60), Jan Patočka (60), Jiřina Vonešová (70), Stanislava Vaverková (75), Josef Kratochvíl (80), Josefa Hradecká (85). Blahopřejeme!


 

Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 25.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o