Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 03/2005 – duben

Zpravodaj 03/2005 – duben

Milí Příbramáci,

TJ Sokol Příbram Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic v sobotu 30.4.2005. Vatra bude zažehnuta večer na fotbalovém hřišti. Občerstvení včetně výborného guláše zajištěno, hrají Kaskadéři.

V neděli 8.5. zveme občany na příbramskou pouť. V sobotu 7.5. připravujeme předpouťovou zábavu, která začíná ve 20 h v klubovně zahrádkářů. Bude občerstvení i tombola, hrají Blíženci.

 

ZÁPIS DO KRONIKY

Zasedání obecního zastupitelstva 13.4.2005 navštívil p. Ladislav Vaverka, pověřený vedením obecní kroniky, aby zastupitele seznámil se zápisy do kroniky za rok 2004. Přinášíme vám heslovitě informace, které se objeví v kronice:

1) Významné mezinárodní události – vstup ČR do EU, MS v ledním hokeji, volby do EP, ME v kopané, Řecko – olympijské a paralympijské hry, zemětřesení v Asii.

2) Počasí v roce 2004 – 4.3. bylo -11 °C, konec března – sníh, konec dubna – až 20 °C, květen – teplotně podprůměrný, 2.6. a 3.6. pršelo 24 hodin, červen celkově teplotně podprůměrný, od 22.9. – zima, říjen – první mrazy, listopad – teplotně průměrný, 20.11. – napadlo 5 - 6 cm sněhu (jinak sucho), prosinec – teplý, od 15.12. – jinovatka, 21.12. bylo -9 °C, ale 24.12. už zase +7 °C.

3) Obyvatelé Příbrami – 555 obyvatel k 1.1.2004, 3 lidé zemřeli, 4 děti se narodily, 10 přistěhovaných, 3 odstěhovaní. Nejstarší obyvatelka Božena Ondráčková *1907.

4) Obecní zastupitelstvo – starosta Jiří Hradecký, místostarosta ing. Martin Uhlíř, zastupitelé – Jindřich Oves st., Josef Patočka (Příbram č. 1), Jan Patočka (Příbram č. 4), Rostislav Trtilek, Regina Blažková, Jitka Trávníčková, František Procházka.

5) Vodovod – projekty a příprava ve spolupráci s AP Investing, realizace fy DESMOND a Vodáren. akciová spol. Do 31.12. byla cena vody 21,60 Kč za m3 od 1.1.2005 cena 23,40 Kč za m3.

6) Kultura – obecní ples, maškarní ples pro dospělé i pro děti, svatofloriánská pouť, divad. předst. Veselá vdova, Veselé paničky windsorské, vítání občánků, NECKIÁDA na příbramském rybníku, tradiční krojované hody, zájezd do dalešického pivovaru, 17.12. rozsvěcení obecního vánočního stromu. V režii obce oprava kapličky sv. Floriána, vybudování dětského hřiště. 14.5.2004 obdržel příbramský rodák Rudolf Fila v Bratislavě cenu Dominika Tatarky za knihu Cestou.

7) Plynovod – provozuje JMP, byla uzavřena smlouva na roční pronájem ve výši 152 tis. Kč, za údržbu plynovodu obec uhradila JMP 82 tis. Kč.

8) Volby – 5.11. a 6.11. – senátní a krajské volby, 12.11. a 13.11. – II. kolo senátních voleb, zaznamenány výsledky – jak hlasovali příbramští občané, % účasti.

9) Prodejna potravin – řešení situace.

10) ZŠ – popis situace ve škole, počet dětí, vyučující, popsaný prospěch dětí, akce ZŠ, spolupráce s okolními školami, plavecký výcvik, od 1.9.2003 pracuje rada školy, zřízená ze zástupců rodičů, obce a pedagogů.

11) Kaple sv. Floriána – bylo zde v roce 2004 slouženo 54 mší.

12) Politické strany v Příbrami – KDU-ČSL – organizace údržby a úklidu kolem kaple, organizace tříkrálové sbírky (popsány výsledky sbírky), aktivní práce v obecním zastupitelstvu.

- KSČM – podklady nebyly dodány.

13) Místní podnikatelé – autoopravna (L. Reitoral), pěstitelská pálenice (J. Patočka, D. Chatrný, vypáleno 5500 l), AZOS, s.r.o., soukromý zemědělec Josef Patočka, průmyslové zboží Lubomír Chmelíček.

14) Obchody a pohostinství – potraviny (obecní), průmyslové zboží (L. Chmelíček), obecní hospoda (Z. Smutný), bufet na hřišti (J. Blažek).

15) Společenské organizace 

TJ Sokol (pořádané akce – pálení čarodějnic, svatofloriánská pouť, dětský den, fotbalový turnaj, umístění mužstva v roce 2004).

Myslivci (péče o zvěř a životní prostředí).

Rybáři – starost o rybník

(rb)

 

CO ŘEŠILO ZASTUPITELSTVO V DUBNU

13.3. zasáhla Příbram náhlá potopa zapříčiněná rychlým táním velkého množství sněhu. Voda vymlela asfalt, nejhůř dopadla silnice od Reitoralů na Brodek ke Koudelům. Silnice byla během 4 hodin doslova roztrhaná. Obecní zastupitelstvo je v kontaktu se správou silnic, která slíbila opravu, hned jak přejde na „teplou“ technologii opravy silnic.

Byli jsme upozornění Policií ČR, že v obci jsou kolem silnic vraky aut bez platného technického průkazu. Protože vraky stojí na obecních pozemcích, dostala výstrahu od Policie obec. Vyzýváme majitele vozidel bez technického průkazu, aby vraky okamžitě odstranili. Majitelům hrozí, že Policie objedná odtah a odbornou likvidaci vraků. Úhradu v plné výši pak bude vymáhat na majitelích.

Probíhají práce na zajištění 2. etapy vodovodu, snažíme se o rychlé získání nezbytných úředních povolení. Současně je připravována žádost o dotaci na dostavbu. Letos chceme vystavět vodovod ve Spodní ulici na Brodku, v uličce kolem Sysových a realizovat některé kratší úseky v Dědině. Zbytek vodovodu bude dokončen v roce 2006 na jaře – okolo Fialů, Hradecků, Kadaňků, Korotvičků, k hospodě a dále úsek z Brodku směrem ke Klobásovým. Průběžně se budeme věnovat také zacelování rýh po vodovodu ve vozovkách.

Pro naši vesnici se nabízí instalace bezdrátového internetu. Výhodou je vysoká rychlost přenosu dat, neomezená doba připojení a neomezený objem dat. Domácnosti mohou být připojeny za měsíční poplatek nonstop. Toto internetové připojení umožňuje telefonování mezi připojenými, přenos obrazu a zvuku (např. ze zastupitelstva) a podobně. Měsíční poplatek by činil asi 400 Kč, cena za instalaci domácí antény je cca 3500 Kč. Ceny závisí především na počtu uživatelů, kterých musí být minimálně 20. V brzké době bude zorganizována schůzka s odbornou firmou, která sdělí technické podrobnosti a současně tím proběhne průzkum zájmu.

V obecním lese proběhla řízená těžba dřeva v souvislosti s likvidací kůrovce. Prodejem dřeva získala obec 22000 Kč. Připravuje se výsadba nových stromků, především se budou sázet listnaté stromy. Po kácení zbylo palivové dřevo, které bylo nabídnuto k odprodeji příbramským občanům.

(mu)

ROZPOČET OBECNÍHO ÚŘADU NA ROK 2005

Příjmy (Kč)

 

Daně

2955000

Správní poplatky

223050

Příjmy z nemovitostí a nájmů (vč. za plynovod)

252750

Místní rozhlas

500

Prodej dřeva z obecního lesa

30000

Prodej pozemků

5000

Úroky z běžného účtu

2000

Dotace ze státního rozpočtu

84300

Celkem 3552600 Kč

 

Výdaje (Kč)

 

Lesní hospodářství

19500

Doprava

156000

Provoz obce (voda, plyn, odpady, osvětlení, sociál. služby,…)

1138700

Kultura a tělovýchova

96000

Škola

499800

Výkup pozemků

6000

Obecní zastupitelstvo

430000

Územní samospráva

742100

Splátky půjček

455600

Ostatní finanční operace (úroky, transfery, vypořádání)

8900

Celkem 3552600 Kč

 

Obrázek s vtipem

HUMOR

Opilec se společně s manželkou vrací autem z hospody. Protože žena neumí řídit, řídí on. Po několika minutách jeho velice nerovné jízdy za sebou uvidí policejní auto, které ho rychle předežene a zastaví. Vystoupí policista a ptá se: „Pane řidiči, vy jste snad opilý?“ „No, tak trochu...“ „Trochu? To jste si ani nevšiml, že vaše žena tak před třemi kilometry vypadla z auta?“ „Uf, to jsem si oddechl... Myslel jsem, že jsem ohluchnul!“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu se dožívá významného jubilea Jan Korotvička (50), Anna Zahradníčková (85). Blahopřejeme!

Motiv

Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 26.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o