Domů > Zpravodaj > Ročník 2005 > Zpravodaj 01/2005 – leden a únor

Zpravodaj 01/2005 – leden a únor

Milí Příbramáci,

otvírá se před námi nový rok jako stránky nepopsaného deníku. Vánoční katastrofa v Asii, jejíž následky jsme napjatě sledovali v televizi, rádiu a novinách, nás přivádí k zamyšlení nad žebříčkem hodnot člověka. Nečekané neštěstí v jediném okamžiku může zmařit více než 240 000 životů a podepsat se na životech dalších statisíců lidí, kteří musí žít jinak, bez svých rodin, přátel, domů.

Astrologové tvrdí, že rok 2005 bude lepší než ten minulý, protože nejsilnější planeta Jupiter se bude pohybovat v harmonickém znamení Vah. To znamená, že jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby lidé byli k sobě milejší, vstřícnější, pozornější. Bude třeba dosáhnou porozumění mezi různými národy, dojde k oživení mezinárodních kontaktů, lze předpokládat i zvýšenou migraci národů z východních asijských zemí. V první polovině dubna se budou řešit palčivé problémy ekologie a využívání přírodních zdrojů. Celkově by se měli zklidnit mezilidské vtahy a do popředí se dostanou tendence zdravého životního stylu a kvalitnějšího, duchovně hlubšího, způsobu života. Koncem léta se Jupiter přesune do znamení Štíra. Štír je znamení neklidné a impulzivní, ale vzhledem k příznivém ascendentu Uranu se koncem roku předpokládají zajímavé, příznivé změny.

 

DRAŽBA PRODEJNY POTRAVIN

Taky jste už slyšeli, že se v Příbrami budou rušit Potraviny? Není to pravda, nevěřte sýčkům! Budova prodejny patřila Včele a ta ji pronajímala Konzumu. Dnes jsou obě firmy v likvidaci a jejich majetek se prodává v dražbách. Obecní úřad tento prodej vítá, protože se budova konečně dostane do rukou vlastníka, který se bude o svůj majetek starat. Budova prodejny dosud jen chátrala, protože Konzum a Včela z ní pouze vysávaly peníze a neinvestovaly do oprav.

Dražba Potravin proběhne 28. 2. 2005 v Brně v sídle dražební společnosti MAX & Partner. Dražební vyhláška je zveřejněna na obecní vývěsce. Zájemci o dražbu si mohou objekt prohlédnout 7. a 22. 2. od 12:30 h. Vyvolávací cena je 600 000,- Kč. Starosta obce je v kontaktu s firmou MAX & Partner a bylo mu sděleno, že všichni přihlášení zájemci chtějí v budově dál provozovat prodejnu potravin. Může se stát, že dražba nedopadne podle našich představ, ale i pro tuto situaci máme nachystaný plán, jak zachovat prodej potravin v Příbrami. Už jen kvůli starším občanům musí potraviny fungovat. Prostě potraviny v Příbrami byly, jsou a budou.

(mu)

 

POPLATKY ZA POPELNICE

Dokážete si představit množství odpadů, které jste vyprodukovali od narození? Ta představa je transparentní vždy v podvečer před jeho svozem. Při pohledu na popelnice čím dál více obkládané přeplněnými pytli, na kontejnery pravidelně naplněné sklem, PET lahvemi a papírem člověku opravdu zatrne, jak by vypadalo okolí lidských příbytků, okraje lesů, cest, remízů, kdyby při dnešní produkci odpadu nebyl zajištěn jeho svoz a následná likvidace. Je potěšující, že občan ve většině již pochopil, že odpad do přírody nepatří a že je nutné ho svážet, třídit a ekologicky likvidovat. Bohužel, nic na světě není zadarmo. Svoz odpadu a jeho likvidace je finančně náročný proces. Stát letos na tuto činnost navýšil sazbu DPH z 5 na 19 %. V roce 2004 si firma za svoz odpadů účtovala 306 Kč za 1 občana, z toho občan zaplatil 270 Kč a 36 Kč dotovala obec z rozpočtu. Letos musíme firmě zaplatit 372 Kč, občan zaplatí 330 Kč a dotace byla zvýšena na 42 Kč. Zastupitelstvo schválilo tento nárůst ceny. Z důvodu nárůstu výdajů pro ostatní priority obce (škola, doprava, platby za energii, atd.) není možný vyšší podíl obce (cca 12 %) na roční platbě za odpady. V okolních obcích jsou ceny za svoz odpadů pro občany různé: Zastávka – 380 Kč, V. Popovice – 350 Kč, Zbraslav 300 Kč, Babice – 400 Kč.

Co říci závěrem? Povinnost nechat si odpad odvézt a ekologicky zlikvidovat je dána zákonem a žádný se jí nevyhne. Obec může nabídnout rozložení poplatků v dohodnutém splátkovém kalendáři, př. v 1. pololetí roku. Věřím, že tento komentář k problematice odpadů je dostatečný a že pochopíte zákonnou povinnost a spoluzodpovědnost za to, aby krajina zůstala ekologicky čistou a pro člověka a jeho život přijatelnou.

(hj)

 

FUJ, CO TO TADY TAK SMRDÍ?

Přestože jsou v obci přistaveny kontejnery na použité plastové láhve, stále je někteří občané spalují v kamnech nebo venku na otevřeném ohni. Většina lidí ví, že při nedokonalém spalování plastů vzniká množství škodlivých látek, protože asi těžko by se našel někdo, kdo by si na takovémto "ohníčku" chtěl opékat špekáčky. Přesto někteří z pohodlnosti dál spalují plastové láhve doma, zamořují Příbram štiplavým dýmem, znečišťují životní prostředí a mohou svou nedbalostí vážně poškozovat zdraví své i svých spoluobčanů.

Při pálení plastů vzniká oxid uhelnatý, jedovatý plyn schopný vázat se na krevní barvivo hemoglobin místo kyslíku. Tím znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést k vnitřnímu zadušení. Spalováním plastů se dále uvolňují nebezpečné chemické látky, které mají schopnost hromadit se v lidském těle. Nejnebezpečnější je spalování PVC, při němž vzniká rakovinotvorný vinylchlorid a dioxiny. Do ovzduší se uvolňuje kyselina chlorovodíková a plynný chlor, které silně dráždí a naleptávají horní cesty dýchací. Při nedokonalém hoření umělých vláken, například silonu nebo nylonu, vzniká čpavek. Ten už při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. Uniká i kyanovodík, který i v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě. Pálením gumy vznikají oxidy síry, které dráždí dýchací cesty. Saze z pálení plastů obsahují polyaromatické uhlovodíky, mezi nimiž se nacházejí silné jedy i rakovinotvorné látky. K výrobě dřevotřísky se jako tmely používají formaldehydové pryskyřice. Při hoření uvolňují formaldehyd a fenoly, tyto jedy nepříjemně zapáchají a silně dráždí dýchací cesty.

V ochraně životního prostředí musí každý začít sám od sebe. Stačí i maličkosti – nosit plasty do vyhrazeného kontejneru, aby mohly být recyklovány nebo vhodným způsobem zlikvidovány.

(ju)

 

ZAJÍMAVOSTI

1) Obecní ples pořádaný v lednu se vydařil. Hodně se tancovalo, skupina Blíženci byla, jako vždy, skvělá. Zlatým hřebem večera byla tradiční bohatá tombola. Obecní úřad tímto děkuje všem dárcům za pěkné ceny. Losů se prodalo hodně, ale je zajímavé, že ty nejšťastnější byly prodány až mezi posledními. Může to být inspirace pro ty, co by se příště chtěli zařadit k nejúspěšnějším výhercům. Už se všichni těšíme na další ples.

2) V Příbrami nově funguje posilovna a kdo má zájem proměnit vánoční sádlo na svaly, ať se zeptá Rostislava Trtílka (ml.) na podrobnosti.

3) Připravujeme nové internetové stránky Příbrami. Jejich tvorby se aktivně ujali Robert Čeléni, Pavel Grégr a Ondřej Blažek. Postupné kroky můžete sledovat na adrese www.pribram.wz.cz. Budou zde prezentovány úřední dokumenty (vyhlášky, zápisy ze zastupitelstva,…) i aktuální informace o dění v obci (činnost fotbalistů, rybářů, myslivců,…) a podobně. Pokud máte nějaké zajímavé náměty, údaje, fotografie aj. kontaktujte, prosím, tvůrce stránek nebo svůj příspěvek zašlete mailem na adresu oupribram@tiscali.cz . Své místo bude mít na internetových stránkách i inzerce včetně komerční (pro podnikatele apod.).

4) Základní škola v Příbrami pořádá v úterý 8.2.2005 v budově školky v 16.00 dětský maškarní karneval. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

(mu)

 

Hrozno, ornament

POZVÁNKA DO SKLEPA

Obecní úřad pořádá pro všechny, kteří mají rádi dobré vínko a posezení s přáteli zájezd do sklepa ve VELKÝCH NĚMČICÍCH dne 5. března 2005 (asi od 19 do 1 h). Cena zájezdu včetně dopravy je 300 Kč na osobu. Informace podá a přihlášky přijímá nejpozději do 15. února Jitka Trávničková (546450141).

(tr)

 

Kreslený vtip

P. Vot

HUMOR

Jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a českým důchodcem?: Švýcarský ráno vstane, dá si trochu sýra, zapije sklenkou mléka a jde do parku krmit ptáčky. Francouzský ráno vstane, dá si trochu kuřecího masíčka, zapije to sklenkou vína a jde do parku hrát petangue. A český důchodce ráno vstane, sní nějaké švýcarské prášky, zapije je sklenkou vody, vezme si francouzské hole a jde pracovat.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

S potěšením konstatujeme, že Příbramští občané jsou stále štědřejší v charitativních příspěvcích. V roce 2002 se v Tříkrálové sbírce vybralo 12080 Kč, v r. 2003 12576 Kč, 2004 12820 Kč a 2005 dokonce 14999 Kč. Předchozí roky byla sbírka určena na provoz hospice v Rajhradě. Po vánoční asijské tragédii bylo jasno, komu sbírka bude pomáhat letos. Pochopili to i všichni dárci a je to vidět na zvýšené částce vybrané v naší obci. Ať už peníze pomůžou komukoliv, je třeba ocenit dobrou vůli všech dárců pomoci svému bližnímu.

(rb)

 

Sněhulák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu oslavili životní jubileum Rudolf Karber (60), Marie Filová (85). V únoru se dožívá jubilea Jan Špička (85). Blahopřejeme!

 


 

Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 27.1.2006

Jak se k nám dostanete?

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti