Domů > Zpravodaj > Ročník 2003 > Zpravodaj 06/2003 – srpen

Zpravodaj 06/2003 – srpen

Milí Příbramáci,

v období prázdnin a dovolených jsme se rozhodli vydat pouze jedno číslo Zpravodaje za dva měsíce. Nových informací nebylo mnoho, až nyní se nám jich sešlo dostatek na nové číslo.

Ty z Vás, kterým vadí skládka za Příbramí směrem na Vysoké Popovice, jistě potěší zpráva, že Česká inspekce životního prostředí oficiálně vyzvala firmu DIS, aby složený materiál odvezla a místo navrátila do původního stavu. Konkrétní termín likvidace nebyl zatím stanoven, firma DIS se proti rozhodnutí může ještě odvolat. Nařízení České inspekce je však plně oprávněné, protože DIS měla souhlas ke složení neškodné (netoxické) zeminy. Navežený materiál obsahuje asfaltové látky a přestože asfalt není příliš riziková látka, odpad už tím nepatří do kategorie inertních zemin. Odpad musí být odvezen na speciální skládku v Modřicích u Brna.

Situace v základní škole je již stabilizovaná, 8. srpna byl třetím kolem uzavřen konkurz na ředitele školy. Konkurzní komise doporučila obecnímu úřadu Mgr. Danu Křížovou, která se své fukce ujme od poloviny srpna. Budoucí ředitelce je 25 let, dosud učila na škole v Ivančicích a potom ve Veverských Knínicích. Zůstává zachován rozsah školy pro 1. až 5. třídu, z důvodu překročení finančních limitů ze strany bývalé ředitelky p. Prokešové však bude nutné přijmout restriktivní opatření. Předsevzetím p. Křížové je navrátit rodičům dětí i ostatním občanům důvěru v příbramskou školu.

 

BUDEME PLATIT ZA VODU

Obec zaplatila všem dodavatelům za první etapu výstavby vodovodu a úspěšně proběhla kolaudace. Na základě toho Ministerstvo financí upustilo od vymáhání okamžitého navrácení dotace na vodovod a zaplacení příslušné pokuty. Ministerstvu jsme prokázali, že peníze byly použity správným způsobem, na přesně stanovený účel.

V červenci proběhly odečty vodoměrů. Tím byl jednak stanoven počáteční stav pro čerpání vody z ivančického vodovodu, jednak bylo určeno kolik kdo dosud vyčerpal z příbramského zdroje. Celkem je na vodovod připojeno 57 domů, které odebraly zhruba 5000 m3 vody. Provoz příbramské vodárny a vodovodu dosud hradila obec. Účetní záznamy říkají, že se jedná o částku 410000 Kč použitých na úhradu elektřiny, odměn obsluze, zabezpečení oprav, atd. Vydělením uvedených čísel zjistíme, že příbramská voda stála obec nejméně 80 Kč za 1 m3. Z toho jasně vyplývá, že provoz naší studny a vodárny byl velmi neekonomický. Je potřeba, aby se na zaplacení vody podíleli i ti, kteří ji čerpali. Zastupitelstvo navrhne na zářijovém zasedání výši podílu a způsob úhrady pro odběratele vody. Předpokládáme, že peníze za odběr budou vedeny jako dar, který bude účelově využit pro mládež, zejména na výstavbu dětského hřiště. Věříme, že občané toto přijmou s pochopením a že vybrané peníze napomohou ke zkrášlení obce.

(mu)

 

ZÁJEZD DO DIVADLA

Obecní úřad Příbram pořádá 18.10. 2003 zájezd do Mahenova divadla v Brně na muzikál Kristián. Cena vstupenky včetně dopravy je 250 Kč, pro důchodce a studenty 200 Kč. Vzhledem ke kapacitě autobusu a rezervaci vstupenek je nutné, aby se zájemci přihlásili do 31.8. u Jitky Trávníčkové v Příbrami 205 nebo telefonicky na čísle 546450141.

Původní český muzikál na motivy slavného filmy s Oldřichem Novým pochází z pera osvědčených autorů: Zdeňka Bartáka (hudba) a Václava Matějky (autor a režisér, režíroval mj. film Anděl s ďáblem v těle). Příběh muže, který se čas od času stává na krátký okamžik bonvivánem a hrdinou ženských srdcí, jeho odhalení, zmoudření a nápravy, dokázal upoutat celé generace diváků. Muzikálové zpracování, hojně využívající dobových melodií a koloritu, slibuje být kulturní událostí sezóny. V hlavní roli alternují M. Čížek, Lumír Olšovský a Radim Sasínek. V hlavích ženských rolích se střídají Zuzana Krištofová a Daniela Šinkorová (Zuzana), Jana Glocová a Martina Severová (manželka Marie).

 

Scéna z muzikálu Kristián

Scéna z muzikálu Kristián

(trá, ju)

 

„PŘÍBRAMÁK“

Jsme jedna z mála vesnic v okolí, která má ve svém katastru rybník s možností koupání. Měli bychom být na to patřičně pyšní. Jsme?

Na začátku sezóny většina nás plavců obhlíží, jaképak to tentokrát bude koupání. Je dobré, že letos na nás ze všech stran rybníka číhají cedule s varováním zákazu koupání psů. Při vzpomínce na předchozí roky, kdy při plaveckém výkonu na mě dýchal za zády koupající se pes, mi ještě dnes zamrazí v zádech. Ale co je to platné, když vidím kolem břehů mrtvolky ryb i několik dnů. Nikdo se nemá k tomu, aby zmizely. Kdo je za to zodpovědný? Letošní léto je trochu více horké a i jinde se potýkají s horší kvalitou vody. Proč však tomu napomáhat ještě více, když bychom měli být hrdí, že máme pěkný rybník v nádherné krajině.

Stačí se jenom jet podívat do nedalekých Říček, kde z místního Bahňáku dokázali zřídit nádherné koupání s možností občerstvení a campingu. Počáteční investice na vyčištění rybníku se vrátila a ještě jde obci (nebo majiteli) do rozpočtu příjem za pronájem stánku s občerstvením, poplatky v kempu a za parkování aut koupajících se ze širokého okolí. A věřte, není jich málo. Měli bychom si vzít příklad.

(jb)

 

Vtip, Simon

M. Simon

 

OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI, REKLAMA

AEROBIK

Od 8. září se znovu začne cvičit aerobik, každé pondělí a středu od 19 do 20 hod., v klubovně zahrádkářů. Cena zůstává 20,- Kč za hodinu.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V srpnu se dožívá významného životního jubilea: Josef Voneš (80 let), Josef Vít (70 let), Miroslav Hvězda (60 let), Viktor Kubíček (60 let). Blahopřejeme!

 

HUMOR

Přiběhne vyděšený soused k ženě opalující se na pláži: „Paní Mucháčková, váš muž skočil před deseti minutami do rybníka a ještě se nevynořil!“ „No to je celý on,“ odpoví klidně paní, „pořád se přede mnou někde schovává.“


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž.


Článek byl publikován 1.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena