Domů > Zpravodaj > Ročník 2003 > Zpravodaj 07/2003 – září

Zpravodaj 07/2003 – září

Milí Příbramáci,

chceme vás seznámit s novinkami ze zářijového zasedání zastupitelstva. Česká inspekce životního prostředí vydala příkaz firmě DIS k odvezení zeminy z obecního pozemku p.č. 718 na skládku inertního odpadu. Hromada za obcí směrem na Popovice by měla být tento měsíc tedy zlikvidována. Obdrželi jsme zprávu o výsledku kontroly Ministerstva zemědělství. Ve zprávě se konstatuje, že dotace (11 mil. Kč) a návratná finanční výpomoc (4 mil. Kč) na výstavbu vodovodu v Příbrami byly použity v souladu se stanovenými podmínkami. Překročení termínu dokončení bylo uspokojivě vysvětleno. Příznivý výsledek kontroly i konečné vyřešení skládky nespadly „z nebe“, vyžádaly si četná jednání na úřadech a konzultace s právníkem.

Pan František Horák oznámil, že se vzdává mandátu člena zastupitelstva. O obecní les však hodlá pečovat i nadále. Děkujeme mu za dosavadní práci pro obec a aktivní účast v obecním zastupitelstvu. V souladu s volebním zákonem nastoupí do zastupitelstva p. Josef Patočka (č.p. 1), který kandidoval za stejnou stranu jako p. Horák (KSČM) a ve volebních výsledcích se umístil na následujícím místě.

Dosud jsme nevzdali snahu pokračovat ve vedení obecní kroniky. Pan Ladislav Vaverka přislíbil, že kroniku začne nově psát. Prosíme ještě jednou všechny občany, aby si ověřili nebo zkusili vzpomenout, jestli někdo nemá kroniku doma. Je zde možnost i anonymního navrácení obecnímu úřadu, například poštou.

 

BYLA STANOVENA CENA VODY

V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o tom, že proběhly odečty vodoměrů a že bylo vypočítáno, že 1 m3 vody stál dosud obec zhruba 80 Kč. Zastupitelstvo odhlasovalo návrh, aby ti, kteří vodu čerpali, přispěli obci částkou 10 Kč za 1 m3. Takto vybrané finanční prostředky budou využity pro vybavení hřiště pro děti a mládež. Prosíme proto občany, aby se dostavili na obecní úřad zaplatit svůj podíl za vodu.

Voda z ivančického vodovodu se bude platit podle odečtů, které se uskuteční 1× ročně. Vodárenská akciová společnost uzavře s každým odběratelem vody smlouvu, ve které bude dohodnut i způsob platby, zda zálohově každý měsíc nebo podle vyúčtování jednorázově. Cena za 1 m3 bude 21,60 Kč.

V ulici Ve skalkách začali členové obecního zastupitelstva organizovat hromadné připojení, přestože toto není jejich povinností. Pokud by někdo s tímto servisem nebyl spokojen, může si přípojku zařídit sám, podle svých představ a požadavků.

(mu)

 

PŘÍPOJKY NA OBECNÍ VODOVOD

Od dokončení obecního vodovodu, tedy od konce roku 1999, konečně nastal stav, že je dostatečné množství vody pro všechny občany. Občané, kteří se nacházejí v částech obce kde je „páteřový“ rozvod obecního vodovodu se mohou k tomuto rozvodu připojit. Pro přípojku musí chronologicky zajistit tyto záležitosti:

 

1. Vyjádření obecního úřadu – vedoucí stav. kom. R. Trtilek ml.

2. Projekt, jehož součástí je:

a) technická zpráva,

b) okótovaná situační mapka,

c) vyjádření VAS, divize Brno-venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno, Ing. Vondráčková,

d) vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., (JMP) Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, p. Padrta,

e) vyjádření Českého Telecomu, a.s., divize sítí, Krajské středisko dokumentace liniových staveb sítě Brno, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, p. Kyselka Michal,

f) vyjádření Jihomoravské energetiky, a.s., (JME) Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo, p. Novotná Miroslava,

g) občané kteří omezí provoz na hlavní silnici, která vede přes obec, musí požádat o vyjádření Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, Ořechovská 35, Brno.

Průměrná cena projektu se obvykle pohybuje v rozmezí od 2500–3500 Kč. Je možné si objednat projekt u Ing. Jaromíra Nekuly, vedoucího útvaru projekce VAS, Soběšická 151, 638 01 Brno, tel. 545 532 151 - cena projektu v rozmezí 1200–1500 Kč.

 

3. Stavební povolení - vyřizuje Městský úřad v Rosicích, odbor regionálního rozvoje Ing. Krupica nebo odbor výstavby a zemědělství Ing. Klíma, Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice. Cena za stavební povolení je 300 Kč.

4. Provést výkop a vodoměrnou šachtu v souladu se stavebním povolením. Cena vodoměrně šachty kterou vyrábí p. Kocman v areálu lukovanského

zemědělského družstva je kolem 3.000,- Kč. Firma Hlavoň Rosice (tel. 602 507 696) účtuje za kompletní realizaci vodoměrné šachty (výkop, dodání a instalace šachty, terénní úprava) 6.500,- Kč. Výkop lze udělat svépomocí. Kontakty na traktorbagr – p. Hort Rapotice tel: 602 710 391, p. Kunderka Babice tel. 603 238 439, p. Mach Babice 603 116 986. Cena za hodinu práce „traktorbagru“ se pohybuje v rozmezí 530–700 Kč za hodinu. Je nutné si zajistit písek na obsyp přípojky - na 10m přípojky cca 1-1,5 m3 písku - a potrubí příslušné délky. Cena nekatrovaného bratčického písku – „Ávie“ písku (cca 2 m3) 900 Kč, cena „Liazka“ (cca 4 m3) 1500 Kč (tyto ceny jsou od fy Hort Rapotice tel: 602 710 391). Standardní cena bratčického písku je zhruba: „Ávie“ 1200 Kč a „Liazka“ 2200 Kč. Podvrtání povrchu tzv. krtkem provádí p. Hlavoň Rosice, cena za vstupní šachtu je 1700 Kč a za 1 m vrtání 500 Kč (tato technologie nevyžaduje pískový zásyp). Dále firma Hlavoň nabízí kompletní realizaci přípojky (výkop, dodání písku a potrubí, zahrnutí) za 250 Kč za 1 m. Pozn.: všechny uvedené ceny jsou orientační.

 

5. Kontaktovat firmu VAS, divize Brno-venkov, provoz Rosice Litostrovská 1062, 665 01 Rosice, která provede vlastní připojení na obecní vodovod. Cena přípojky se pohybuje v rozmezí 2500–3000 Kč. V této ceně je zahrnut připojovací kus k hlavnímu rozvodu s uzávěrem, litinový stojan na hlavní uzávěr, 2ks kulových uzávěrů, které jsou před a za vodoměrem, práci a cestu.

 

6. Uvést prostor který byl touto přípojkou dotčen a není majetkem občana, který přípojku provádí, co nejdříve do původního stavu!

(rt)

 

ZAČAL DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Základní škola v Příbrami se navzdory potížím opět vrátila do normálních kolejí. V letošním roce jsme po jednodenní stávce slavnostně zahájili nový školní rok 2003/2004. Do první třídy zavítali pouze dva prvňáčci, ve druhé a ve třetí jsou čtyři žáci, do čtvrté nastoupilo pět žáků. Od minulého školního roku probíhá na této škole výuka i pátého ročníku, letos zůstaly všechny čtyři žákyně.

Provoz mateřské školy začal 2. září, přihlášeno je 18 dětí. Došlo ke změně provozní doby ( Po, St od 7 hodin do 15.30, Út, Čt, Pá do 15 hodin), snažíme se tak vyjít vstříc hlavně pracujícím maminkám.

Děti mají možnost opět navštěvovat po vyučování školní družinu (do 15 hodin), prozatím se zapsalo 12 žáků. Od října zahájíme činnost zájmových kroužků – výtvarný, naučný, angličtina pro 2. a 3. třídu a zpívání s kytarou. Chystáme spolupráci s DDM Zastávka, který nám nabídne další zájmové aktivity, např. aerobik, němčinu.

Srdečně zveme všechny rodiče k návštěvě naší školy a přivítáme jakoukoliv pomoc.

(zš)

 

OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI, REKLAMA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září se dožívá významného životního jubilea Jiřina Volavková (60 let).

Blahopřejeme!

 


Jan Hradecký

 

Se zármutkem vzpomínáme výročí, kdy nás

navždy opustil náš syn, vnuk, bratr, kamarád

Jan Hradecký

(* 31.7.1982, + 17.9.2002)

 

 


 

AEROBIK

Od 15. září se znovu začne cvičit aerobik v prostorách mateřské školky, každé pondělí od 19 do 20 hod. Cena zůstává 20 Kč za hodinu. V měsíci říjnu je možnost cvičení 2 krát týdně (po, st), podle zájmu dívek a žen.

 

HUMOR

Vtip

Policista se snaží zastavit auto, to však jede stále dál. Proto běží vedle něho a do okýnka volá: „Pane řidiči, okamžitě zastavte, nesvítí vám levé světlo!“ Řidič křičí odpověď: „Já nemůžu, nefungují mi brzdy!“


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž.


Článek byl publikován 1.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena