Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 07/2004 – září

Zpravodaj 07/2004 – září

Milí Příbramáci,

po dvou měsících prázdnin opět dostáváte do rukou náš Zpravodaj. Léta jsme si užili dosyta a ještě září nám připravilo nádherný začátek podzimu. Červenec sice začal pošmourně, s nízkými teplotami, ale pak se vzduch i voda ohřály a na rybníku bylo rušno. Voda byla poměrně čistá, milovníci koupání se k němu sbíhali a sjížděli z blízkého i vzdáleného okolí. Bohužel ne všichni dodržují zákaz koupání psů. Smečky z výcvikového střediska ze Zbraslavi už sice na rybník výpravy nepodnikají, ale jednotlivci si stále myslí, že koupání ve společnosti jejich mazlíčka musí být každému příjemné. Taky mám doma psa, je to pro mě hlídač a kamarád, avšak koupat bych se s ním nešla. Mokří psi na břehu rybníka skáčou lidem po ručnících, oklepávají si vodu z kožichu. Některým opalujícím se Příbramákům to ale zjevně nevadí, protože když někdo upozorní majitele na zákaz a nevhodnost pobytu psa u rybníka, je většinou osamělým protestujícím bláznem. Málokdo přidá svůj hlas proti psímu pánovi, leckdo se směje a pobaveně sleduje spor. Nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. Ať jsou to volně pobíhající psi nebo nepřípustné či agresivní chování lidí. Je pozdě křičet, protestovat, bojovat proti něčemu, co jsme nechali svou lhostejností rozbujet, rozrůst se. Problémům a nepříjemnostem jako jsou kožní alergie z vody plné psích chlupů a nečistot, povalení nebo zranění dítěte „roztomile pobíhajícím pejsánkem“ nebo jen banální šlápnutí či sednutí si do psího exkrementu, je lépe předcházet.

(ju)

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání zastupitelstva obecního úřadu se konalo 15.9.2004. V účasti byli zastupitelé v přesile, za stolem jich sedělo 8 a občanů přišlo jen 6 plus jedna mourovatá kočka. Ta ale zůstala raději venku před dveřmi. Myslím si, že zájem občanů o veřejné dění by mohl být vyšší. Na zastupitelstvu se projednávají důležité otázky života obce, většinou se nikdo nevykecává a nevedou se plané řeči. Ke každému nadnesenému problému se věcně hledá řešení.

Prvním bodem jednání byl plynovod. Do stavby obec investovala celkem 4,2 milionů Kč a navíc dostala 1,8 milionu Kč dotaci. Rozvod plynu ale provozuje Jihomoravská plynárenská společnost (JMP). Obec může plynárenské rozvod plynu buď pronajmout nebo prodat. Pronájem, podle vyjádření JMP, by činil maximálně 71300 Kč ročně. To znamená, že investice by se obci vrátila za 59 let. Další možnost je přímý prodej rozvodů. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo postupovat při prodeji společně se sdružením obcí Kahan a získat co nejlepší cenu. Jednorázové vyrovnání od JMP by mohlo činit 20 až 50 % finančních prostředků, které do stavby vložila obec.

Byla ukončena 2. etapa výstavby vodovodu, probíhají tlakové zkoušky. Obecní úřad zařizuje zájemcům stavební povolení k přípojkám. Zastupitelé jednají na úřadech a snaží se získat dotaci na vodovod od ministerstva životního prostředí. Příští rok by měl být vodovod dokončen a celá Příbram bude mít k dispozici dostatek pitné vody.

O prázdninách se škola chystala na své žáčky a učitele. Malovalo se, opravovala se střecha, regulace ústředního topení, vodovodní baterie. Mateřská školka má vzorně upravené hřiště, na kterém byly opraveny houpačky a přibyl dřevěný vláček. Zahájení nového školního roku proběhlo v příjemné atmosféře, za účasti rodičů a starosty obce. Školní byt byl pronajat učitelce mateřské školy a smlouva je vázána na její pracovní poměr v příbramské škole.

Příbram je zase o něco upravenější. Opravili nám silnici a mostek. Obecní úřad nechává kosit trávu a udržovat porosty podél cest. Postupně se opravuje kaplička sv. Floriána. Dětské hřiště na návsi nabízí svým malým návštěvníkům houpačky a průlezku, časem přibude pískoviště a skluzavka. Trávník zarámují okrasné dřeviny. V rámci stavby vodovodu byly bagrem upraveny tři příbramské černé skládky.

Přes několikerá upozornění stále pokračují problémy s volně pobíhajícími psy, opět došlo k dalším střetům psů s cyklisty a lidmi procházejícími se v lese. Zastupitelstvo se rozhodlo k razantnějšímu kroku než opakované hlášení v rozhlase a články ve Zpravodaji. Bude vydána obecní vyhláška určující pravidla pro pohyb psů po vesnici a v jejím okolí, která bude mít platnost zákona. Bude v souladu se stávající legislativou – v současné době se v parlamentu připravuje zákon, který mimo jiné stanoví naprosto plnou zodpovědnost majitele za činy svého psa.

Manželé Ráčilovi a obec Újezd podali návrh na převedení parcely jejich hájenky do obce Příbram. Hájenka leží sice v katastru Újezda, ale přístupná je jen z Příbrami a údržbu cesty zajišťuje a platí náš obecní úřad. Proto zastupitelstvo navrhuje, aby převod proběhl bez náhrady Újezdu. Katastrální hranice Příbrami se dále mírně mění a narovnává v důsledku komplexních pozemkových úprav probíhajících ve Vysokých Popovicích. Jedná se o velmi malé změny, většinou v mokřinách podél potoka v Doubí.

(ju)

 

POZVÁNKY NA KULTURU

Obecní úřad zve srdečně všechny občany na zájezd do pivovaru Dalešice. Je to pěkná starobylá stavba, kterou všichni dobře znáte z filmu Postřižiny. Krásná paní sládková Emílie Vašáryová tady už sice nebydlí, ale pivovar má stále své romantické kouzlo. Nejdříve si pivovar prohlédneme a pak bude následovat ochutnávka zlatavého moku v místní pivnici. Bližší informace podá p. Jitka Trávničková (546450141) a u ní se můžete také přihlásit k účasti na zájezdu. Hlašte se co nejdříve, počet míst v autobuse je omezený. Vybírá se 130 Kč na osobu.

Milovníci kvalitního divadla a veselých komedií si přijdou na své v listopadu. 15. 11. pořádáme zájezd do Mahenova divadla v Brně na činohru Veselé paničky Windsorské. Začátek představení je v 18 h, končí ve 20:40. Tato Shakespearova komedie patří k hrám, které si natrvalo vydobyly přízeň publika a které nemusíme zvlášť představovat. Nicméně není bez zajímavosti, že obdobím svého vzniku patří do blízkosti Hamleta - jako by velký alžbětinský dramatik cítil potřebu vyvážit velké filozofické téma tragédie rozpustilou komedií, bezuzdným žertem, veselou hříčkou bez mráčků. S tímto posvěcením se na divadelním jevišti rozžívá starý dobrý rytíř Falstaff a další postavičky kouzelné renesanční taškařice. Režisérem inscenace je hostující Peter Mikulík ze Slovenského národního divadla v Bratislavě. Hrají známí brněnští herci Jaroslav Dufek, Ladislav Lakomý, Bedřich Výtisk a další.

(tr)

Hody, Příbram

HODE BELE – HODE BODÓ

Tak jsme se zase sešli se sousedy a příbuznými, abychom oslavili ty naše hody. Počasí nám přálo, sluníčko rozzářilo radostnou náladu, která provázela stárky i přihlížející. Krojovaný průvod byl pestrý, červené sukně dívek a žen zářily v běli košil, celek vesele doplňovaly mašle, klobouky, výšivky. Rychtář s policajty zodpovědně splnili své povinnosti dané starobylým rituálem a celý den se tančilo, pilo a hodovalo. Děkujeme všem, kteří se v krojích nebo historických převlecích postarali o víkend dobré nálady v Příbrami a také všem, kteří jako organizátoři stáli v pozadí. Už se těšíme na příští hodovou veselici – tradice je dobré zachovávat.

 

Hody, Příbram

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V srpnu oslavili narozeniny Kristína Kratochvílová (85 let), Marie Patočková (60 let) a František Bartošek (60 let). V září se dožívá významného životního jubilea Božena Chmelíčková (75 let) a

 

Josef Sedláček (90 let).

Blahopřejeme!

Ornament

 

HUMOR

Začal nový školní rok. Učitelka vpluje do třídy a praví: "Milí žáci, mám pro vás radostné překvapení. Každé pondělí, přesně v osm hodin vám položím jedinou otázku. Těžkou, ale kdo správně odpoví, týden nemusí chodit do školy." "Hurá," ozývá se z lavic. Ale to se již paní učitelka ptá: "Kolik kilogramů písku má Sahara?" Ticho. Příští pondělí přišla paní učitelka, podívala se na katedru a vypískla: "Kdo sem dal tu chcíplou myš?!" "Prosím, já," vyskočil Láďa z první lavice a ode dveří zavolal: "Nashledanou za týden!"


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 27.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o