Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 03/2004 – březen

Zpravodaj 03/2004 – březen

Milí Příbramáci,

omlouváme se, že někteří z Vás neobdrželi únorový Zpravodaj. Roznesli jsme ho všem, jako vždy, ale ten den zrovna řádil silný vichr a některé schránky (zejména ty trubkové) Zpravodaje zřejmě neudržely. Někdo ani poštovní schránku nemá, Zpravodaj strkáme různě do dveří nebo za kliku, odkud může také vypadnout.

(ju)

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Vodovod je momentálně tématem číslo jedna. V minulých dnech byl, s firmou AP investing, dohodnut rozsah spolupráce při zajišťování nezbytných povolení pro dostavbu vodovodní sítě v Příbrami. Jedná se především o Územní řízení a Vodoprávní povolení. Všechny dokumenty umožňující definitivní dostavbu vodovodu budou k dispozici na přelomu července a srpna 2004. Od té doby bude rychlost dostavby pouze otázkou peněz.

Letos bude položeno 700 m vodovodu za výrazné podpory místního podnikatele. Na příští rok zbude 2010 m, na které budeme žádat o státní dotaci. V rámci vodovodu, v závislosti na penězích, bude provedena oprava dešťové kanalizace popřípadě instalace nové tam, kde se propadla, ucpala nebo nikdy nebyla. V ulicích, kde je položen plyn a voda, bude postupně opravována vozovka. Etapy výstavby vodovodu jsou na obecní vývěsce.

Osvětlení a rozhlas nejsou v dobrém stavu. Osvětlení má prorezivělé rozvodné skříně a vysokou roční spotřebu elektřiny. Na rozhlase se projevuje stáří ampliónů, jsou zde zkraty. Výměnu rozvodných skříní bude zajišťovat firma Nekuža. Celkovou kontrolu, běžnou údržbu a návrh na snížení nákladů na osvětlení a rozhlas provede za velice výhodných podmínek odborná firma místního podnikatele.

Pomníky z válek měly být, podle původního plánu, opraveny loni. Kvůli nepříznivému počasí doporučila kamenická firma přesunout opravu na jaro. Příští týden bude s firmou dohodnut termín, rozsah oprav a podepsaná smlouva.

Mikroregion Kahan je sdružení obcí, které společně usilují o získání peněz, a které společně řeší problémy. Členem je Příbram, Popovice, Lukovany, Zakřany, Babice, Zastávka a Zbýšov. V nebližším období se Kahan zaměří na zřízení Komise pro projednávání přestupků občanů (dnes řeší Rosice), společné řešení ostrahy (městská policie), svoz odpadů (možné snížení poplatku), společné řešení údržby komunikací (technické služby), čištění kanalizace, zřízení doplňkové autobusové dopravy, výstavbu cyklostezky (oprava komunikací).

Obchod je provozován obecním úřadem, ale budova obchodu patří zkrachovalé firmě. Objekt bude pravděpodobně letos prodán v konkurzu a cena bude nemalá. Zda se obecní úřad bude zajímat o koupi nebo zda bude hledat jiné řešení prodeje potravin, záleží na každém z nás. Vše se odvíjí od zisku obchodu, od tržeb, od objemu prodaného zboží. Heslo zní: „Příbramáci nakupujte v Příbrami!“ A ještě malý dovětek: „Potraviny v Příbrami byly, jsou a budou.“

Psi jsou od pradávna společníky lidí, stali se našimi pomocníky, hlídači. Pokud je však pes bez dozoru pána a nezajištěný, může napáchat škody. V minulých dnech pes bohužel opět zapříčinil závažnější zranění našeho občana. Proto znovu zdůrazňujeme, že volné pobíhání psů po obci je zakázáno, proti majitelům bude tvrdě zakročeno. Je také nezbytné, aby psi na procházce v blízkosti obce byly vedeni na vodítku. Příbramské louky a lesy jsou častým místem vycházek a musí být bezpečné pro všechny - lidi, děti i psy. Nechat psa volně pobíhat a nestarat se, že někoho může vyděsit nebo v horším případě pokousat, je projevem sobecké bezohlednosti.

Schránka na dotazy občanů slouží jako jakýsi barometr nálady v obci. Zatím nám tento barometr ukazuje „krásné počasí, slunečno“ – to znamená „neexistuje neřešený problém, informovanost občanů je vítečná a nebo je schránka od občana příliš daleko“. Všechny dotazy (i nepříjemné) budou zodpovězeny na zastupitelstvu a ve Zpravodaji. Námětů k diskuzi na těchto stránkách najdete dost a další přidávám – chcete, aby jezdily auta napříč přes budoucí náves směrem k hospodě?

(mu)

 

LOV NA DIVOČÁKY

Dne 17.1.2004 uspořádalo Myslivecké sdružení Habřina Příbram na Moravě naháňku zaměřenou na divoká prasata. V tomto období se už loví pouze kusy mladší 2 let, to znamená selata a tzv. lončáci. Jejich celoroční lov je nutný kvůli udržení rovnováhy v přírodě. V posledních letech dochází k nárůstu počtu divokých prasat, která páchají značné škody na polních kulturách. Na této naháňce se sešli jak myslivci z příbramského sdružení, tak i pozvaní hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jak je takováto naháňka organizovaná? Každá naháňka se skládá z několika lečí, které obstoupí střelci. Honci se za pomoci psů snaží lovcům „nadehnat“ divoká prasata. Naháňka MS Příbram se skládala ze 6 lečí, což představuje spoustu nachozených kilometrů v obtížném lesním terénu. Na této první naháňce v roce 2004 byl sv. Hubert, patron myslivců, k nám nakloněn a bylo uloveno celkem 5 divokých prasat. Po ukončení honu se myslivci již tradičně sešli na krátkém posezení v příbramské hospodě, aby zhodnotili úspěšný lov.

(pd)

 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Obecní úřad pořádá v neděli 25. dubna zájezd do Městského divadla v Brně (divadlo bratří Mrštíků) na operetu Franze Lehára VESELÁ VDOVA. Její premiéra se konala v roce 1905 a způsobila naprostou senzaci, jakou Vídeň dlouho nezažila. Franz Lehár v této operetě nechal naplno rozeznít veselé valčíkové i kankánové rytmy a ponechal jí, ve své době tradiční, happyend. Mnoho melodií se stalo doslova operetními evergreeny, např. písně o Maximu nebo o Vilje. Nejen díky nim, ale také díky dobře napsanému libretu, Veselá vdova dodnes baví diváky na celém světě. Zárukou kvality brněnské inscenace bude bezpochyby mezinárodní inscenační tým – německý režisér Pavel Fieber, který se divákům Městského divadla Brno představil muzikálem Cabaret a dirigent Caspar Richter, žijící ve Vídni, kde hudebně nastudoval řadu oper, operet i současných muzikálů. Délka představení je 2 h 50 min, začátek v 19 hod.

Vstupenky si zamluvte do 20. 3. 2004 u Jitky Trávníčkové (osobně nebo na tel. 546450141). Cena závisí na počtu zájemců a bude upřesněna do konce března.

Divadlo, ilustrační fotografie

 

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY

10.4. 16:00 Sokol Příbram na Moravě - Sokol Chudčice
17.4. 16:30 SK Moravské Knínice - Sokol Příbram na Moravě
24.4. 16:30 Sokol Příbram na Moravě - Sokol Deblín
1.5. 16:30 Sokol Příbram na Moravě - Sokol Zakřany
8.5. 16:30

Sokol Ketkovice - Sokol Příbram na Moravě

15.5. 16:30 Sokol Příbram na Moravě - Domašov-Říčky
22.5. 16:30

Sokol Hradčany - Sokol Příbram na Moravě

29.5. 16:30

Sokol Příbram na Moravě - Sokol Babice u Rosic

5.6. 16:30 FC Čebín B - Sokol Příbram na Moravě
12.6. 16:30 Sokol Příbram na Moravě - Sokol Lukovany
19.6. 16:30 SK Říčany B - Sokol Příbram na Moravě

 

Termíny jsou podle údajů prezentovaných na internetu: http://fotbal.vysledky.com

 

 

Vtip

Vladimír Renčín

 

LETNÍ POBYTY S AEROBIKEM

Cvičitelka Hanka Petruchová zve ženy a dívky na týdenní pobyt s aerobikem od 24. do 31. 7. 2004 v Letovicích. Cena (2 250 dospělí a 2 000 Kč děti do 10 let) zahrnuje ubytování, plnou penzi, cvičení 2× denně, hlídání dětí s programem. K dispozici je posilovna, kosmetické, pedikérské a kadeřnické služby, masáže, koupaliště, kino. Podobný pobyt v Letovicích pro děti se koná od 10. do 17. 7. 2004, cena 2 350 Kč. V ceně je doprava, ubytování, stravování, cvičení, program, celodenní výlet, ceny a odměny. Přihlášky a zálohy (1 000 Kč) do 30. 4. 2004 přijímá Hana Petruchová (tel. 777888618).

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu se dožívají významného životního jubilea: Blažková Marie (70 let), Chatrný Blahoslav (80 let). Blahopřejeme!

 

HUMOR

Dědečkovi lékař přikázal zhubnout. Proto hned ráno, jak vstane z postele, začne dědeček cvičit: rozpažit – vzpažit – upažit. Do pokoje nakoukla babička a ptá se: „Tak co, už jsi něco shodil?“ „Jo, budík a vázu.“ hlásí dědeček nasupeně.


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 27.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o