Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 04/2004 – duben

Zpravodaj 04/2004 – duben

Ornament

Milí Příbramáci,

v únorovém Zpravodaji jsme Vás informovali o územním plánu obce. V květnu se autorka plánu p. Haluzová zúčastní veřejné prezentace konečné verze plánu na obecním úřadu v Příbrami a zodpoví dotazy občanů. Termín prezentace bude včas vyhlášen obecním rozhlasem.

15. dubna začala kamenická firma opravovat pomníky padlých z 1. a 2. světové války a kříž z období napoleonovských válek. Na opravu byly použity dobrovolné příspěvky našich občanů, vybrané na podzim minulého roku. Kdo z občanů by se ještě teď chtěl sbírky zúčastnit, může svůj (libovolný) příspěvek odevzdat v kanceláři obecního úřadu. Za všechny příspěvky na pomníky válečných hrdinů děkujeme. Pomohou ke zkrášlení kousku obce a uchování historických upomínek.

 

OBECNÍ KRONIKA

Příbramská pouť letos připadne na neděli 9. května. Během těchto svátečních dní se do Příbrami sjedou lidé z širokého okolí, také bývalí rodáci. Obecní úřad chce toho využít a plánuje veřejnou výstavu prvního a druhého dílu obecní kroniky, které jsou uloženy v oblastním archivu v Rajhradě. Ředitelka archivu se nechala přemluvit a svolila k dvoudennímu zapůjčení našich historických záznamů. Kroniky jsou uloženy v klimatizovaných prostorách a každá manipulace je pro ně škodlivá. Proto je tato příležitost knihy shlédnout na dlouhou dobu ojedinělá. Kdo výstavu nestihne, nemusí si zoufat. Kroniky budou ofoceny a vypáleny na CD nosiče. Pak bude každý zájemce moci kdykoliv navštívit obecní úřad a knihy si prohlédnout.

A co je s posledním zmizelým dílem? Nikdo neví – neobjevil se. Ředitelka archivu byla touto zprávou šokovaná. Podle jejích slov došlo k nevyčíslitelné ztrátě a obec je za ni zodpovědná. Bylo nám doporučeno kroniku okamžitě najít nebo podat trestní oznámení na neznámého pachatele a celou záležitost předat policii.

Ale abychom článek zakončili pozitivně: Příbram má už zase svého kronikáře – p. Ladislava Vaverku, který povede novou kroniku od roku 1989. Pokud uchováváte nějaké historické dokumenty nebo zápisky (rodinné kroniky, pamětní písemnosti, atd.) zapůjčete je, prosím, p. Vaverkovi k záznamu do obecní kroniky.

(mu)

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna pořádá Sokol Příbram na hřišti tradiční „Pálení čarodějnic“. Občerstvení zajištěno (guláš, buřty, atd.), hrají Kaskadéři.

Čarodejnice

 

 

Většina lidí si myslí, že pálení čarodějnic má souvislost se středověkým upalováním čarodějnic. Ve středověku se z dříve nepříliš častého pronásledování čarodějů a čarodějnic zrodil a zformoval masový "hon na čarodějnice", který u nás vrcholil koncem 17. století nelítostnými procesy ve Velkých Losinách. Čarodějnictvím byli obviňováni převážně mastičkáři a báby kořenářky, kteří léčili pomocí bylinek, což někteří lidé považovali za zázraky a kouzla. Čarodějnické hysterie bývalo také zneužíváno k zabavování majetku a likvidaci „nepohodlných“ osob.

Ve skutečnosti má pálení čarodějnic něco společného s mnohem staršími zvyky a rituály. Od pradávna se věřilo, že filipojakubská noc, tj. z 30. dubna na 1. května, je kouzelná. Souvisí to snad s probouzením jarní přírody a možností sběru prvních léčivých bylin, jejichž síla této noci je údajně největší. Podle německých pověstí se o filipojakubské noci konají reje čarodějnic. I Češi věřili, že báby čarodějnice tropí zvláště tuto noc své čáry a kouzla. Oheň má člověka i jeho hospodářství ochránit před zlými silami, má očistnou moc. Je rovněž možné, že pálení čarodějnic vzešlo z pálení Svatojánských ohňů (24.6.). Tento zvyk je velmi starý, pravděpodobně vznikl už v pohanských dobách jako oslava letního slunovratu (21.6.), ale v současnosti Svatojánské ohně už zapalují málokde.

Pálení čarodějnic se dochovalo až do dneška, přestože ho zvlášť v 19. století začali zakazovat, neboť bylo nařízeno, aby se netrpělo „pověrečné pálení ohňů, aby se s tím čarodějnice zahnaly“. Ani v době vlády komunistů to tyto ohně neměly lehké, musely být přejmenovány na „Vatry míru“. Až zase v posledním desetiletí se zvyk pálení čarodějnic vrátil snad do všech měst a vesnic v původní lidové podobě.

Největší radost z čarodějnické vatry na hřišti mají jistě děti. Výjimečně mohou být v noci venku. Žhnoucí plameny vytvářejí proměnlivý kruh světla, za jehož hranicemi panuje tajemná tma. Je to pro ně vzrušující zážitek pobíhat kolem ohně a schovávat se pod borovicemi na stráni. Vatry v lomu za rybníkem bývaly ještě romantičtější a návrat domů potmě po hrbolaté cestě, kolem lesa plného divných zvuků, to bylo jako projít stezku odvahy. O pořádání na fotbalovém hřišti rozhodla praktická hlediska – lepší dostupnost a možnost snadného zajištění občerstvení. Velká každoroční účast dospělých i dětí za každého počasí dokazuje, že Příbramáci mají pálení čarodějnic rádi. Že se rádi sejdou, pozdraví se se sousedy a při pohledu do ohně si přejí, aby letošní jaro a léto bylo plné slunečných dní a přinesly dobrou úrodu v zahradách a na polích.

(ju)

 

DROBNOSTI ZE ZASTUPITELSTVA

Stromy na kraji obecního lesa napadl kůrovec. Odstranění poškozených stromů provede podnik Státní lesy. Je třeba smluvně ustanovit správce, který se bude o obecní lesy odborně starat.

Ředitelka školy Mgr. Křížová podala zprávu o činnosti školy v dubnu. 5.–7.4. proběhl zápis dětí do mateřské školy, od záři přibudou 3 děti. 7.4. se uskutečnily třídní schůzky a velikonoční výstava výtvarných prací žáků. V pondělí 19.4. se koná brigáda na smirkování a nátěr lavic v ZŠ. Pro děti a rodiče pořádá ZŠ a MŠ 30.4. v dopoledních hodinách „pálení čarodějnic“. Škola žádá o příspěvek na plavecký výcvik dětí v bazénu v Třebíči.

 

PODĚKOVÁNÍ

Za ZŠ v Příbrami na Moravě děkuji sponzorům, kteří nám poskytli finanční částku, za kterou jsme dětem z mateřské i základní školy koupili dárečky k Vánocům. Jsou to: p. Ing. Pavel Kříž, p. Patočka za pěstitelskou pálenici, p. Luboš Oplatek, p. Petr Patočka a rodiče dětí z MŠ. Dále děkuji všem, kteří si zakoupili výrobky na vánoční výstavě. Výtěžek činil 1 440 Kč.

Dana Křížová, ředitelka ZŠ

 

VESELÁ VDOVA

V neděli 25. 4. pořádá obecní úřad zájezd do divadla do Městského divadla v Brně (divadlo bratří Mrštíků) na operetu Franze Lehára Veselá vdova. Vstupenky prodávala p. Jitka Trávničková. Odjezd autobusu je v 18 h z Dědiny, pak zastaví na Brodku.

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sokol Příbram plánuje na květen sběr železného šrotu. O termínu bude informovat obecní rozhlas.

 

Vtip

PŘÍBRAMSKÁ POUŤ

Sokol Příbram srdečně zve občany na příbramskou pouť. V sobotu 8.5. ve 20,00 pořádáme předpouťovou zábavu v klubovně zahrádkářů, hrají Blíženci. Na pouťové veselici v neděli 9.5. hraje Lesanka.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu se dožívá významného životního jubilea Nekuda Jan (55 let). Blahopřejeme!

 

HUMOR

Jede Trabant po dálnici a najednou mu dojde benzin. Řidič zastaví a čeká, až ho někdo vezme do vleku. Zastaví mu řidič se škodovkou 120 a chvíli ho vleče. Po chvíli se však na škodovce něco porouchá a musí také zastavit. Zastaví u nich řidič s Volvem, zhodnotí situaci a říká: „Jak to vidím, tak vás klidně vezmu na lano oba dva.“ Řidič Trabantu jen jemně poznamená: „Ale kdybyste jel moc rychle, tak já na vás zatroubím, a vy zpomalíte, ano?“ „Spolehněte se,“ odvětí řidič Volva. Tak tedy vyjedou. Na dálnici u radaru, šťouchne jeden policista podřimujícího kolegu a s vyjeveným obličejem se ho ptá: „Viděl si to?“ „Ne.“ „Teď tu projelo Volvo sto třicítkou!“ 'No a? Kvůli tomu mě snad nemusíš budit.“ „No jo, ale za ním jela úplně stejnou rychlosti škodovka 120!“ „Fakt, jo?“ „A to ještě není všechno: Za nima lítal trabant od jedný strany silnice ke druhý a troubil, že je chce předjet!“


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 28.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o