Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 01/2004 – leden

Zpravodaj 01/2004 – leden

Ornament

Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Milí Příbramáci,

otevírá se před námi rok 2004 – co nového nám asi přinese? Nejprve nahlédněme do kalendáře. Je to rok přestupný, takže únor má 29 dní. Velikonoce letos oslavíme o 9 dní dříve než vloni a to 12. dubna. Květnové svátky připadnou, bohužel, na sobotu, ale prodlouženého víkendu si můžeme plně užít v červenci, protože svátek Cyrila a Metoděje a Jana Husa je pondělí a úterý. Podzimní státní svátky nám přinesou tři dny pracovního volna. Štědrý den a Silvestra budeme slavit v pátek.

1. května 2004 vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR do Evropské unie. Očekáváme, že vstup do EU nám přinese možnost sdílet společný hospodářský prostor, volně cestovat, pracovat či obchodovat v zemích Unie. Členské státy EU sdílejí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která umožňuje Evropě jednotné vystupování na mezinárodní scéně. Nelze také zapomenout na sociální stránku evropské integrace, která činí z Unie společenství solidarity. V zájmu rovnováhy tak mohou chudší evropské regiony čerpat prostředky z tzv. kohezního fondu, stejně jako z celé řady dalších podpůrných programů tak, aby se postupně snižoval rozdíl v životní úrovni v různých částech Evropy. Smlouva bude mít vzhledem ke svému charakteru dopad na státní rozpočet, přičemž v letech 2004 – 2006 bude při porovnání odvodů a příjmů z rozpočtu ES čistý přínos pro rozpočet ČR díky dohodnutým kompenzacím 23,2 miliardy Kč.

Astrologové jsou v dlouhodobých předpovědích opatrní, ale jejich vize pro rok 2004 se zdají být příznivé. Postavení Jupitera ve souhvězdí panny znamená snahy dělat ve všech věcech pořádek, jak soukromých, tak veřejných. V druhé polovině roku se Jupiter přesune do souhvězdí Vah a tato konstelace by měla všem lidem přinést harmonii a uklidnění. Saturn vezme pod svá křídla rodinný život, bude fandit zakládání nových rodin, rození, adopci a výchově dětí. Uran by měl zajistit rozmach duchovního života, v oblasti umění, medicíny, psychologie, náboženství a vést lidi k citlivějšímu přístupu k ostatním. Měli bychom si dát pozor na požáry v přírodě, ničení majetku explozemi a ohněm.

V horoskopu naší republiky se odráží vstup do EU jako významná pozitivní změna, kterou budou provázet silné emoce a sentiment. Nikoho asi nepřekvapí, že nás také čekají neshody a třenice v politické sféře, horké diskuze kolem rozpočtu a mimořádné státní výdaje. V první polovině roku mohou dobré jméno republiky poškodit snahy jedinců podvodně se obohatit na úkor druhých. Změny čekají naši armádu, bude se řešit obranyschopnost státu. Pluto podpoří sebevědomé vystupování České republiky na mezinárodních jednáních.

Podle čínského horoskopu se vlády nad osudy lidí od února 2004 ujímá opice, která je znamením vynálezce, člověka, který dokáže improvizovat a podněcovat ostatní. Má bleskový úsudek, dokáže nesmírně pohotově řešit složité problémy. Je přizpůsobivá a neustále něco vylepšuje. Velice rychle se učí a žádný úkol není nad její síly. Pokud jde o negativní stránky, má vrozený komplex nadřazenosti a nerada respektuje ostatní. Často bývá sobecká a nafoukaná. Je mimořádně soutěživá, ale dovede perfektně skrýt své pocity a promyšlené plány. V honbě za úspěchem a penězi je nepřekonatelná.

Astrologové předpovídají i počasí, které má být letos spíše teplé, ale vlhké. Jaro nastoupí o něco později, bude teplé a vlhké, takže budou příznivé podmínky pro růst rostlin. V některých týdnech však bude tak deštivé počasí, že se může opozdit setí nebo sklizeň sena. Srpen by měl být teplotně i srážkově vyrovnaný. Pěkný a teplý podzim bude mít krátké trvání, takže nelze čekat se sklizní ovoce a vína. V polovině listopadu se již začne hlásit zima a potrvá až do Vánoc. Zima bude z počátku suchá, ale po přelomu roku vlhká.

(ju)

 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Ke konci roku 2003 se podařilo vynulovat finanční schodek na účtu školy, který vznikl neoprávněným vyplácením mezd a zpronevěrou bývalé ředitelky. Díky současné ředitelce Mgr. Křížové, které se podařilo napravit minulé chyby a minimalizovat finanční ztráty, škola začíná od ledna hospodařit s čistým štítem.

Obecní úřad se podílel na elektronickém zabezpečení kaple sv. Floriána. Cílem bylo odradit případné nenechavce, kteří by měli zálusk na dřevěné plastiky Křížové cesty nebo na novinku kaple – překrásný betlém z cedrového dřeva. Betlém byl zhotoven řezbářem ve městě Betlémě a do kaple ho daroval šlechetný příbramský občan.

Na únorovém zasedání zastupitelstva seznámí p. Trtílek přítomné s územním plánem Příbrami. Územní plán je plán rozvoje obce, výstavby nových domů, cest a jiných staveb. Bez něj nelze žádat o dotace. Koncept našeho územního plánu je nyní na stavebním úřadě v Rosicích, kde ho studují a následně pošlou k připomínkám různým organizacím jako Telecom, JME, správa silnic atd. Autor územního plánu p. Haluzová připomínky zapracuje do konečné podoby plánu a ten pak bude schválen. Občané budou mít možnost plán připomínkovat a vyjádřit svůj názor (např. na návrh ploch k zástavbě), na pozdější připomínky nebude brán zřetel, každá změna plánu je finančně náročná.

Smluvní firma RPS předložila kalkulaci cen odvozu odpadků na 1 občana pro rok 2004 (ceny jsou včetně 5% DPH):

 

svoz popelových nádob 1× za 14 dní 267 Kč/ročně
separace odpadů (sklo, plasty, papír) 23 Kč/ročně
svoz nebezpečných odpadů 2× ročně 16 Kč/ročně
celkem 306 Kč na občana ročně

 

Obec na likvidaci odpadů přispívá z rozpočtu, občané budou letos platit 270 Kč na osobu, což je o 10 Kč více než vloni a souvisí to s nárůstem cen. Poplatek vybírá p. Čalkovská na Obecním úřadě do konce března. Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří pravidelně a včas plní svou povinnost poplatků za svoz odpadů. Loni nezaplatil pouze 1 občan a doufáme, že se aspoň stydí.

Zastupitelstvo připravuje 3 programy, jak snížit náklady na odvoz odpadu a při tom udržet vesnici čistou:

  1. zbudovat vlastní sběrný dvůr,
  2. jednat s ekologickými firmami o odvozu recyklovatelného odpadu,
  3. ve spojení s dalšími obcemi mikroregionu Kahan jednat s odvozci o snížení cen.

(mu)

 

Fotbal, ilustrační foto

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZÓNOU

Uplynulý rok byl pro TJ Sokol Příbram pracovně i finančně náročný. Rok byl zahájen výroční členskou schůzí, která zhodnotila minulé období a vytyčila cíle a úkoly na rok 2003. V zimě proběhla příprava na sezónu a na jaře začaly mistrovské zápasy. 30. dubna jsme uspořádali tradiční Pálení čarodějnic se skupinou Kaskadéři a potom příbramskou pouť. V tomto období bylo započato s budováním zavlažování hřiště a jeho úpravami. Brigády probíhaly od jara do podzimu a účastnilo se jich průměrně 10 členů Sokola. Uspořádali jsme také brigádu na sběr železného šrotu, která se bude letos opakovat. V červnu proběhl na fotbalovém hřišti Dětský den se soutěžemi pro děti a vystoupením mažoretek a skupiny Argaiv. Přijeli také hasiči z VÚ Rapotice. V červenci jsme uspořádali letní noc se skupinou Relax.

Příbramští muži hrají ve fotbalové třídě IV., skupině C. Sezónu zakončili v polovině tabulky, na 7. místě. Tradičním vrcholem fotbalové sezóny v Příbrami byl turnaj za účasti mužstev z Rapotic, Vysokých Popovic a Zastávky, který jsme vyhráli my domácí. Z personálních důvodů Příbram v současné době nemá žákovské ani dorostenecké družstvo, chlapci se zájmem o fotbal chodí hrát do sousedních obcí.

Děkujeme všem fanouškům fotbalu za přízeň, členům za obětavou práci, hráčům za sportovní výkony, sponzorům a zejména obecnímu úřadu za finanční výpomoc.

(lt)

 

Vtip

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Děkujeme občanům, kteří v tříkrálové sbírce přispěli na charitativní účely. Vybráno bylo 12800 Kč. Pomohli jste dobré věci.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu se dožívají významného životního jubilea Škvařilová Anna (60 let), Dvořáček Jaromír (70 let), Grycová Zdenka (85 let). Blahopřejeme!

 

HUMOR

Otec si spokojeně prohlíží pololetní vysvědčení se samými jedničkami a jeho syn mu k tomu říká: „Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje.“

 

OBECNÍ PLES

Obecní úřad zve srdečně všechny občany na ples, který se koná v sobotu 24. ledna 2004 v klubovně zahrádkářů, začátek ve 20 h, vstupné 50,- Kč. Připravena je bohatá tombola a občerstvení. K tanci i poslechu hraje skupina Blíženci.

Přijďte se pobavit a zatančit si!

Případné dary do tomboly přijímá J. Trávníčková.

 

 


Článek byl publikován 28.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o