Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 03/2006 – březen

Zpravodaj 03/2006 – březen

Ornament

Milí Příbramáci,

je březen, první jarní měsíc a my všichni čekáme, kdy už nás konečně sluníčko ohřeje, protože zima byla na mrazy a sníh víc než štědrá. Co vlastně můžeme říct o Slunci? Je to Zemi nejbližší hvězda, ve vesmíru vcelku běžná. Je od naší Země 150 milionů km daleko, její průměr činí 1 390 000 km. Teplota na povrchu dosahuje 5 500 °C, v centru 13 milionů °C. Slunce se zrodilo téměř před 5 miliardami let z plynového oblaku tvořeného vodíkem a héliem smíšeným s prachem, který se smrštil v důsledku vlastní gravitace. Toto smrštění zvýšilo teplotu oblaku natolik, že začaly jaderné reakce, při nichž se vodík měnil na hélium. Od toho okamžiku začalo Slunce rovnoměrně svítit. Vědci se domnívají, že v této činnosti bude pokračovat dalších 5 miliard let, dokud nespotřebuje své vodíkové palivo a nezačne odumírat.

Letos očekáváme úplné zatmění Slunce, jež nastane 29. března. Zatmění bude sice z naší republiky pozorovatelné pouze jako částečné, ale bude vidět za příznivého počasí v celém svém průběhu a dostatečně vysoko nad obzorem. Temný měsíční kotouč se objeví u pravého spodního kraje Slunce krátce po 11:45 letního středoevropského času. Největší část bude zakryta kolem 12:50 (zhruba 50%), celý úkaz skončí asi 10 minut před druhou hodinou.

Jak se na zatmění podívat? Pokud se budete dívat bez dalekohledu, pak si připravte speciální brýle nebo temný svářečský filtr. Nikdy nepozorujte oslnivý sluneční disk bez speciálních pomůcek, protože si můžete dočasně a nebo trvale poškodit zrak!

Pokud se ale chcete na zatmění podívat malým dalekohledem, například loveckým triedrem, musíte si pořídit filtr z černobílého filmu nebo speciální pokovenou folii.

Velmi snadné je obraz Slunce promítnout dalekohledem na kousek papíru. Jednoduše si vezměte čistý bílý papír a přidržte jej za okulárem ve vzdálenosti tak dvacet, třicet centimetrů (pro začátek použijte nejmenší možné zvětšení). Jakmile dalekohled (nejlépe na stativu) správně namíříte, objeví se na papíru světlé kolečko – obraz Slunce. Jestliže nebudou jeho okraje ostré, zkuste papír přiblížit či oddálit a obraz také zaostřete. Do dalekohledu se ale v žádném případě nedívejte!

 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

V průběhu uplynulých 14 dnů byly v naší obci vykradeny tři chalupy v ulici ke hřišti: Jordánkova, Fribortova, Hrubanova. Drzost zloděje, pravděpodobně toxikomana, neznala mezí. V jedné chalupě dokonce nějaký čas pobýval: napustil si radiátory, topil si, zprovoznil vodárnu, vařil si, spal zde atd. Aby si nikdo ničeho nevšiml, zakryl okna dekami. V domech způsobil neuvěřitelný nepořádek, ukradl zde hodnotné věcí, zejména elektronářadí. Jeho jednání bylo odhaleno díky pozornosti našich občanů, kteří si všimli otevřeného zadního okna na vykradeném domě a stop ve sněhu vedoucí za dům. Přestože policie viníka zatím nedopadla, má jeho popis.

Otázkou je, zda těmto lumpům nenahráváme sami. Některé domy jsou přes zimu neobývané, nemají odhrnutý sníh před vraty, nevybrané poštovní schránky doslova přetékají reklamními letáky – to je pozvánka pro zloděje. Nejjednodušší ochranou je občas prohrnovat sníh, s poštovní doručovatelkou se domluvit, aby nedoručovala letáky, za pár korun koupit automatický spínač světel v místnosti, které několikrát denně zapnou a vypnou, jako když je někdo doma. Určitě se vyplatí instalace alarmu.

Občané, více si všímejte cizích lidí a jakékoliv podezření nahlaste na obecním úřadě. Chráníte si tím i svůj vlastní majetek.

 

Obecní úřad v Příbrami na Moravě vás srdečně zve na

VÝSTAVU HYGIENICKY BALENÝCH CUKRŮ

sběratelky Kateřiny Pelcové.

Výstava se koná v sobotu 8. dubna 2006 od 9 do 17 hod.

v obecním sále nad hospodou.

Kateřina Pelcová – sedmnáctiletá sběratelka – se narodila v Brně, kde žije se svojí rodinou. Studuje druhým rokem Gymnázium na Křenové ulici v Brně. Mezi její záliby patří hudba (hraje na alt saxofon, flétnu a na kytaru), zpěv, sport a turistika. Cukříky sbírá od roku 1997, v roce 2003 se stala členkou Klubu sběratelů baleného cukru a nyní její sbírka obsahuje 8 000 kusů balených cukrů asi ze 60 zemí světa a všech světadílů. – Přijďte se určitě podívat.

 

PTAČÍ CHŘIPKA

V České republice zatím nebyl zaznamenán výskyt ptačí chřipky. Jsme jedinou zemí ve střední Evropě, kde se tento nebezpečný vir zatím nevyskytl. O nebezpečnosti svědčí krátká doba od infikace po uhynutí zvířete – udává se 48 hodin. Vir se za určitých okolností může přenést i na další domácí zvířata (např. na kočky, prasata…). Dá se předpokládat, že s příchodem jara a návratem tažných ptáků, bude tento vir zavlečen i k nám. Není třeba propadat žádné panice. Média problémy velice ráda nafukují, aby byla pro své posluchače a čtenáře ještě zajímavější. Většina toho, co se dozvíte z rádia a televize je přehnané. Nicméně pozornost je na místě! Chovatelé ptactva a zejména drůbeže by měli minimalizovat styk domácích zvířat s volným okolím. Výskyt uhynulých ptáků je nutné hlásit na obecním úřadě. Další informace se dozvíte na úřední desce a na www.ptaci-chripka.cz.

 

ŠKOLSKÁ RADA

Po krátké přestávce začala opět aktivně fungovat Školská rada. Je to nezávislý orgán dohlížející na hospodaření školy, kvalitu výuky, dodržování školního řádu, způsob hodnocení žáků atd. Školská rada je tříčlenná: obecní úřad zastupuje I. Ovsová, zaměstnance zastupuje M. Jarošová a rodiče zastupuje A. Nenkovská. Poslední jmenovaná byla současně zvolena předsedkyní. Jakékoliv náměty na zlepšení provozu školy směřujte na zástupkyně komise, která se pravidelně schází na obecním úřadě za účasti starosty obce a ředitelky školy.

 

INTERNET PRO VEŘEJNOST

Obecní úřad instaloval v naší knihovně počítač připojený k bezdrátovému internetu. Počítač je zatím zdarma k dispozici příbramským občanům v úředních hodinách knihovny, tedy každý pátek od 18 do 20 h. Po vyhodnocení dvouměsíčního zkušebního provozu bude pevně stanoven řád pro přístup k tomuto počítači a možná budou rozšířeny i otevírací hodiny. Bližší informace podá knihovnice paní Jiřina Stromecká. I internet může pomoci najít občanům cestu do knihovny.

 

PTÁK ROKU 2006 – OREL MOŘSKÝ

Možná si někteří vzpomenou, že loni jsme vás poprvé seznámili s vyhlašováním celoevropské akce Pták roku. Zatím co loni byl ptákem roku vyhlášen skřivan polní, kterého každý z nás důvěrně zná, letos byl vybrán orel mořský. A to je trošku jiná „váhová kategorie“.

Orel mořský je mohutný, největší evropský orel s rozpětím křídel až 2,5m. V současnosti je evropská populace odhadována na 5000 párů, což představuje více než 50% populace světové. Nebylo tomu tak ale vždy. V Čechách zanikla poslední hnízdiště v polovině 19. století, na Moravě o něco později. V 80. letech minulého století zahájili jihočeští ornitologové spolu s orgány ochrany přírody aktivity s cílem obnovit původní hnízdiště. První úspěšné hnízdění proběhlo v roce 1986 a jednalo se o pár z vypuštěných jedinců. V té době zde ale již pravděpodobně hnízdili i ptáci z divoké, původně zimující populace.

V následujících letech se počet hnízdících párů postupně zvyšoval a orli začali obsazovat vhodné lokality jako je Českobudějovicko, Českolipsko nebo Břeclavsko. V současné době je počet hnízdících párů na území České republiky odhadován na 25-30 párů. Stoupá i počet zimujících párů.

Potravu orla mořského tvoří převážně ryby a vodní ptáci, v menší míře i různí savci. Po zámrzu rybníků tvoří z velké části potravu různá uhynulá zvířata.

Současná legislativa zajišťuje orlům mořským úplnou ochranu. Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. I přes vysoký stupeň ochrany však občas dochází k jeho úmyslnému pronásledování. A kde lze orla mořského spatřit? Rozhodně nejbližší vhodná lokalita je vodní dílo Nové Mlýny na jihu Moravy.

 

Vtip

 

HUMOR

Když jsem se dnes ráno při jízdě po dálnici podíval do levého jízdního pruhu, uviděl jsem vedle sebe ženu v posledním modelu BMW, která si to frčela 150kou a přitom si ve zpětném zrcátku malovala oční linky!!! Na chvíli jsem se zadíval jinam, a když jsem se po ni znova ohlédl, byla napůl v mém jízdním pruhu, a pořad si cosi malovala na ten ksicht!!! Já teda něco vydržím, ale tohle mě tak vyděsilo, že jsem upustil svůj holící strojek, který mi při pádu vyrazil z druhé ruky koblihu. Jak jsem se zmateně snažil vycentrovat vůz koleny opřenými o volant a zároveň zachytit koblihu, vyrazilo mi to mobil od ucha, a ten spadl do kelímku s kávou, který jsem měl v klíně. Kafe se vylilo a popálilo mě nohy. Zničilo mi mobil a přerušil se mi velmi důležitý hovor... Zatracený baby za volantem!!!

 

Ornament, kytice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu se dožívá významného životního jubilea Zdeněk Slabý (70 let) a Marie Pivodová (90 let). BLAHOPŘEJEME!

 

PRANOSTIKA NA BŘEZEN

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. Studený březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. Březnové slunce má krátké ruce.


Zpravodaj připravili ju, pd, mu a tr.


Článek byl publikován 23.3.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o