Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 06/2006 – červen

Zpravodaj 06/2006 – červen

Ornament

Milí Příbramáci,

prázdniny jsou přede dveřmi a tak se chceme ve článku od paní ředitelky ohlédnout za končícím školním rokem: V letošním školním roce 2005/2006 navštěvovalo naši MŠ 20 dětí a ZŠ také 20 dětí. Kromě výuky, která je nejdůležitější součástí školy, jsme se zúčastňovali a pořádali nejrůznější akce pro děti. Byly to akce sportovní (sportovní dny, hry, soutěže, fotbalový zápas se ZŠ Vysoké Popovice,...) kulturní (různá divadelní představení, klauniáda Tvé tělo - tvůj hrad, kouzelnické představení,...), výtvarné (malování polštářků, výroba vizovického pečiva, modelování na kachličku,...) a naučné (výukový program dopravní výchova,...). Děti nacvičily řadu vystoupení pro veřejnost. Za zmínku stojí vánoční besídka, zpívání u vánočního stromu, vítání jara a besídka ke Dni matek, při které byli prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Stejně jako v loňském roce jsme si vyměnili role s našimi žáky, kteří se stali učiteli a my a jejich rodiče žáky v projektu „Škola naruby aneb děti učí rodiče“.

V průběhu měsíce května nám byly zřízeny webové stránky. Pokud máte zájem přečíst si něco o naší škole, máte možnost na www.materskeskolky.cz. Mailová adresa školy je zkpribram@volny.cz. Pokud nám napíšete nějaké připomínky, návrhy či stížnosti na naši školu, budeme jenom rádi a pokusíme se vše operativně vyřešit. Přejeme Vám všem krásné prožití léta a hodně sluníčka (zimy jsme si užili už dost )

(zš)

 

SKLÁDKY A ODPADY

Před 4 lety byl stav skládek v Příbrami přímo žalostný. Nedalo se jít do lesa, aniž by člověk neminul hromadu odpadků. Tehdy bylo napočítáno 11 „větších“ skládek, těch menších bylo nepočítaně. Tento tragický stav byl důvodem, proč skládky byly zařazeny na přední místo mezi problémy, které se musí zásadně řešit. Kdo se projde dnes kolem Příbrami, musí potvrdit, že se skládky podařilo zlikvidovat. Lidé dnes už vědí, že je nesmysl se tahat s odpadem do lesa, že jim ho odvezou popeláři přímo z před domu, vědí že u obecního úřadu jsou kontejnery na PET láhve na sklo a na papír, vědí, že železný šrot sbírají Sokoli.Velkoobjemový odpad bude sbírán od 16.6. (16 h) do 19.6. a nebezpečný odpad 17.6. od 10 do 16 h vždy na návsi. Poslední dvě skládky, které jsou „krmeny“ hlavně našimi sousedy, se daří držet pod kontrolou a brzy budou rekultivovány. V Příbrami skládky zmizely, protože je nikdo nepotřebuje!

 

VODOVOD SE STÁLE ROZŠIŘUJE

Ve spodní ulici ke hřišti rychle přibývají přípojky, brzy budou všichni připojeni. Nová větev od Šimků, kolem Hradeckých a Kadaňků rychle roste, co nevidět dorazí do Kóta. Přípojky začnou být realizovány až po kolaudaci, zájemci budou včas informováni.

 

KAHAN

Aktivity Kahanu nabírají na obrátkách. Po prvním setkání všech zastupitelů mikroregionu proběhlo druhé zasedání, kde byly nastartovány pracovní skupiny na návrh strategie pro řešení společných problémů: doprava, kulturní akce, celoregionální investice, zkvalitnění života v obcích, rozvoj podnikání.

Další z ukázek spolupráce obcí v našem mikroregionu je varhanní koncert v kostele ve Vysokých Popovicích, na který bude zajišťovat dopravu Kahan. Koncert se uskuteční 25.6.2006, začátek v 17 h. Skladby pro varhany a zpěv od Bacha, Mozarta, Dvořáka aj. přednesou Dagmar Kolařová a Petr Kolař. Odjezd autobusu bude v 16:40 od kaple v Příbrami.

 

NEBEZPEČNÍ SPLAŠENÍ JEZDCI

Rodiče malých dětí se oprávněně bojí o bezpečnost na našich ulicích. Děti jsou ohrožovány mladíky, kteří jezdí v obci na motocyklech a v automobilech velkou rychlostí, mnohdy bez řidičského a bez technického průkazu. Vrcholem této kombinace je jízda pod vlivem alkoholu. Jezdci ohrožují sami sebe i druhé. Jména těchto „závodníků“ jsou všeobecně známa. Nikdo z občanů nesmí být lhostejný k takovému chování, hazardování. Nejlepším způsobem je si to vyříkat se „závodníkem“ nebo jeho rodiči přímo z očí do očí. Je to nejjednodušší cesta, jak zabránit velké tragédii, jejíž následky by už nikdo nikdy nevrátil zpět. Jeden zlomek vteřiny dokáže způsobit neštěstí několika rodinám.

 

INFORMACE O OBCI NA INTERNETU

Webové stránky Příbrami byly doplněny o územní plán. Nejdete zde jak textovou část, tak obrazovou. Mapy podrobně ukazují plánované plochy k výstavbě, k osázení zelení, průmyslovou zónu a další.

Do elektronické formy již byla přepsána aktuální kronika od roku 1989 do současnosti a bude už brzy vyvěšena na webových stránkách. Neustále jsou doplňovány fotografie z dění v obci, naposledy přibyly fotky z turnaje starých pánů, kde Příbram vybojovala první místo. Přibyly i staré fotky Příbrami – opravdu velice zajímavé. Chtěli bychom touto cestou požádat občany, kteří vlastní historické fotografie, zda by je mohli zapůjčit obecnímu úřadu k ofocení. Jednak kvůli zmapování historie, jednak kvůli zdokumentování tehdejšího stavu staveb. Například se podařilo sehnat fotografie z opravy hráze rybníka, které budou využity při rekonstrukci přepadu.

Na webových stránkách je sledována také statistika. Počet návštěv neustále roste – za květen přišlo naše stránky 174 různých návštěvníků, kteří se připojili 369-krát, a zhlédli sumárně 4104 stránek. Nejčastěji se připojují lidé přes týden a v neděli (v sobotu je útlum), v průběhu dne je největší aktivita v 8.00 a pak v 21.00 a 22.00. Podle státní příslušnosti se nejčastěji připojují češi zhruba stejně často lidé z USA. S odstupem jsou další evropské země – Německo, Polsko, Rusko, Francie, Británie, Itálie, Brazílie a Austrálie. Nejčastěji zadávají lidé do vyhledávače pro připojení na naše stránky název naší obce, ale také např. „historie Příbrami“, „hody“ a další. Vaše názory, náměty, ale i např. žádost o zřízení poštovní schránky na obecním webu posílejte na mistostarosta@pribramnamorave.cz.

 

RYBNÍK OŽIJE ÚŽASNÝMI PLAVIDLY

Na příbramském rybníku Kuchyňka se uskuteční další ročník Neckyády, aneb soutěže netradičních plavidel. Začátek je v sobotu 17.6. ve 14.00. Prezentace posádek s plavidly je ve 13.30. Vstupné pro dospělé 20 Kč a děti 15 Kč je slosovatelné o hodnotné ceny. Těšte se na občerstvení a country kapelu.

Rybník

 

Vtip

HUMOR

Chlubí se tři ženy schopnostmi manželů: „Můj muž hraje fotbal a je tak rychlý, že když se utrhne, nikdo ho nedohoní,“ říká první. „To není nic moc,“ nedá se druhá, „ten můj útočník když vypálí na bránu a brankář to chytí, tak se i s balonem svalí za brankovou čáru.“ „To když vypálí můj Alois,“ triumfuje třetí, „tak se svalí jedenáctka i s rozhodčím!“ „A za koho hraje?“ „Za nikoho, on má pálenici ...“

 

Kytice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu se dožívá významného životního jubilea Jan Pokorný (65 let), Stanislav Svoboda (70 let), Jozef Horváth (75 let), Marie Křivánková (80 let) a Antonie Hradecká (85 let). BLAHOPŘEJEME!

 

VÝSLEDKY VOLEB

Volby do sněmovny parlamentu ČR proběhly 2. a 3.6.2006. V naší obci je celkem 464 voličů, volební komise obdržela 326 platných hlasů. Nejvíce občanů volilo ČSSD (37%), následuje KSČM (24%), KDU ČSL získala u nás 23%, ODS 11% a Strana zelených 2% hlasů. Ostatním stranám dali naši občané po méně než 1% hlasů.

 

PRANOSTIKA NA ČERVEN

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. Jaký červen, takový i prosinec. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.


(Zpravodaj připravili mu, rb a ju)


Článek byl publikován 18.6.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o