Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 07/2006 – červenec a srpen

Zpravodaj 07/2006 – červenec a srpen

Ornament

Milí Příbramáci,

věřím, že dovolené a prázdniny jsme si užili nejlépe, jak se dalo k aktivnímu odpočinku. Léto nám ukázalo tropickou i deštivou tvář. Voda v rybníku poskytovala příjemné osvěžení, vydržela dlouho čistá i na březích je to lepší. Víme, že odpadky je potřeba vzít zpátky domů a nepohazovat je po trávě. Teď jde o to, aby pořádek kolem sebe dodržovali i rybáři, kteří v chladnějších dnech nahrazují u rybníka plavce. Zdá se, že chvályhodně ubylo případů koupání psů v rybníce a výprav kynologického střediska ve Zbraslavi. Ale přes to nám nějaká skupinka se psy připravila neuvěřitelný zážitek, když 31.7. probudili půl Brodku mezi 5:30 a 6 hodin ráno halasným štěkotem. U hřiště se nacvičovalo aportování. Výcvik probíhal brzy ráno, protože přes den by bylo psům příliš teplo, ale na spící lidi milovníci psů vůbec nepomysleli.

Obilí z polí zmizelo, vlaštovky se houfují. Nic naplat, děti půjdou zase do školy. Začíná se 4. září a přejeme učitelům i žákům úspěšný a taky veselý školní rok. My si září zpříjemníme tradičními hody, na které vás srdečně zve obecní úřad.

(ju)

Ornament

HODY

V sobotu 16.9. ve 20 h se koná v obecním sále předhodová zábava. Hrají Blíženci, občerstvení jako obvykle zajištěno, vstupné 50 Kč. Hodové veselí začne v neděli 17.9. dopoledne zvacím průvodem. Odpoledne ve 14 h vyrazí tradiční průvod stárků z návsi. Po vyzvednutí všech stárkových zde bude pokračovat hodová veselice, na které bude hrát k tanci a poslechu Doubravěnka.

Kdo se chce zapojit do příprav, ať kontaktuje Jitku Trávníčkovou.

 

KRÁDEŽ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V pátek ráno 14.7. došlo na obecním úřadě ke krádeži příruční pokladny s hotovostí 14.500 Kč. Zmizení zjistila paní účetní v 8.30, to znamená, že zloděj musel odnést pokladnu mezi 6.30 a 8.30. Den před tím, ve čtvrtek, byla na konci pracovní doby pokladna prokazatelně na místě – viděli ji dva svědci. Od té doby bylo zapnuto elektronické bezpečnostní zařízení, jak vyplývá z výpisu ústředny.

Krádež byla neprodleně nahlášena starostou na Policii České republiky. Policie začala vyšetřovat všechny občany, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali na obecním úřadě. Věc není stále uzavřená, až dojde policie k závěru, budete informováni.

Kdo z občanů viděl něco podezřelého, co by polici mohlo navést na stopu, nechť to oznámí na obecním úřadu.

 

PÁTRÁNÍ PO ZMIZELÉ

Na začátku prázdnin prožila Příbram krizovou situaci. V neděli 2.7. ve večerních hodinách odešla ze svého domova paní Helena Doleželová. V pondělí byla požádána o pomoc policie, která však byla neúspěšná. V úterý pak proběhla pátrací akce v okolních lesích za účasti našich občanů. Polní porosty byly prohledávány vrtulníkem, v odpoledních hodinách přiletěl i p. Dominik ze Zbraslavi s ultralightem. Vše bez úspěchu. Pohřešovaná byla nalezena ve středu ráno nedaleko Zastávky a byla okamžitě předána do rukou zdravotníků. Vše nakonec dopadlo dobře.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat opravdu velkému množství dobrovolníků, kteří se zúčastnili na pátrací akci, kteří nebyli lhostejní k nastalé situaci, kteří neváhali obětovat volný den, aby pomohli. Je to potěšující zjištění, že je v Příbrami hodně lidí, kterým není lhostejné, co se děje „za jejich dveřmi“. Pročesávání lesa pomohlo minimalizovat počet míst, kde by se ztracená mohla nacházet. Ještě jednou moc děkujeme!

 

Ornament

PRÁZDNINY ZASTUPITELŮ

Stalo se již dlouholetou tradicí, že v se srpnu nekoná zasedání obecního zastupitelstva a zastupitelé mají prázdniny. Přestože je doba prázdnin a někteří zastupitelé odjíždějí na dovolenou, práce na obci nepolevují. Pracovalo se na vodovodu, momentálně se projednává možnost získání peněz na financování poslední etapy vodovodu na příští rok, pak budou mít vodu opravdu všichni v Příbrami. Ve spolupráci s krajskými zastupiteli se hledají peníze na opravu všech komunikací. Postupně budete mít všichni před svými domy takovou silnici, jako je Ve skalkách. Bude na to potřeba 5 mil. Kč.

Na obecním úřadě byla vymalována zasedací místnost, malovalo se i ve škole, aby byla připravena na nový školní rok, buduje se ochranný plot na školním hřišti. Pěkný dřevěný plot vznikl i u dětského hřiště na návsi, na jeho stavbu bylo využito dřevo z obecního lesa. Aby obec měla i pro další rok po ruce „pěkný materiál“, byla domluvena se správcem obecního lesa p. Klusákem těžba vhodná k nařezání desek a trámů. Co se plánuje? Nechte se překvapit. Náves bude zase krásnější.

O bezvadnou údržbu bující trávy na veřejných prostranstvích se staral p. Brázda, s využitím techniky, kterou obec nedávno pořídila za finanční dar od Vodafonu. Technika je ustájena v objektu hasičské zbrojnice. Aby se dovnitř nedostali nekalé živly, byly zesíleny zámky a instalováno elektronické zabezpečení.

Nefungovala vám v ulici pumpa? Už je zase v pořádku! Malé i velké akce se realizují i o prázdninách. Obecní úřad nikdy nespí (tedy skoro...).

 

KONKURZ NA ÚČETNÍ

Dlouholetá zaměstnankyně obecního úřadu p. Čalkovská odchází do zaslouženého důchodu a její místo nemůže zůstat neobsazené.

Obecní úřad v této souvislosti vypsal výběrové řízení na pozici účetní a sekretářky obecního úřadu. Je požadováno ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, znalost ekonomické a účetní problematiky, znalost daňové legislativy, vynikající komunikační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav. Případná praxe ve veřejné správě je výhodou. Náplň práce: vedení účetní agendy, vedení mzdové agendy zaměstnanců, samostatná administrativní činnost spojená s chodem sekretariátu starosty. Předpokládaný datum nástupu: 1.10.2006.

K přihlášce připojte: ověřený kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis zaměřený na dosaženou praxi, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání). Podepsanou přihlášku do konkurzu a všechny doklady doručte v obálce na obecní úřad nejpozději 6.9.2006 do 14:00.

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Čtyřleté období současného zastupitelstva končí, blíží se komunální volby a vy, občané Příbrami, budete mít možnost rozhodnout. Budete si vybírat lidi, kteří budou posouvat Příbram dál dopředu, budou ji zlepšovat, zkrášlovat a činit život v Příbrami příjemnější. Bude to i jakési pomyslné zrcadlo kvality práce lidí, kteří na obecním úřadě pro vás do teď pracovali. Jestli v zrcadle bude vidět palec nahoru, nebo dolu, rozhodnete vy, Příbramáci. A tak hodnoťte, diskutujte, přemýšlejte co a kdo by byl pro obec nejlepší. Rozhodně přijďte všichni 20. nebo 21.10. k volbám, protože kriticky komentovat výsledky může jen ten, kdo volil. Podrobnější informace dostane později.

 

KULTURA

Občanské sdružení Prádelna a KIC Rosice pořádají 25.8. v 20:30 jedinečné divadelní představení HOVORY RYB zasazené do exteriéru i interiéru Starého pivováru v Rosicích pod schody. Účinkují herci divadla Prádelna, DSEK a taneční skupina Mighty Shake ze Zastávky, z vany laskavě promlouvá p Arnošt Goldflam. Cena vstupenky je 100 Kč a vzhledem k omezené kapacitě si je nutno vstupenku rezervovat na tel.: 546 492 196, 546 412 300 nebo ji zakoupit v předprodeji v KIC Rosice či Městské knihovně Rosice. V případě proměnlivého počasí se vybavte deštníky.

 

SPORT

26.8. se koná v Babicích turnaj v nohejbale o pohár starosty. Zájemci o hru, nechť se dostaví do 8:30 na babické hřiště.

Závody cestovní vozů se v Příbrami letos pojedou trochu později než loni, v první polovině listopadu.

 

Vtip

HUMOR

Žena vyčítá manželovi: „Takovou dobu jsi už se mnou nikde nebyl. Ani v kině, ani v restauraci, o divadle ani nemluvím.“ „Prosím tě, pořád si stěžuješ,“ brání se on, „a kdo jel s tebou vloni na pohotovost, když sis zlomila nohu, co?“

 

Květina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červenci a srpnu se dožívá významného životního jubilea Otakar Brychta (50 let), Světla Klobásová (50 let), Marta Luňáková (60 let), Stanislava Rypková (50 let), Jan Hradecký (50 let), Eva Procházková (60 let), Anna Sysová (65 let), Pavla Filipínová (70 let) a Marie Chmelíčková (80 let). BLAHOPŘEJEME!

 

PRANOSTIKA NA LÉTO

Jaký červenec, takový leden. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně. Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.


(Zpravodaj připravili mu, hj a ju)


Článek byl publikován 20.8.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o