Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 08/2006 – září

Zpravodaj 08/2006 – září

Ornament

Milí Příbramáci,

v září začal školní rok a tak se také pojďme podívat nejprve do školy.

Slavnostního zahájení v pondělí 4.9. se zúčastnil i pan starosta Jiří Hradecký. Mgr. Procházková za přítomné pedagogické pracovníky přivítala všechny žáky po prázdninách, ale především nové prvňáčky. Popřála jim hodně úspěchů a aby se jim ve škole líbilo. Rodičům přejeme pevné nervy a velkou dávku trpělivosti. Třídní učitelkou 1., 3. a 4. třídy je Mgr. Šárka Hlavoňková, 2. a 5. třídy Mgr. Renata Procházková. Školní družinu povede stejně jako v loňském roce Mgr. Michaela Špačková. V mateřské škole vyučuje Markéta Jarošová a Milena Vojáčková.

Prvňáčků máme letos opravdu hodně, celkem 7: Bouzek Tomáš, Čalkovský Ondřej, Najt Marek, Nevřivá Kristýna, Procházková Lucie, Přinesdomů Marek, Slabý Zdeněk. V příštích letech pravděpodobně drobotiny v první třídě zase ubude. V květnu 2006 jsme vítali pouze dva nové občánky. Byli to Michal Rypka (*9.1.2006) a Jan Kadaňka (*29.1.2006). Mateřskou školu v současné době navštěvuje 15 dětí, v základní škole je celkem 22 žáků.

Ilustrační foto

V naší škole budou od října fungovat 4 zájmové kroužky: výtvarný, který povede Mgr. Šárka Hlavoňková, flétničky – Markéta Jarošová, angličtina pro 2. ročník – Mgr. Šárka Hlavoňková, sportovní hry – Mgr. Michaela Špačková. Uvítáme případný zájem z řad rodičů a příznivců školy o vedení dalšího kroužku, například počítačového. Pro letošní rok plánuje škola kulturní i sportovní akce, soutěže, exkurze, výlety, besídky. O akcích vás budeme průběžně informovat.

(rp, ju)

 

ŠKOLA V NOVÉM

Tak jako každý rok i o letošních prázdninách probíhaly ve škole údržbové práce, které není vhodné provádět za plného provozu. Doba prázdnin je zcela ideální, děti si užívají volna, škola je prázdná, a tak mohou zaměstnanci a řemeslníci pracovat naplno. Kdo vedl prvňáčky poprvé do lavic, mohl si všimnout, že celé přízemí dostalo nový kabát – bylo vymalováno. Parkety ve třídách byly přebroušeny a napastovány. To že proběhla výměna a oprava ventilů topení bude nejlépe poznat až v zimě. V některých místnostech se nedalo topení přivřít, a tak docházelo k přetápění, nebo k regulaci teploty otevřeným oknem. Na základě tvrdých požadavků hygieny byla instalována do bramborárny teplá voda. Děti dostaly na zahradu nové stoly a lavice, byl vyměněn písek v pískovišti. Zaměstnanci školy budou mít brzy parkoviště pro své auta – zatím byl vedle školy rozhrnut štěrk, ale brzy bude překryt recyklátem. Pracuje se na zastřešení popelnic tak, aby nehyzdily pohled na nový asfaltový ovál. Proběhly už první běžecké závody a kdo si ještě nekoupil kolečkové brusle, měl by o tom vážně uvažovat (je to třeba námět na vánoční dárek). Aby rozjařené děti neběhaly na silnici, byl postaven nový pěkný ochranný plot. Vnitřek oválu připomíná hokejové kluziště, zdroj vody i elektřiny pro osvětlení je blízko, a tak uvidíme, jaká bude zima.

(mu)

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

Firma Agroprojekt PSO Brno vypracovala vstupní soupis nároků vlastníků a odevzdala ho Pozemkovému úřadu Brno-venkov. Je to vlastně seznam pozemků, které vstupují do pozemkové úpravy s jejich oceněním podle platného zákona. Pozemkový úřad soupisy rozešle (pravděpodobně během září) jednotlivým vlastníkům. V přiloženém dopise bude uvedeno, kdy bude vlastník moci soupis projednat se zástupci úřadu a projektantem. Nebudete muset nikam jezdit, projednání pozemků proběhne v Příbrami buď na obecním úřadě nebo v obecním sále.

Nový návrh umístění pozemků bude vycházet z plánu společných zařízení, který sbor zástupců, pozemkový a krajský úřad a dotčené organizace už schválili. Plán společných zařízení je kostra cestní sítě, protierozních a protipovodňových opatření a územního systému ekologické stability krajiny pro katastr obce. Tento plán bude projednáván na výročním 50. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 20.9.2006 v 17.00 hod v obecním sále. Všichni občané Příbrami jsou srdečně zváni.

(ju)

 

PŘÍBRAMSKÁ KAPLE A PŘÍBRAMSKÝ RODÁK

Jednou z dominant naší obce je kaple P. Marie a sv. Floriána. Základní kámen byl posvěcen v předvánoční době 21.12.1992 brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, stejný biskup pak vysvětil kapli po jejím dokončení 22.5.1999. Délka lodi je 18 m, šířka 9 m, výška stropu se pohybuje mezi 7 až 8,5 m. Dosud nerealizovaná věž bude mít výšku 10 m a v ní bude zavěšen zvon o váze 1 q. Půdorys kaple tvoří elipsa, k ní se přidružují elipsovité „buňky“ – na jihu zpovědní místnost, na severu předsíň a sakristie.

Pravděpodobně vinou chyby v projektu střechy, která tvoří v nejnižším místě vodorovnou vanu bez spádu, do kaple přes četné zásahy klempířských mistrů zatékalo. Zdá se, že poslední oprava byla prozatím úspěšná. Zkoušíme kontaktovat odborníky, ale i architekta, který toto dílo projektoval.

Vnislav Fruvirt

V souvislostí s naší kaplí bychom se chtěli zmínit o příbramském rodákovi p. Vnislavu Fruvirtovi. Narodil se 11.7.1923, na kněze byl vysvěcen 5.7.1947. Jeho slavnostní primice, které se tehdy zúčastnila téměř celá obec, se uskutečnila 13.7.1947 v popovickém kostele. Na našich internetových stránkách je umístěno 37 fotografií z této primice, mnozí se na nich jistě poznáte. P. Fruvirt působil v Tvarožné u Brna, v květnu roku 1952 byl přeložen do Mašovic u Znojma, ale dlouho tam nepobyl. 1. listopadu 1952 byl povolán na prezenční vojenskou službu do Uherského Hradiště, ale 13. ledna 1953 ho zatkla tehdejší státní tajná bezpečnost za tzv. protistátní činnost ve Tvarožné. Měl být odsouzen jako organizátor protistátní skupiny, ale přestože se při soudním přelíčení prokázalo, že skupinu neorganizoval, byl označen jako ideologický vůdce skupiny a odsouzen k deseti letům odnětí svobody a zabavení veškerého majetku. Vystřídal Pankrác, Mladou Boleslav, Valdice u Jičína, rok a čtvrt na Tmavém dole a skončil znovu ve Valdicích. Propuštěn byl při velké amnestii v květnu 1960. Plné rehabilitace se dočkal až v roce 1991, bylo to bez vlastní žádosti - z moci soudní. Dva roky pracoval u Dopravního podniku jako čistič výměn a po absolvování řidičského kurzu jezdil s tramvají do října 1966. Potom byl dva měsíce výpomocným účetním na brněnském biskupství a v listopadu 1967 byl jmenován III. vikářem dómu sv. Petra a Pavla v Brně, kde zůstal až do roku 1973. Následovalo jmenování farářem v Bystrci, kde působí dodnes. V únoru 1986 ho kapitulní vikář Ludvík Horký jmenoval soudcem diecézního církevního soudu, rovněž tuto funkci vykonává ještě i v současné době. (Tyto údaje jsou čerpány z rozhovoru, který p. Fruvirt poskytl farnímu bystrckému časopisu. Celý rozhovor bude k dispozici na nástěnce v kapli). Chcete-li se s tímto statečným rodákem setkat osobně, máte možnost. Přijal totiž naše pozvání a v neděli 8.10.2006 v 11 hod. bude v naší kapli sloužit mši svatou.

(rb)

 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

O ohrožování občanů bezohlednými mladíky, kteří si pletou Příbram se závodním okruhem jsme už psali. Vyzývali jsme občany, aby se nedali a se „závodníky“ si to z očí do očí vyřídili. Už proběhlo několik rozhovorů a situace se mírně zlepšila. Nyní vyzýváme rodiče, aby na své synáčky více působili. Uvědomte si, že se svojí pasivitou stavíte do role spolupachatelů případné tragédie.

Splašení mladící na motorkách stejně jako auta a motorky zaparkované u hospody jsou černou vizitkou bezohlednosti a potenciálním ohrožením nás všech. Nedejme se!

(mu)

 

PRÁCE POLICIE

V roce 2005 se stalo v rosickém okrsku, do kterého spadáme, 513 trestných činů. Objasněno bylo pouze 43,5%!!! K tomu se dá připočíst negativní zkušenost s vyšetřování lumpáren v Příbrami, velice nízká aktivita při hledání zmizelé, a jako vrchol zapnutý záznamník na lince 158, ve chvíli, kdy potřebujete okamžitou pomoc. Ne není to horor, je to realita. Věc bude řešena na mikroregionu Kahan s vedením policie. Otázka na závěr: Pamatuje si někdo z vás, kdy naposledy projelo Příbramí policejní auto?

(mu)

 

NOVÁ ÚČETNÍ

V kanceláři obecního úřadu dojde od 1.11. ke změně. Objeví se zde nová tvář, tvář laskavá a vždy usměvavá. Obecní úřad inzeroval konkurz na místo účetní, do kterého se přihlásilo 6 zájemkyň. Rozhodování bylo nelehké, soutěž vyrovnaná, horkými kandidátkami bylo všech 6 účastkyň. Zvítězit však mohla pouze jedna. Novou účetní a sekretářkou obecního úřadu v Příbrami bude paní Jitka Trávníčková. Přejeme jí hodně pracovních úspěchů!

(mu)

 

VODOVOD

Letošní plán byl splněn. Byly zrealizovány přípojky ve spodní ulici od hřiště, byly také připojeny domy kolem hlavní silnice na brodku ze zadu z uličky kolem Sysových. Byl položen vodovod od Šimkových za hospodou až do kóta, byl položen vodovod před bývalou hospodou. Na příští rok nás čeká poslední etapa z brodku směrem k hájence. Veškerá voda za poslední 4 roky byla stavěna z vlastních prostředků a nezadlužila obec ani jedinou korunou. Ročně představuje voda největší položku rozpočtu, těšíme se, až se po poslední etapě začnou objevovat peníze nad zemí. Příbram bude krásnější.

(mu)

 

WEBOVÉ STRÁNKY

Na Příbramských stránkách přibyla novodobá kronika, takže jsou k volně k dispozici informace od roku 1920 do současnosti (mimo ztracené části od roku 1968 do 1989). Doplněna byla i fotogalerie o vítání občánků a výstavbu školního oválu.

(mu)

 

Vtip

HUMOR

„Dědo,“ ptá se mladý Kukleta, „ty jsi býval rozhodčí. V neděli hrajeme turnaj svobodní proti ženáčům. Nešl bys nám to soudcovat?“ „Proč právě já?“ diví se polichocený dědeček. „No,“ vysvětluje obávaný zametač, „ty totiž nosíš nejsilnější brýle z celé dědiny.“

 

Ornament

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září se dožívá významného životního jubilea Josef Hájek (60 let), Lubomír Luňák (60 let), Dalibor Grégr (75 let) a Alena Křivánková (75 let). BLAHOPŘEJEME!

 

PRANOSTIKA NA ZÁŘÍ

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. Na dešti v září rolníků moc záleží. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Na svatého Václava (28.9.) nové léto nastává. Na svatého Jeronýma (30.9.) stěhuje se k nám už zima.


Článek byl publikován 19.9.2006, poslední změna 9.10.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o