Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 10/2006 – prosinec

Zpravodaj 10/2006 – prosinec

Milí Příbramáci,

blíží se Vánoce a většina z nás se těší na jejich poklidnou atmosféru plnou vánočního odpočinku, cukroví, pohádek a dárků. Předvánoční čas však nemusí být naplněn jenom příjemným těšením, ale pro někoho se může stát emočně náročným obdobím. A zbytečně. Myslete na to, že není důležité, napéct deset druhů vánočního cukroví, jako to dělá nebo dělala vaše maminka, není důležité mít umytá všechna okna, nemusíte mít uklizený byt... Co je podstatné, je pohoda ve vašem domě. Když se budete stresovat, neuděláte kolem sebe to „hezko“. Důležité je udělat si Vánoce opravdu takové, jaké chcete. Pokud máte rádi klid a pohodu, začněte s přípravami dříve a pospíchejte pomalu.

V tomto vánočním období je důležité si všímat starších a osamělých lidí a předat jim krapet té pohody a pozitivní energie. Vždyť původní význam Vánoc je oslava naděje, příchodu něčeho nového, ať už zosobněné narozením Jezulátka nebo návratem Slunce. S nadějí lidé hledají ve svých srdcích i u svých blízkých a přátel lásku. Úsměv, dobré slovo, podaná ruka může mít daleko větší cenu než drahý dárek v lesklém papíře. Vánoční náladu můžete najít i při procházce tichým lesem nebo při posezení u sousedů či přátel nad šálkem dobrého čaje nebo svařeného vína s vůní skořice. Co nejsrdečněji vám všem přejeme co nejpohodovější prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2007.

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE NA LÉTA 2006–2010

Nové zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání sestavilo a schválilo Program rozvoje obce na celé čtyřleté období. Výčet priorit neznamená, že by se jiné věci neřešily, odsouvaly. Jedná se o důležitá témata, kterým bude věnována největší pozornost a obecní zastupitelstvo bude občanům pravidelně skládat účet jak se daří nebo nedaří.

 1. Vodovod – dokončení zbylých etap.
 2. Komunikace – pokračování v komplexních opravách.
 3. Spolupráce se školou a školkou.
 4. Opravy obecních budov, zejména obecního úřadu.
 5. Pořádek, zeleň a bezpečnost v obci.
 6. Zvelebení návsi – chodník, osvětlení, lavičky atd.
 7. Podpora zájmových spolků a aktivit se zaměřením na vyplnění volného času mládeže a seniorů.

ROZSVÍCENÍ STROMKU

Milí Příbramáci,

přijďte si užít a také spoluvytvořit předvánoční atmosféru na náves ke kapli. Zveme Vás na tradiční rozsvěcování stromečku, které začíná v pátek 15.12. v 16:30. Příbramská drobotina a omladina pro Vás pod vedením Andrey Nenkovské připravila pásmo písniček a koled. Ke zpříjemnění atmosféry bude hrát Ondřej Blažek na varhany v kapli. Pro každého bude připraveno tradiční občerstvení a malý dárek.

 

TELEGRAFICKY ZE ZASTUPITELSTVA

 • Minulý týden obec úspěšně prodala plynový rozvod po obci a získala tak 2,8 mil. Kč na další investiční rozvoj.
 • Na Brodku u mostu byly doplněny svodidla, brzy budou vyměněna i na druhé straně.
 • Po obci byly rozvezeny nové žluté zásobníky na posyp.
 • Byly opraveny tašky a okap na obecním bytě.
 • Ve škole proběhla revize kotelny, úklid skladu a půdy.
 • Kamennou drtí byla vyspravena cesta od hřiště k rybníku.
 • Byly opraveny kanálové vpusti u kaple, u školy a u Břoušků.

ODPADY

O odpadech asi nikdy nebude všechno napsáno, neboť odpady nás provází odnepaměti a budou nás provázet navždycky. Odpad je věc, kterou již nepotřebujeme a tak ji musíme někam odložit. Kdybychom odpad nechávali doma, brzy bychom se nedostali z domu ven. Kdybychom všichni odpad jenom přemisťovali do okolí vesnice, vypadalo by to kolem nás jak v hororu. Jistě není nutné poučovat o zákonech, o právní odpovědnosti každého z nás se správným způsobem vypořádat s odpadem. Není nutné poučovat o morální odpovědnosti vůči našim dětem, které se desetiletí budou koukat například na pračku, kterou nějaký tupec vyvezl do obecního lesa (SPZ jeho auta je známá) nebo na nábytek, který jiný tupec vyvezl do „Kratochvílovýho vévůzku“ (jeho jméno je známé) nebo na odpadky a zbytky ze zahrady, které další tupec (jeho jméno je také známé) vozí do „vévůzku“ pod křížkem u cesty k rybníku, nebo se pilinami snaží „vyspravit“ cestu. Naštěstí je v Příbrami 99,9 % lidí normálních a chování tupců jim vadí. Je správné, aby normální lidi znali jména těch, kteří jim znepříjemňují život, proto budou v budoucnu vhodným způsobem zveřejňována.

Opravdu zůstává rozum stát nad chováním některých, kteří místo toho, aby se správně vypořádali s odpadky, se s nimi tahají až do lesa, když odpad může být odvezen přímo od jejich domu.

Už jsme si většinou zvykli, že komunální odpad necháváme odvézt v popelnicích nebo pytlích a že nepatří na černé skládky. Papír, sklo a plasty třídíme do kontejnerů u obecního úřadu. Kovový odpad sbírají 1× ročně Sokoli, ale během roku ho lze uložit v objektu bývalého JZD nebo prodat ve sběrně na Zastávce či v Rosicích. Na stavební suť si musíte sami zajistit kontejner (např. u Rosických technických služeb – tel. 546410560) a nechat ho odvézt na určenou skládku např. v Tetčicích. Dřevo, větve, hobliny se pálí na zahradách v „pálících dnech“, tedy ve středu nebo v sobotu. Před zapálením je nutné, aby vítr pokud možno směřoval mimo obydlenou oblast, aby nebyli vykuřováni sousedi. Odpad ze zahrady, listí, trávu je nejlepší uložit na kompost. Pokud takové samozřejmé zařízení nevlastníte, jistě se domluvíte s některým soukromě hospodařícím zemědělcem. Mokré listí nebo tráva se nezapaluje, hodně kouří, buďte ohleduplní. Velkoobjemový odpad (koberce, slamníky,...) a nebezpečný odpad (televize, lednice, baterie, ...) se do teď sbíral jedenkrát ročně na návsi do kontejnerů. Na zastupitelstvu bylo dohodnuto, že tyto odpady budou sbírány častěji – dvakrát nebo třikrát ročně. Termíny budou včas vyhlášeny a budou vyvěšeny na úřední desce. Během celého roku lze za mírný poplatek velkoobjemový a nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrných dvorech v Zastávce a Rosicích.

Nic není zadarmo, ani odvoz odpadů. S potěšením se čte zpráva, že za minulý rok není Příbrami ani jeden neplatič – zaplatili úplně všichni. Cena za odpady pro příští rok bude určena na počátku roku. První návrh už firma AVE předala, ale bude s ní o ceně ještě jednáno, tak aby byla pro občany co nejpřijatelnější.

 

SPORTOVCI

Vedení příbramského fotbalového klubu navštívilo zastupitele a seznámilo je s plány na rekonstrukci a obnovu našeho fotbalového areálu. Pro fotbalisty je důležitá zejména údržba hrací plochy (hnojení, zalévání, sečení) důležitá je i oprava venkovních schodů vedoucích do prvního patra nad hospodou. Schody jsou zatěžovány povětrnostními vlivy a brzy nad nimi vyroste ochranná stříška.

Pro ostatní Příbramáky nefotbalisty je hřiště zajímavé i z jiného důvodu. Konají se zde tradiční zábavy a pálení čarodějnic. Ke zkulturnění prostředí jistě přispěje nový taneční parket, nové omítky přilehlých skladů a dokončení laviček a stolů využívaných při zábavách a veselicích.

 

ZDEMOLOVANÁ ČEKÁRNA

28.11.2006 v 3.00 jel Ford Fokus od Zastávky. Při příjezdu na křižovatku si řidič nebyl jistý, kudy silnice pokračuje a sešlápl plyn místo brzdy. Auto projelo čekárnou, následoval 10-ti metrový skok a cca 40 metrů brždění v poli. Dechová zkouška prokázala, že řidič pře jízdou nepil. Více než týden trvalo, než přijel zástupce pojišťovny situaci vyfotit. Znáte tu reklamu ….do 5 dnů jsem měl peníze od pojišťovny peníze v ruce….? Tady to nějak nefungovalo. Již se vyrábí nová čekárna. Další fotky uvidíte na www.pribramnamorave.cz

 

DIVADLO

Obecní úřad pořádá ve čtvrtek 18.ledna 2007 zájezd do divadla Bolka Polívky na komedii Když kočky nejsou doma. Informace podá a přihlášky přijímá Andrea Nenkovská na telefonu 603 849 736. V hlavní roli uvidíte Lukáše Vaculíka.

 

KAPR PODLE PETRA VOKA

Ingredience: plátky z kapra, máslo, špek, česnek, kmín, sůl

Postup přípravy: Na pánvi rozpustíme máslo, lehounce osmahneme špek a česnek. Porce kapra osolíme, pokmínujeme, naskládáme do pekáčku, bohatě pokropíme máslovou směsí a upečeme v troubě. Hotové sypeme petrželkou. Doba přípravy 45 min.

 

HUMOR

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste tady?“ „Za předčasné vánoční nákupy, pane soudce.“ „To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“ Zadržený smutně sklopí hlavu: „Tři hodiny před začátkem otvírací doby.“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V prosinci oslavuje významné životní jubileum Lubomír Matoušek (60 let) a Marie Jochová (80 let). BLAHOPŘEJEME!

 

PRANOSTIKY NA PROSINEC

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. Studený prosinec - brzké jaro. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína a chmele. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.

Zpravodaj připravili mu, ju


Článek byl publikován 17.12.2006, poslední změna 17.12.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o