Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 01/2006 – leden

Zpravodaj 01/2006 – leden

Sněhulák

Milí Příbramáci,

ohlížíme se za starým rokem a plánujeme si aktivity na rok 2006. Loňský rok přinesl významné změny v politice a vedení státu. Doufáme, že ze života naší vesnice vám utkvěly v paměti především příjemná sousedská setkání (např. hody, odpoledne pro důchodce).

Podle astrologů bude rok 2006 pod vládou planety Saturn, která je nazývána velkým učitelem nebo také božími mlýny. Mělo by se nám dostat ocenění za to, co jsme dělali dobře, v čem jsme byli nedoceněni nebo nám bylo ukřivděno. Naopak ti, co se snaží podvádět a chovají se nečestně by měli být spravedlivě potrestáni.

Začátkem roku se lidé možná budou cítit osamělejší než obvykle. Rozpory mezi muži a ženami asi zůstanou v setrvačném pohybu. Dost vztahů přehodnotí svůj význam, lidé se zamyslí nad svým životem. Ale kde je pravá láska a pevnost, tam soulad bezpečně vydrží. Jaro by mělo znatelně vnést do citů příměs radosti a nové mízy - Venuše proběhne Býkem a Blíženci. Velmi dobrý bude podzim, zvlášť říjen a prosinec, který přijde velmi radostně a rozšíří perspektivy partnerských vztahů.

Slunce

Co se týče práce a podnikání, lidé se musí hodně snažit udržovat svoje postavení a vydobyté pozice. Finance tak jednoduše nepoběží svými toky, ale Saturn lidi nutí do ctižádostivosti. Možná více věcí stojí na hliněných nohách, na penězích se musí pracovat, ale vlastní snahy získají na významu. Všichni si musí dát pozor, aby je někdo neošidil a získali, na co mají právo.

Doprava se projeví problematicky, na jaře budou problémy zejména s předimenzovanou nákladní dopravou. Postavení Uranu v Rybách trochu odsune různé nutné modernizace hromadné dopravy, ale podzim bude v tomto ohledu příznivější. Najdou se pozitivní východiska i plány do budoucna. Zlepšení situace můžou očekávat provozovatelé dálkové, ale i železniční dopravy.

Mezinárodní scéna a vztahy mezi státy budou v únoru, květnu a srpnu napjaté špatnými vazbami Jupitera, ale listopad může spoustu věcí, při dobré vůli, napravit. Napětí vyplývá v bojích o moc ve spojení se surovinovými zdroji. Zdá se, že se ještě víc rozvine práce neziskových a nadnárodních organizací. I když zažijí hodně problémů především v autoritářských státech (opozice Saturna ve Lvu a Neptuna ve Vodnář ), rok zakončí svým vítězstvím.

Podle čínského horoskopu bude roku 2006 vládnout pes. Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým věcem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých drobnostech. Rok psa bude příznivý pro lidi, kteří jsou loajální, věrní, čestní, poctiví a vědomi si svých povinností. Zároveň se budou projevovat nejistoty a pochybnosti v mezilidských vztazích.

Z kalendáře jsme vyčetli, že Velikonoce letos připadají na 17.4. V květnu si užijeme dva prodloužené víkendy, protože svátky nám udělají volno i v pondělí. Další prodloužený víkend nás čeká v listopadu. Štědrý den budeme slavit v neděli stejně tak i Silvestra.

Přeji vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2006. A pamatujte, že ať je horoskop jakýkoliv, vždycky platilo a platí: Každý svého štěstí strůjcem!

(ju)

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

V prosinci 2005 bylo projednáno Rozpočtové opatření 6/2005, jehož obsahem bylo navýšení rozpočtu na příjmové straně (daně, hospodářská činnost obce, dotace) i výdajové straně (vodovod, kulturní akce, příspěvek ZŠ, oprava rozhlasu,...). Byl schválen provizorní rozpočet na rok 2006, do doby schválení státního rozpočtu. Výměna žárovek za úsporné zářivky v pouličním osvětlení přinesla své plody. Za rok 2005 ušetřila obec ve výdajích na elektřinu 84000 Kč. Na podporu projektu Internet do škol odsouhlasilo zastupitelstvo příspěvek pro ZŠ Příbram ve výši 6 000 Kč.

Na rok 2006 se plánuje oprava komunikací po uložení vodovodu a plynovodu. Přednostně se upraví ulice Skalky a v souladu s rozpočtem budou následovat další místní komunikace.

Stará kronika obce Příbram je k nahlédnutí na internetové stránce www.galerie.pribramnamorave.cz .

(rb, mu)

OBECNÍ VODOVOD

Jako správní hospodáři se snažíme s naším svěřeným majetkem nakládat co nejlépe. V minulosti jsme vás informovali o nefunkční studni pod hrází rybníka, kde došlo k zanedbání technologie výstavby a voda ze studny se nedá používat. Součástí studny je velice kvalitní čistící zařízení, které zde ale pouze stárne. Celkem leží v louce pod rybníkem cca 6,5 mil. Kč. Nyní se nabízí možnost pronájmu čistícího zařízení a tím i získání zpět části z nemalé historické finanční zátěže.

Starosta obce se 14.12.2005 zúčastnil valné hromady Svazku vodovodu. Bylo tam odsouhlaseno zvýšení ceny vodného (z 22,30 na 23,10 Kč) a stočného (z 23,20 na 24,20 Kč).

(mu)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 7.1.2006 putovali Příbramí dům od domu tři králové. Krásně zpívali, přáli pokoj našim příbytkům. Od štědrých občanů a obecního úřadu vybrali celkem 15000 Kč. Peníze jsou určeny na charitativní účely. Většinu částky dostane Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. 10 % bude věnováno na humanitární pomoc v České republice a v zahraničí, 15 %výtěžku podpoří činnost diecézních charit.

Děkujeme všem, kteří přispěli a neméně těm, kteří sbírku pomohli zrealizovat.

 

 

Noty

Obecní úřad v Příbrami na Moravě zve srdečně

občany všech generací na tradiční

OBECNÍ PLES

a to v sobotu 21.1.2006 ve 20 h v klubovně Zahrádkářů.

Hudba BLÍŽENCI vstupné 50 Kč. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. 

 

V neděli 22.1.2006 ve 14 h zveme děti a rodiče na

MAŠKARNÍ KARNEVAL

v klubovně Zahrádkářů. Karnevalem bude provázet estrádní dvojice manželů Procházkových - můžete se těšit na různé soutěže,

na závěr vyhlášení nejlepší masky. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vaši účast a děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli.

 

HUMOR

Když přišel manžel domů, našel tam svoji ženu v slzách. Ptal se, co se děje. „Tvoje matka mne hrozně urazila.“ „Jak tě mohla urazit, když je na dovolené na druhém konci světa?“ „Dnes ráno přišel dopis, adresovaný tobě. Ze zvědavosti jsem ho otevřela.“ „No a?“ „No, na konci bylo napsáno: P.S. Drahá Marto, až ten dopis budeš mít přečtený, nezapomeň jej dát mému synovi.“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu se dožívá významného životního jubilea Jaroslava Havlová (65 let) a Jiřina Dvořáková (80 let). BLAHOPŘEJEME!

 

PRANOSTIKA NA LEDEN

Roste den, roste i zima. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Když začátkem ledna krásně, na jaře přijdou bouřky časně.


Článek byl publikován 9.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o