Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 02/2008 - únor

Zpravodaj 02/2008 - únor

Milí Příbramáci,

Popeleční středou 6.2. začalo tradiční období předvelikonočního půstu. V západní církvi trvá postní doba 40 dní (kromě nedělí). Ve východních církvích začíná „Velký půst“ v pondělí 7. týdne před Velikonocemi a končí v pátek 9 dní před Velikonocemi. Postní praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. Půst se v širším slova smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i změnu chování, kdy člověk neulpívá jenom na sobě a tom, nač je zvyklý. Má v této době obnovit mezilidské vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život plnohodnotným. Ať dodržujete křesťanský půst nebo ne, vašemu organismu po vánočních a novoročních hodech prospěje očista střídmou a zdravou stravou. Omezte kouření, pití alkoholu a černé kávy. Zkuste jíst více zeleniny, ovoce a luštěnin. Inspirací vám může být následující starodávný recept.


Moravské fazole se sušenými švestkami

350 g bílých fazolí, 120 g másla, 20 g hladké mouky, 120 g sušených švestek, sůl, ocet

Přebrané a proprané fazole uvaříme ve vodě, v níž byly namočeny. Zvlášť si na polovičním množství másla připravíme z mouky světlou jíšku, jíž fazole částečně zahustíme. Osolíme, přidáme spařené sušené švestky, nepatrně přikyselíme a vaříme, dokud švestky nezměknou. Mastíme máslem, podáváme s pečivem.

(ju)

 

ROZVOJ OBCE

Jak jsme vás informovali v posledním Zpravodaji, intenzivně se projednávají plány na rozvoj obce v roce 2008. Na opravu topení ve škole byla oslovena firma Thermona Zastávka a firma Hrubeš Zbýšov. Kalkulace od firmy Thermona bez výměny 54 ks litinových radiátorů byla napočítána na 458 900 Kč. Finanční náklady firmou Hrubeš s výměnou litinových radiátorů, kompletních rozvodů a nainstalování termostatických ventilů jsou stanoveny včetně projektu na 424 300 Kč. Byly zváženy tyto nabídky a vybrána firma Hrubeš. V souvislosti s dimenzováním nového topení by bylo dobré počítat i s výměnou oken. Jedná se o 51 oken, vstupní dveře a žaluzie. Starosta rozeslal nabídky firmám Ševčík Mikulov (předložená kalkulace 700 000,-Kč), PKS MONT ze Žďáru nad Sázavou (kalkulace bez zednických prací 500 000,- Kč) a RI OKNA Oslavany (kalk. vč. DPH a zednických prací 505 000,- Kč). V souvislosti s výměnou oken a topení bylo zažádáno o dotaci, vybrána byla firma RI OKNA.

O dotaci žádáme také na opravu střechy na škole a její příslib by měl být oznámen do konce února. Oslovena byla firma Maxistav, která již opravovala střechu na budově MŠ. Kalkulace včetně kompletního odstranění odpadu zní na částku 841 000,- Kč.

Dokončena byla oprava cesty u Pivodových (viz foto), předběžné náklady byly vyčísleny na 20 000,- Kč, ale při pracích byla zjištěna nutnost úpravy podloží do větší hloubky (40cm) a ukázalo se účelné opravit 70 m místo plánovaných 30 m. Byla také opravena cesta na hřišti. Celkové náklady na opravu těchto cest byly 130 000,- Kč. Připravuje se oprava cesty kolem bývalé hospody až do č.p. 1 - firma Colas CZ zpracovává rozpočet.

Pro dětské hřiště byl zakoupen stůl a 2 ks laviček v hodnotě cca 7 000,- Kč a po zvážení nabídek na internetu jsou objednány hrací prvky od firmy Alestra z Kuřimi v předpokládané ceně 49 000,- Kč. Vylepšuje se také vybavení obecního sálu, bylo instalováno venkovní osvětlení a dřevěné kryty radiátorů.

Z důvodu plánovaných stavebních úprav obchodu požádal p. Chmelíček o odkoupení obecního pozemku za budovou jeho obchodu. Obec se bude touto záležitostí nadále zabývat.

Do hasičského muzea v Oslavanech hodlá obec zapůjčit hasičskou stříkačku z roku 1952, která bude vystavena jako exponát. O této zápůjčce bude starosta obce informovat velitele družstva starostu hasičů.

(jt,ju)

 

PRUŠÁCI V PŘÍBRAMI

Po francouzské anabázi žila již třetí generace Příbramáků, která pomalu zapomínala na jejich příkoří, až přišel rok 1866. Takové martyrium, které jim připravil, si ani ten největší škarohlíd nemohl představit. Mělo doslova hororový scénář. Začalo to už tím, že na jaře vymrzly obiloviny a předpokládal se nedostatek jídla. V polovině června vypukla prusko-rakouská válka, která skončila krutou porážkou Rakušanů 3. července u Hradce Králové. Následoval panický útěk vojáků mocnářství hlavně přes Moravu k Vídni a doslova v patách za nimi šli Prusové. Rakušané do 11. července byli na Rosicku, a přestože utíkali, chovali se k lidem špatně. Druhý den, 12. července už opanovali prostor našeho regionu Prusové. A jak se chovali? Byli nenasytní, brali v domech a kradli, co mohli. O nich jsou podrobné zprávy v kronikách. Ústním podáním od našich předků jsme o nich slyšeli různé historky, třeba že během krátké doby zlikvidovali všechny slepice v obci, dočista vybílili spíže v domech, doslova byli posedlí po sádle. Vzali sedlákům koně, aby jim je nabízeli za peníze zpátky apod. Koncem července, jak už to při takových válkách bývá, se objevila cholera a to co s ní přišlo, Příbramáci ještě nezažili. Hlavním zdrojem nákazy cholery je kontaminovaná voda a jídlo. Tím se rychle šíří, má akutní průběh a zasáhne víc lidí. Čísla, která máme k dispozici, mluví za vše. Během srpna a září zemřelo na choleru jenom v Rosicích 118 lidí, ve Zbraslavi, kde byl vojenský lazaret ve škole 39 lidí a v Příbrami 26 lidí, což bylo 6%.Tedy každý sedmnáctý Příbramák, anebo každá třetí rodina byla postižena, a to chybí údaje z října, kdy epidemie pokračovala. Hřbitovy, jako např. v Rosicích nestačily, musely se použít náhradní pozemky. Přesto se u nás Prušákům líbilo, protože odtáhli až 8. září, kdy už nebylo, co ukrást. Po sobě zanechali hladovějící nešťastné a okradené lidi, navíc zdecimované cholerou. Lidé propadali zoufalství a některé rodiny, jak se to vypráví v Popovicích, utíkaly před Prušáky a cholerou do lesů. Slovo „Prajzi“ v negativním slova smyslu bylo dlouho slyšet od příbramských pamětníků. A pro úplnost cholerové pohromy další údaje. Ne všechny obce byly postiženy. Např. okresu Velká Bíteš patřilo 34 obcí - 13 obcí bylo ušetřeno tomuto onemocnění, přesto v 21 obcích umřelo 314 lidí. V celých Čechách onemocnělo 67 000 lidí cholerou, z nich polovina zemřela. Také mezi pruským vojskem řádila epidemie cholerová a proto také Prusové brzy Čechy vyklidili. Tak tragickému úbytku obyvatel mohla konkurovat jen o půl století později I. světová válka. Z ní se nevrátilo 23 mladých Příbramáků. Ze 152 narukovaných ještě bylo 18 zraněných a 4 zůstali invalidé.

(drjh)

 

KONTROLA HOSPODAŔENÍ OBCE

Ve čtvrtek 14.2. proběhla na našem obecním úřadu kontrola hospodaření za rok 2007. Audit provedený pracovníky JmK prokázal bezchybné vedení účetnictví v minulém roce. Závěrečný protokol zní „bez výhrad“. Takovéto hodnocení svědčí o bezvadné celoroční práci účetní OÚ i předsedkyně finančního výboru.

(hj)

 

OBECNÍ PLES

Uskutečnil se 8.2.2008 a pravděpodobně hezké datum, obsahující 2 nuly, 2 dvojky a 2 osmičky, předurčilo jeho úspěch. Podle vstupenek jsme zjistili, že se dostavilo 99 účastníků, sál praskal ve švech, ale tak nějak příjemně. Sagitta předvedla hudbu na úrovni, příjemná a šikovná obsluhu v baru (R. Patočková a M. Chmelíčková) nedopustila žádnou frontu a úžasná tombola, naaranžovaná kreativní vedoucí našeho příbramského obchodu, potěšila řadu výherců. Všem, kdo se na vydařeném plese podíleli, ať už organizačně nebo jinak přispěli k dobré náladě a příjemné atmosféře, moc děkujeme. A jestli se Vám na plese líbilo, 6.2.2009 je naplánován, zadán a nahlášen další.

(rb)

 

ZVÝŠENÍ CENY ZA VODU

Starosta se zúčastnil valné hromady Vodovodního svazku. Vodné bylo zvýšeno na 29,50 Kč. Zdůvodnění tohoto navýšení bude vyvěšeno na úřední desce.

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Obecní úřad zve srdečně všechny děti na Dětský maškarní karneval, který se koná v neděli 16. března v 15 h v obecním sále, kde se na děti budou těšit známé pohádkové postavičky a spousta úkolů a her. Každé dítě v masce má výhru v tombole jistou!!!

 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

Obecní úřad pořádá v sobotu 19. dubna zájezd do pivovaru Oslavany. Součástí je i prohlídka Hasičského muzea a expozice Historie hornictví a energetiky. Přihlášky přijímá Andrea Nenkovská buď osobně, nebo na tel. čísle 603849736.

 

HUMOR

Prodám chatu v horách. Zn. Rychle!

„Pane doktore,“ povídá ustaraná matka, „náš syn si pořád hraje na písku a dělá bábovičky. Dá se to nějak léčit?“ „Proč by se to mělo léčit?“ diví se lékař. „To je přece normální.“ „My si to s manželem taky myslíme, ale snacha se s ním chce kvůli tomu rozvést!“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V únoru oslavuje významné životní jubileum Oldřich Křivánek (50 let), Josef Doležal (65 let) a Vlastimil Rypka (55 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 19.3.2008, poslední změna 19.3.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o