Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 03/2008 - březen

Zpravodaj 03/2008 - březen

Milí Příbramáci,

zajisté všichni s radostí očekáváme to krásné jarní období, kdy se nám příroda probouzí v celé své kráse, pestrosti a čistotě. Naše děti nám v naší obci přivítaly jaro v pátek 28. března. I my dospělí bychom měli přispět tomu, aby ta krása jarní přírody nebyla stíněna nešvary, které po sobě zanechává lidská činnost.

Měsíc duben je jakýmsi měsícem očisty a úklidu a proto obecní úřad dne 11.4. v pátek nechá přistavit na místo určené (u vjezdu k hasičské nádrži) kontejnery na odpad objemný, tj. matrace, koberce, starý menší nábytek atd. Dále bude přistaven kontejner na odpad nebezpečný, tj. plastové nádoby od škodlivin, pneumatiky, nemrznoucí kapaliny, mazadla, televize, zářivky, aj. Kontejnery budou ponechány na sběrném místě do pondělí 14.4.2008.

Obecní úřad dále žádá občany, aby odstranili z obecních pozemků u svých příbytků dlouhodobě uložený stavební a jiný materiál, který je v těchto lokalitách ponechán po různých individuálních stavebních činnostech. Děkuji za pochopení a vstřícnost.

(starosta)

 

ZASTUPITELSTVO PROJEDNÁVALO HLAVNĚ FINANCE

Římsko-katolická farnost Vysoké Popovice zaslala na obec žádost o příspěvek na opravu střechy kaple v Příbrami. Jedná se o náklady na doplechování střechy ve výši do 15 000 Kč. Na základě návrhu starosty bude tato částka navýšena o dalších 10 000 Kč určených na obnovu nátěru průčelí kaple. Oprava kaple je součástí rozvoje a zvelebování obce a příspěvek byl zahrnut do rozpočtu, který se na zastupitelstvu dále projednával. Obec podporuje také budování sportovního areálu. TJ Sokol předložil předběžnou kalkulaci nákladů na rok 2008 ve výši 115 000 Kč. Příspěvek bude poskytnut po dodání finančních dokladů. Na realizaci opravy povrchů cest v Dědině byla vybrána firma COLAS, která zpracovala návrh rozpočtu v hodnotě 566 tis. Kč.

Podle novely zákona č. 79/2008 Sb a nařízení vlády č. 37/2003 mají uvolnění členové zastupitelstva od února 2008 nárok na zvýšení měsíční odměny o 5% a neuvolnění členové na navýšení stropu odměn. Tyto změny budou pro zastupitele Příbrami zavedeny od 1.4.2008.

V naší obci byly instalovány informační tabule mikroregionu Kahan. Starosta se zúčastnil valné hromady, ze které vyplynulo, že příspěvek obce pro Kahan na rok 2008 bude činit 23 400,- Kč.

(jt, ju)

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008

Rozpočet byl schválen na březnovém zasedání zastupitelstva jako schodkový – s vyššími výdaji. Oproti běžným nákladům obce je navíc třeba vyměnit topení a okna ve škole a dál pokračovat v dobudování vodovodu a obecních komunikací. Potřebný finanční rozdíl oproti příjmům budeme čerpat ze zůstatku účtu minulých let, tj. hlavně z prodeje plynovodu v roce 2006.

(rb)

 

ZÁPIS DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO PASU RODIČE

Novelizací zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je možné od 1. března 2008 zapsat do cestovního pasu rodiče dítě mladší 10 let, pokud se jedná o státního občana ČR. Zápis dítěte do cestovního pasu se provádí u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice. Správní poplatek se hradí hotově ve výši 50,- Kč za každý zápis. Bližší informace podají pracovníci odboru vnitřní správy na tel. č. 546 492 178 (176).

 

JARNÍ A LETNÍ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Středisko volného času (dříve Dům dětí) Rosice nabízí možnost aktivního sportovního vyžití o víkendech:

11. – 13. 4. Pobytová akce – pro kluky i holky od 10 let, Bystřice nad Pernštejnem

Program: seznamovací hry, lanové aktivity, bazén, sportovní hala, ...

25. – 27. 4. Pobytová akce pro kluky i holky od 8 let, Brno – Lanové centrum Proud

Program: seznamovací, týmové a bojové hry, lanové aktivity, noční hry, …

8. - 11. 5. Pobytová akce pro mládež od 15 let, Bystřice nad Pernštejnem

Program: lanové aktivity, bazén, horolezecká stěna, bowling, motokáry, ...

U všech pobytovek jsou ceny v jednání. Případní zájemci, neváhejte a kontaktujte nás v kanceláři SVČ nebo na tel.: 511112144 – sl. Kristková. Je nutné nahlásit se předem, kapacita omezena na 20 osob/akce.

 

Na léto připravuje SVČ tábory:

8. - 13.6. Tábor pro rodiče s dětmi „Indiáni z Templštýna“. Informace Mgr. Trandová tel. 511112140 – 5.

5. – 12.7. Sportovní tábor „Egypťané a mumie“ pro kluky a holky 8 – 15 let v Nesměři u Velkého Meziříčí. Program: lanové dráhy, bojové hry, koupání, výlety, diskotéky, noční hry, atd. Informace tel. 603834762.

Červenec (2. nebo 3. týden) - Výtvarný tábor v Orlických horách - tel. 511112140.

 

TROCHA ZDRAVÉHO POHYBU

Obecní úřad v Příbrami na Moravě pořádá 24.května 2008 zájezd pro seniory do termálních lázní na Slovensko do Čalova. Bližší informace a přihlášky budou přijímány u J. Trávníčkové na OÚ, tel.546450224.

Obecní úřad má v plánu uspořádat zájezd do bazénu v Nové Vsi. Tímto vyzýváme všechny, kteří by měli zájem si zaplavat, aby se přihlašovali do 15.4. na OÚ. Jednalo by se pravděpodobně o dopolední plavání v sobotu nebo v neděli od 9 - 10 hodin.

 

VÝZVA

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpad a psa aby tak učinili, neboť 31.3.2008 končí splatnost těchto poplatků.

 

JARNÍ RECEPT 

Jehněčí maso na houbách

800 g předního jehněčího masa s kostmi, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 1 lžíce rajčatového protlaku, 250 g hub, 1 lžička hladké mouky, petrželka, sůl, 10 g másla

Maso rozsekáme na kousky a osmažíme po všech stranách na oleji do červena. Přidáme jemně pokrájenou osmaženou cibuli. Vmícháme rajčatový protlak, několik lžic vody, sůl a dusíme pod pokličkou. Když je maso téměř měkké, vmícháme houby (sušené se musí předem namočit) a dusíme dále. Po chvilce přidáme mouku rozetřenou s máslem a dusíme do změknutí masa. Před podáním pokrm posypeme jemně usekanou petrželkou.

 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Obecní úřad Příbram na Moravě pořádá v úterý 27. května v 19 hod. zájezd do Mahenova divadla na komedii od Moliera „Škola žen“. Zájemci se mohou hlásit bud telefonicky, nebo osobně u p. Nenkovské na tel.č.603849736.

Hlavní postavou rozverné komedie je Arnolf, který kdysi získal děvčátko s úmyslem, že si z něho dá vychovat budoucí ženu: klášterní výchova z ní má udělat poslušnou bytost, připravenou na příkladné manželství. Když je Anežka zralá na manželství, dá ji Arnolf převézt do svého domu a dovzdělává ji četbou Rukojeti o manželství. Náhle se objeví mladý Horác, syn Arnolfova přítele Oronta a začne se Anežce dvořit, aniž tuší, že se jedná o Arnolfovu schovanku. Navíc se Horác se svou zamilovaností svěří Arnolfovi, jenž vyvine značné úsilí, aby vztahu zabránil. Leč marně....

Tato překrásná veršovaná komedie je i v dnešní době nanejvýš aktuální: protestuje totiž proti předmětnému vidění světa, karikuje osoby, které vztah k ženě a instituci manželství ztotožňují s vlastnictvím (Arnolf je Harpagonem ve věcech lásky).

 

Dětský karneval 16.3.2008

 

HUMOR

Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou masku. „Proč to děláš?“ ptá se jí. „Abych byla krásná!“ odpoví maminka. Za chvíli si masku sundává a dcerka se ptá: „Vzdáváš to?“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu oslavuje významné životní jubileum Vlasta Břoušková (60 let) a Věra Neuwirthová 60 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 9.5.2008, poslední změna 9.5.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o