Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 04/2008 - duben

Zpravodaj 04/2008 - duben

Milí Příbramáci,

jaro nám přineslo spoustu činností na zahradách, v polích, stejně jako pravidelný úklid v domech i v jejich okolích. Ne všude je obec tak pěkná, jak bychom si představovali. Starosta proto zahájil pohovory s majiteli lokalit, kde je nepořádek, postupně se odstraňují letité stavební skládky. Jarní práce však není nutné přehánět do extrémů: v neděli většina lidí očekává, že si odpočine a nebude muset poslouchat rachot cirkulárky nebo jiných strojů ze sousedství. Stejně ohleduplně k sousedům je třeba volit čas spalování na zahradách. Plošné vypalování trávy je zakázáno.

Obecní úřad zajišťuje pořádek a čistotu na veřejných prostranstvích obce a kolem rybníku Kuchyňka. To se ale neobejde bez spolupráce občanů – významnou pomocí je třeba jen nerozhazovat kolem sebe venku odpadky. Na návsi byl instalován rozvaděč u nádrže – bude používán pro atrakce, příležitostné akce, apod. Točna u kaple a parket u hospody se budou budovat až v květnu, stejně i přípojka u kaple. Jsou objednány opravy výtluků na obecních komunikacích, další díl státní silnice od svodidel k obecnímu úřadu. Budova obecního sálu a hospody se dává postupně do pořádku. Část, kde je umístěna palírna, v současné době nefunguje a občas bývá přerušen např. přívod vody na toalety v obecním sále. Tato záležitost bude řešena.

(ou)

 

ROK 2007 V KRONICE

Obecní kronikář Mgr. Ladislav Vaverka předčítal zastupitelům připravovaný zápis do kroniky za rok 2007. Kronika je po většinu roku uložena na obecním úřadě a lze do ní nahlížet. Kronikář popsal nejprve významné události v ČR a ve světě v roce 2007. Ze života v obci vybíráme telegraficky: narodilo se 7 občánků, zemřelo 12 občanů, odstěhovalo se 12, přistěhovalo 8, počet obyvatel k 31.12.2007 byl 545, nejstarší je Josefa Krejčí *1911. Jarní práce začaly už po 15.3, ale ještě 20.3. napadl sníh. Žně začaly 22.6.2007. Z celkového popisu počasí v roce 2007 - v Příbrami napadlo 548 mm srážek. Závěr zápisu do kroniky pro rok 2007 patřil rozhovoru s paní Josefou Krejčí, připomenutí 100. výročí narození Rajmunda Habřiny a výročí 770 let Příbrami.

(rb)

 

TJ SOKOL BUDUJE KABINY A CHYSTÁ VATRU

V dubnu bylo sehráno první fotbalové mistrovské utkání proti fotbalovému týmu Babic, bohužel se nepodařilo zahájit jarní část sezóny dle plánu výhrou, ale prohrou 2:5. Tento výpadek se podařilo částečně napravit v druhém jarním utkání proti týmu z Moravských Knínic (2:2). Neúspěšný vstup do jarní části sezóny byl pravděpodobně způsoben absencí tréninku během zimní přestávky. Tato přestávka byla hlavně využita pro zahájení rekonstrukce budovy kabin, o které se rozhodlo již na podzim minulého roku. Přestavba (rekonstrukce) byla zahájena v koupelně a přestavbou sociálního zařízení. Byly instalovány nové rozvody vody a elektřiny, byly provedeny nové obklady a dlažby. Byla také vyměněna stará okna ze zadní strany za nová. Dalším prvkem, který se objeví na hřišti, bude nové zastřešení střídaček, které je zatím ve výrobě ale tak do tří týdnů by mělo již stát na svém budoucím místě. Během přestavby bylo vybudováno také nové sociální zařízení, které si budete moci prohlédnout a také vyzkoušet na tradiční společenské akci pálení čarodějnic. Na kterou Vás tímto zve TJ Sokol. Akce proběhne již tuto středu 30.4.2008, zapálení ohně bude v 20:30. K poslechu a tanci bude hrát skupina Kaskadéři. Následující neděli hned po čarodějnicích proběhne tradiční pouť. Na předpouťové zábavě 3.5.2008 bude hrát skupina Sagitta. TJ Sokol Vás také zve i na tuto akci, kterou bude zakončen poměrně náročný společenský týden. Doufáme, že to všichni přežijeme ve zdraví.

(tn)

 

STRUČNĚ Z HISTORIE KOPANÉ V PŘÍBRAMI

Pestrá historie tělovýchovy a sportu v naší obci sahá do roku 1910, kdy studenti Karel Fila, Jan Kadaňka, Karel Chatrný, Štěpán Chatrný a jiní začali připravovat vznik první tělovýchovné organizace. Už roku 1910 také hráli kopanou a utkali se ze zastáveckým Jupiterem. Tito sportovní nadšenci však narazili na nepochopení tehdejší mládeže a nepřízeň vedoucích činitelů v obci. A přišla válka. Celkem 152 mladých mužů z Příbrami zanesla válečná vichřice na fronty Evropy a 23 z nich se již domů nevrátilo.

Hned na počátku roku 1919 došlo k založení 2 tělovýchovných organizací a to Dělnické tělocvičné jednoty a Tělocvičné jednoty Sokol. Dělnický sportovní klub DSK Příbram začal formálně svou činnost v roce 1932, ačkoli počátky naší kopané byly staršího data.

V třicátých letech dorůstal početně silný ročník hochů narozených roku 1913, kteří byli nadšenými stoupenci kopané. Byla to těžká doba. Počínala hospodářská krize, mladí lidé byli bez zaměstnání, ale hořeli touhou hrát kopanou. Proto jim obec přidělila v lese „V obcenách“ vykácené svahovité prostranství na hřiště. V neuvěřitelně krátké době tří měsíců, po namáhavé ruční práci, kdy jedinými nástroji byly krumpáče, lopaty, kolečka, kdy v horní části bylo třeba odkopat svah půl druhého metru vysoký a materiál odvozit na dolní konec, vzniklo hřiště pouze asi 60m dlouhé a 40m široké. Do roku 1945 bylo sehráno 200 přátelských, mistrovských, bleskových zápasů a pohárů.

Po únoru 1948 byl vytvořen Československý svaz tělesné výchovy, do něhož byly soustředěny veškeré tělovýchovné i sportovní oddíly. Po sjednocení tělovýchovy přestal DSK existovat a oddíl kopané se stal oddílem Sokola. Od roku 1954 se po dvě sezony hrálo na novém hřišti v tzv. Tejkalově krajině. Tehdy JZD provedlo úpravu půdy a fotbalistům byl přidělen tento vzdálený pozemek.

Teprve od roku 1967 se datuje nové období TJ Sokol, kdy se započalo s výstavbou nového hřiště na Brodku ve Žlíbkách. 20.6 1971 bylo hřiště slavnostně otevřeno. Roku 1974 byly vybudovány kabiny a počátkem 90tých let byla dobudována přístavba.

Nadšení i úsilí nynějších aktivních členů Sokolu stále neutichá a je podporováno i vedením obce. V letošním roce jsou předpokládané náklady Sokolu vyčísleny na 115 tis. Hříchem minulosti (41 let starým) jsou nevyřešená vlastnická práva pod areálem hřiště. Nyní se snažíme tuto situaci řešit a udržet tak další činnost organizace, která zajišťuje sportovní i kulturní život v obci. Ve výdajové části rozpočtu obce je částka 20 tis. na podporu činnosti TJ Sokol a částka na odkoupení citovaných pozemků.

(rt)

 

NA ZÁJEZDU DO OSLAVAN PANOVALA DOBRÁ NÁLADA

V sobotu 19.4.2008 se uskutečnil zájezd do oslavanského zámku a pivovaru, pořádaný naším obecním úřadem. Na zámku funguje hasičské muzeum, které provozují místní hasiči a kde je mimochodem umístěna i příbramská motorová hasicí stříkačka PS 16, rok výroby 1956. Dále je zde k vidění muzeum hornictví a energetiky, provozované Vlastivědným spolkem rosicko - oslavanska.

Nový pivovar vznikl v naprosto stejných místnostech, kde již kdysi býval. Byl otevřen v září 2003 v rámci Oslavanských historických slavností, tedy 380 roků po zahájení činnosti původního pivovaru v roce 1623. Ležácké sudy a klasickou spilku, v níž se pivo vařilo, vystřídaly po téměř čtyřech stech letech ve sklepích zámku nerezové tanky a digitální technologie. Malý oslavanský pivovar může ročně vyrobit až patnáct set hektolitrů piva, roční výstav činí zatím průměrně kolem 900 hektolitrů. Pivovar se nachází v místnostech bezprostředně sousedících s historickou restaurací, jejíž zařízení imituje dávnou historii zámeckých dob. Na zdech visí "dobové" obrazy šlechticů, cínové korbele, halapartny a jiné zbraně, elektrické "louče" apod. Pivovarem nás provedl sládek Petr Žák a poučil nás, že pivo se zde vaří klasicky ze sladu a chmele, vyrábí se český typ bez pasterizace a to čtyři druhy, tedy desítka, dvanáctka, kvasnicové pivo a kvasnicové filtrované. Piva mají i své názvy, inspirovaná místem svého vzniku a podle stupňovitosti.

Minipivovar v roce 2008 vaří 10° Novic (světlé kvasnicové výčepní), 12° Templář (světlý kvasnicový ležák) a 13° Kontur - Františkova třináctka (polotmavý kvasnicový speciál). Na velikonoce 2008 již podruhé bylo v prodeji 11° tmavé kvasnicové pivo Černá kráska. A každý rok bývá na vánoce a pivní slavnosti (v srpnu) 15° speciální Velmistr. Když se k tomu všemu přidala výtečná kuchyně, ani se nám z oslavanského zámku nechtělo.

(rb)

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Jistě jste si všimli, že na návsi přibyly nové hrací a odpočinkové prvky pro děti. Houpačky byly nainstalovány při společné brigádě příbramských tatínků a finanční náklady na jejich pořízení byly nemalé!! Houpačky mají na sobě uvedenu maximální hmotnost, přesto některé starší děti v pubertálním věku toto značení nerespektují a houpačky schválně devastují. Na to, že oheň se na stole nedělá, je musela upozornit až dospělá osoba. Mládeži, ničit cizí věci vážně není „COOL“! Prosíme tímto všechny spoluobčany, aby nebyli lhostejní k ničení zařízení hřiště a případné vandaly buď napomenuli, vyfotili nebo nahlásili jejich jména na obecní úřad. Děkujeme.

(lt)

 

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ

Stále zbývá několik volných míst na zájezd do termálních lázní do Velkého Mederu (dříve Čalovo), který pořádá obecní úřad 24. května 2008. Bližší informace a přihlášky u J. Trávníčkové, tel. 546450224. Cena 370 Kč, pro důchodce 150 Kč (rozdíl bude hrazen z obecního rozpočtu). Termální park ve slovenském Velkém Mederu nadchne každého. Po rekonstrukci otevřel své brány v roce 2004 a dnes nabízí celkem 8 bazénů s termální léčivou vodou. Krytý areál zahrnuje 3 bazény a je otevřen po celý rok. Léčí se zde onemocnění kloubů, páteře a svalstva. Koupání si můžete zpestřit návštěvou některé ze 4 saun nebo si objednat masáž. V letní sezóně je k dispozici dalších pět bazénů (rekreační 30°C, bazén s tobogánem 28°C, sportovní plavecký 25°C, dětský bazén 33°C), dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, maxišachy, restaurace, stánky občerstvení a další služby.

 

 

HUMOR

Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře. „Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka.“ „A neprojevuje se to na chuti?“ „Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu oslavuje významné životní jubileum Věra Patočková (50 let) a Jiřina Foralová (75 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 27.5.2008, poslední změna 27.5.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o