Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 05/2008 - květen

Zpravodaj 05/2008 - květen

Milí Příbramáci,

byla jsem na návštěvě v Německu a překvapilo mne, že 12. a 13.5. tam děti nešly do školy, protože se slaví Letnice. Nevěděla jsem, co to je za svátek a tak jsem si na internetu v encyklopedii vyhledala informace. Letnice, Seslání Ducha svatého či Svatodušní svátky označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek Letnic pochází z židovského svátku týdnů (šavuot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. V českých zemích se Letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle Kosmy též „obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali.“ V pohanských tradicích byly Letnice oslavou začátku sklizně.

V Německu a jiných zemích bývá zvykem o Letnicích pořádat rodinné pikniky v přírodě, jezdí se na výlety, chodí se na turistiku. U nás se tato tradice nedrží, ale některá kulturní střediska pořádají letnicové hudební festivaly pod otevřeným nebem. Rozhodně si myslím, že je dobrý nápad v tomto období, kdy vrcholí jaro, vyrazit na výlet do přírody, pozorovat stromy, květiny, zvířata, zaposlouchat se do zpěvu ptáků. Pohyb v přírodě léčí tělo a také duši, pomáhá nám zbavit se každodenních stresů.

(ju)

 

DEN ZEMĚ VE ŠKOLE

Den otevřených dveří a Den Země proběhl 23.dubna a ve škole jsme si ho připomněli zajímavými akcemi. Žáci pracovali ve skupinkách, povídali si o vodě, vypracovávali projekt „Co by nám příroda chtěla říci a jak mohu pomoci přírodě“. Na závěr všichni dali slib planetě Zemi, který je vystaven na nástěnce ve škole a žáci dostali pamětní list.

Slib planetě Zemi:

1. Nebudeme zahazovat odpadky.

2. Neplýtváme vodou a mýdlem.

3. Nebudeme pálit v blízkosti lesů.

4. Budeme třídit odpad.

5. V lese nebudeme kopat do nejedlých hub a necháme je pro krásu lesa.

6. Nebudeme trápit zvířata.

7. Nebudeme trhat květiny v chráněném prostředí.

8. Nebudeme plýtvat papíry.

9. Nebudeme řvát v lese.

10. Nebudeme zbytečně kácet stromy.

11. Nebudeme lít do vody jedovaté látky.

Ve školce si zas povídali o zvířátkách a rostlinách, vyráběli akvárium a malovali zvířátka. Na školní zahradě byl vysazen javor - strom, který je pro člověka od pradávna nedílnou součástí jeho existence. Je třeba, aby si všichni, a hlavně děti, naše budoucnost, uvědomili, že je třeba nejen kácet, ale také vysazovat.

(js)

 

STARÁ SÝPKA

Příbramák z Dědiny, když jde nakupovat, denně ji má na očích. Nažloutlý domeček stojící na hrázi dřívějšího obecního rybníka, kde ještě v době nedávno minulé, bydlela paní Poláková. Její přítel, pan Šrámek, občas sedával u okna s fajkou v ústech, maně se dívaje na hladinu rybníka. Idylka tohoto domečku má ale daleko zajímavější historii. Když se na něho podíváte z blízka, cítíte, že už něco pamatuje, že na vás dýchají časy, hodně vzdálené. V roce 1781, kdy císař Josef II. novými zákony a patenty zrušil nevolnictví, vydává vzápětí nařízení o zřizování sýpek na vesnicích. Sedláci dostali půdu, nemovitosti, částečnou svobodu a bylo jim nařízeno postavit sýpku. To Příbramáci udělali - stala se jejich první společnou stavbou, druhou byl r. 1806 na náklady obce postavený Napoleonský kříž. Obilní sýpka, zvaná kontribuční, byla zřízena z jednoho praktického důvodu. Do ní se ukládalo obilí z úrodných let pro případ nouze a neúrody, aby se zabránilo následnému hladu. Když nebylo obilí na chleba, nebylo nic, brambory v té době se ještě asi u nás nepěstovaly, i když Marie Terezie jejich pěstování silně prosazovala. Bylo to moudré a prozíravé rozhodnutí vladaře. Do jaké míry - posuďte sami. Krátký výčet období 1820-1830, vám dá představu:

1820 - velké sucho, neúroda,

1821 - rok selských bouří proti robotě, nejistota sklizní,

1822 - nebývale teplý rok, žně už v červnu, malé výnosy, navíc v létě silná krupobití (při nichž kroupy rozbíjely skla oken),

1826 – opět sucho, neúroda,

1830 – veliké povodně (tak silné, že při nich utonula manželka učitele v Lukovanech). Nic nového pod sluncem, už tenkrát byly velké výkyvy počasí.

Ve spodní části sýpky prý měl rychtář později ovce. V minulém století tam zase bydleli Fialovi. Jen pro zajímavost, dříve z malých přežvýkavců dominovaly ovce, kozy v Příbrami téměř nebyly. V roce 1880, kdy se provádělo sčítání obyvatel, dělal se i soupis dobytka. V té době se chovalo na obci 72 ovcí a pouze tři kozy. Tento poměr se v pozdějších desetiletích výrazně změnil ve prospěch koz. Kozí mléko bylo potom hlavním zdrojem živočišné bílkoviny domkařů. Sýpka dávno splnila svůj úkol, dnes je to chátrající, nevyužitá stavba, kterou čeká stejný osud jako rybník, že zanikne.

(drjh)

 

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

Dům dětí a mládeže v Zastávce pořádá ve svém areálu tzv. příměstské tábory. Jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. Ceny zahrnují ubytování v DDM, stravu 5x denně, pitný režim, koupaliště, materiál, pedagogický a zdravotní dozor. Informace 546429035.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30. 6. - 4. 7. 2008, Zastávka

Program: koupaliště v Rosicích a ve Zbýšově, zámek ve Slavkově a Jaroměřicích nad Rokytnou, hrad Špilberk. Cena: 610,- zahrnuje i dopravu a vstupné.

 

PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 13. - 18. července 2008, Zastávka

Program: hry, soutěže, koupání, karneval, seznámení se s tradicemi a zajímavostmi některých evropských států. Cena: 1 300,-.

VÝTVARNĚ TANEČNÍ TÁBOR 10. - 15. srpna 2008, Zastávka

Program: hry, soutěže, tanec, koupání, různé výtvarné techniky. Cena: 1500,.

 

POD JEZEVČÍ SKÁLOU 18. - 22. srpna 2008, Zastávka

Program. stavění stanů, vaření v kotlíku, hry v přírodě, návštěvy zajímavých míst (nejkrásnější kout třebíčska, místo havárie vojenského letadla, řeka Oslava, divoké údolí, jezevčí nora). Cena: 400,- zahrnuje mj. dopravu a případné vstupné.

 

 

SOKOLSKÉ AKCE

Milí spoluobčané, rádi bychom vás zpravili o činnosti naší zájmové skupiny – fotbalistů v Příbrami. Přestože stav činných Sokolů řídne, vykazujeme výsledky nikoli zanedbatelné. Kromě toho, že stále můžete na hřišti vidět naše více či méně úspěšná „vystoupení“ při mistrovských utkáních, stojíme i za dalšími akcemi. Díky trvajícímu optimismu předsedy Karla Drabika jsme začali rekonstruovat pomalu trouchnivějící kabiny. Dále náš oddíl připravil už tradiční akce jako Čarodějnice a pouť. Na obou těchto akcích se podíleli vyjma nás Sokolů (občas těžko organizovatelných) i „nefotbalisté“. Chceme poděkovat M. Hellerové, Ž. Krejčířové, B. Korotvičkové a J. Jelínkovi, že poslední dubnovou a třetí květnovou noc obsluhovali za barem a s úsměvem zvyšovali promile alkoholu v krvi nás zúčastněných hostů. Že se zábava povedla, o tom svědčí i kapela, která hrála ještě dlouho po půlnoci do ranních hodin. Pouť jsme uspořádali také díky vám, našim spoluobčanům, kteří jste přispěli při nedělním „zvaní“. Škoda, že nás nepodpořily i některé další subjekty, kterým takovéto akce přinesou své ovoce. Vzhledem k velikosti naší vesničky a nízkému počtu obyvatel buďme rádi za každou fungující organizaci, a proto zachovejte nám přízeň! (Takže 3x sláva Sokolům!)

(kd, tn)

 

Přehled fotbalových zápasů do konce sezóny jaro 2008

 

OBECNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Kdo pravidelně navštěvuje internetové stránky naší obce, si jistě povšiml, že fotogalerie se rozrostla o fotografie z karnevalu, dále z brigády na návsi a s laskavým přispěním paní učitelky z MŠ i o fotografie zachycující hry dětí v mateřské školce. Všem vřele doporučujeme prohlédnutí těchto fotografií na www.pribramnamorave.cz.

 

DEN DĚTÍ

Obecní úřad a TJ Sokol Příbram pořádají v sobotu 7.6.2008 na hřišti Den dětí. Začátek je v 13:30 h, na programu jsou jako tradičně hry, soutěže a diskotéka. Občerstvení pro děti a rodiče je zajištěno. K tanci a poslechu hraje příbramská skupina PODFUCK.

 

POLICIE ROSICE

Policie Rosice ve spolupráci s obecním úřadem zve občany a zejména seniory na informativní besedu o prevenci obyvatel proti krádežím a jiným nezákonnostem. Beseda se uskuteční 10.června v 18 h v obecním sále u zahrádkářů.

 

HUMOR

Pán se dvěma pitbuly jde parkem a proti němu jde jiný pán s jezevčíkem. Ten s pitbuly říká: „Pane, vemte si jezevčíka raději do náručí, nebo ho moji kluci budou mít k obědu!“ Druhý klidně: „Jen je pusťte.“ Pán pitbuly pustí i jezevčík je puštěn a strhne se rvačka. Jeden pitbul mrtvý, druhý mrtvý. Majitel pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Jen jsem dal 20 000 za krokodýla a 30 000 za plastiku.“

 

„TO BYLO NAPOSLEDY, CO JSEM BYL V PŘÍRODĚ. V HOSPODĚ BYCH TOLIK KLÍŠŤAT NECHYTIL.“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V květnu oslavuje významné životní jubileum Vladimír Prokeš (50 let), Alena Hájková (60 let), Alena Horáková z hájenky Habřina (60 let) a Jana Jiříčková (75 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.6.2008, poslední změna 13.6.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o