Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 06/2008 - červen

Zpravodaj 06/2008 - červen

Milí Příbramáci,

Skoro všichni se navzájem známe, někteří víc, někteří míň. Máme ve vesnici své příbuzné, kamarády, známé. To je dobře, ledacos se dá dohodnout, vyřídit jen tak na ulici, v obchodě, v hospodě, na hřišti. Ale takovéto ústní dohody nemohou fungovat v úředních záležitostech. Ať se to někomu líbí nebo ne obecní úřad je úřad a všechna rozhodnutí, návrhy, doporučení, žádosti a tak dále, to všechno musí mít podané písemně a pokud je to potřeba i řádně zdokladované. Myslím, že náš obecní úřad nebazíruje přemrštěně na velkém papírování. V případě poruchy elektřiny nebo vodovodu stačí třeba jen zatelefonovat a už se zjednává náprava. Ale jsou určité situace, kdy s ústním jednáním nelze vystačit, zejména pokud jde o věci, které musí projednat zastupitelstvo nebo se postupují nadřízeným orgánům.

Když máte nějakou žádost, zvažte pečlivě, jestli by neměla být podaná písemně. Dopis je dokladem, který nesmí zastupitelstvo opominout a musí vám dát na něj své stanovisko (obvykle do 15 dní).

(ju)

 

BUDEME MÍT JINÉ POPELÁŘE?

Starosta informoval na zasedání zastupitelstva o průběhu jednání na valné hromadě všech zástupců obcí a měst Mikroregionu Kahan, kterého se spolu s R. Blažkovou zúčastnil 3.6.2008 v Zastávce. Valná hromada projednávala převážně založení nové společnosti na svoz a likvidaci odpadu. Tato společnost se bude jmenovat KTS, s.r.o. (= Kahan technické služby) a měla by zabezpečovat likvidaci odpadů výhodně pro obce mikroregionu. Vzhledem k tomu, že vedením Kahanu nebyla do 10.6.2008 splněna podmínka, ve které bylo požadováno vypracování změny Stanov svazku Kahan a předložení ustavující listiny KTS spol. s r.o., nemohlo zastupitelstvo plnohodnotně projednat schválení založení společnosti. Zastupitelstvo Příbrami se rozhodlo souhlasit se založením KTS, s.r.o. za předpokladu, že bude následně odsouhlasena zakládací listina této společnosti a stanovy mikroregionu Kahan.

(jt)

 

STALO SE PŘED 64 ROKY

Je krásný slunečný den, ke konci června r. 1944. Z letišť na Sicílii a jižní Itálie startují ráno americké bombardéry B-17, eventuálně B-24. Nabírají severní kurs a vysokou výšku, aby snížily účinnost protiletecké obrany a dosah německých stíhaček. Pumovnice např. u B-24 Liberátor měla podle znalců kapacitu 4 bomb, každá o váze 250 kg. Tato letadla měla velký dolet až 2 000 km a dosahovala výšky téměř 10 km. Před polednem slyší Příbramáci hukot letadel letících ve svazcích k Německu. Ve sluneční záři mají stříbřitý lesk, na obloze zanechávají bílé čáry a je na ně pěkný pohled. Za nimi letí poměrně nízko jeden opozdilec, nepravidelný zvuk motoru signalizuje nějakou poruchu. Krátce po přeletu nad Příbramí se ozve silná ohlušující detonace. Šokující zvuk výbuchů, který přichází odněkud zblízka, navodí u Příbramáků strach a potom zvědavost, co se vlastně děje. Poté už následuje jenom ticho, ale odvážlivci už jsou na nohou, pátrá se potom, kde nastal výbuch. Za určitou dobu bylo všechno jasné. Asi kilometr západně za Kuchyňkou v lese, zejí v zemi čtyři velké krátery. Posádka „létající pevnosti“ dostala příkaz zbavit se zátěže, protože vynechával jeden ze čtyř motorů. Při pohledu na ty strašné díry v zemi, přejížděl po zádech mráz. Co by se stalo, kdyby bomby spadly o něco dřív - zasáhly by obec! Dodnes jsou tam, zarostlé stromy, hned vedle vojenské asfaltky, jako hrozivé memento II. světové války. A aby toho nebylo málo, prý je tam v zemi ještě nevybuchlá bomba. Tato fáma údajně nebyla prokázána ani vyvrácena. Že by vojáci dělali asfaltku, aniž by prozkoumali terén?

(drjh)

 

JAK VE ŠKOLE?

Blíží se konec školního roku a s ním i bilancování, co se ve škole i školce dělo. V únoru proběhl zápis do 1. tříd a je přijato 5 dětí. Do MŠ jsou zatím nahlášeny 3 děti. Také jsme do dubna jezdili na plavání do Třebíče. Dětem i nám se líbil přístup lektorek a prostředí bylo velice příjemné. Jaro bylo tradičně přivítáno nejprve našimi nejmenšími, pak školáky a písněmi z hudebního kroužku pod vedením p. Nenkovské. Nakonec všichni šli hodit Moranu do vody. V dubnu jsme si připomněli Den Země, jak jste se dočetli v minulém Zpravodaji.

V květnu bylo velkou akcí vystoupení ke Dni matek. Podle reakcí všech přítomných se vydařilo. Za tím vším se skrývala šikovnost i nápaditost dětí při zpěvu, tanečcích, přednesu básniček a také při čtení slohové práce na téma “Proč mám rád své rodiče“. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře. V dnešní době úroveň čtení klesá a je také hlavně na rodičích dětem ukázat krásu čtení nejlépe pohádek třeba na dobrou noc. Ve školce paní učitelky dětem čtou. Dík si zaslouží i paní učitelky, které s dětmi vše nacvičily i rodiče, kteří si uvědomují, že dítě je ten největší poklad, co na světě mají.

Po vydání Zpravodaje budou možná některé akce plánované na červen už minulostí. Dne 18.6. navštívíme ZŠ a MŠ divadlo Věž v Zastávce. 19.6. pojedeme společně na výlet do ZOO Brno. Poslední týden půjdeme na návštěvu v rámci pochodového cvičení do Zakřan, kde jsme pozváni do tělocvičny. Naše škola tělocvičnu nemá, což je veliká škoda. Máme naplánované fotbalové utkání s žáky z Vysokých Popovic, pohádkový les, rozloučení s předškoláky a tradiční spaní ve škole. Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 27.6. a pak se bude škola připravovat na výměnu oken a přechod na plynového topení.

(js)

Přejeme žákům, studentům a učitelům hezké prázdniny a všem ostatním léto plné sluníčka, radosti a pohody.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁJEZDEM

Obecní úřad v Příbrami uspořádal 24.5.2008 zájezd pro seniory na koupání do termálních lázní ve Vel´kém Mederu. I přes to, že OÚ přispěl na tento zájezd seniorům 60% z ceny, zúčastnilo se jen 21 seniorů. Zbytek volných míst jsme nabídli občanům, takže se nám podařilo autobus naplnit a zájezd uskutečnit. Myslíme, že účastníci byli spokojeni a že si tento nádherný den každý po svém užil a proto bychom 4.10.2008 chtěli návštěvu termálních lázní zopakovat.

(mk)

 

POZVÁNKA

K času prázdnin patří v Příbrami neodmyslitelně sportovní a kulturní akce na hřišti. Letos TJ Sokol plánuje dva turnaje v kopané a jednu taneční zábavu. Všichni jsou srdečně zváni:

28.6.2008 - Turnaj starých pánů

12.7.2008 - Turnaj v mini kopané

1.8.2008 - Letní zábava (hraje RELAX)

 

HUMOR

Při hodině výtvarné výchovy se ptá paní učitelka Pepíčka: „ Co to, prosím tě, maluješ?“ Pepíček odpovídá: „Kozu.“ „Kde je?“ „Na pastvě.“ „A kde je ta pastva?.“ „Koza už ji spásla.“ „A kde je ta koza? Já nic nevidím.“ „Šla pryč. Co by tam taky dělala, když už všechno spásla.“

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu oslavuje významné životní jubileum Anna Fialová (80 let) a Otylie Korotvičková (85 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.7.2008, poslední změna 1.7.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o