Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 07/2008 - červenec a srpen

Zpravodaj 07/2008 - červenec a srpen

Milí Příbramáci,

zase jste obdrželi obecní Zpravodaj, který vydáváme už více než 5 let. Snažíme se ho připravovat tak, aby vám přinášel nejen důležité informace, ale také zajímavé čtení Nacházíte v něm zprávy o dění v obci, o zajímavých lidech a místech. Možná máte i vy nápad či přání, o čem by se na těchto stránkách mělo psát. Řekněte nám to nebo napište. Náměty nebo přímo články můžete buď dát na obecní úřad nebo lépe poslat mailem na adresu uhlirova@vumopbrno.cz nebo obec@pribramnamorave.cz.

Vzhledem k tomu, že i obecní úřad má nárok na dovolenou, nebylo v červenci svoláno zasedání zastupitelstva a toto číslo je tedy za oba prázdninové měsíce. Dobře si ho užijte a po přečtení využijte dle vlastní fantazie: ze Zpravodaje se dá vyrobit papírová lodička pro děti, lze s ním zabíjet obtížný hmyz, podpálit táborák, u kterého si opečete buřty. Přejeme vám hodně radostných letních zážitků.

(lt, ju)

 

ČÍM SE ZABÝVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LÉTĚ

Veřejné zastupitelstvo se v měsíci červenci nekonalo, to ale neznamená, že práce na našem obecním úřadě ustaly! Pracuje se na dokončení kanalizace v ulici „Na zámečku“, kvůli stavbě nového rodinného domu. Dále se dojednává výměna pozemků pod hřištěm. Náš pan starosta předal budoucím uživatelům vypracované projekty vodovodních přípojek vodovodního řadu B1 - tj od Najtových až po paní Grégrovou. Uživatelům přípojek byla také nabídnuta pomoc při zajištění realizační firmy. Probíhá intenzivní jednání se zástupci mikroregionu Kahan, ohledně založení společnosti KTS, která by se starala o likvidaci odpadů v členských obcích mikroregionu. Na začátku července započaly práce na rekonstrukci školy, takže byly vyměněny okna na škole a do půlky srpna bude hotové nové topení. Průběžně se ve škole uklízí, maluje a pracuje se na tom, aby v září odpočaté žáky přivítala škola krásně čistá a v novém kabátě.

(lt)

 

PŘÍBRAM – 160 LET SAMOSTATNOU OBCÍ

Do roku 1848 byla Příbram poddanskou obcí patřící rosické vrchnosti. Po zrušení poddanství před 160 lety se stává nezávislou obcí a její osud přechází do rukou Příbramáků.

Než se dospělo k tomuto stavu, Příbram prodělala během staletí celkem složitý vývoj. Dnešní historikové se shodují v tom, že základy současných obcí v naší oblasti se formovaly jako osady už v 10.–11. století. Ty zakládalo zpravidla několik rodin o malém počtu lidí čítající o průměru 15–30 osob. Během času se osady rozšiřovaly, diferencuje se postavení v obci, vzniká feudální vztah pána a poddaného. Rovněž mezi feudály jednotlivých obcí nastávají majetkové rozdíly. Na počátku 13. století, kdy známe jména vlastníků (Popovice - Věřena 1228, Zbraslav – Herolt 1222, Příbram – Wecene 1237), byly v Popovicích a Zbraslavi tvrze, kdežto v Újezdě, Raclavicích a Příbrami jen dvorce. Významného postavení postupně získávají páni z Popovic a ze Zbraslavi, zvláště za přemyslovských králů Václava I. a Přemysla Otakara II., kteří byli slavní jako válečníci a hodnotili své rytíře z řad nižší šlechty podle úspěšnosti v boji. A právě oba dva zmíněné rody se těšily oblibě králů a tím pravděpodobně získali oni a jejich potomci význačné postavení, zvyšovala se jejich moc. Syn popovického Věřeny – moravského maršálka, Arkleb, byl zemským komorníkem a plnou mocí od Přemysla Otakara II. sjednával s uherským králem Štěpánem V. mír (oprava údaje ve Zpravodaji č. 11/2007). Pozoruhodných postavení dosáhli synové zbraslavského Herolta, např. syn Kuna a Boček, zakladatelé Kunštátu a rodu pánů z Kunštátu. Byli prapředky krále Jiřího z Poděbrad. Nejvíce zdatní byli, ale páni z Popovic, protože postupně jim patřily Příbram, Újezd, Raclavice a nakonec i část Zbraslavi. Potom, kdy Václav z Příbrami už není majitelem Příbrami, tím už jsou páni z Popovic, se stává Příbram vazalskou obcí a je jen předmětem koupi a prodeje mezi šlechtickými rody. Ty se mění až do roku 1482. Tohoto roku Příbram a většina obcí Rosicka, včetně Popovic a ½ Zbraslavi, přechází do majetku Hynka z Kukvic a Rosic a přes tři a půl století patří Rosickému zámku.

Významným obdobím pro obec bylo 18. století, kdy po reformách Marie Terezie a potom jejího syna Josefa II., získává určité pravomoci, je řízena rychtářem, purkmistrem a starším. Z té doby pochází obecní pečeť na poddanské fasi z r. 1749 a má nápis : PODP a znak radlici a krojdlo. Po zrušení roboty 1848 je tato pečeť nahrazena tou, kterou je ozdoben v titulku náš Zpravodaj.

(drjh)

 

RACEK CHECHTAVÝ – PTÁK ROKU 2008

Rackové patří mezi lidmi k velmi známým ptákům. I když si spousta lidí vybaví při vyprávění o raccích moře nebo mořské pobřeží, patří racek chechtavý mezi typické představitele středoevropské ptačí fauny. Kdysi byl v Čechách a na Moravě velmi hojný, ale tyto časy jsou již nenávratně minulostí.

Popisovat vzhled racka se mi jeví jako zbytečné, myslím, že každý už ho někdy zahlédl. Racek chechtavý hnízdí v koloniích v blízkosti vodních ploch, na kterých se chová velmi hlučně. V době hnízdění je možné ho často spatřit na polích, zejména při orbě nebo na lukách, kde sbírá živočišnou potravu. V zimním období ho často můžete vidět ve městech na nezamrzlých řekách. Racek chechtavý je u nás tažným ptákem. Rackové, které zde můžeme vidět v zimě, jsou převážně ze skandinávských zemí, Polska a Pobaltí. Určitá část naší hnízdní populace u nás také přezimuje. Potrava je převážně živočišná – hmyz, drobní obratlovci, žížaly, v menší míře je to potrava rostlinná. Jednoznačně prospěšný je zejména pro zemědělství sběrem nejrůznějšího hmyzu. Menší škody může působit v třešňových alejích v blízkosti hnízdních kolonií.

V posledních cca 20 letech dochází k snižování početnosti racka a tento druh je hodnocen jako silně ubývající. V Červeném seznamu České republiky je zařazen do kategorie VU – zranitelný druh.

(pd)

 

KDO JE SKUTEČNĚ ZA DVEŘMI??

V červnu naši obec navštívili zástupci Policie, aby našim seniorům na společné schůzce poradili, jak se chránit před okradením, přepadením, jak se vyhnout podvodníkům a jak si zabezpečit svůj majetek. Účast byla hojná, každý návštěvník z tohoto setkání jistě odcházel s nějakou novou zkušenosti. Pro seniory, kteří se nemohli dostavit, jsme připravili následující shrnutí jak se vyhnout okradení doma. V příštím čísle Zpravodaje bude článek jak se bránit okradení na ulici.

 

  1. Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li kdo je za nimi. Do domu si vpusťte pouze ty, které dobře znáte. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná! Mohl si to přečíst např. na zvonku.
  2. Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz v hotovosti, pokud nevlastníte trezor nebo peníze nemáte dobře ukryté!
  3. Požádejte svoje sousedy o jejich telefonní číslo, v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
  4. Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží! Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
  5. Zvoní-li opravář, pracovník nějakého úřadu či jiných služeb (např. odečet elektřiny), zavolejte na obecní úřad a raději si tuto skutečnost ověřte nebo volejte přímo instituci, na kterou se dotyčný pracovník odvolává.

Obecní úřad je zde pro vás, pro občany všech věkových kategorii, zavolejte (546 450 224), pokud máte nějaký dotaz, či problém! V případě strachu o svoje bezpečí neváhejte volat policii na lince 158.

(lt)

 

V SRPNU ZA KULTUROU DO ROSIC

1.–2. 8. 2008 Krumpfest 04 – hudební a divadelní festival

29. 8. 2008 ve 21.30 Noční pouliční divadlo –alegorie z doby Karla st. ze Žerotína

30. 8. 2008 Den otevřených dveří Střediska volného času

30.–31.8. 2008 Rytířské klání o srdce dívek a paní – tržiště, rytířský turnaj

 

ZLATÁ LINKA SENIORŮ

Již šestým rokem se mohou lidé v důchodovém věku obracet na celostátní Zlatou linku seniorů. Tato bezplatná linka důvěry pro seniory je jediná akreditovaná linka svého druhu u nás a od jejího vzniku se na ni obrátilo přes 40 tisíc volajících. Na číslo 800 200 007 se mohou senioři obracet od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Zlatá linka je nejen linkou důvěry, ale personál linky poskytne volajícím také praktické informace a doporučení z oblasti medicíny, práva, psychologie, systému sociální podpory a pomoci i o trávení volného času. Hovory jsou samozřejmě anonymní.

 

HUMOR

Vsadí se tři chlapi o to, kdo se potopí nejhlouběji. Potápí se první, po chvíli vyplave a říká: "Byl jsem v hloubce 1000 m, a viděl jsem německou ponorku." "A jak si to poznal?" "Zahajloval jsem jim a oni mi odpověděli." Potápí se druhý a po chvíli vyplave a říká: "Byl jsem v hloubce 2000 m a viděl jsem americkou ponorku." "A jak jsi to poznal?" "Zasalutoval jsem jim a oni mi odpověděli." Potápí se třetí a po chvíli vyplave a říká: "Byl jsem v hloubce 3000 m a potkal jsem policejní ponorku." "A jak jsi to poznal?" "Zaklepal jsem jim na okýnko ve dveřích a oni mi otevřeli."

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V srpnu oslavuje významné životní jubileum Miroslav Hvězda (65 let), Viktor Kubíček (65 let), Milan Uhlíř (70 let), Josef Vít (75 let) a Josef Voneš (85 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 25.7.2008, poslední změna 25.7.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o