Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 02/2009 - únor

Zpravodaj 02/2009 - únor

Ornament

Milí Příbramáci,

v lednu se opět časopisy zaplnily proroctvími a předpověďmi na rok 2009 od astrologů a jiných vizionářů. Ti si většinou pojišťují svoje výroky dostatečnou všeobecností nebo protichůdnými tvrzeními, aby si každý mohl vybrat podle svého. Co se týká reality, současná politická a ekonomická situace ve státě nám zatím moc optimistické vyhlídky do budoucnosti neumožňují. Berme to jako výzvu vidět a rozvíjet ty duchovnější stránky života. Budujme si zázemí a dobré vztahy v rodině a s ostatními lidmi. Někdy k tomu stačí opravdu velmi málo – najít si čas na posezení, popovídání, návštěvu, vycházku. Někteří z nás si možná ani neuvědomují, že radost druhým způsobí třeba jenom tím, že k běžnému pozdravu přidají úsměv. Rozdávaná radost se dárci dřív nebo později od jeho okolí vrátí. Sousedé, zdravme se, usmívejme se na sebe, pomáhejme si - budeme mít všichni lepší náladu a naše snažení nám půjde lépe od ruky.

(ju)

 

DARUJ ŽIVOT

Daruj život

Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních či profesních. V případě, že se dostaneme do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak málo stačí, aby každý z nás, pokud jsme zdraví, někomu mohl od těchto starostí značně ulehčit. Poslední týdny hýbe světem médií a poletuje internetem příběh ročního Kubíka, který onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Kubík není ale jediným podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je spousta dalších nemocných lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů a známých.

Těmi, kdo nemocným můžou pomoc, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let, tj. potencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do registrů dárců kostní dřeně. Bližší informace podá každá transfuzní stanice. Nikdo z nás neví, kdy zrovna my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání na záchranu života našeho blízkého člověka musí být neskutečně dlouhé, zkusme prosím toto čekání těmto lidem zkrátit. V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se do registrů dárců kostní dřeně, můžeme svoji pomoc nabídnout Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici Brno (tel. 545 244 411) info@krtek-nf.cz. Pomoc je vždy vítána.

(lt)

 

POLICIE ROSICE INFORMUJE

S příchodem nového roku 2009 přišla i řada změn zákonů a vyhlášek. Mnozí lidé se v těchto změnách špatně orientují. Jedná se také např. o doporučení vozit v autě “Záznam o dopravní nehodě“. Nejedná se o povinnost, ale tiskopis nic neváží a v případě nutnosti jej budete mít kdykoli k dispozici. Tiskopis je nutné při dopravní nehodě vyplnit (nebo sepsat požadované údaje na papír). Pokud formulář nemáte, vyzvedněte si ho na pobočce pojišťovny, popř. se můžete obrátit se na e-mailovou adresu OOP Rosice (boooprosi@mvcr.cz), nebo je na internetu www.koop.cz/file/cs/on-line-servis/formulare-pro-pojistne-udalosti/zaznam-o-dopravni-nehode.pdf.

 

Od 1.1.2009 je v zákonně stanoveno, že při dopravní nehodě s celkovou škodou na každém jednotlivém vozidle do 100.000 Kč, není povinnost k nehodě přivolat Policii ČR. Ušetříme tím na případných pokutách, nedostaneme trestné body, nemusíme zbytečně čekat na příjezd „nehodovky“. Postačí vyplnit „Záznam o dopravní nehodě“. Pojišťovna pouze prověří údaje uvedené v „Záznamu“ a určí viníky, z jejichž zákonného pojištění se bude škoda hradit. Příjezd Policie je nutné žádat, pokud dojde při nehodě ke zranění nebo vznikne škoda další osobě, pokud se řidiči po nehodě nedokážou dohodnout nebo jsou spory ohledně výše škody, pokud je některý z účastníků nehody zjevně pod vlivem alkoholu či omamných látek nebo když je díky nehodě ohrožena plynulost silničního provozu.

 

Zde je seznam závažnějších trestných činů z okolí naší obce v prosinci 2008:

  • 6.12.2008 – Zbýšov: pokousání dítěte psem - nehlídaný rotvajler přeskočil plot předzahrádky a napadl na ulici dvouleté dítě, způsobena těžká újma na zdraví.
  • 8.12.2008 – Zastávka: zadržen pachatel vloupání do přístavku RD, kde odcizil legálně držené střelné zbraně ze sbírky.
  • 14.12.2008 – Újezd u Rosic: vloupání do rekreační chalupy, škoda 55.000 Kč.
  • 29.12 2008 – Vysoké Popovice: vloupání do fary - škoda 46.500 Kč.

Údaje nám poskytl prap. Josef Hlávka, Policie ČR Rosice.

(lt)

 

 

ŽIVOT OBCE VE FOTOGRAFIÍCH A ZÁZNAMECH

Trendem posledních let bylo většinu obecních akcí fotit, tyto snímky jsou vystaveny v obecní fotogalerii na internetu. Nově jsou zde vloženy fotografie z dětských diskoték, z obecního plesu, z vánočního vystoupení dětí v Brně, vánoční besídky dětí z MŠ a ZŠ, z hodů a další zajímavé fotky. Fotky se dají hodnotit a můžete přidat i svůj vlastní komentář. Určitě nakoukněte: www.pribramnamorave.cz.

V současné době se snažíme založit historickou fotogalerii zachycující naši obec na starších fotografiích, velmi proto prosíme všechny občany, kteří vlastní takovéto fotografie o jejich laskavé zapůjčení. Fotky je možné zanést na Obecní úřad, kde budou na počkání oskenovány nebo předat p. L. Trtilkové. V případě zapůjčení ručíme za jejich řádné vrácení.

Na internetu je také nově doplněna Obecní kronika z let 2006 a 2007. Záznamy z roku 2008 pan kronikář zatím dokončuje. Jakmile to bude možné, bude i tento rok vystaven k přečtení na internetu. Kroniku si bude možné prohlédnout i na Obecním úřadě v ručně psané formě. Panu kronikáři za jeho pečlivou práci velice děkujeme.

(lt)

 

PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ČÍSLECH

Následující článek je shrnutím toho, jak na tom my „příbramáci“ jsme s produkcí odpadů a co nás to stálo. Všichni víme, jak to bylo s černými skládkami v okolí naší obce, kolik stálo úsilí a peněz jejich odstranění a jaké „poklady“ máme uchovány pod zemí. Stále se najde několik omezenců, kteří kvůli pár ušetřeným korunám nelení zavézt (třeba i z Brna) do našeho katastru odpad. Nyní něco málo statistických údajů pro porovnání. V roce 2002 a 2003 z naší obce popeláři odváželi průměrně pouze 30 kg směsného odpadu na osobu a rok. Z toho lze vyvodit, že ne všechny odpady končily, kde měly, ale místo toho na černých skládkách, v lese, ve spalovacích kotlích, atp. Na údajích r. 2007 a 2008 je již patrné, že v produkci jsme na stejné úrovni jako okolní obce - 248 resp. 283 kg odpadů na osobu a rok. Stoupající životní úroveň zvyšuje produkci odpadů, ale zase o tolik nám ta úroveň nestoupla...

 

Srovnání produkce komunálních odpadů za Rosicko a Příbram

 

V tabulce níže je uvedena průměrná cena za odstranění 1 kg směsného komunálního odpadu v daných letech. Přestože objem odpadů stoupá, jednotková cena za likvidaci relativně klesala. Jestliže jsme v roce 2003 zaplatili za odstranění 1 kg směsného komunálního odpadu 6,32 Kč, pak v roce 2008 už to bylo pouze 1,42 Kč.

 

Produkce komunálních odpadů

 

Komunální odpad

Jako každý rok tak i v letošním budou od pátku 24.4. do pondělí 27.4. umístněny na obvyklém místě kontejnery na objemný komunální odpad. Vzhledem ke kladným ohlasům bude svoz organizován 2× ročně (jaro-podzim). Nebezpečný odpad se bude soustřeďovat na návsi k odvozu od pátku 24.4. do soboty 25.4. do 11 h.

V roce 2007 obec doplácela z rozpočtu za likvidaci komunálních odpadů na občana 34 Kč, v roce 2008 to bylo 18 Kč a v roce 2009 je předpoklad 100 Kč. I přes takto strmý nárůst výdajů, zastupitelstvo rozhodlo ušetřit již tak dost „provětrané“ peněženky občanů a použít řádově 60-ti tisícové částky z obecního rozpočtu.

(rt)

 

Vtip

DĚTSKÁ DISKOTÉKA

Dětská diskotéka

1.února se v sále u zahrádkářů konala další dětská diskotéka. Díky vysoké nemocnosti byla účast malá, přesto děti, které se zúčastnily, hrály hry, bavily se, tančily a bylo připraveno drobné občerstvení.

 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

V neděli 1.3. v 15 hodin se bude konat v obecním sále Maškarní karneval pro děti. Každé dítě v masce má svoji výhru v tombole. Moc se na vás těší večerníčkové postavy.

 

OÚ pořádá v neděli 5. dubna zájezd do Mahenova divadla na činohru Ideální manžel. Je to slavná a mistrovsky napsaná konverzační komedie Oscara Wilda z roku 1895. Hlavní postavou je lord Robert Chiltern, vlivný politik a příkladný manžel, jehož minulost ukrývá podvod. Předpokládaný odjezd je v 17 h. Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské na tel. čísle 603849736.

 

OÚ připravuje v sobotu 23.5. zájezd pro rodiče s dětmi do brněnského divadla Reduta na dětské představení Kvak a Žbluňk. Toto představení je vhodné pro děti od 3 let. Kvak a Žbluňk jsou dva žabí přátelé, kteří spolu zažívají neuvěřitelné lapálie, aby poznali krásu přátelství. OÚ hradí vstupné pro děti a autobus, rodiče platí 80 Kč. Předpokládaný odjezd autobusu je okolo 14 h. Všichni zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské na tel. č. 603849736.

 

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V únoru oslavuje významné životní jubileum Marie Foralová (50 let), Marie Patočková (80 let), Božena Chatrná (80 let) a Jan Jelínek (65 let).

BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 16.4.2009, poslední změna 16.4.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o