Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 05/2009 - červen

Zpravodaj 05/2009 - červen

Milí Příbramáci.

Měsíc červen je za námi, nastal čas prázdnin a dovolených. Doufejme, že toto pro děti zřejmě nejkrásnější období z roku, uplyne bez zranění a děti si léto naplno užijí. K tomu určitě můžeme přispět i my-dospělí. Zvýšený pohyb dětí na silnicích je v období prázdnin samozřejmostí a je i od řidičů potřeba zvýšená dávka opatrnosti.

Děti jezdící na kole by neměly zapomínat cyklistickou přilbu a při řádění na našich nových silnicích na scateboardu nebo kolečkových bruslích by děti měly případná auta očekávat a být na ně připravené.

Zvláště nebezpečných úsekem je zatáčka u školy, kde někteří chodci zapomínají na přítomnost chodníku. Setkání dvou protijedoucích vozidel s chodcem, jdoucím mimo chodník, je pro všechny zúčastněné značně nepříjemné a může skončit tragicky.

Život na Obecním úřadě však během prázdnin neutichne, stále se bude pracovat a plánovat další zdokonalování naší vesnice. Práce je před námi stále dost.

Přejeme všem, aby prázdninový čas strávili co nejlépe, hlavně v plném zdraví a aby návrat z dovolené byl vždy doprovázen slovy: Všude dobře, doma nejlíp.

 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE

Jistě si mnozí z vás všimli, že v naší obci se opět buduje. Naší velkou chloubou rozhodně mohou být další přírůstky opravených vozovek, kterých je v naší obci čím dál víc. V uplynulých dnech dostala nový asfaltový kabát obecní komunikace nad pomníkem padlých z I. svět. války. Práce prováděla firma Soukup Zbýšov. Příbramáci cestující autobusem jistě ocení nově opravené a natřené čekárny. Velice doufáme, že se jim demolující nájezdy výrostků obloukem vyhnou a čekárny zůstanou hodně dlouho krásné a čisté.

V ulici „Nad cihelnou“ se zaleskl nový chodník, který jistě přispěje k větší bezpečnosti chodců v této frekventované části obce. Budova školy dostane v létě novou střechu a i uvnitř bude zase o něco krásnější. Snažíme se, stejně jako většina občanů v obci, v mezích možností udržovat obec čistou a vysečenou. Vzhled naší obce bohužel kazí některé neudržované budovy a pozemky, na které jejich majitelé v tomto směru zapomínají. Takovéto pozemky bohužel nejsou předpokladem dobrých sousedských vztahů.

Připomínáme občanům, že pálící dny jsou stále středa a sobota a že majitelé toulavých psů, by si své miláčky měli více hlídat. Potkávat v ulicích tlupy toulavých psů není nic příjemného.

 

PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE OD ŽÁKŮ ZŠ PŘÍBRAM

Chtěli bychom p. učitelce Mecerodové poděkovat, že byla moc dobrá paní učitelka a máme ji všichni moc rádi. Pouštěla nám při anglickém jazyku různé nahrávky, snažila se vysvětlit učivo, vedla dramatický a anglický kroužek. My jsme ji také občas zlobili a ani jsme nemysleli na to, že jí to vadí. Teď, jak odchází, je nám moc líto, že jsme ji trochu zlobili a v hodině někdy vyrušovali. Chceme p. učitelce za všechny popřát hodně zdraví, pevné nervy a ať se jí na nové škole líbí.

A. Cimermanová a ostatní žáci ZŠ Příbram

 

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V ZŠ a MŠ PŘÍBRAM

Vážení občané, nastal konec školního roku a tak si připomeneme, co se ve škole i školce dělo, děje a bude dít. V letošním školním roce bylo v ZŠ 24 žáků a v MŠ 17žáků. Žáci od 1. - 2. třídy pracovali podle Školního vzděl. programu, který si každá škola musela samostatně vypracovat a je k nahlédnutí v ředitelně školy. V MŠ mají rovněž svůj ŠVP . Od září 2009 je nahlášeno 5 dětí do první třídy a celkem by mělo nastoupit 25 žáků. MŠ má mít pouze 14 dětí. Ve škole i školce preferujeme individuální rodinný přístup ke každému dítěti. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola a máme menší počet žáků ve třídách, chceme dětem poskytnout domácí a bezpečné prostředí, ochotné a příjemné učitele. V MŠ byl dán rodičům dotazník, kde se nám potvrdilo, že jsou rodiče a děti spokojeni s učitelkami, pořádáním akcí i s vybavením MŠ. Snažíme se, aby žákům byly poskytnuty základní vědomosti, znalosti a dovednosti hravou a nenásilnou formou výuky. Chceme žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání, k samostatnému získávání informací. Letos jsme měli celoroční projekt s ZŠ Vysoké Popovice – Pravěk. Žáci se seznamovali s vývojem života na Zemi, s živočichy a rostlinami, které existovali. Uspořádali jsme exkurzi do Anthroposu a na závěr roku společně uzavřeme projekt s ZŠ a MŠ Vysoké Popovice. Pracujeme s žáky se specifickými poruchami učení a chování, individuálně přistupujeme i k žákům nadaným. Je třeba si uvědomit, že když dítě má vyšetření z PP PORADNY, znamená to, aby s ním rodiče i škola pracovali jinak a zkoušeli různé prostředky. Není to doklad k tomu, že dítě má úlevu a tak nemusí to či ono dělat. Už v MŠ se snaží p. učitelky volit vhodné formy her a akcí tak, aby se všechny děti zapojily a spolupracovaly. Rodiče mají velkou výhodu, že vzhledem k počtu dětí, není školka jen hlídací. V ZŠ je prioritou spokojený a vzdělaný žák, který umí komunikovat a spolupracovat s ostatními. Individualita žáků je hezká, ale také nám jde o to, aby si žáci nepletli svou svobodu a prosazování svých potřeb v omezování svobody ostatních, což nám bohužel v dnešní době kazí hlavně nastavení klima dravé společnosti, kde se vytrácí porozumění, lidskost, úcta a ochota pomoci. Děti vzhledem k úplné volnosti v chování od některých rodičů přestávají mít mantinely a přestávají chápat, co si smí a nesmí dovolit. Znají dobře svá práva, ale své povinnosti rádi opomíjejí. Škola odměňuje šikovné a hodné žáky a rovněž dává výchovná opatření dětem, které se chovají nevhodně a řeší to s rodiči a PPP. Při naší škole také fungovaly tyto zájmové kroužky z SVČ Zastávka – dramatický, hudební a anglického jazyka. Předsedkyní školské rady se stala paní Andrea Nenkovská.

Od září bude mít škola novou střechu, vlastní webové stránky, kde budou zapsány důležité informace, akce školy a dostane novou interaktivní tabuli, díky obci, která získala dotaci a ještě přispěje finanční částkou.

Doufám, že nám zachováte svoji přízeň a budete i nadále podporovat rozvoj školy v obci. Přejeme všem krásné léto a v září na shledanou!

Mgr. Jana Skácelová

 

JAK JSME VOLILI V PŘÍBRAMI 5. a 6.6. 2009

Přinášíme přehled podrobných výsledků voleb do Evropského parlamentu. Oprávněných voličů bylo 457, procento účasti 42,67 %.

(rb)

 

Číslo strany

Strana

 

Počet platných hlasů

2

KDU-ČSL

52

4

ODS

17

6

Volte pravý blok

2

9

 

Evropská demokratická strana

2

14 

SDŽ-Strana důstojného života

1

16

Moravané

4

18

Liberálové.cz

1

21

KSČM  

48 

 

26

Strana zelených

3

27

Koruna Česká

1

31

Dělnická strana

3

33

ČSSD

61

 

 

CELKEM

195

 

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DĚTÍ

V Sobotu 6. června se konal na našem hřišti program pro děti při příležitosti oslav Dne dětí. Pro děti bylo připraveno již tradičně několik stanovišť, kde se soutěžilo v různých odvětvích. Soutěžící vždy dostali zajímavou odměnu a ze soutěží si odnesli jistě nemalý zážitek. Všichni zúčastnění mohli také shlédnout vystoupení Kynologického klubu Šlapanice a vystoupení šikovných mažoretek. Fotky jsou k nahlédnutí na obecních stránkách. Dětský den byl zakončen lehkým deštěm a úspěšným vystoupením místní kapely Podfuck. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům, kteří se do organizace a realizace celého programu zapojili, zvláště pořadatelské organizaci TJ Sokol Příbram, zástupcům obce a dětem za jejich neutichající přízeň.

(lt)

 

SOŠKA SVATÉHO FLORIÁNA

V příbramské kapli je v současné době k nahlédnutí soška Sv. Floriána, kterou naší obci daroval pan Milan Gazelík z Banské Belé ze Slovenska. Umístění sošky bylo plánováno na její původní místo do kapličky, z bezpečnostních důvodů je však vystavena v kapli. Její fotografie je též k vidění na internetových stránkách naší obce. Za tento překrásný dar velice děkujeme.

(lt)

 

HUMOR

„Tak co Michale, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka. „To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“

 

UPOZORNĚNÍ

Divadelní představení "Velká zebra" v Náměšti nad Oslavou bylo kvůli nemoci přeloženo na pondělí 28.září v 18 hod . Odjezd autobusu bude v 17 hod od kaple.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu významné životní jubileum oslavili -Procházková Dana (70), Korotvička Jan (80), Matoušek Alois (75), Jiříček Metoděj (75). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.12.2009, poslední změna 13.12.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o