Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 07/2009 - srpen

Zpravodaj 07/2009 - srpen

Milí Příbramáci,

skutečnost, že čtete tyto řádky svědčí o zachování vaší přízně našemu místnímu Zpravodaji. Jsme za ni velice rádi. Jak už jsme uváděli v minulém čísle, prázdninový čas zanechal výrazné změny na budově školy. Škola dostala novou střechu a další potřebné školní vybavení. Doufáme, že nové zařízení bude dobře sloužit dalším generacím školáků, stejně tak dlouho a dobře, jako to předchozí. Finanční prostředky (200 tisíc) na opravu střechy naše obec čerpala z dotačního programu Nadace ČEZ, 152 tisíc jsme obdrželi od KÚ, zbylých 797 tisíc doplatila obec z obecního rozpočtu. Celkově bylo v poslední době do budovy školy zainvestováno 1.149.820 Kč.

Naše obec má za sebou radostné období hodového veselení. Doufáme, že tento čas byl pro všechny zúčastněné, ať už z řad stárků nebo přihlížejících, tím radostným a každý si hody užil tím nejpříjemnějším způsobem.

 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve středu 9.září a kromě chybějí účasti jednoho zastupitele se po prázdninové odmlce sešli zastupitelé v plném počtu. Hlavním tématem byly ukončené investiční aktivity do budovy místní školy. Paní Bartoškovou byl sjednán nový provozovatel kolotočů na příbramskou pouť v příštím roce. Dokončují se namáhavé přípravy na zřízení Czech pointu v naší obci. Bližší informace budou sděleny v příštím čísle Zpravodaje.

 

HODE BELE, HODY BODÓ

A tak máme po hodech. Jaké byly?

Máme za to, že hody byly tak jak mají být. Příjemné počasí, mládí v krojích bylo krásné a veselé, hudba měla svoji tradiční kvalitu, mája samozřejmě nejkrásnější v celém okolí. Příbramská mládež to tentokrát měla ve své režii. Pod vedením hlavního stárka a stárkové obstála, obec vypomohla v technickém zabezpečení při převozu máje a instalaci stanu, osvětlení a dotačním přispění. Takže pohodové hody, až na jednu skvrnu na kráse této společenské události.

Již od brzkých ranních hodin v nedělní den, byly narušovány přípravné práce na návsi pod májou skupinou čtyř příbramských mladíků, značně alkoholem posilněných. Ti, ač viděli, že místostarosta s pracovníky obce mají plno práce s přípravou, ač viděli, že se stárci i stárky již scházejí v krojích, měli jediný zájem: provokovat, vyhrožovat kácením máje, posléze napadat, urážet, poté i ničit a provokovat k vyvolání rvačky. Tato jejich odporná aktivita jim vydržela až do pozdních hodin. Jejich chování vyvolalo opovržení a nevoli většiny přítomných.

Aby bylo jasno! Vy, kterých se to týká, nejste vítězové! Vedení obce vám říká jasné ,,takto ne!“ Budeme se zásadně a rozhodně stavět proti výtržnostem, které kazí pohodu a zájem většiny občanů hezky se bavit, udržovat tradice a dobré vztahy v obci. Na docílení pořádku v obci jsme rozhodnuti použít všech zákonných prostředků.

(starosta)

 

NASTAL ČAS TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ

Myslím si, že nastala doba, kdy by se měli slušní lidé z naší obce stmelit a přestat strkat hlavu do písku. Jedině společným úsilím zakročíme proti nepřizpůsobivým jednotlivcům. Nastalá situace ukazuje, že pokud nepotáhneme za jeden provaz, může se nám situace brzy vymknout z rukou. Pokud následně dojde k těžkým úrazům, popř. zabití, těžko již vrátíme čas. Prvním krokem je adresně se podělit o své zážitky s trestnou činností a nebát se předat je policii. Obec bude za vámi vždy pevně stát, je to problém nás všech a bude schopna zajistit právní pomoc. V poslední době se na obci hromadí anonymy stěžující si na kriminalitu v obci. Bohužel bez uvedení jména stěžovatele, je téměř nemožné, aby policie tento problém řešila.

(mistostarosta)

 

TOULKY LESEM PŘÍBRAMSKÝM OKOLÍM

V dopoledních hodinách dne 7.června jsem se vydal na procházku do příbramské přírody společně s místním rodákem panem Lumírem Macholánem. Chtěl jsem od pana Macholána ukázat některá historická místa v okolí obce a oba jsme sledovali změny v lesích, které způsobuje člověk.

Naše kroky vedly cestou kolem rybníka Kuchyňka, po cestě po pravé straně od hráze. Na rybníku zrovna krásně kvetly lekníny. Pokračovali jsme k chráněnému smrku, který je jeden z největších v Újezdském polesí. Vlevo od tohoto mohutného velikána je studánka, kterou pěkně opravil Josef Vít z Příbrami.

Pokračovali jsme přes louku, na které je vidět jak se změnila její flóra, od dob kdy byla pravidelně udržována. Je zarostlá vysokou trávou, orobincem a Další cesta nás dovedla ke studánce pod dvěma vršky, která je neudržovaná, zapadaná listím. Na vršcích nad touto studánkou by se dalo předpokládat možné staré lidské sídlo. Naše cesta pokračovala podél potoka, který v údolí tvoří krásné meandry, až jsme došli k místu, kde se sbíhá cesta za Zbraslaví s cestou z Příbrami, do místa s řadou studánek. Zde pravděpodobně ležela středověká vesnice zvaná „Raslavice“. Údajně zanikla po Třicetileté válce. V této oblasti mi pan Macholán ukázal lokalitu, kde roste Vraní oko čtyřlisté, jedovatá a chráněná rostlina. Viděli jsme i výskyt Plavuně vidlačky, také vzácné a chráněné rostliny. Poté jsme se dostali na křižovatku cest z Příbrami, Zbraslavi a Újezda, kde je památníček vystavěný k 10.výročí založení ČSR (1918-1928). Na stejném místě nalezneme i památník na lesní dělníky, kteří zahynuli při práci v lese. Byl sem i přenesen památníček, který připomíná sebevraždu hajného z Újezda. Ta se stala v místě, kde jsou dnes bývalé vojenské objekty, nyní trestnice.

V blízkosti této křižovatky mně byla panem Macholánem ukázána řada kráterů po bombách, které shodila letadla do lesů na konci 2.světové války. Traduje se, že si zde odlehčila svoji zátěž. Pan Macholán se domnívá, že tato křižovatka byla bombardována úmyslně.

Na zpáteční cestě jsme šli kolem v lese postaveného včelína, který patří Františku Procházkovi. Na cestě kolem něj jsme viděli, jak jsou někteří lidé nenapravitelní v ničení přírody. Původně pěkná lesní cesta, byla na několika místech zavezena hromadami stavební suti, která do lesa vůbec nepatří.

Poblíž staveb nynější trestnice, jsou tři chráněné buky. V okolí naší obce je příroda krásná, hluboké lesy, které bychom si neměli ničit a raději pečovat o jejich krásu pro generace budoucí.

(Mgr. Ladislav Vaverka, kronikář)

 

HURÁ DO ŠKOLY

Zdravíme po prázdninách všechny děti i jejich rodiče a přinášíme několik aktuálních informací. Budova školy má novou střechu, díky svědomité práci firmy, která opravu střechy prováděla, nenastaly při záludném počasí žádné škody. Ve škole je nainstalována interaktivní tabule, pomůcka napomáhající zkvalitnit a zpestřit školní výuku. Interaktivní tabuli i další nové vybavení bylo spolufinancováno obcí a dotací od Energoregionu 2020.

Ve čtvrtek 15. října od 8–9:40 hodin a odpoledne od 17–18 hodin se bude ve škole konat – Den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nové vybavení tříd a zavzpomínat na dobu, kdy školu navštěvovali právě oni.

Od září jsou nově založeny školní webové stránky na adrese- www.zspribram.cz, rodiče si zde mohou přečíst jídelníček, kontaktovat vedení školy nebo zde naleznou další aktuální informace a zajímavosti z dění ve škole a školce.

První školní den děti přivítala paní učitelka Mgr. Blanka Sedmíková, která se vrátila po mateřské dovolené a převzala výuku po paní Mgr. Šárce Mecerodové. Na závěr přikládáme seznam prázdnin, které děti čekají v následujícím školním roce.

Podzimní prázdniny - Čt 29.10 a Pá 30.10. 2009

Vánoční prázdniny - od St 23. 12. 2009 do Pá 1. 1. 2010.

Jarní prázdniny 1.3.- 5.3.2010.

Velikonoční prázdniny připadnou na Čt 1.4. a Pá 2.4. 2010.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1.7. 2010 do Út 31.8. 2010.

 

(Mgr. Jana Skácelová)

 

KULTURNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI

V So 26. září se koná zájezd do termálních lázní MOŠOŇ v Maďarsku. Případní zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě. Odjezd autobusu je v 18.hod. od kaple se zastavením na Brodku.

Divadelní představení „Velká zebra“ v Náměšti nad Oslavou bylo kvůli nemoci přesunuto na Po 28.září, odjezd autobusu je v 18.15 hod od Kaple.

 

HUMOR

„Baví se dva sousedi: "Tak Franto, jak bylo na dovolené?" Franta: "No, tento rok jsme byli s manželkou na Bahamách. A bylo to super. První den jsme se jen tak procházeli po pláži. Druhý den jsme se celý koupali a třetí den jsme se navzájem zahrabávali do písku." Soused se usměje a zvědavě se zeptá: "A kam pojedete příští rok?" "Asi zase na Bahamy. Jednak je tam hezky a pak ještě musím vyhrabat manželku."

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V srpnu oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané - Brychtová Zdeňka (50), Bartošek František (65), Patočková Marie (65), Vaverka Lubomír (65), Hájková Františka (60), Kratochvílová Kristina (85). Všem srdečně blahopřejeme!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.12.2009, poslední změna 13.12.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o