Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 08/2009 - září a říjen

Zpravodaj 08/2009 - září a říjen

Milí Příbramáci,

v době, kdy čtete tyto řádky, již sami můžete zhodnotit pravdivost tvrzení meteorologů z počátku září, že babí léto vydrží až do konce října. Zima nečekaně zaklepala na naše dveře již 14. října, kdy Příbramí poletovaly první sněhové vločky. Záznamy o počasí uvedené v Obecní kronice ukazují, že je to za poslední roky jeden z nejčasnějších příchodů sněhu. Nejblíže letošnímu rekordu je rok 2007, kdy v Příbrami napadl první sněhový poprašek 19. října. V jiných letech naši obec první sníh navštívil většinou až během listopadu.

Spojením zářijového a říjnového čísla našeho Zpravodaje se neukládáme k zimnímu spánku, spíše naopak. Po vzoru okolních obcí, hledáme dobrovolníky pro založení nových kroužků pro příbramské děti. Zejména by se mohlo jednat o kroužek šachový, stolního tenisu a další. Nápady a návrhy dobrovolníků jak z řad studentů či starších generací jsou srdečně vítány. Nově v Příbrami vznikl taneční kroužek pro děti ve věku od 6-12let. Děti z tanečního kroužku se budou pravidelně setkávat každý pátek v 17.30 v Obecním sále. Děkujeme tímto slečně Radce Čeléniové a přejeme všem dětem hodně tanečních úspěchů.

 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Po měsíční odmlce se v říjnu opět konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelé se sešli v plném počtu a prodiskutovali aktuální problémy a záležitosti naší obce.

Jedním z probíraných témat byla obecní hospoda. Současný nájemce pan Zdeněk Smutný, ukončil ze zdravotních důvodů svoji činnost. Během tříměsíční výpovědní lhůty bude hospoda prozatímně vedena paní Evou Patočkovou, vlastnící živnostenské oprávnění, a to do 31.ledna 2010.

Obec Příbram na Moravě tímto vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění ZÁMĚR na pronájem nebytových prostor hostince č. p. 94. Podmínky pronájmu jsou uvedeny ve „Výzvě pro podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 10/2009“. Tento dokument naleznou případní zájemci na obecní vývěsce a na obecních internetových stránkách. Žádosti o pronájem obecního hostince musí být podány na Obecním úřadě nejpozději do 4.12 2009.

 

POLICIE RADÍ NEVPOUŠTĚT NEZNÁMÉ LIDI DO BYTU

Obecní úřad byl v nedávné době kontaktován Policií ČR, s uveřejněním následujících informací. Jedná se o téma stále opakované, bohužel následky nesou takto postižené osoby jistě dlouhou dobu. Důležitost nevpouštět si cizí osoby do svých domů, se i v naší obci několikrát potvrdila.

Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případu okradení občanů přímo v jejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků.

Často se představuji jako pracovníci elektráren, vodáren či telekomunikačních firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v mediích. Podvodně vystupují také jako úředníci či revizní technici nebo přinášejí zprávu o nemalé výhře.

 

Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou, zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.

Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem jako jsou elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně označeny. Občané se nemusí stydět a při a jakékoliv pochybnosti případného pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom pracovníka do domu vpustit.

Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě. Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci nebo lze kontaktovat Obvodního oddělení Policie ČR v Rosicích.

(npor. Bc. Marian Folvarčík, vedoucí oddělení)

 

OHROŽENÍ ŽIVOČICHOVÉ V NAŠEM REGIONU

I v našem kraji se občas objeví vzácné a ohrožené druhy zvířat. Pojďme se tedy vydat po jejich stopách. Ve dvacátých letech minulého století byl v příbramské kronice zaznamenán výskyt orla mořského. Vidět tohoto mohutného dravce kroužícího nad krajinou byl jistě mimořádný zážitek.

Když se zmíníte o tom, že v příbramském katastru pobývala dva roky vydra říční, většinou každý kroutí nevěřícně hlavou. Jó, to takhle ondatra pižmová, těch tady bývalo, ozvou se znalci místní fauny. Opravdu vydra tady byla! Je pravda, že nám nedala moc příležitostí prohlédnout si ji, ale rozhodně za sebou zanechávala znatelné stopy. Byla spatřena v okruhu dvaceti kilometrů. Své pole působnosti měla ve Stanovištích, v Újezdě i na Zastávce. Svou existenci bohužel stvrdila až svým mrtvým tělem, které bylo nalezeno loňského listopadu poblíž popovského koupaliště. Jasnou stopu zanechávala na březích rybníka, a to zbytky ryb – (hlavně šupiny) a trus. Typické pro vydru je, že nekonzumuje svou kořist ve vodě, ale vychutnává si ji až na hrázi, kde zpravidla vykonává svou potřebu. Tato přísně chráněná vodní šelma loví z 90% ryby, zbývající část potravy tvoří žáby a raci. Škody, které způsobuje rybářům, jí však musíme odpustit, neboť se jedná o téměř vyhynulý živočišný druh. K lovu ryb je vybavena plovacími blánami, silným ocasem sloužícím jako kormidlo, očima vidícími pod vodou a také dlouhými vousy - čidly, kterými se orientuje i v kalné vodě.

Ale pozor! V přírodě můžete narazit na podobnou vodní šelmu – norka amerického, který se dostal do volné přírody většinou útěkem z farem, které se chovu těchto zvířat věnují. Je to tedy invazivní druh, který není v přírodě žádoucí. Nejenže porušuje přírodní rovnováhu, ale působí také velké škody chovatelům drobného zvířectva. Norek americký se například usídlil v povodí Oslavy, kde jako predátor napáchal značné škody.

Pozorovatelům přírody jistě neuniklo, že se v prosinci loňského roku opět objevili v Příbrami chocholouši a strávili tady několik týdnů. Kdo bude mít štěstí možná uvidí nádherného ptáka, dudka chocholatého (na obrázku), vznešeně se vznášejícího nad příbramskými loukami. A proto, milí přátelé, vydejte se do okolí naší vesnice a jistě spatříte mnoho krásného. Stačí jen mít oči otevřené.

(drjh)

 

PŘÍPRAVY NA MIKULÁŠE

Stejně jako každý rok, bude v naší obci určitě chodit několik Mikulášů. Kdo z rodičů dětí, které na Mikuláše věří, by měl vážný zájem, aby jejich domácnost navštívil dospělý Mikuláš s čertem a andělem, mohou kontaktovat paní Andreu Nenkovskou. Peklo vyjímečně zapůjčilo paní Nenkovské Knihu hříchů. Rodiče do ní mohou nahlédnout a doplnit některé údaje, o kterých v pekle možná ještě nevědí. Současně můžou také upozornit na skutky, za které Mikuláš jejich ratolest pochválí. Více informací podá paní Andrea Nenkovská.

(lt)

 

ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN

Každého z nás mnohdy může zaskočit nepříjemná situace, se kterou si nevíme rady. Celkem v 18ti oborech nám však potřebnou radu mohou poskytnout bezplatné občanské poradny. Tyto poradny poskytují zejména sociální poradenství, poskytnou rady týkající se bydlení, pojišťovnictví, ústavního práva, trestního práva, poradenství poskytují i v oblasti zdravotnictví a školství.

Ročně takovéto poradny bezplatně vyřídí až 50 tisíc dotazů, které se týkají nezávislého, odborného, nestranného sociálně odborného poradenství. Nám nejblíže je Občanská poradna Anenská 10 Brno, tel. 545 241 828 nebo Poradenské centrum Triada, Orlí 20 Brno tel. 542 221 499. Kompletní informace můžete také najít na adrese- www.obcanskeporadny.cz.

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

I letos přibylo do naší obce několik nových občánků, slavnostní Vítání občánků se bude konat 15. listopadu v 11 hodin na Obecním úřadě. Kromě přivítání jednotlivých občánků a předání drobných dárečků, vystoupí i děti ze Základní školy s krátkým programem.

V neděli 8. listopadu v 15 hodin, se koná Listopadové dovádění v Obecním sále. Maminky a děti si mohou přijít vyrobit svícínek, zatancovat si nebo si prostě jen tak popovídat. Cena za výrobu svícínku je 20 kč za rodinu. Drobné občerstvení je zajištěno. Moc se na vás těšíme.

 

HUMOR

Chladné podzimní ráno na Volze, hustou mlhu prorazí člun, na zádi sedí Marusja a vesluje proti proudu až se jí potí copy. Na přídi leží Ivan Vasiljevič a spokojene pokuřuje machorku. V tom je míjí v opačném směru jiný člun, na něm vesluje Kuzma Trofimyč a volá: - "Kampak to jedeš, Ivane Vasiljeviči, takhle brzo po ránu?" Ivan Vasiljevič vyndá z úst dýmku, rozvážně vyfoukne kouř a prohodí:- "Aaaale ... kampak bych jel, vezu manželku do porodnice“.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jménem celé obce přejeme mnoho dalších šťastných let těmto zářijovým a říjnovým jubilantům. Krejčířová Libuše (60), Doležalová Marta (60), Chmelíčková Božena (80), Patočka Jan č.158 (70)

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.12.2009, poslední změna 13.12.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o