Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 09/2009 - listopad a prosinec

Zpravodaj 09/2009 - listopad a prosinec

Milí Příbramáci.

Kvapem se nám blíží vánoční čas. Snad většina z nás je již naladěna na frekvenci přátelské pohody a vánočního poklidu. Blíží se doba oblíbených televizních pohádek, svátečního hodování a příjemného povalování. Strávit klidné vánoční svátky, v rodinném kruhu obklopeni pohodou je mnohdy největším snem většiny lidí. Važme si této pro některé z nás běžné záležitosti a neberme ji jako samozřejmost.

Přejeme vám, ať vaše peněženka otřesená vánočními nákupy, neprodělá finanční bankrot. Přejeme, ať se vám kalhoty po svátcích podaří lehce dopnout. Přejeme, ať se vám při vánočním nakupování obloukem vyhne nová mediální hvězda - prasečí chřipka.

Zároveň i doufáme, že u vás vánoční svátky proběhnou bez nervozity nad neumytými okny, bez černého svědomí nad nedokončenými úkoly a bez zklamání, že jste opět nesplnili svá letošní novoroční předsevzetí.

Přejeme vám krásné Vánoce!

 

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané. Pročítáte si poslední číslo Zpravodaje v letošním roce. Důsledné hodnocení tohoto roku vám předložíme v prvním čísle Zpravodaje v roce 2010. Myslím si, že v roce letošním je totiž co hodnotit . Investiční záměry byly realizovány, i když na příjmové straně v rozpočtu chybí 1/5 příjmu z rozpočtového určení daní, což činí cca 1mil. Kč.

Jaká je vize na rok 2010? Všude kolem nás je skloňováno slovo krize, příjmová strana rozpočtu na příští rok musí počítat s mínus 20%. Ale přesto : buďme stále optimisté a přejme si v těchto dnech zdraví, štěstí a pohodu.

(starosta)

 

OBECNÍ AKTUALITY

Obecní zastupitelstvo se od posledního čísla Zpravodaje stihlo sejít dvakrát. Do pozdních večerních hodin se projednávaly obecní záležitosti aktuálního i dlouhodobějšího charakteru. Na prosincovém zastupitelstvu (9.12.) se také rozhodlo o novém nájemci obecního hostince. Stal se jím Jan Chmelíček a příznivci dobrého moku se na něj mohou těšit od počátku února. Co bude moci být uskutečněno z plánů nového hospodského, záleží také na naší návštěvnosti. Přijďte tedy co nejdříve ochutnat, jaké bude točit pivo náš nový příbramský hospodský.

Do ZŠ se po mateřské dovolené opět vrátila paní ředitelka Mgr. Dana Křížová. Doufáme, že odcházející paní ředitelka Mgr. Jana Skácelová, bude na uplynulé roky strávené v Příbrami hezky vzpomínat. Děkujeme jí tímto za její pracovní elán a především za kvalitní výuku našich příbramských žáků. Děti na ni budou jistě vzpomínat jako na kantora, ke kterému měly respekt a který je hodně naučil.

 

MIKULÁŠ V PŘÍBRAMI

Ve večerních hodinách v sobotu 5. prosince, jsem v setmělých příbramských ulicích potkala Mikuláše. V doprovodu zlobivého čerta a laskavého anděla navštěvoval příbramské domácnosti. Všude byl vítán a radostně očekáván. Děti přednášely tiše a nervózně svoje pečlivě připravené básničky, zpívaly písničky s netrpělivým očekáváním sladké odměny. Maminky povzbudivě držely svoje vystrašené děti za ruku, zatímco tatínkové odvážně odháněli čerta.

Čert už zřejmě s odnášením dětí do pekla nějaké zkušenosti měl, vždyť z pytle mu čouhaly dětské nožičky nějakého zlobivce. O tom, že to byl pravý Mikuláš s andělem a čertem není pochyb. Anděl měl stříbrné vlasy, křídla z peří a nad hlavou svatozář. Čert měl obličej poset bradavicemi, zřejmě od toho jak se mu jeho nedobrota vyrašila na tváři. Dlouhý ocas, huňatý kožich a náramně pekelně smrděl. To Mikuláš ten byl krásně důstojný s bílými vlasy, dlouhým vousem, se zlatou holí a vždy uměl potěšit vlídným slovem. Přestože Kniha hříchů byla plná, nikdo letos odnesen do pekla nebyl, ale kdo ví, co bude příští rok?

(lt)

 

MIKULÁŠ Z POHLEDU HISTORICKÉHO

Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi.

Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře (Turecko). Brzy potom zde začalo pronásledování křesťanů, a také Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. O Mikulášově životě se toho mnoho neví, jistý je pouze den jeho smrti - 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.

K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Evropou se, zprvu váhavě, Mikulášův kult šířil od 10. století. Úcta a tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje často v doprovodu anděla a čerta děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou. Krajově i národnostně se liší jak oblečení tak i jméno Mikuláše. Postava, která dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem vytvořena teprve před 100 lety malířem Moritzem von Schwind: Mikuláš jako starší biskup s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou. Velmi mnohá vyobrazení jsou dodnes na východě a na nich je Mikuláš často holohlavý.

 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA V NAŠÍ ŠKOLE

Blíží se čas vánoční a děti v naší škole se připravují na různá vánoční vystoupení. Začínáme vyrábět dárečky na prodejní výstavu. Učitelé a hlavně děti se podílejí na vánoční výzdobě. Ve středu 16. prosince v 16:30 h se uskuteční v MŠ vánoční vystoupení dětí. Všichni jste srdečně zváni. Jak se děti těší na Vánoce, si můžete přečíst v jejich příspěvcích.

(Mgr.Jana Skácelová)

 

Proč se těším na Vánoce? Protože je budeme mít 25. prosince a 24. prosince. 24. prosince je máme u babičky. A 25. prosince je budeme mít doma. Těším se, protože budeme všichni pohromadě. A budeme mít rybu, ale na tu rybu se moc netěším.

(Broňa Jarošová, 3. ročník)

 

Proč se těším na Vánoce? Těším se na Vánoce, protože mi možná Ježíšek přinese mikroskop a všichni se sejdeme. Pečeme perníčky a dobroty a než bude Štědrý den, tak půlku sním.

(Roman Krček, 3. ročník)

 

Co pro mě znamenají Vánoce? Vánoce pro mě znamenají mnoho, třeba to, že se sejde celá rodina, povídáme si, společně večeříme, těšíme se, co nám za dárky přinese Ježíšek. Vánoce nejsou jen o dárcích, ale jsou to svátky klidu, míru, pohody, radosti a mnoho dalšího. Vždycky se těším, až přijede babička, teta, děda, strýc a povečeří s námi. Mám ráda cukroví, perníčky a krásná je i ta vůně po celém domě, když maminka a babička pečou cukroví. Zdobíme vánoční stromeček, hrajeme a zpíváme koledy a rozbalujeme dárky. Vánoce mám moc ráda.

(Aneta Doleželová, 5. ročník)

 

Co pro mě znamenají Vánoce? Vánoce pro mě znamenají svátky klidu a míru. Hodně se těším na pomoc mamince s pečením cukroví. Těším se na to, jak budou pěkně padat vločky sněhu. Na Štědrý den doneseme zvířátkům do lesa kaštany. Většinou k nám přijede babička a je celá rodina společně. Na Vánoce zapalujeme čtvrtou adventní svíčku, navečeříme se, táta zazvoní na zvoneček a jdeme ke stromečku. Každý dostane dárky a pak se koukáme na pohádky. Taky znám zvyky, třeba házení botou, rozkrajování jablka a tak dál.

V jiných zemích, třeba v Anglii je Santa Claus a u nás v Česku je Ježíšek. O Vánocích by neměl být nikdo sám. Jsou to podle mě nejhezčí svátky v roce.

(Jindra Trávníček, 5. ročník)

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Všechny srdečně zveme na vánoční vystoupení příbramských dětí v Brně dne 14. prosince od 15 h na Zelném trhu. Děti vystoupí se svou vánoční hrou „O Ježíškovi“. Obecní úřad dětem velmi děkuje za krásnou reprezentaci naší obce.

Ve středu 16. prosince v 16:30 h se uskuteční v Mateřské škole vánoční vystoupení dětí.

V pátek 18. prosince v 17 h můžeme společně načerpat vánoční atmosféru na slavnostním rozsvěcování vánočního stromečku. Děti ze Základní školy nám předvedou svoje vystoupení a potom se můžeme těšit na tradiční svařáček.

V neděli 3. ledna 2010 je pořádán zájezd do Městského divadla v Brně na komedii "Blbec k večeři". Začátek představení je v 18 h. Odjezd autobusu z Příbrami bude v 17 h. Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské do 14. prosince 2009. Bližší informace o této komedii naleznete na obecních webových stránkách.

 

NAŠI NOVÍ SPOLUOBČANÉ

Dne 15. listopadu proběhlo na obci slavnostní Vítání nových občánků. Do řad Příbramáků byli přivítání tito malí občané: Tereza Božková, Veronika Hájková, Monika Kružíková, Andrea a Nikola Hrůzovy, Agáta Krčková, Vanda Hvězdová, Monika Peterková. Všem přejeme do života jen to nejlepší. Fotografie z této události naleznete na obecních webových stránkách.

 

HUMOR

Maminka na Štědrý den upozorňuje svoje potomky: „Děti přece jenom bude k večeři ten kapr!“ „Ale vždyť ho šel tatínek pustit přece do rybníka, ne?“ zamračí se Pepíček. Maminka odpoví: „Tatínek šel kapra skutečně pustit do rybníka, ale když ho tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapra zabil!“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jménem celé obce přejeme mnoho dalších šťastných let těmto listopadovým a prosincovým jubilantům: Dittrichová Věra (85), Joch Josef (85), Patočková Zdena (70), Truhlář Jan (75), Čalkovská Miloslava (60).

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 5.1.2010, poslední změna 5.1.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o