Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > 19. zasedání OZ ze dne 8.2.2012 - usnesení

19. zasedání OZ ze dne 8.2.2012 - usnesení

USNESENÍ

ze 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 8.2.2012


Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
19/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 8.2.2012

 

19/2 ZO schvaluje odstoupení od Nájemní smlouvy na užívání rybníku Kuchyňka, MRS, o. s. MO Rosice s okamžitou platností

 

19/3 ZO schvaluje žádost o změnu rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, vyjmutím rybníku „Kuchyňka“ z revíru Bobrava 2 A k datu 31. 5. 2012 na KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí

 

19/4 ZO schvaluje vydání Záměru na pronájem rybníku Kuchyňka do užívání za účelem hospodaření, sportovního rybolovu a extenzivního chovu ryb, po uplynutí odvolacího termínu odstoupení od Nájemní smlouvy a vyjasnění situace týkající se předání rybníku Kuchyňka dosavadním uživatelem.

 

19/5 ZO schvaluje podání Žádosti o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH Příbram n. M. z odboru kanceláře hejtmana JMK

 

19/6 ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP-11/061 – parc. č. 524/1– druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

 

19/7 ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2011

 

19/8 ZO souhlasí s umístěním stavby v podobě sirény na střechu budovy základní školy

 

19/9 ZO souhlasí se změnou smluvních vztahů s p. Horkým za předpokladu, že smlouva bude totožná se smlouvou předchozí

 

19/10 ZO schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2013, 2014 a 2015

 

19/11 ZO schvaluje Směrnici č. 1/2012 o vedení účetnictví

 

19/12 ZO schvaluje žádost o nadační příspěvek ve výši 452 038,- Kč z grantu OKD

 

19/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení výdajů o 56 100,- Kč (linka sál, spotřebiče a přestupky Rosice) a o 56 800,- Kč se zvyšuje financování

 

19/14 ZO schvaluje podání žádosti o vytvoření pracovních míst v rámci Veřejně prospěšných prací

 

19/15 ZO schvaluje podání žádosti o organizaci a výkonu veřejné služby

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu finančního výboru

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Jan Kadaňka
Ladislav Hvězda
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 15.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o