Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 06/2011 - prosinec

Zpravodaj 06/2011 - prosinec

ZPRAVODAJ číslo 6

prosinec 2011

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě

www.pribramnamorave.cz


Vážení občané,
rok se s rokem sešel a opět je tu nejkrásnějším část roku. Někteří z nás v tomto období zhodnocují události a okamžiky uplynulých dvanácti měsíců. Možná právě v adventním poklidném čase, při posezení s rodinou či přáteli, je vhodná příležitost k zamyšlení se, jak a kam se naše obec vyvíjí a jak se měníme i my, občané Příbrami. Jestli se dokážeme občas zastavit a s pokorou přehodnotit své životní postoje a priority… Dovolte mi prosím, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců obce i jménem svým, popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Dětem přeji, aby pod vánočním stromečkem našly co nejhodnotnější dárky a aby si jich více vážili. Do Nového roku Vám z celého srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, optimizmu a víru v sama sebe. Ať je nový rok 2012, rokem plných radostných chvil a splněných přání. Šťastné a veselé Vánoce a Nový rok.

(starosta)

 

VÁNOCE

Vánoce patří k nejvýznamnějším svátkům v roce. Jsou to jednak svátky klidu, pohody, lásky, obdarovávání, smíření a setkávání a na druhou stranu pak shonu, pečení, příprav a někdy značného „průvanu“ v peněženkách. Do těchto dnů také spadá zimní slunovrat, odkdy se nám dny začnou pomaloučku prodlužovat. A konečně Vánoce patří mezi nejdůležitější svátky více než 2 miliard lidí po celém světě, kteří si říkají křesťané. Dle tradice jsou připomínkou narození Ježíše Krista a přípravou na jeho druhý příchod. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventní, která letos započala požehnáním a zapálením první svíce na adventním věnci v kostelích v neděli 27. 11. Vánoce vrcholí na Boží hod Vánoční, narození Mesiáše, 25. 12. Jak to tenkrát vlastně bylo? – to ví nejlépe Josef, Marie, pastýři, Betlémská hvězda, tři králové a další představitelé hry O Ježíškovi. Následuje doba Vánoční, která končí oslavou Křtu Páně 8. 1. 2012. Nejkrásnějším dnem v roce je bezpochyby Štědrý den, kdy se rozzáří nevinné oči maličkých při zvuku zvonků, praštění prskavek a netrpělivého trhání vánočního papíru. Dalším nezapomenutelným zážitkem může být návštěva Půlnoční, kterou bych rád doporučil naprosto všem. Kolega ze zaměstnání, ač nevěřící také každoročně chodí na půlnoční. Při dotazu „proč“ odpověděl velmi prostě: „protože je to hezký“.

(PaGr)


Je v provozu již 20 let…

Co???

Bývalá klubovna místních zahrádkářů a nyní Obecní sál „U ZAHRÁDKÁŘŮ“. Letos na Silvestra to bude 20 roků od jejího uvedení do provozu a při tomto jubileu se hodí připomenout historii celé budovy. Původně na tomto místě stála menší budova obecní prádelny. Po té sloužila několik roků jako pálenice (přestěhovaná od Kadaňků), kterážto byla kolem r. 1983 uzavřena jako prostorově
nevyhovující a obec Příbram byla bez tradiční vyhlášené pálenice. Tehdejší funkcionáři MNV vyjednali Akci „Z“ – „Zpracovnu ovoce“, přístavbu nové pálenice a rekonstrukci původní budovy na moštárnu se zázemím. Garantem této stavební akce se stala místní organizace zahrádkářů. Projekční práce a stavební řízení probíhalo v r. 1985 a vlastní realizace proběhla do konce r. 1986 (za 15 měs.) Zkušební provoz pálenice byl v lednu a únoru, provoz moštárny a sušárny ovoce na podzim r. 1988. Mezi tím však aktivita zahrádkářů pokračovala a v témže roce byla vyprojektována a povolena II. etapa „Přístavba výkupny ovoce“. Ba co víc, byla za 6 měsíců postavena. Tato přístavba již byla řešena s výhledem na další pokračování stavby. Tím byla III. etapa – „Nadstavba klubovny a Přístavba skladu“, financovaná již pouze organizací místních zahrádkářů. Projekční práce a stavební řízení proběhly v průběhu zimy a na jaře r. 1989 byly zahájeny stavební práce. Hrubá stavba včetně zastřešení byla dokončena v témže roce. Po listopadových (1989) vnitropolitických změnách, byla r. 1990 většina členů výboru zahrádkářů zvolena do Obecního zastupitelstva, čímž se rozmělnily síly a práce na stavbě se zpozdily. Na druhou stranu se titíž zahrádkáři rozhodující měrou podíleli na realizaci stavby přilehlé požární nádrže (v bývalém rybníce), která byla akcí obce a dokončena byla v témže roce. Nebýt spolupráce Vojenského stavebního útvaru z Březiny, který provedl vyhloubení jámy, tak se asi stavba nerozjela (totiž jedna paní často povídala, že jsou v rybníce nevybuchlé granáty z války a tím vytvořila psychózu strachu před bagrováním). Dokončení interiéru klubovny se dosti unavené a prořídlé sestavě zahrádkářů podařilo v závěru r. 1991. Následně se uskutečnila první společenská akce SILVESTROVSKÁ veřejná zábava. Účast byla hojná a mnoho občanů bylo příjemně překvapeno, co se podařilo v Příbrami postavit. Obdiv
tehdy zahrádkáři sklízeli na všech stranách. Dokonce byl v celostátním měsíčníku Zahrádkář otištěn třístránkový článek o vybudovaném díle. Vnější dokončovací práce na budově ještě probíhaly další dva roky. Pro úplnost je potřebné připomenout, že práce byly prováděny dobrovolně zahrádkáři a některými občany po pracovní době, o sobotách a někdy i nedělích. Odpracovány byly tisíce brigádnických hodin. Celý průběh stavby byl organizačně velmi náročný počínaje konzultacemi s projektantem, přes zabezpečování stavebního materiálu (nebyl výběr, limity), organizací práce i brigád. Přitom nedošlo k žádnému úrazu a nic se nerozkradlo! Polistopadový vývoj přinesl utlumení činnosti tehdejších nájemníků (Fruta, Zelenina). Následoval prodej technologického zařízení pálenice v dražbě a její provozování soukromým subjektem až do r. 2007. Po té bylo zařízení prodáno mimo obec, takže nyní prožíváme druhé období, kdy byla tradice pálení v Příbrami přerušena. Na jak dlouho ??? Taktéž i celostátní postupný útlum zájmových organizací, nevyjímaje místní zahrádkáře. Následkem toho v r. 2000 byla moštárna, výkupna a sklad uvolněny obci k rekonstrukci na hospodu, která v té době v obci zanikla. Organizovaná činnost zahrádkářů byla ukončena v r. 2003 a klubovna byla následně převedena do správy Obecnímu úřadu. Od prvopočátku byla klubovna využívána nejen pro účely zahrádkářů (schůze, výstavy přednášky, zábavy, ochutnávky vín), ale též se uskutečnilo mnoho soukromých akcí pro občany: rodinné oslavy, smuteční hostiny, svatby. Dále akce pořádané OÚ, setkání důchodců, cvičení, předváděcí a prodejní akce, Mše svaté v období před postavením kaple, vystoupení školáků atd. Nutno konstatovat, že až na výjimku z poslední doby nebylo téměř nic poničeno. Z uvedeného vyplývá, že vynaložené úsilí tehdejších nadšenců nebylo zbytečné a především v případě klubovny je zřejmé, že jde o jediný funkční solidní sál v obci, který je přiměřeně využíván a doufejme, že tomu tak bude ještě dlouhá léta.

V Příbrami na Moravě 22. 10. 2011 Josef Voneš, bývalý předseda zahrádkářů


ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNÉ PODZIMNÍ SEZONY 2011/2012

To v co už nikdo nedoufal, se stalo skutkem. Sokol Příbram po dlouhé době neskončil po podzimu poslední, ale naopak na pěkném osmém místě z třinácti účastníků a s minimální ztrátou na širší čelo tabulky, což v nás budí velké naděje do jarní části sezony. Ačkoli před sezónou nebylo vůbec jasné, zda se přihlásíme do soutěže, protože jsme měli akutní nedostatek hráčů, tak jsme se rozhodli, že se přece jenom přihlásíme a budeme dál bojovat. Pro lepší výsledky a doplnění mužstva se nám podařilo sehnat osm nových hráčů, kteří výborně zapadli do týmu a pomohli nám dostat se do vyšších pater tabulky. Ačkoliv to neměli jednoduché, protože museli dojíždět na zápasy z poměrně vzdálených míst (Čebín, Zbýšov, Rosice, Vysoké Popovice, Náměšť nad Oslavou) a to bez nároku na odměnu. Jediná odměna pro ně byla radost ze hry. Za to jim tímto děkujeme.

A nyní k výsledkům. Na podzim jsme sehráli celkem třináct utkání. Z toho jsme pět vyhráli (Lukovany, Čučice, Zakřany, Babice, Říčany), dva remízovali (Zbraslav, Veverská Bítýška) a šest prohráli (Vysoké Popovice, Domašov, Veverské Knínice, Ketkovice, Moravské Knínice, Říčany). To vše s pasivním skórem 27:40 a ziskem bodů 17 a celkovým umístěním na osmém místě. Je docela zajímavé, že se během sezony v základní sestavě či na střídačce celkem protočilo zhruba 25 hráčů, což znamená, že máme po dlouhé době poměrně širokou základnu. O našich 27 gólů se podělilo 13 hráčů. Toto číslo je velice pozitivní v tom, že tíha střílení gólů nezávisí pouze na jednom hráči, ale i na dalších. Nejlepšími střelci týmu se stali: 6 x Ladislav Hvězda, 5 x Roman Běšínský, 4 x Martin Sys, 3 x Lukáš Janda, další po jednom gólu. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout výkony našeho brankáře Tomáše Koláčka, kterého jsme získali na hostování z Čebína. I když neodchytal všechny podzimní zápasy, tak podával vysoce kvalitní výkony, kterými nás výrazně podržel. Po skončení podzimní části sezóny jsme se dne 26. 11. 2011 zúčastnili velice kvalitně obsazeného turnaje v sálové kopané v Dačicích tzv. „Zoufalej chaos cup 2011“. Mužstvo ve složení Karel Drabík, Roman Běšínský, Jaroslav Krejčí, David Pelikán, Ondřej Patočka, Luboš Trávníček, Pavel Gregr, David Hvězda, Tomáš Pavlíček sehrálo v základní skupině tři zápasy. Bohužel se nám tyto zápasy absolutně nepovedly a všechny tři jsme prohráli (Kotelnící 1:4, Bílkov 1:5, Some Jihlava 1:4) a s turnajem se rozloučili hned v základní skupině. Celkově se však dá říct, že to byla příjemně strávená sobota na tomto sportovním výjezdu. Co se bude dít v zimě? Jako již tradičně každý rok využijeme možnosti sokolovny v Rosicích a budeme každý pátek jezdit na sálový fotbal. 26. 12. 2012 na Štěpána bude již štěpánské posezení v hospodě na hřišti, kde se oslaví vánoční svátky a také se stanoví cíle pro nadcházející jarní část sezony. Na toto posezení jsou zváni všichni aktivní i neaktivní hráči, či fanoušci. Po Novém roce by se měla zahájit zimní fyzická příprava, která by měla vyvrcholit 1. dubna, kdy dle předpokladů začne jarní sezona. Činnost Sokola ovšem není jen fotbal, ale také budování. V této sezoně se nám podařilo vybudovat nové oplocení, zamezení vjezdu na hřiště a v současné době probíhají práce na rekonstrukci toalety, aby mohla zdárně proběhnout kolaudace kabin. Co bychom chtěli zlepšit? I když pravidelně v sezoně probíhají v pátek od pěti hodin tréninky žáků, tak jejich účast je velmi mizerná. Proto bychom chtěli požádat rodiče školáků, jak už kluků tak i holek, aby své děti na tyto tréninky v jarní sezoně přivedli, abychom konečně po dlouhé době mohli založit mužstvo žáků, v kterých by byla naděje, že fotbal v Příbrami bude pokračovat. Co si pamatuju, tak zápasy žáků bývaly velmi oblíbené a navštěvované a kolikrát na nich bylo více diváků než na první mužstvo. Proto by nebylo špatné tradici nedělních dopoledních zápasů žáků obnovit. Proto prosíme, zkuste o tom popřemýšlet, jestli by nebylo dobré své děti dát do fotbalového kroužku. Závěrem bychom chtěli poděkovat obci za mimořádnou podporu. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají nebo nám přispívají různou materiální či jinou pomocí. V neposlední řadě děkujeme všem fanouškům, kteří nás podporovali v této po dlouhé době úspěšné sezoně jak na domácím, tak především na venkovních hřištích. Moc si toho vážíme. Zároveň TJ Sokol Příbram na Moravě přeje krásné Vánoce a šťastný a úspěšný Nový rok plný nejen fotbalové radosti.
P. S. Těšíme se na Vás v jarní části sezony 2011/2012.

 (JaVa)
 

Sdružení Rybáři Příbram

– oznamuje dětem a mládeži v Příbrami, že od začátku následujícího roku
2012 plánujeme zahájení rybářského kroužku v naší obci. Zájemci o tento kroužek se mohou hlásit na e-mail: celerob@seznam.cz, mobil: 777 625 678 nebo osobně u pana Čeléniho.

(SRP)


MIKULÁŠ VE ŠKOLE
V pondělí 5. 12. v 9:30 h k nám přišel Mikuláš, čert a anděl. Nejdřív šel do školky a potom do školy. Ze začátku se četla kniha hříchů, a když přišla řada na mě, tak si mě čert odnesl. Pro čerta jsem vymyslel dárek na Vánoce – poukaz do čistírny. Mikuláš byla paní učitelka Kozáková, anděl byla paní Petra Pelikánová a čert pan starosta. Eliška měla v knize hříchů prý velké, hodné srdce a Libor se moc loudá, ale moc se i polepšil. Čert je strašně nepořádný a měl v pytli strašný nepořádek. Zpívali jsme čertovi, andělovi i Mikuláši písničky, každá třída jinou, až na prvňáky a druháky, ti nám pomáhali. Moc se mi to líbilo.

 Roman Krček - 5. ročník


KULTURNÍ AKCE
Toulky starou Příbramí – školství, kultura a zemědělství
Dovoluji si vás všechny srdečně pozvat, na první z cyklů promítání starých fotografií s tématikou školství, kultura a zemědělství. Zavzpomínat při „procházce příbramskou historií“, se sklenkou
vína a drobným občerstvením, můžete v pátek 30. 12. 2011 od 17 hodin v obecním sále U zahrádkářů. Fotografie budou promítány na plátno. Pokud vlastníte jakékoliv staré fotografie
vztahující se k naší obci, vezměte je prosím sebou, naskenujeme si je a obratem vrátíme. K vidění bude i nově nalezená Sokolská kronika 1919-1947, Školní kronika 1893-1931 a další velice zajímavé historické materiály.


V neděli 18. prosince 2011 se v 17 hodin uskuteční „Slavnostní rozsvěcení obecního stromečku“.
Vánoční atmosférou zavoní tradiční svařáček, teplý čaj pro děti a SRP připravili drobné občerstvení.
V prostorách Kaple sv. Floriána a Panny Marie bude k vidění vánoční hra příbramských dětí
„O Ježíškovi“.


V pátek 13. ledna 2012 se ve 20 hodin bude konat Obecní ples. Přijďte se v nastávající plesové
sezoně pobavit do obecního sálu. Čeká na Vás bohatá tombola, občerstvení a skupina Sagitta.


SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem listopadovým a prosincovým oslavencům
vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.

Listopad: Patočková Anna
Prosinec: Marie Jochová, Ladislav Foral, Bohumil Chatrný, Lubomír Matoušek
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 20.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o