Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 01/2010 - leden

Zpravodaj 01/2010 - leden

Vážení spoluobčané,

jsme na počátku nového roku, roku 2010. Jaký byl ten rok minulý? V mediálních představách v naší společnosti to byl rok plný slibů, náhlých změn až zmatků (volebních) a poté krizových scénářů. Jak se to vše odráželo u nás v naší obci? Bylo to zajisté většině našim občanům tzv. ,,brnkání na nervy“ a bohužel i řadu našich občanů to negativně ovlivnilo v zaměstnání.

Na počátku roku jsme disponovali rozpočtem, který nám umožňoval připravit investice, které byly svým objemem za poslední roky jedny z největších.

Byla provedena kompletní oprava střechy budovy školy, na budově hospody a společenského sálu byla opravena střecha a zastřešen balkon. Byly opraveny autobusové čekárny, kaplička sv. Floriána byla opatřena novou fasádou a opravena střecha. Ulice „Ve vilách“ a silnice u Kadaňkových a úsek hlavní komunikace od Obecního úřadu ke Kapli, byly opatřeny novým kvalitním živičným povrchem. Byl vybudován a zprovozněn vodovodní řad k novostavbě manželů Krčkových v ulici k areálu Azosu. Podél stávajících rodinných domů v úseku „Nad cihelnou“ byl položen nový chodník a k zástavbovému území rodinných domků na výjezdu z obce byl vybudován vodovodní řad B1. Takřka v čase vánočním byl ve stejném úseku vybudován také plynový STL řad.

Naše výše uvedené investice v roce minulém byly kryty z vlastních příjmů a ze získaných dotací, které loni činily 320 000,- Kč. Po celý rok 2009, který byl v létě nadměrně srážkový, jsme dokázali zelené plochy a pořádek udržovat na standardní úrovni.

Obec v loňském roce, tak jako v letech předchozích žila opravdu společensky a kulturně. Tradice: pouť, hody, rozsvěcení vánočního stromečku s vystoupením v Kapli, divadla, zájezdy do lázní, práce s dětmi ve spolupráci se školou a školkou. Shrnu-li akce v loňském roce do jedné věty, byl to rok budování a taktéž rok kulturního žití. Chtěl bych velmi poděkovat zastupitelskému kolektivu a zaměstnancům obce, kteří se buď přímo, nebo svým věcným přístupem při důležitých rozhodnutích podíleli na přípravě realizací výše uvedené činnosti.

Jaký bude tento rok, který odpočítává své první dny? Jak se odrazí to vše avizované negativní v životě naší vesnice? Nevíme. Již v průběhu roku 2009 se na příjmech v rozpočtu projevil dopad stagnace v hospodaření státu. Příprava našeho rozpočtu pro tento rok bude přizpůsobena daňovým příjmům.

Nejsme zadluženi, poslední splátka státní bezúročné půjčky na I.etapu vodovodu, jejíž splácení jsme před 8 roky převzali, je srovnána. Co ale víme: Musíme vybudovat inženýrské sítě voda – plyn v lokalitě výstavby rodinných domků na výjezdu z obce na pravé straně (4RD). Tato akce je připravena projekčně a je ve fázi územního rozhodnutí.

Taktéž víme, do čeho bychom dále investovali, kdyby nedošlo k současnému finančního propadu. Máme seřazeny významné akce: fasáda školy a společenského domu u Zahrádkářů, kompletní rekonstrukce budovy Obecního úřadu, hasičky a obecního bytu, rekonstrukce objektu kabin v našem sportovním areálu, kde byly v roce minulém vyřešeny pozemky a je zadáno projekční vypracování rekonstrukce tohoto sportovního objektu. Určitě víme, že obec bude minimálně tak jako v letech předešlých žít společensky a kulturně.

Rok 2010 je také rokem volebním. V první půli roku budeme volit nový parlament, v druhé půli roku budou volby komunální, kde hlas nás občanů rozhodne o tom, kdo obec povede a jak bude nasměrován další vývoj v naší obci.

Milí spoluobčané. V roce 2010 vám všem jménem svým a taktéž jménem svých kolegů zastupitelů a spoluzaměstnanců a přeji hodně zdraví a pohody. (starosta)

 

OBECNÍ AKTUALITY

Jsme rádi, že si občané Příbrami přejí být informování o aktualitách, které se týkají života v naší obci. Nově proto tedy zveřejňujeme informace, které jsou hlášeny obecním rozhlasem zároveň i na obecních internetových stránkách.

Firma AVE počátkem roku změnila týden v odvážení komunálního odpadu. Odpad bude nyní odvážen každé sudé úterý. Nadále platí, že odpad v igelitových pytlích přiložený k popelnicím bude svozovou firmou odvezen pouze tehdy, bude-li se jednat o pevný igelitový pytel s logem AVE. Tento pytel lze zakoupit na Obecním úřadě.

Od počátku roku jsou v kanceláři OÚ vybírány poplatky od občanů za odvoz odpadu (400 Kč) a za psa (70 Kč). Velkým pozitivem jistě je, že u těchto poplatků nedošlo k jejich navýšení proti roku minulému. Dotace z obecního rozpočtu na odvoz odpadu je 69 Kč na každého občana. Souhrnné náklady na odvoz komunálního odpadu na jednoho občana jsou 469 Kč.

Od 1.1.2010 poskytuje pracovnice Obecního úřadu ověřování listin a podpisů. (legalizaci a vidimaci tj. potvrzení shodnosti kopie s prvopisem, ověření opisu listiny a další.). Věříme, že tuto nově dostupnou službu uvítáte a v budoucnu ji zcela jistě využijete.

Obecní knihovna oznamuje změnu otvírací doby. Nově je knihovna otevřena každou středu od 17:30 do 19:00 h.

Tříkrálová sbírka probíhající pod záštitou Charity ČR, která je součástí Římskokatolické církve, byla v letošním roce rekordně úspěšná. Na charitativní účely se v naší obci podařilo vybrat 17.317 Kč. Bližší informace o sbírce, popř. i cíl darovaných peněz, naleznete na webové adrese www.trikralovasbirka.cz.

Pan kronikář prosí všechny jím oslovené organizace a jednotlivce o laskavé přispění do Obecní kroniky. Rok 2009 již dovršil svého cíle a události z něj budou zapsány do Obecní kroniky pro budoucí generace.

 

POZVÁNKA DO HOSPŮDKY

Srdečně vás zveme do znovu otevřené příbramské hospody, kde vám chceme nabídnout příjemné posezení u sklenky lahodného chmelového moku, vína, popřípadě něčeho ostřejšího. Dále v našem sortimentu najdete brambůrky, korbáčky, utopence, párek v rohlíku a různé cukrovinky nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Budeme se snažit vyjít vstříc našim zákazníkům, i když jak praví pořekadlo : „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“. Plánované akce, které bychom chtěli pořádat, budeme uzpůsobovat požadavkům našich zákazníků. Chtěli bychom vyzkoušet opékání selete a další podobné akce jako je Country večer nebo jen posezení s kytarou. Naše plány jsme začali uskutečňovat 10.ledna 2010, tak se prosím přijďte podívat a příjemně posedět. Budeme rádi i za vaše připomínky, neboť nikdo není dokonalý a chybami se člověk učí.

 

OTEVÍRACÍ DOBA: Po-So: 16-22 hod, St: zavírací den, Ne: 10-22 hod. V letních měsících bude otevírací doba upravena, aby se mohli rodiče s dětmi na dětském hřišti občerstvit.

 

Srdečně vás zve hospodský Jan Chmelíček

 

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Tato druhá etapa výměny zahrnuje všechny řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do konce roku 2000. Zahájena sice byla již v lednu 2008, zatím si ale řidičské průkazy vyměnilo pouze 420 tisíc z 1,4 miliónu řidičů, kterých se to týká. Výměnu řidičských průkazů zajišťují úřady obcí s rozšířenou pravomocí, tj. v našem případě v Rosicích.

Výměna je bezplatná a po podání žádosti je žadateli řidičský průkaz vydán do dvaceti dnů. Jestliže motorista nemůže tak dlouho čekat, lze zaplatit 500 Kč a lhůta pro vyřízení se zkrátí na pět dnů.

Cílem této hromadné výměny řidičských průkazů je v roce 2014 jediný platný typ řidičských průkazů, odpovídající standardům Evropské unie. Za jízdu s neplatným řidičákem mohou policisté udělit řidiči blokovou pokutu do dvou tisíc korun, nebo přestupek postoupit k vyřízení do správního řízení, v němž je pokuta 1500 až 2500 Kč.

(Zdroj deník Právo)

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Kdo z vás má rád příjemnou hudbu skupiny Sagitta, má chuť potkat spoustu známých a přátel, zatančit si, okusit náladu štěstěny v bohaté tombole a hlavně dobře se pobavit, je srdečně zván na Obecní ples. Budeme se na vás těšit v sobotu 6. února 2010 ve 20 h.

Dále srdečně zveme všechny děti a jejich doprovod na Dětský karneval. Děti si mohou přijít zasoutěžit a zatancovat v neděli 21.února v 15 h do obecního sálu. V tombole věnované od Obecního úřadu a příbramských zastupitelů má každá maska svou výhru jistou. Těšíme se na vás.

Obecní úřad pořádá v úterý 9. března 2010 zájezd do Mahenova divadla na nejslavnější detektivní hru "Past na myši" od autorky Agathy Christie. Zájemci, kteří se na tento zájezd nahlásili do 22.ledna, se mohou bližší informace o obsahu hry dozvědět na webových stránkách obce nebo na obecní vývěsce.

 

HUMOR

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?” Ostatní: „Hmm, dobrý.” „No, tak takový jsem dostal k Vánocům.”

Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” Ostatní: „Taky dobrý.” Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.”

A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?”. Ostatní: „Nádhera!”-„Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.”

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Hodně pevného zdraví, životního elánu a radosti do dalších let přejeme těmto lednovým oslavencům: Šimerlová Hana, Filová Marie, Karber Rudolf (65).

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 12.3.2010, poslední změna 12.3.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o