Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 03/2010 - březen

Zpravodaj 03/2010 - březen

Vážení spoluobčané,

jsme rádi, že jste si nalezli opět po měsíci čas k přečtení prvního jarního čísla našeho Zpravodaje. Nadvláda zimy skončila a krásné jarní počasí nás vytáhlo do našich zahrad a přímo vybízí k příjemným procházkám. Vše kolem nás se začíná probouzet k životu, stromy a keře pučí, včely začínají poletovat, ptáci vesele cvrlikají. Bohužel roztátý sníh na mnohých místech odhalil spoustu odhozených papírků a krabiček od cigaret. Na silnicích se nahromadil nebezpečný kluzký písek, který je nepříjemný jak pro pěší tak i řidiče. Přímo akutní hrozbou pro boty chodců, jsou četné důkazy zimního vyprazdňování našich pejsků, kterých je v příbramských ulicích letos nadbytek. Prosíme proto občany, aby hromádky a mnohdy přímo hromady po svých pejscích v mezích svých možností uklízeli. Připomínáme také občanům, kteří možná díky zimnímu pracovnímu klidu pozapomněli, že pálícími dny jsou v naší obci určeny středa a sobota.

Příbramské děti ze ZŠ a MŠ se rozloučily s odcházející zimou a krásně přivítaly nastávající jarní období na již tradičním „ Vítání jara “. Smrtka byla hozena do potoka a kouzelnými klíči byla otevřena zem. Nyní všechny z jarních aktivit přírody můžou skutečně začít. Přejeme vám krásné prožití velikonočních svátků a příjemného jarního počasí, na které se zřejmě všichni velice těšíme, děti stejně jako i dospělí.

 

OBECNÍ AKTUALITY A UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce března měly být uhrazeny poplatky za odvoz odpadu. Poplatky je nutné uhradit co nejdříve, jinak budou dle zák.č. 565/1990 Sb. vymáhány.

Na hřiště u školy byly šikovnými tatínky v rámci dobrovolné brigády zabudovány sloupky k upevnění sítě pro hraní volejbalu či jiných míčových her. Za jejich účast děkujeme.

Dáváme na vědomí našim malým sportovcům, že jarní sezona kroužku fotbalu pro děti začíná. Tréninky se budou konat každý pátek v 17 h. Bližší informace jak hráčům z loňska tak i případným novým zájemcům o tento kroužek, poskytne pan Karel Drabik (tel: 733 772 521).

 

ROZPOČET NAŠÍ OBCE

V následující tabulce je k nahlédnutí stručný přehled rozpočtu naší obce pro rok 2010, který schválilo obecní zastupitelstvo na svém březnovém veřejném zasedání. Příjmy obce jsou tvořeny z daně fyz. a práv. osob, ze závislé činnosti, DPH, daní z nemovitostí a dalších daní. Do vlastních příjmů jsou zahrnuty příjmy z pronájmu a prodej vl. majetku, dividendy, příjmy za uhrazené energie. Na výdajové straně jsou do dopravy zahrnuty opravy postranních obecních komunikací, příspěvek IDS. Příspěvek za naše žáky zastávecké, zbraslavské a příbramské škole je zahrnut ve školství. Územní samospráva obsahuje výdaje za provoz a chod OÚ, úhradu projektů a oprav aj.

(rb)

 

Příjmy :

 

rok 2009 skutečnost

 

rok 2010 rozpočet

 

Daně

 

3 851 927,16

 

4 109 000,00

 

Správní poplatky

 

23 619,00

 

22 700,00

 

Poplatky za svoz odp.

 

274 565,50

 

281 600,00

 

Dotace ze SR+volby

 

333 722,00

 

241 500,00

 

Vlastní příjmy

 

1 045 409,98

 

396 200,00

 

CELKEM

 

5 529 243,64

 

5 051 000,00

 

 

 

 

 

Výdaje :

 

rok 2009

 

rok 2010

 

Doprava

 

979 727,50

 

854 000,00

 

Voda a kanalizace

 

766 139,30

 

590 000,00

 

Lesní hospodářství

 

29 878,00

 

40 000,00

 

Školství

 

2 153 522,58

 

480 700,00

 

Kultura

 

63 579,00

 

69 100,00

 

Tělovýchova

 

67 542,00

 

60 500,00

 

Bydlení,kom.služby

 

352 254,96

 

308 000,00

 

Péče o vzhled obce

 

40 302,00

 

37 000,00

 

Výstavba inžen.sítí, územní plánování, komun. služby

 

238 519,10

 

362 000,00

 

Svoz komun.odpadu

 

316 198,00

 

329 000,00

 

Požární ochrana

 

8 808,00

 

9 000,00

 

Územní samospráva

 

2 141 435,48

 

1 906 000,00

 

Dotace KAHAN

 

44 480,00

 

5 700,00

 

CELKEM

 

7 202 385,92

 

5 051 000,00

 

Splátky půjček

 

354 500,00

 

0,00

 

schodek rozpočtu

 

2 027 642,28

 

0,00

 

 

PŘÍBRAMSKÝ HRÁDEK

Vydejme se nyní za historickými památkami v našem okolí. I když to většina z vás asi netuší, nedaleko Příbrami stával Hrádek. Stopy po něm bychom patrně marně hledali, ale přesto bylo archeologickým průzkumem v letech 1984 a 1985 zjištěno mnoho zajímavých skutečností.Dle kroniky stával prý v části panského lesa nazývající se „Na sadech“ zámek. Stopy po něm se bohužel žádné nenašly, ale v lokalitě z větší části zničené lomem v Mariánském údolí byly objeveny základy středověké stavby nazvané „Hrádek“. Z archeologického průzkum byly zjištěny následující skutečnosti: Půdorys objektu měl rozměr 4,2×4,1m o síle zdiva 0,7–1 m. Uvnitř objektu byla udusaná podlaha s kousky mazanice a na podlaze byly nalezeny keramické zbytky nádoby vyrobené pravděpodobně v 2. polovině 15. století. Lokalita ležící ve strategicky výhodné poloze na ostrožně, byla od ostatního terénu oddělena příkopem, který je dnes úplně zničen lomem. Tato stavba možná patřila k zaniklé vsi Lhotka, která ve středověku stávala někde v okolí a sloužila jako tvrz feudálních držitelů vsi. Je však také možné, že v této strategicky výhodné poloze mohl v neklidných dobách 15.–17. století stát strážní objekt. Některé interpretace hovoří např. o letohrádku nebo lovecké chatě.

Na výzkumu se kromě Archeologického ústavu ČSAV v Brně aktivně podíleli také členové Vlastivědného kroužku SKP Rosice. Výzkum dále pokračoval snahou o lokalizaci zaniklé vsi Lhotka a tvrze k této vsi příslušející. O tom ale zase někdy příště. (DrJH)

 

80 LET MASARYKOVA SADU

Pokud zalistujete kronikou naší obce z roku 1930, dozvíte se, že jednou z největších místní událostí v tomto roce, byly slavnosti dne 7. března. Ne všichni z mladší generace vědí, co tento den znamená, proč byl tento den dříve hojně slaven, kdo významný se v tento den roku 1850 narodil. Ti starší znají odpověď velmi dobře : Tomáš Garrigue Masaryk. Oslavy v roce 1930 byly obzvláště významné – připadly na něj prezidentovy 80té narozeniny. Jak to probíhalo v Příbrami, nám přiblíží následující úryvky z kroniky.

V předvečer březnových oslav roku 1930 byl uspořádán lampionový průvod s doprovodnou hudbou, za okny příbramských domů hořely svíce, všechna okna na budově školy byla rozsvícena. V průvodu bylo napočítáno 70 lampionů a účastnily se ho všechny tehdejší příbramské zájmové spolky. Večer byly uskutečněny 2 veřejné přednášky o tomto významném státníkovi, kterých se účastnila většina obyvatel.

Ranní část oslav začínala ve škole, kde po poslechu státní hymny byl přečten blahopřejný telegram adresovaný panu prezidentovi. Oslavy pak pokračovaly po zbytek celého dne, ať už hraním divadla, či recitací básní žáků školy. Škola i místní domy byly vyzdobeny praporky státních barev a obrázky Masaryka. Jako trvalá upomínka na oslavu 80.narozenin p. prezidenta byl nazván obecní sad na cestě k Popovicím jako Jubilejní Masarykův sad. Tato významná příbramská památka byla v době nedávno minulé nenávratně poničena. Stavební suť s příměsí asfaltu napáchala nenávratné škody. Takový krok je srovnatelný s řáděním vandalů na pomníku, který někdo nedávno poškodil a povalil na zem. Zřejmě by zaplakalo srdce těm, kteří k tomuto místu měli citový vztah, znali jej z dob jeho slávy, nezničený a krásný a nebo tak jak jej znám já z Obecní kroniky.

(lt)

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

V neděli 18. dubna v 15 hodin se koná další Cvičení s dětmi. Maminky si mohou popovídat u dobré kávy, děti si mohou zaskotačit, zahrát různé říkankové hry a zatančit. Sebou si prosím vezměte dobrou náladu, spoustu tanečního elánu a přezůvky.

Jako již tradičně vás TJ Sokol srdečně zve ve středu 31. dubna 2010 na Pálení čarodějnice, hudební doprovod zajistí skupina Kaskadéři. Občerstvení v podobě uzené klobásky, guláše a mnohých dalších pochutin zajištěno.

 

HUMOR

Ptá se turista bači: „Bačo, kde se tady pálí slivovica?“ „Vidíte ten kostel?“ odpoví ochotně bača. „Tak kromě něho, všude……“

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Protože jsme zaznamenali množství dotazů na nezveřejňované údaje s věkem žen slavících narozeniny, dodatečně vysvětlujeme, že je to záměrně. Respektujeme přání některých oslavenkyň a zveřejnění jejich věku necháváme na jejich osobním zvážení.

V měsíci březnu oslaví životní jubileum – Pokorná Marie, Vonešová Jiřina, Patočka Jan č.217 (65), Hradecká Josefa, Patočková Květuše, Kratochvílová Jaroslava, Matulka Zdeněk (55). Jménem vedení celé obce všem srdečně blahopřejeme.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 11.4.2010, poslední změna 11.4.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o