Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 06/2010 - červen

Zpravodaj 06/2010 - červen

Milí Příbramáci,

zřejmě největší radost z nadcházejícího období mají naši mladší spoluobčané, kteří ještě navštěvují školní lavice. Začínají prázdniny, s předpovědí počasí to sice nevypadá růžově, ale radost z blížících se volných dní to našim školákům určitě vynahradí.

Zřejmě nejedna slza skanula příbramským zahrádkářům při předcházejícím deštivém počasí. Řada plodin se neujala, uhnila či se stala pochoutkou přemnoženým slimákům. Dle hydrometeorologických údajů pana kronikáře za měsíc květen letošního roku na území naší obce spadlo 127 l/m² srážek. Pro porovnání za období května 2009 u nás v Příbrami napršelo 48 l/m² srážek, v roce 2008 ve stejném období dokonce jen 37 l/m². Doufejme, že květnové období, kdy pršelo téměř každý den už je za námi a zahrádky budou již brzy dělat svým majitelům pouze jen a jen radost.

Přejeme vám, abyste vaše prázdniny či dovolenou strávili v maximálním zdraví a v co největší pohodě, ať už třeba někde u moře, v tuzemském kempu a nebo u našeho krásného příbramského rybníka.

 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE

• Pan kronikář dokončil zápis do Obecní kroniky za rok 2009. Prosíme tímto ochotného a zodpovědného dobrovolníka, který by si našel volný čas pro přepsání těchto údajů do elektronické podoby. Jedná se přibližně o 20 stran A4, děkujeme.

• Do obecní internetové fotogalerie byly přidány fotografie z Dne dětí konaného na hřišti TJ Sokol 5. června. Kromě dětských soutěží, vystoupení Kynologického klubu Šlapanice a opékání špekáčků, se zde nově konala soutěž ve vzpírání pro odvážné tatínky. K vidění byl profesionální výkon organizátora soutěže, Václava Patočky, který uzvedl 210 kg. Nejsilnějším tatínkem z řad amatérských vzpěračů byl Jiří Hájek. Jeho fyzická zdatnost mu dovolila zvednout v tzv. mrtvém tahu úctyhodných 180 kg. Výkony ostatních tatínků však nebyly také zanedbatelné. Řada z nich svou účast v soutěži zakončila uzvednutím 160 kg. Nejzdatnějším seniorem byl Fr. Brázda s výkonem 150 kg.

 

JAK JSME VOLILI U NÁS V PŘÍBRAMI

 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2009/2010

V září jsme přivítali 4 prvňáčky, jejich třídní učitelkou byla Blanka Sedmíková. Ve třídě byli spolu s žáky 2. a 4. ročníku, jejichž tř. učitelkou byla Jana Skácelová, od prosince Dana Křížová. Ve školní družině s dětmi pracovala Milada Pavlišová, která je nyní na mateřské dovolené. Od ledna ji zastupovala Eva Ptáčková. Celkem navštěvovalo základní školu 27 žáků, v mateřské škole je nyní 19 dětí. Příští šk. rok se děti budou učit podle nových učebnic, jejich výuku jim i nadále bude zpestřovat interaktivní tabule. Děti se v uplynulém šk. roce účastnily mnoha kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Plavecký výcvik probíhal v Třebíči, na příští rok plánujeme plavání na únor - duben, abychom mohli v jarních měsících plně využít školní hřiště.

V rámci projektu firmy Scio, probíhalo v měsíci dubnu na naší škole testování 5. tříd v oboru český jazyk, matematika. Byly zjišťovány i všeobecné studijní předpoklady. Z vyhodnocení vyplývá, že naše škola se řadí mezi průměrné. V únoru jsme se rozloučili s paní Ivankou Gregrovou, která odešla do důchodu. Děkujeme jí za dlouholetou práci pro školu a přejeme hodně zdraví. Nahradila ji paní Marie Kadaňková.

V pondělí 28. června plánujeme tradiční spaní ve škole. Nocování bude předcházet opékání špekáčků, na které tímto zveme i rodiče. Ve středu 30. června žáci dostanou vysvědčení. Sedm žáků 5. ročníku se s výukou na příbramské škole rozloučí již napořád, v září zasednou do šk. lavic na Zastávce.
V první třídě přivítáme po prázdninách pouze dva prvňáky - Lukáše Drabika a Petra Slabého, kterým přejeme dobrý start. Z jihomoravského kraje jsme měli k dispozici 1000,- Kč na každého budoucího žáčka. Nakoupili jsme téměř všechny psací a výtvarné pomůcky i pracovní sešity. Pomůžeme tak rodičům s vysokými finančními náklady, které jsou s nástupem do první třídy spojeny.

V mateřské škole bude od 1. 7. do 9. 7. prázdninový provoz. Od 1. září je v MŠ povolena výjimka pro navýšení počtu dětí o tři děti. Musíme dostavit šatny, dokoupit nové ložní prádlo, udělat malé přestavby v herně a jídelně mateřské školy. Plánujeme i upravení provozní doby. Chceme tak reagovat na požadavky pracujících rodičů. S financováním nákladů nám pomůže obec.

Před šatnami je k dispozici pro rodiče schránka, kam mohou anonymně vhazovat své dotazy, požadavky, přání či připomínky k chodu školy a školky.

Z počítačové učebny jsme vytvořili školní družinu, počítače jsou přestěhovány do tříd, kde slouží přímo ve výuce. Zakoupili jsme nový koberec a o prázdninách chceme družinu vybavit novým nábytkem, novými stavebnicemi a společenskými hrami. V září nastoupí nová paní učitelka a vychovatelka do ŠD Eva Pokorná z Vysokých Popovic.

Poslední týden v srpnu plánujeme informativní schůzku pro rodiče dětí MŠ a „Zahradní slavnost“ pro všechny příznivce a přátele školy. Bližší informace upřesníme v měsíci srpnu na webových stránkách školy www.zspribram.cz a budou hlášeny v místním rozhlase.

Čeká nás také velký úkol, a to vypracovat projektový záměr na čerpání finančních prostředků z evropských fondů z projektu EU peníze školám. Škola může získat 300 000 Kč + počet žáků x 4300,- Kč.

Děkujeme firmě Hartmann-Rico za finanční dar na dovybavení družiny, panu Drabíkovi za výrobu pomůcek a nábytku do MŠ, paní Nesvadbové za poskytnutí papírenských potřeb škole. Přejeme všem dětem i rodičům pohodové prázdniny a spoustu krásných zážitků. (Mgr. Dana Křížová)

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

♣ OÚ Příbram na Moravě pořádá v sobotu 26. června zájezd do plaveckého areálu Velky Meder (Čalovo) na Slovensku. Zájemci z řad příbramských dětí a seniorů mají zájezd částečně hrazen 250,- Kč/os, ostatní 460,- Kč/os. Odjezd autobusu je v 5:30 hodin od Kaple, se zastavením na Brodku.

 

♣ V sobotu 10. července ve 14 hodin jste srdečně zváni na příbramskou náves na dětské odpoledne s Dobrovolným hasičským sborem Zastávka. Hasiči dětem předvedou požární techniku, ukáží hašení požáru v praxi a připraveny jsou i drobné soutěže pro děti s odměnou. Občerstvení zajištěno v Obecní hospodě, kde bude možné zakoupit grilované maso, drobné občerstvení i mražené výrobky. Žízeň budete moci uhasit točeným pivem zn. Starobrno 10°, 11° a Gambrinus 11°. Všechny vás srdečně zve příbramský hospodský J. Chmelíček.

 

♣ Tradiční „Letní noc“ pořádaná TJ Sokol Příbram na Moravě se koná v sobotu
7. srpna 2010. Pro potěchu všech příznivců příbramského fotbalu zahraje oblíbená skupina „Relax“. Všichni jste srdečně zváni.

 

♣ Příbramská mládež oznamuje, že hody se budou konat ve dnech 10. září 2010 - 12. září 2010. Předhodová zábava se uskuteční v pátek 10.9. ve 20 hodin v Obecním sále, o hudební doprovod se postará skupina „Blíženci“. Stavění máje je naplánováno na sobotu 11. září od 8 hodin, zváni jsou všichni, kteří by chtěli pomoci. V neděli 12. září 2010 od 14 hodin bude k vidění průvod stárků, který povede od hospody, zakončen bude zatančením tradiční besedy na návsi. Celou hodovou neděli budou stárci doprovázeni dechovou hudbou „Doubravěnka“.

 

♣ Obecní úřad pořádá v sobotu 18. září 2010 zájezd do Mahenova divadla na komedii „Škola žen“, autorem je světoznámý dramatik Moliere. Hra z roku 1662 pojednává o peripetiích hlavního hrdiny Arnolfa, který si ze své schovanky chtěl vychovat příkladnou manželku. O tom, že se mu to ne zcela podařilo, se můžete přesvědčit při návštěvě tohoto představení. Zájemci se mohou hlásit u paní Nenkovské na tel.čísle : 603 849 736.

 

HUMOR

Podle statistik je manželství hlavní příčinou rozvodu.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Srdečně blahopřejeme těmto květnovým a červnovým jubilantům : Čechová Františka, Kratochvílová Marie, Sys Alois (70), Jeřábková Růžena, Sobotková Anna, Stanislav Koudela (70), Marie Jandová, Stanislav Horák (70), Anna Svobodová.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 28.6.2010, poslední změna 28.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o