Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 08/2010 - srpen a září

Zpravodaj 08/2010 - srpen a září

Vážení spoluobčané.

K vašim rukám se opět, tentokrát téměř po dvouměsíční odmlce, dostává další číslo našeho obecního Zpravodaje. V měsíci srpnu a září se v naší obci nezahálelo. Inženýrské sítě v úseku 3RD a 4RD (při výjezdu z obce směr Zastávka), byly kompletně dobudovány. Vodovodní řady byly zkolaudovány 21. září 2010, do STL řadu 4RD bude vpuštěn plyn 4. října 2010. Na posledním zářijovém veřejném zastupitelstvu se schválil záměr na odprodej plyn. řadu 3RD a 4RD firmě JMP Net s.r.o. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili žádost ředitelky školy Mgr. Dany Křížové o navýšení rozpočtu školy o částku 52 tisíc. Prodloužení pracovní doby MŠ a vyšší počet dětí byly hlavními důvody k podání této žádosti. Schválená částka bude v budoucích čtyřech měsících pokrývat zmiňované náklady. Čas ukáže, zda-li je úprava provozní doby MŠ využívána rodiči hojně a je tudíž tento obecní výdaj opodstatněný.

 

BLÍŽÍ SE VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí a senátu se konají v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To mu bude umožněno hlasováním do přenosné volební schránky. V naší obci budete moci vybírat ze třech kandidátních stran a voleno bude 9 obecních zastupitelů. Bližší informace o způsobu a úpravě hlasovacích lístků voliči obdrží nejpozději 3 dny před volbami.

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Pevně doufáme, že společně se závěrem tohoto volebního období neskončí i náš pravidelný informační Zpravodaj, přinášející téměř s měsíční pravidelností aktuální informace týkající se života v obci. V průběhu současného čtyřletého volebního období Zpravodaj tvořily články od celé řady přispěvovatelů. Nejčastějijste si zde mohli přečíst články od MVDr. Jiřího Hájka, příspěvky od našeho pana kronikáře Mgr. L. Vaverky, finanční informace poskytnuté R. Blažkovou a obecní účetní J. Trávníčkovou, kulturní aktivity zprostředkované A. Nenkovskou, nahlédnutí do krás přírody nám umožnil P. Doležel, sportovní komentátorství si vyzkoušeli Ing. J. Vaverka, L. Trávníček a T. Němec, tipy na výlet nám přinesla J. Hájková, téma rybník nám přiblížil R. Čeléni, hojně jste mohli číst články od pana starosty, bývalého místostarosty Ing. M. Uhlíře, současného místostarosty R. Trtilka. Do Zpravodaje přispěli článkem mnozí další občané a rodáci Příbrami.

Učitelky poskytovaly pravidelně informace o činnosti školy a velkou pochvalu si zaslouží spisovatelské začátky žáků. Zpravodaj byl gramaticky i graficky upravován Ing. J. Konečnou (Uhlířovou) a v posledním roce L. Trtilkovou. Pevně věříme, že pro vás Zpravodaj byl, a snad i v budoucnu bude, zajímavým čtením.

 

PŘÍBRAMSKÉ HODY

Druhý zářijový víkend se naše obec díky příbramské krojované omladině a jejich doprovodu ponořila do příjemné hodové nálady. Počasí nám přálo, nálada byla veselá a tradiční škůdci kulturního veselení v naší obci svoje aktivity tentokrát utišili. Vyzdobená náves, provoněná lákavým občerstvením, ozvučená skvělým hudebním doprovodem Doubravěnky byla příjemným místem pro prožití pohodového nedělního odpoledne pro všechny zúčastněné. Děkujeme tímto všem organizátorům, stárkám, stárkům a všem co přiložili ruku k dílu za vzorně připravené hody.

 

VÝZNAMNÝ RODÁK

Bylo nám velkou ctí přidat do seznamu příbramských významných občanů a rodáků akademického malíře Rudolfa Filu.. S jeho laskavým svolením jsou na obecních webových stránkách zveřejněny informace týkající se jeho tvorby a života v naší obci. Pokud to bude možné, v budoucím čísle Zpravodaje uveřejníme krátký úryvek.

 

50 LET OD UMRTÍ RAJMUNDA HABŘINY

Brněnský básník, esejista a spisovatel, od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let, vlastním jménem Rajmund Chatrný, byl příbramským rodákem. Narodil se 28. září 1907 a pseudonym Habřina přijal podle jména potůčku, který protéká rodnou Příbramí a podél něhož vedla cesta havířů a dělníků na vlak do Zastávky.

Rajmund Habřina vystudoval klasické gymnázium v Brně a na Masarykově univerzitě filosofickou fakultu, obor čeština a filosofie. Stal se profesorem na gymnáziu a později ředitelem na střední škole. V období okupace od roku 1941 do roku 1945 byl vězněn v koncentračním táboře v Mauthausen-Gusen. Zážitky z tohoto hrůzného místa ztvárnil literárně ve svých knihách a ovlivnily i jeho další vývoj. Spolupracoval s celou řadou novin, např: s Lidovými novinami a Venkovem. Redigoval časopis Kolo. Působil i jako literární kritik a překladatel. Vztah k rodnému kraji se vmísil i do jeho děl, názorným příkladem je divadelní hra : Jan Sokol z Lamberka (spolubojovník s Janem Žižkou z Trocnova proti křižákům, držitel hradu na Oslavce). Zemřel 2. dubna 1960 v Brně.

(Zpracoval Ladislav Vaverka podle podkladů Lumíra Macholána)

 

ČÁP ČERNÝ V OHROŽENÍ

Přírodní unikáty nemusíte chodit hledat příliš daleko, stačí se projít okolím naší obce. Lesy v blízkosti Příbrami totiž patří mezi 300 lokalit v České republice, kde hnízdí čáp černý. V sedmdesátých letech minulého století je poprvé objevil lesník Kocman, jak hnízdí na velké borovici v Mariánském údolí. Zřejmě si příbramský les oblíbili, neboť každý rok přiletěli ze zimoviště ve střední Africe, aby u nás vyvedli mláďata. Čáp černý je na rozdíl od bílého plachý a vyhýbá se lidem, má rád lesní ticho a vydává místo klapotu zobákem chrčivý zvuk. Zahlédnout jste jej mohli pravidelně koncem března nad lesy směrem k Zastávce. Nejdříve přiletí hlava rodiny a krouživým letem nad lesem očekává několik dní přílet své družky. Pro svou plachost je málo vidět a ne každému se poštěstí vidět čapí rodinku na výletě. To štěstí měl pan Vít, který pozoroval rodiče se dvěma čápaty, jak krouží nad rybníkem. Největším nepřítelem čápa černého je intenzivní kácení lesa a rachot motorových pil. V době hnízdění může mít tento hluk tragické následky, protože čápice opustí hnízdo a nevysedí mláďata. I letos můžete čápa černého pozorovat, avšak jeho hnízdiště se posunula směrem k Tetčicím.

(DrJH)

 

POZVÁNKA DO KNIHOVNY A NA KULTURNÍ AKCE

* Biochemik, pedagog, entomolog a ctěná osoba zařazená do seznamu příbramských významných rodáků Lumír Macholán, poskytl svoji novou publikaci zabývající se původem jmen motýlů do naší Obecní knihovny. Jeho vlastním nákladem vydané dílo „Stručný výklad motýlích jmen antického původu“, lze zapůjčit v knihovně každou středu od 17:30 do 19 hodin. Za tento dar Obecní knihovně, velice děkujeme.

* V neděli 3. října 2010 v 15.30 hodin TJ Sokol Příbram na Moravě poměří na domácím hřišti své síly se soupeřem z Domašova.

* V sobotu 9. října 2010 se koná první ročník příbramské „drakiády“. Všichni soutěžící se spolu se svými draky, mohou dostavit ve 14 hodin na příbramské fotbalové hřiště. Pro děti je připraveno drobné občerstvení a soutěže. Ať již s létajícím drakem nebo bez, jste všichni srdečně zváni.

* V zasedací místnosti Obecního úřadu se od 18. října 2010 vždy v 19:30 – 20:30 hodin bude konat „Aerobic s Hankou“. Potřebovat budete: sportovní oděv, boty s pevnou podrážkou, podložku na cvičení, pití, dobrou náladu a chuť jít do toho naplno. Cena je 40Kč/hod.

 

HUMOR

Na začátku školního roku přivádí poslanec svého syna poprvé do školy a říká učitelce: "Budete učit mého syna. Když s ním nebudete spokojena, mohu vás dát přeložit na jinou školu!"

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významné životní jubileum oslavili v měsíci srpnu a září tito naši spoluobčané: Patočková Eva, Krčmová Marie, Břoušek Jan (60), Matulková Vlasta, Ráčková Marie, Doleželová Jaroslava, Sovek Bohumil (75), Matulková Marie, Ovsová Marie. Všem srdečně blahopřejeme.

V neděli 19. září se v naší obci uskutečnilo slavnostní "Vítání občánků“. Do řad našich spoluobčanů byly přivítány tyto děti: Jakub Martinka, Daniel Klíma, Natálie Králová, Nikolas Černý, Pavel Brzobohatý, Jakub Rotter, Tereza Patočková, Denis Pelikán, Marek Patočka, Dominik Záděra, Sabina Čechová, Nela Nenkovská, Natálie Izabela Stará, Ondřej Kadaňka, Romana Tiede.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 5.10.2010, poslední změna 5.10.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o