Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 09/2010 - říjen a listopad

Zpravodaj 09/2010 - říjen a listopad

Vážení spoluobčané.

Do vašich schránek bylo doručeno podzimní číslo příbramského obecního Zpravodaje. Srdečně Vás vítáme u jeho čtení.

V naší obci, stejně jako v celém státě, se ve dnech 15. a 16. října 2010 uskutečnily komunální volby do obecního zastupitelstva. Celkově bylo ve 322 odevzdaných obálkách sečteno 2688 platných hlasů. Volební komise v naší obci zaznamenala 68,95% volební účasti z počtu 467 voličů, kteří trvale žijí v naší obci.

Volby do senátu se v naší obci uskutečnily s 53% účastí. Ve volební urně se ocitlo 233 platných hlasů, díky kterým byl zvolen prof. MUDr Jan Žaloudík CSc.

Do řad obecních zastupitelů obce Příbram na Moravě byli zvoleni 4 kandidáti Sdružení nezávislých s celkovým počtem 1108 platných hlasů, což je 41,22% z volební účasti. KDU-ČSL získalo celkem 869 hlasů, čímž bylo získáno 3 mandátů, s 32,33% z volební účasti. O pořadí KSČM rozhodlo 711 platných hlasů, v poměru 26,45%, což znamená 2 mandáty. Bližší náhled na uskutečněné volební klání vám poskytnou následující souhrny.

 

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE :

Navrhující strana

 

Příjmení a jméno

 

Věk

 

Počet  hlasů

 

Počet hlasů v %

 

Pořadí zvolení

 

KDU-ČSL

 

Gregr Pavel Mgr.

 

32

 

152

 

17,49

 

1

 

KDU-ČSL

 

Patočka Josef

 

57

 

138

 

15,88

 

2

 

KDU-ČSL

 

Kadaňka Jan

 

57

 

108

 

12,42

 

3

 

Sdružení nezávislých

 

Trtilek Rostislav

 

35

 

179

 

16,15

 

1

 

Sdružení nezávislých

 

Hvězda Ladislav

 

39

 

168

 

15,16

 

2

 

Sdružení nezávislých

 

Čeléni Robert

 

37

 

160

 

14,44

 

3

 

Sdružení nezávislých

 

Nenkovská Andrea

 

35

 

114

 

10,28

 

4

 

KSČM

 

Kubíčková Marie

 

64

 

117

 

16,45

 

1

 

KSČM

 

Patočka Josef

 

56

 

111

 

15,61

 

2

 

 

SEZNAM KANDIDÁTŮ, KTEŘÍ NEBYLI ZVOLENI.

Příjmení a jméno

 

věk

 

Navrhující strana

 

Počet hlasů

 

Počet hlasů v %

 

Pořadí náhradníka

 

Bartošková Jaroslava

 

37

 

KDU-ČSL

 

95

 

10,93

 

1

 

Patočka Václav

 

33

 

KDU-ČSL

 

89

 

10,24

 

2

 

Blažek Ladislav

 

22

 

KDU-ČSL

 

102

 

11,73

 

3

 

Foral Vojtěch Ing.

 

27

 

KDU-ČSL

 

105

 

12,08

 

4

 

Foralová Marie

 

51

 

KDU-ČSL

 

46

 

5,29

 

5

 

Skálová Anna

 

48

 

KDU-ČSL

 

34

 

3,91

 

6

 

Hájková Jana

 

34

 

NK

 

80

 

7,22

 

1

 

Kružík Zdeněk

 

38

 

NK

 

127

 

11,46

 

2

 

Hradecká Ludmila

 

61

 

NK

 

115

 

10,37

 

3

 

Řezanina Libor

 

20

 

NK

 

65

 

5,86

 

4

 

Doležel Miloň

 

39

 

NK

 

100

 

9,02

 

5

 

Patočková Radka

 

25

 

KSČM

 

88

 

12,37

 

1

 

Procházka František

 

74

 

KSČM

 

71

 

9,98

 

2

 

Brychta Otakar

 

54

 

KSČM

 

53

 

7,45

 

3

 

Žůrková Alena

 

60

 

KSČM

 

61

 

8,57

 

4

 

Patočková Marie

 

66

 

KSČM

 

59

 

8,29

 

5

 

Žůrek Petr

 

27

 

KSČM

 

76

 

10,68

 

6

 

Lukášová Bohumila

 

61

 

KSČM

 

75

 

10,54

 

7

 

 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Ustanovující veřejné zastupitelstvo se konalo 10. listopadu 2010. Vámi zvolení zastupitelé pro volební období 2010 - 2014 počtem 9 hlasů, zvolili starostou obce Rostislava Trtilka. Do funkce místostarosty byl taktéž jednomyslně zvolen Mgr. Pavel Gregr. Předsedkyní finančního výboru se stala Marie Kubíčková a předsedou kontrolního výboru v tomto volebním období bude Josef Patočka č.p.1. Zastupitelé s novým elánem započali svoji zastupitelskou činnost. Místostarosta založil obecní stránky na Facebooku. Účelem této stránky je prezentace naší obce, sdílení informací a oboustranná komunikace mezi občany a vedením obce. Další zastupitelstvo se bude konat ve středu 8.12.2010 v 19:00. Příští číslo Zpravodaje vyjde v termínu okolo Vánoc. Vaše návrhy a připomínky jsou vítány.

 

SLOVO STAROSTY JIŘÍHO HRADECKÉHO

Vážení spoluobčané. Počátkem měsíce listopadu byl na ustavujícím zasedání nově zvolených členů zastupitelstva naší obce zvolen starostou pan Rostislav Trtilek. Po mém osmiletém působení v této vrcholné funkci jsem dne 10.11.2010 předal mandát vedení obce do rukou novému starostovi, kterému není komunální činnost věcí neznámou. Po dvě minulá volební období byl zastupitelem obce a od roku 2007 se podílel na vedení obce ve funkci místostarosty, kde prokázal svůj zájem o věci veřejné a schopnosti řešit obecní záležitosti ku prospěchu občanů naší obce. Před osmi lety, ve volebním roce 2002, byla z iniciativy dvou tehdejších zastupitelů Ing. M. Uhlíře a R. Blažkové navozena atmosféra potřebné změny ve způsobu vedení záležitostí obecních, v jejich řešení, prioritách a řízení obce vůbec. Volební výsledky vynesly do čela obce koalici nezávislých se stranou lidovou a já nezávislý kandidát jsem se stal starostou. Zastupitelský tým, který mě touto funkcí pověřil, byl tvořen ve většině lidmi, kteří podporovali návrhy a směr, který jim nové vedení obce předkládalo. A tak již v prvním roce volebního období byla učiněna rozhodnutí, která zdárně vyřešila priority obce.

Byl zprovozněn nefunkční obecní vodovod a zahájeno postupné připojování všech občanů k hlavnímu řadu. Bylo rozhodnuto o majetkoprávním řešení obchodu s potravinami, čímž byla vyřešena i otázka jeho rekonstrukce. Bylo nutné zabývat se aktuálně školou, kde se v rámci hospodaření samostatného subjektu rodil problém, který bylo nutno řešit i s pomocí veřejnoprávní televize. Podařilo se v krátké době zdárně ukončit i několik dalších kauz, bez jejichž uzavření by nebylo možné zabývat se plně záležitostmi, které zajišťují plynulý rozvoj obce. Zájem většiny zastupitelů vytvořil prostor k přípravě a postupné realizaci úkolů, kterými byly uspokojovány požadavky občanů. Aby byl občan o veškerém dění informován, bylo započato s vydáváním občasníku ,,Zpravodaj“, který pravidelně předává informace o životě v obci. Že je o čem informovat, dokazuje porozhlédnutí se po obci.

Změny, kterými obec žila po celé čtyři roky, se výrazně zúročily v následných volbách. Mandát, vést v dalších létech obec znovu dostali lidé, kteří vytvářeli a realizovali směrování obce v předchozím volebním období. Nyní již bez kauz a s nabytými zkušenostmi jsme v kolektivním rozhodování posouvali obec dál. V letošním roce, posledním v mém druhém volebním období, jsem učinil rozhodnutí neucházet se o mandát do nového zastupitelstva. V jakém stavu je obec, kterou předávám novému vedení? Znakem nejdůležitějším je spokojenost občana a jeho zájem o žití a dění v obci. Výstavba nových rodinných domků, mateřská školka plně obsazená novými občánky jsou důkazem zájmu mladých trvale se v obci usadit. Škola a školka je v působnosti samostatného subjektu pečlivě vedena, budova je obcí řádně spravována a její vybavenost je odpovídající potřebám výuky. Obec má zaveden systém na trvalou údržbu, je k dispozici vlastní technika a zaměstnanec, který na plný úvazek provádí celoroční činnost úklidu obce. Hospodaření s odpady je smluvně zajišťováno firmou ,,AVE“, jejíž činnost je hodnocena pozitivně. Veškeré smluvní vztahy, vzniklé za dvě funkční období jsou řádně uzavřeny a evidovány. Realizované investice jsou řádně ukončeny a fakturačně uzavřeny. Ke dni předání funkce není obec zatížena žádným úvěrem ani dluhem.

Vážení spoluobčané, vykonávání funkce starosty bylo pro mne tak říkajíc srdeční záležitostí. Byla to práce pro společnost, ve které přímo žiji a měla - li tato činnost veskrze pozitivní výsledky, tak je to obzvláště potěšující. Vše, co jsem popsal je výsledkem dobré, pohodové, kolektivní práce a já bych chtěl velmi poděkovat všem, se kterými jsem za dobu svého osmiletého působení spolupracoval - zaměstnancům obecního úřadu a zastupitelům. Chci též poděkovat panu kronikáři za vedení kroniky a také za příkladnou a

profesionální činnost tvůrcům našeho Zpravodaje. Novému starostovi a zastupitelům přeji hodně úspěchů ve výkonu jejich funkcí. Děkuji ale občané především Vám, za podporu, kterou jste mi vyjadřovali.

Jiří Hradecký

 

POZVÁNKA ZA KULTUROU

* V podvečer dne 5. prosince bude jako již každoročně putovat naší obcí Mikuláš se svými pomocníky. Kdo z rodičů dětí, které na Mikuláše ještě věří, by měl zájem o jeho návštěvu, mohou kontaktovat paní Nenkovskou na tel.č.- 603849736.

* 10. prosince 2010 se v 17 hodin uskuteční „Slavnostní rozsvěcení obecního stromečku“. Vánoční atmosférou zavoní tradiční svařáček, s teplým čajem pro děti. V prostorách Kaple bude k vidění vánoční hra příbramských dětí „O Ježíškovi“.

* Obecní úřad pořádá ve středu 15. prosince 2010 zájezd do divadla Bolka Polívky na představení „Bez předsudků“. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Bez předsudků je tedy výtečnou komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně – o nás. V hl. rolích J. Paulová, P. Zedníček. Předpokládaný odjezd autobusu bude v 18 hod. Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské na tel.č. 603849736.

* 16. prosince 2010 v 15 hodin budou děti ze ZŠ Příbram na Moravě reprezentovat naši obec na „Vánočních trzích města Brna“ na Zelném trhu. Naše podpora jim zcela jistě přijde vhod.

 

HUMOR

Matka telefonuje učitelce: "Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout."

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V podzimních měsících říjen a listopad oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané : Chupíková Marie, Šimková Ludmila, Patočka Karel (50), Vaverková Marie. Srdečně blahopřejeme!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 7.12.2010, poslední změna 7.12.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o