Domů > Zpravodaj > Ročník 2010 > Zpravodaj 10/2010 - prosinec

Zpravodaj 10/2010 - prosinec

Vážení spoluobčané,

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku - Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodinném. O Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými blízkými a drahými. Vánoce jsou pro nás tou krátkou zastávkou v urychleném světě. Přijímáme je jako zaslouženou odměnu za dobře vykonanou práci. Vánoce jsou nejkrásnějším časem v roce. Každý z nás se na ně těší a snaží se, aby během těchto pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme cukroví a jiné dobroty a v neposlední řadě chystáme i vánoční stromek. Snažíme se setkat s našimi blízkými, na které jsme během roku neměli až tolik času nebo se věnovat víc naší rodině.

 

Milí Příbramáci, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našly to, co si přály. A když se s vánočními svátky pomalu přiblížíme k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti. Ať je nový rok 2011, rokem plných radostných chvil a splněných snů. Šťastné a Veselé Vánoce, občané.

(Starosta)

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Žáci třetího a pátého ročníku popsali pro náš Zpravodaj své zážitky z návštěvy Mikuláše v příbramské škole. Děti svá díla samy přepsaly do elektronické podoby. Články jsou zveřejněny bez úprav a korekcí. Děkujeme tímto všem dětem za jejich snahu a vedení školy za organizaci této dobrovolné aktivity. Zbylé články budou zveřejněny na obecních webových stránkách a na Facebooku.

 

*Mikuláš přišel do školy v pátek čtvrtého. Učili jsme se dvě hodiny a pak jsme se dívali z okna, jestli už náhodou nejde. Cvičili jsme vánoční koledy. Těšili jsme se na Mikuláše a Anděla, ale na Čerta moc ne!! Jakmile přišli do třídy, Čert si začal měřit páťáky jestli se vlezou do pytle. Moje máma byla Anděl, teta Andrea byla Mikuláš a Čert byl náš pan starosta.

Matěj Kružík

 

*V pátek jsme se učili jenom dvě hodiny. A potom jsme hráli hry, všichni byly napjatí, ale nikdo se nebál. Skoro každý stál u okna, vyhlížel a vyčkával na Mikuláše, anděla a čerta. Také jsme cvičili písně, které jsme zazpívali a hráli na malé zvonečky. Někteří měli z čerta trochu strach. Čert některé děti měřil jestli se vejdou do pytle. Dva malé zlobivce už odnášel ale přemluvil ho Mikuláš, aby malé uličníky pustil, po chvilce je z pytle vytáhl. Skoro u konce se rozdávali balíčky s ovocem a sladkostmi, při tom nás čert tahal za naše nohy, ale pustil nás, až dostali všichni tak jsme se s nimi vyfotili- celá škola. Mikuláš byla paní Andrea Nenkovská, anděl paní Dana Kružíková a čert pan Rostislav Trtílek. Děti provokovaly čerta a čert skoro vzal Adélku Nenkovskou a s čertem se děti o ni přetahovali.

Marek Přinesdomu

 

*Když jsme přišli do školy nechtělo se nám učit, protože do školy měl přijít Mikuláš, čert a anděl. Venku před školou jsme slyšeli rachot řetězu a zvonit na zvonek, šli jsme k oknu a viděli čerta pod okny. Prve Mikuláš a anděl a čert šli do mateřské školky a pak šli do školy. Přišli do školy a čert nás všechny začal očuchávatt jestli jsme byli hodní. Mikuláš se nás zeptal jestli umíme písničku nebo básničku. Zazpívali jsme a čert bral děti do pytle. Marka Najta nesl na půdu a Petra do šatny. Mikuláš nám dal pytle bonbonů a smála se celá škola, když nás čert tahal za nohy. Když Mikuláš, anděl a čert odešli, jedli jsme bonbony a všechny dobroty co nám dali. Na oběd jsme měli čertovi ocásky a ďábelskou polévku.

 Tomáš Bouzek

 

*Těšil jsem se na Mikuláše. Byl to nejlepší den. Stalo se to 4.12 2010 a byl pátek. Mikuláš byla Andrea, čert Trtílek a anděl Kružíková. Zpívali jsme a Marka vzal na půdu. Pak si měřil Aleše a dal ho taky do pytle, ale na půdu nešel, protože Mikuláš ho zadržel. Potom nás očuchával a cvičili jsme koledy. A rozdávali sladkosti. A Adélku chytl za nohu a táhl ju pryč. Ale my jsme ju zachránili a provokovali jsme ho a mě chytl, ale pustil mě. A hráli jsme na zvonečky koledy. A jedli jsme jablouška jako zbrklý. Na oběd jsme měli ďábelskou polévku a čertovské ocásky. A nejhorší bylo, když nás čert očuchával a tahal nás za nohy.

Ondřej Čalkovský

 

PŘÍBRAMŠTÍ HASIČI

Vzhledem k rozvíjející se obnově SDH (Sboru dobrovolných hasičů) v naší obci, jsme byli pověřeni napsat článek do obecního Zpravodaje. Vše začalo dvěma ukázkami na návsi, o které si požádal pan hospodský Jan Chmelíček. Fotky jsou k nahlédnutí v obecní fotogalerii na internetu. Bylo zde však použito techniky soukromé. K technice SDH zatím není přístup umožněn. Obec si nás (nadšence) přizvala na Obecní úřad a začalo se jednat o obnovení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.

My jako budoucí hasiči jsme se začali pouštět do opravy hasičské klubovny. Po prohlédnutí této místnosti se zjistilo, že z betonové podlahy, která zde byla je už jen písek a rozhodlo se o rekonstrukci těchto prostor.

Odstraněním starého betonu a vyčištěním od suti začaly naše rekonstrukční aktivity. Potom se už řešil problém další, kterým byla vlhká podlaha. Došlo k postupnému odvětrávání podlahy a zasypání jemným štěrkem. Následoval podkladový beton, izolace a v neposlední řadě také beton vrchní. Celkově bylo bývalými a novými členy odpracováno něco kolem 40 hodin. Na rekonstrukci se podíleli a tímto jim děkujeme - Josef Brůža st., Josef Brůža ml., Tomáš Brůža, Lukáš a Libor Řezaninovi, Tomáš Černý, Pavel Rybníček a Jaroslav Chocina. Teď už jednáme s novým panem starostou, který nám vychází vstříc, ať už novou dlažbou, která se v těchto dnech pokládá nebo vyřizováním papírových záležitostí.

Závěrem jen doufáme, že i nadále budeme mít podporu naší obce a že i v naší obci si budeme moci říct, že jsme proti požáru zajištěni.

S pozdravem Váš Sbor dobrovolných hasičů.

 

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY

Ten kdo vzal poslední zhodnocení sezony vážně, kdy byl stanoven „postupový cíl“ musel být s touto sezonou přinejmenším zaskočen. Tak jak byli všichni na novou sezónu natěšení, tak také rychle opadl optimismus a takřka veškerá radost ze hry se vytratila. V sezóně, kdy se počet hráčů stabilizoval se očekávalo, že budeme hrát klidný střed tabulky. Bohužel první zápasy naznačily, jakým směrem se bude sezóna ubírat. A jistě nemusím napovídat, že to bylo tím nejhorším možným způsobem.

Takřka v žádném zápase se nám nepodařilo vytvořit potřebný tlak na soupeře, z čehož bychom vytěžili nějaké góly, které by vedly k bodovému zisku. V zápasech jsme se dopouštěli katastrofálních chyb a je velmi smutné, že těchto chyb se dopouštěli hráči, na kterých byla hra stavěna a kteří by měli být tahouni mužstva.

Podstatným problémem se stala nedostatečná fyzická kondice, která měla za následek velkou část proher. Velmi často jsme byli schopni hrát vyrovnané partie, ale bohužel jen do 60. minuty, poté došlo k absolutnímu odpadnutí, které mělo za následek inkasování několika branek. Jako pozitivní lze snad jen označit výkony brankáře Jakuba Petruchy, který nás zachránil od mnohem větších debaklů. Jinak se na této sezoně hledají pozitiva jen velmi špatně. Prakticky celý podzim jsme čekali na přetržení smůly a prolomení šňůry zápasů bez získaného bodu. To se nám nakonec povedlo až v 10. kole, kdy jsme nečekaně získali první body za vítězství 3:1 v Lukovanech. Zde jsme konečně i hráli fotbal, na který se dalo dívat a fotbal, kdy jsme měli několik gólových šancí a jasnou převahu nad soupeřem. Bohužel v dalších dvou zápasech jsme opět prohráli a tak musíme přezimovat na nelichotivém posledním místě.

I přes mírné zlepšení ke konci podzimní sezony je třeba se zamyslet nad fungováním Sokola. Je zřejmé, že zde fotbal táhnou již několik let ti stále stejní hráči, kteří bohužel stárnou a tím jde i jejich výkonnost úměrně s věkem dolů. Bohužel většina mladých v obci o fotbal nemá zájem, což je velká škoda, protože bez mladých nejde dále pokračovat. Pokud by zůstal stávající stav, je možné, že fotbal v Příbrami za pár let definitivně skončí a dá se předpokládat, že jak jednou skončí, nebude již nikdy obnoven. Což by byla určitě velká škoda, protože pokud nebudou fotbalisti, přijde Příbram o tradičního organizátora většiny kulturních akcí, které v Příbrami jsou. Konec těchto akcí jako jsou například čarodějnice, pouť, letní noc by si určitě nikdo nepřál.

Ale není nutné být jen pesimistický. Je dobré, že v Příbrami začal fungovat kroužek fotbalu, který navštěvuje stále více malých dětí. Což se dá vzít jako určitý příslib do budoucna, že by fotbal v Příbrami přece jen mohl pokračovat. A proto by stálo za úvahu rodičů, jestli je nutné, aby někteří mladí chodili hrávat na Zastávku, či jiných vesnic nebo jestli by nebylo lepší, kdyby se svými kamarády z obce reprezentovali Příbram. Určitě by měli z toho fotbalu větší radost, kdyby hráli s kamarády a mohli reprezentovat rodnou vesnici.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na činnosti Sokola nějakým způsobem podílejí, obci za finanční a materiální pomoc a všem trpělivým a věrným divákům, že s námi tento po herní stránce tragický podzim přežili. Těšíme se na jarní sezonu s Vaší podporou, která nám všem bude snad dělat větší radost, než právě skončená sezona. Děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků.

(jv)

 

PODĚKOVÁNÍ

Vedení Základní a Mateřské školy tímto děkuje za vánoční příspěvek Obecního úřadu na nákup hraček pro děti ve výši 5000 Kč.

 

POZVÁNKA ZA KULTUROU

♠ Silvestrovské oslavy se dotknou i příbramské hospůdky. Na novoroční oslavu jste jménem pana hospodského srdečně zváni. V ceně vstupného 200 Kč bude zahrnuta večeře, novoroční přípitek a reprodukovaná hudba. Začátek v 19:30 h. Bližší informace o průběhu a organizaci tohoto večera vám budou poskytnuty na tel. čísle – 604200432. Prodej vstupenek do 30. 12. 2010. Pan hospodský zároveň přeje všem občanům Příbrami a návštěvníkům místní hospůdky prožití vánočních svátků v plné pohodě, pod stromečkem mnoho splněných přání a do nového roku hodně zdraví, štěstí a elánu.

Ve dnech 1.,2.,3. ledna bude příbramská hospůdka z rekonstrukčních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

♠ Oznamujeme občanům, že v prostorách hřiště u školy, byla vybudována menší ledová plocha k bruslařské aktivitě dětí. Led zatím není ideální, bude postupně doupravován dle příznivosti počasí. Aktuálně je upravena také ledová plocha k bruslení na rybníku Kuchyňka. Všem bruslařům přejeme mnoho příjemných sportovních zážitků.

♠ Každé pondělí od 19:30 – 20:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Příbram si můžete přijít zkusit Zumba fitnes s Hankou. Přijďte se nechat pohltit latinsko-americkými rytmy. Není nutná žádná taneční průprava, pouze dobrá nálada a chuť jít do toho.

 

HUMOR

Zbytečný půst - „Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl?” stěžuje si o Štědrém večeru Pepíček.

„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradnou!”

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Srdečně blahopřejeme těmto prosincovým jubilantům- Čech František (90), Kubíčková Marie, Bezděk Vlastimil (75), Nevřivý Ignác (75), Brůža Josef (50), Hvězdová Marie.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 4.1.2011, poslední změna 4.1.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o