Domů > Zpravodaj > Ročník 2011 > Zpravodaj 02/2011 - březen a duben

Zpravodaj 02/2011 - březen a duben

 

ZPRAVODAJ

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě

www.pribramnamorave.cz

 

BŘEZEN, DUBEN 2011……..……..…………………...........……ČÍSLO 2


 

Všem krásné sobotní ráno!

Téměř letní počasí s úchvatnou jarní květenou nás pohladilo po duši a vytáhlo do naší nádherné přírody. Některé na pravidelné vycházky, jiné na zahrádky, které krásně rozkvetly. Nemalá část z nás, krášlila svými těly i zahrádku u naší hospůdky nebo na hřišti. Prostě začíná období jarní pohody. Toto tvrzení je umocněno i připravovanými kulturními akcemi jako Pálení čarodějnic (dnes 30.4.), Příbramská pouť (7.- 8. 5.) nebo Den dětí (4.6.). Lví podíl na organizaci na těchto akcích patří členům TJ Sokol Příbram n. M. Nezahálí ani naše mládež, která již organizuje Příbramské hody, mladé maminky nacvičují s dětmi tanečky na hody, a kdyby se k této akci přidaly i dámy „které již něco pamatují“, byl by o důvod víc těšit se na druhou polovinu září. K příležitosti výročí narození našeho význačného rodáka pana Rajmunda Habřiny, pořádá obec ve spolupráci s gymnáziem v Zastávce dne 28. září 2011 oslavy. Nejdůležitějšími body řešenými na zastupitelstvu v uplynulém období, bylo - rekonstrukce budovy OÚ (1,4 mil.), oprava střechy budovy OÚ (314tis.), oprava komunikace „Na zámečku“ a „Na chudobincu“ (600tis.), kolaudace budovy TJ Sokol (revize elektro a hromosvodu, projekt, požárně bezpečnostní pravidla – 55tis.). Na všechny tyto akce žádáme dotace. Oprava komunikace na Brodku bude probíhat v termínu od 20. 6. do 8. 7. Pokud bude mít některý z majitelů přilehlých nemovitostí zájem na vyasfaltování nějaké plochy mimo obecní komunikaci (třeba nájezdu), může své požadavky sdělit na Obecním úřadě (nebude hrazeno OÚ). Jistě jste si všimli, že opravujeme požární nádrž. Pochvala patří našim hasičům, kteří na jejím čištění aktivně brigádničili. Nyní zvažujeme, zda nádrž natřít nebo nenatřít. Jedná se o částku (55-65tis.). Nepovšimnuta jistě nezůstala ani stavba vodovodu Příbram n. M. – Litostrov. V součastné době je nesjízdná cesta od křížku ve Skalkách po vodárnu. Po jejím zprůjezdnění, bude následně neprůjezdná cesta od hříště k vodárně a řádově v srpnu od vodárny k rybníku. Investorem této akce je Svazek vodovodů a kanalizaci Ivančice. Po ukončení každé etapy bude povrch cest opraven. Pro sportovněji založené připomínám, že si lze na obci vypůjčit volejbalovou síť, pro hraní volejbalu nebo nohejbalu na hřišti u školy. Obec v nových obecně závazných vyhláškách posunula splatnost úhrady poplatku za odpad a psa, až do konce května. Upozorňujeme občany na nutnost této včasné úhrady. Obecní úřad je v řízení o poplatcích správcem daně, resp. správcem poplatku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. Nebude-li místní poplatek zaplacen nebo odveden včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích tento poplatek platebním výměrem, přičemž může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek. Od odpoledne pátku 13. května budou do ranních hodin pondělí 16. května přistaveny na návsi kontejnery na velkoobjemový odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat souběžně. Důrazně žádáme tímto všechny občany, aby nevyváželi odpad do přírody nebo ho nepálili. Buďme hrdí na to, jakou máme krásnou přírodu. Nyní trošku poohlédnutí do nedávné minulosti. Takto by jsme to přece nechtěli.

V následujících týdnech budeme měnit logiku a časy veřejného osvětlení tak, aby byla osvětlena důležitá místa celou noc. Přeji Všem neutuchající optimismus a životní pohodu! (starosta)

 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V KOSTCE

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, oslavou vzkříšení Ježíše Krista. Příprava na ně začíná popeleční středou (letos 9. března), kdy křesťané přijímají popelec na znamení pokání. Další významné dny jsou Zelený čtvrtek, Velký Pátek - den ukřižování a Bílá Sobota - den „bdění u Božího hrobu“ a očekávání zmrtvýchvstání (neboť již víme jak to tenkrát před více než 2000 lety dopadlo). Vrcholem je sobotní Velikonoční vigilie, která se slaví po západu Slunce. Zmrtvýchvstání Páně je v neděli 24. dubna 2011. Tím ovšem Velikonoce nekončí, ale pokračují a trvají 50 dnů až do Letnic, seslání Ducha Svatého. Jsou to svátky radosti, štěstí a začínajícího Nového života. Jeho vzkříšení je také nadějí, že naše existence nekončí smrtí, ale může pokračovat. Záleží jen na nás, co děláme, jak se chováme a co jsme neudělali a přitom udělat mohli. Symboly Velikonoc: - beránek, jenž jednak ukazuje na starý židovský zvyk, připomínku vysvobození z egyptského zajetí a zároveň taky jako symbol Krista, obětovaného za spásu světa. - kříž, smrt na kříži byla v tehdejší době ponižující a velmi krutá - paškál, svíce která zapálená od posvěceného Velikonočního ohně symbolizuje Kristovo vítězství nad smrtí - vajíčko,

nový život Zvyklostí v našich zemích je velikonoční pomlázka, kdy mladíci šlehají dívky nejlépe spleteným vrbovým proutím. Ne proto, aby jim mohli alespoň jednou v roce beztrestně naplácat, ale především a podle tradice, aby zůstaly po celý rok zdravé a plodné. Ty, kteří přijdou až po poledni, má právo dívka osvěžit vědrem studené vody. (pg)

 

ZIMNÍ PŘÍPRAVA TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ

Po nevydařené podzimní sezoně, kdy jsme se umístili na nelichotivém posledním místě, bylo na tradiční Štěpánské schůzi rozhodnuto, že přes zimní přestávku budou probíhat tzv. dvoufázové tréninky. Bylo stanoveno, že jeden trénink bude probíhat formou fotbálku v hale a druhý bude zaměřen na kondici a vytrvalost. Vzhledem k tomu, že Příbram nedisponuje žádnou krytou halou, bylo nutné zajistit náhradní řešení. Díky finančně dostupnému nájmu i vyhovujícímu dopravnímu spojení jsme zvolili sokolovnu v Rosicích. V hale jsme hráli fotbálek, který měl především za úkol zlepšit práci s balonem, dynamičnost hráčů a přehled, protože fotbal v hale je trochu jiný než venku. Je rychlejší, dynamičtější a celkově náročnější jak na přehled, tak i na techniku. Především měl také pobavit a zpříjemnit pracovní týden alespoň malým pohybem. Trošku méně příjemným, ale o to potřebnějším byl sobotní trénink, který byl zaměřen na fyzickou kondici a vytrvalost. Okolní lesy a pole nám poskytli nespočetné možnosti pro uskutečnění výběhů a pilování fyzické kondice. Na podzim jsme v zápasech odpadávali především fyzicky, takže byl takovýto trénink více než nutný. Díky časovým možnostem hráčů, není možné tento druh tréninku provádět častěji. Vzhledem k poměrně velké účasti, aspoň tedy ze začátku, se tento druh přípravy dá vyhodnotit jednoznačně pozitivně. Ale abychom, pořád jen netrénovali, tak se dne 12. února 2011 část mužstva zúčastnila v Dačicích 2. ročníku Zoufalého Valentýn Cupu v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev. Příbrami se celkem dařilo, kdy v základní skupině sehrála celkem 3 zápasy. První jsme vyhráli 2:1, druhý 2:0 a ve třetím jsme smolně prohráli s pořádajícím mužstvem 1:2. Na základě těchto výsledků jsme postoupili do čtvrtfinále, kde byl soupeř již nad naše síly a po celkem vyrovnaném začátku, kdy jsme měli několik šancí, jsme nakonec prohráli 4:0. Tím pro nás turnaj skončil s celkovým umístěním na 5.-8. místě. O branky Příbrami se podělil 1xM.Volf, 4xJ.Vaverka. Turnaj se dá zhodnotit, jako velmi úspěšný, protože se podařilo po dlouhé době postoupit ze skupiny a zahrát si pár kvalitních zápasů. Cílem turnaje bylo především zahrát si, pobavit se, zpestřit zimní přípravu a poměřit síly s konkurenčními týmy, což se určitě stalo, a pokud bude možnost, rádi se turnaje zúčastníme příští rok znova. Vzhledem k tomu, že jarní sezona již začala (10. dubna 2011 domácím zápasem s Babicemi), chtěli bychom všechny fanoušky ubezpečit, že do další sezony vstupujeme s jednoznačným cílem. Co nejrychleji se odpoutat z posledního místa, pokud možno, přeskočit pár soupeřů před námi a hlavně podávat výkony, na které se dá dívat. Bohužel nám nebylo Vysokými Popovicemi prodlouženo hostování golmana Jakuba Petruchy, což pro nás znamená velké oslabení na pozici, která se jen těžko nahrazuje. Pevně ale věříme, že se nám to podaří a na jaře budeme podávat výsledky, které udělají radost nejen hráčům, ale i všem fanouškům. Těšíme se na Vaši podporu, která je pro nás velmi cenná a zároveň prosíme o určitou schovívavost v případech, kdy se nám tolik nedaří. Přece jenom nejsme profíci .„A proto sportu zdar a fotbalu zvlášť.“ (jv)

 

ZÁŽITEK Z DĚTSKÉHO KARNEVALU

Na příbramském maškarním karnevale se mi letos moc líbilo. Já jsem měla kostým kovbojky. Mezi spolužáky jsem poznala: mimozemšťanku, kočičku, princeznu, kouzelníka a černokněžníka. Na začátku karnevalu se všechny masky představily. Pak začalo odpoledne plné her a soutěží. Za každou disciplínu nás čekala sladká odměna. Nakonec všichni účastníci dostali balíček dobrot. Všechny masky se mi moc líbily, jejich odměna byla zasloužená. Adélka Michalová - 3.třída

 

Pozvání na dětské divadlo

 Vážené maminky, tatínkové, babičky, dědečci, sourozenci a příbuzní. My, děti ze ZŠ Příbram na Moravě vás tímto srdečně zveme na představení pohádkové hry „Kočka Modroočka“ a to do obecního sálu v neděli 15. května ve 14 hodin. Těšíme se na vás.

 

Tj Sokol Příbram na Moravě

zve všechny své příznivce, sportovní fandy, ale i milovníky pěnivého moku a uzených buřtů na svoje mistrovská utkání IV. třídy dospělých skupiny C v jarní části sezony 2010 – 2011. Rozlosování je následující:

       Termín                                  Domácí -Hosté

Ne 01.05.2011, 16:30            Příbram - Říčany B

So 07.05.2011, 16:30            Čučice -Příbram (hřiště Ketkovice)

Ne 15.05.2011, 16:30            Příbram - Ketkovice

Ne 22.05.2011, 16:30            Domašov - Příbram  

Ne 29.05.2011, 16:30            Příbram - Vys.Popovice

Ne 05.06.2011, 16:30            Vev.Knínice - Příbram

Ne 12.06.2011, 16:30            Příbram – Lukovany

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem březnovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu:

Josef Kratochvíl (60), Slabý Zdeněk (75), Dobšíková Marie, Nevřivá Jarmila, Kroutilová Milada, Chmelíček Antonín (75), Dvořáčková Květoslava

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 3.7.2011, poslední změna 21.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o