Domů > Zpravodaj > Ročník 2011 > Zpravodaj 03/2011 - květen a červen

Zpravodaj 03/2011 - květen a červen

ZPRAVODAJ

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě
www.pribramnamorave.cz

 

 

KVĚTEN, ČERVEN 2011……..……..……..…………………ČÍSLO 3


 

Vážení spoluobčané, neudržitelným tempem se nám rok přehoupl do své druhé poloviny, do období prázdnin, dovolených, cestování a odpočinku. Dovolte mi, abych Vám všem popřál hodně krásného počasí, nevšedních zážitků, kouzelných míst, nových přátelství a hlavně pevné zdraví. Snažte se načerpat nové síly a oddechnout si od každodenního stresu a shonu. Naše obec i její okolí má pro splnění všech výše uvedených přání dostatečný potenciál. Okolí rybníku Kuchyňka je připraveno na letní sezónu, na návsi byla zrekonstruována požární nádrž i dětské herní prvky. Díky píli fotbalistů se lze proběhnout po krásném hřišti, tenisté mají vzorně udržované kurty, na školním hřišti si lze zahrát volejbal nebo nohejbal a přebytek sil si lze vybít v posilovně. Pro méně náročný aktivní odpočinek jsme zde obklopeni nádhernou přírodou a to, že nás dobrých lidí zde žije téměř šest set, víme všichni. Velice potěšující je skutečnost, že se v naší obci rozhodla usadit naše mladá generace i lidé z okolí. Během posledních 5-ti let bylo postaveno, resp. je ve výstavbě 18 rodinných domů. I díky zrekonstruovaným domům a upravovaným zahrádkám dostává naše obec krásnější tvář. Nyní trošičku telegraficky o tom, co jsme „spáchali“ během uplynulých měsíců. Zvládnuly jsme největší investiční akce tohoto roku mezi které mezi které patří, nový povrch komunikace v ulicích „Na zámečku“ a „Na chudobincu“ (byla získána dotace 150tis. z JmK), dále výměna střechy na budově OÚ , zrekonstruovaná hasičská nádrž a téměř zkolaudovaná budova kabin. Díky čtyřem zaměstnancům OÚ bylo provedeno spousta další práce a za to bych rád poděkoval našim bývalým zaměstnancům panu Horákovi, Bouzkovi, Brůžovi i součastnému zaměstnanci panu Brázdovi. Víc jak trošku mě mrzí politika zaměstnanosti Jihomoravské kraje, protože kvůli ní jsme museli tyto tři zaměstnance propustit. Do konce měsíce července budeme vybírat nového „kmenového“ zaměstnance i dva uchazeče na VPP. Panu Brázdovi tímto děkuji za jeho šestiletou práci pro obec, během které nepopiratelně posunul úroveň života v naší obci kupředu. Akce oslav Rajmunda Habřiny získává díky profesorům zastáveckého gymnázia mezinárodní účast a regionální věhlas (více v dalším čísle). V součastné době probíhá poslední etapa pokládání vodovodu Příbram-Zbraslav, takže se nám trošičku komplikuje doprava k rybníku. Díky velice dobré komunikaci s realizační společností VHS Břeclav, máme zrekonstruované nejenom polní cesty. Rád bych inicioval nějakou aktivitu týkající se místních studánek, Jinošovské i Újezdské studánky jsou záviděníhodnou tradicí nedalekých obcí. Adekvátně počtu zaměstnanců se budeme snažit některé studánky vyčistit a proto uvítám i informace, kde se studánky nachází.

Ještě jednou KRÁSNÉ LÉTO VŠEM a ať se tady ve zdraví po prázdninách zase sejdeme.

                        (starosta)
 

 

TRADIČÍ PÁLENÍ ČARODEJNIC 2011
Tak jako již několik let dříve, tak i letos se konalo na příbramském hříšti „Tradiční pálení čarodějnic“, jehož organizaci zajišťují místní fotbalisté TJ Sokol Příbram na Moravě. Ač to ze začátku nevypadalo, kdy se mraky honily a vypadaly, že z nich každou chvilku začne pršet, tak se naštěstí nakonec tak nestalo a pálení se mohlo uskutečnit v tradičním duchu. S touto akcí je spojena i stavba hranice, na jejímž vrchu je symbol - čarodějnice, která je upalovaná. Letos se podařilo díky vstřícnosti obce, která poskytla dřevo, postavit hranici kolem 4 m, která byla vzhledově velmi zdařilá a svou velikostí se dá říci v okolí ojedinělá. Je třeba ocenit práci všech fotbalistů a dalších dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase, prakticky dva víkendy na stavbě a organizaci podíleli, protože bez nich by tato podařená akce nikdy nemohla být. A jak akce probíhala? Lidé se začali scházet již okolo 7 hodiny a netrpělivě očekávali zapálení. Dočkali se kolem 2030, kdy byla čarodějnice zapálena a akce mohla oficiálně začít. Již po šestnácte v řadě hráli k tanci a poslechu Noví Kaskadéři, kteří k této akci neodmyslitelně patří. Jen je veliká škoda, že se nenašlo více odvážlivců, kteří by to na tanečním parketě trochu rozjeli a možná i strhli ty méně odvážnější. Určitě by se i kapele hrálo lépe pro plný parket, než pro prázdný. Ale snad příště se polepšíte . Samozřejmostí bylo občerstvení. Jednalo se především o vyhlášený guláš kbelských bombardérů, douzované cigáry, pivo, alkoholické i nealkoholické nápoje, výborný svařák a řada dalších pochutin. Díky tomu, že byly k dispozici dva výčepy, okénko kde se prodával svařák a místnost pro konzumaci guláše, tak se netvořily žádné fronty a lidé se mohli bez problémů věnovat pouze zábavě. Jak již je psáno výše, tak i přes nevyzpytatelné počasí byla poměrně velká účast a dle mého odhadu se akce mohlo zúčastnit zhruba kolem 200 návštěvníků a dá se říci, že akce je již tak vyhlášená, že se jí zúčastnila řada návštěvníků z blízkého i širšího okolí. Což je pro nás velkým potěšením, že je tato akce tak oblíbená a zároveň i tímto způsobem můžeme propagovat naši vesnici. Vzhledem k tomu, že počasí vydrželo být celý večer docela přijatelné a byla i poměrně velká účast, při které nedošlo k praktický žádným škodám či jiné újmě a zároveň jsme nezaznamenali žádné zásadní stížnosti, tak se dá tato akce vyhodnotit jako velmi úspěšná. A pokud jste se akce nemohli zúčastnit, či si ji chcete jen připomenout, tak na obecních stránkách jsou vystaveny fotografie z této podařené akce. Pro ty, co ještě neznají adresu: www.pribramnamorave.cz, oddíl fotogalerie. Je zde i řada dalších fotek, které stojí za shlédnutí. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům za jejich účast na akci, za jejich přispění na dobrovolné vstupné, dále pak všem, kteří se na akci nějakým způsobem podíleli.

A proto děkujeme a již teď se těšíme na „Čarodějnice 2012“.                                                  

 (JaVa)

LÉTO V PŘÍBRAMSKÉ HOSPODĚ
Začaly prázdniny a snad ochutnáme i kus krásného opravdu letního počasí.Také v Příbramské hospůdce můžeme na pravidelných akcích ochutnávat pochoutky z grilu a udírny.Během letního období budeme moci ochutnat i několik nových druhů piva, tropické míchané nápoje, pizzu, langoše a snad i palačinky.Těšit se můžeme na několik celodenních akcí s Příbramskými hasiči, zastáveckými hasiči, rosickým nebo brněnským hasičským záchranným sborem a Policií ČR.V září či říjnu pak proběhne veliký celodenní branný závod pro děti,pořádaný Moravskou hasičskou jednotou.O průběhu všech akcí bude včas informovat obecní rozhlas,informační letáčky přímo v hospodě nebo internetové stránky www.prib-hospoda.estranky.cz. K posezení v Příbramské hospůdce a na všechny plánované akce Vás srdečně zve hospodský Jan Chmelíček.
 

PŘÍBRAMSKÁ POUŤ
Druhou květnovou nedělí bylo završeno několikadenní úsilí příbramských fotbalistů a to Příbramskou poutí. Jako každý rok se v sobotu konala pouťová zábava, kde hrála kapela Melody Music ze Zbýšova. Je jen velká škoda, že když v Příbrami nejsou prakticky žádné zábavy, tak na pouťovou zábavu přijde jen 66! platících. Proto se naskýtá otázka, jestli má vůbec smysl v Příbrami podobné akce pořádat, když o ně nakonec není zájem. Ale i tak se zábava povedla a ti kteří se jí zúčastnili, určitě byli s kapelou spokojeni a snad se i dobře bavili. Neděle je spojená s již tradičním zvaním fotbalistů na odpolední pouť za doprovodu dechové kapely Lesanka, která následně i zpříjemnila svou hrou odpolední radovánky na návsi u hospody. Pouťové odpoledne se vydařilo nejen počasím, ale především i velkou návštěvou příbramské návsi, kde byl k dispozici velký počet atrakcí (např. autodrom, labutě, vláček, řetízkáč, střelnice, stánky), které byly hojně využívány jak dětmi tak i dospělými, kterým tyto atrakce značně odlehčili peněženky  . A ten kdo se nechtěl bavit na atrakcích mohl poslouchat dechovku nebo si dát něco v místní hospůdce nebo jen tak posedět na připraveném posezení. Dle ohlasů a poměrně velké návštěvnosti se zdá, že pouť se povedla a určitě patří tuto akci stále udržovat a snažit se o její zvelebení, aby mohla dělat radost jak malým, tak i dospělým a zároveň zlepšovat kulturní život v Příbrami. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům obce, kteří nám přispěli jak finančně, tak i pohoštěním při nedělním zvaní, moc si toho vážíme a děkujeme za to, že jste k fotbalistům tak vstřícní. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání pouti nějakým způsobem podíleli, ať už materiálně či pomocí. Protože pořádat tuto akci je jak časově tak finančně poměrně náročné a bez všech dobrovolníků by nebylo možné tuto akci zachovat. Jen snad jedna malá výtka a to je ta, že v Příbrami je strašně málo lidí, co by bylo ochotno něco zorganizovat či vůbec s něčím pomoci. A proto je velmi pravděpodobné, že až těch pár dobrovolníků skončí, tak skončí veškeré akce a to by určitě nikdo nechtěl. Proto budeme rádi a myslím, že nejen fotbalisti, ale i vedení obce, když se více lidí zapojí do organizace různých akcí v Příbrami. Protože je velmi jednoduché kritizovat, ale zkusit zorganizovat něco sám je úplně něco jiného.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než se těšit zase na příští rok.

Děkujeme                                                                                                                                           (JaVa)
 

PŘÍBRAMSKÉ HODY
Jako každý rok se mládež za podpory obce dala do přípravy tradičních hodů. Mladí se tak aktivně zapojí do dění a to sobotním stavění a zdobením máje a májek, které pak rozvezou před domy stárkových. Vše započne předhodovou zábavou a hlavní dění se přenese do neděle 11. září, kdy průvod stárků pozve všechny občany na odpolední vyvádění stárek. Tradičně se bude tancovat beseda a nově vystoupí s tanečky i menší děti. Na tuhle akci Vás všechny srdečně zveme a přejeme Vám příjemnou zábavu.                                                                                                           

 (JaVy)
 

ZÁŽITEK Z DĚTSKÉHO DNE
Den dětí se jako každý rok konal na fotbalovém hřišti a částečně i v lese. Odstartovali jsme ho srážením plechovek. Pak jsme pokračovali lesní cestou, během níž nás čekaly další úkoly.Každý si prověřil své dovednosti, jak ve sportu, tak i v šikovnosti. Odměnu však dostal každý. Po návratu na hřiště jsme obdivovali umění juda a karate. Následovalo taneční vystoupení našeho kroužku. Po té nám hasičský sbor předvedl záchranné cvičení. Jelikož nám přálo počasí, mohli jsme si opéct i buřt. Dětský den by mohl být častěji.


Adélka Michalová- žákyně ZŠ Příbram na Moravě
 

ZHODNOCENÍ SEZONY
Ač to po zimní přestávce nevypadalo a čekali jsme mnohem víc, tak jsme na jaře navázali na neuspokojivé výsledky z podzimu či předchozí sezony. I přes první nadějné zápasy na jaře (Babice 2:4, Zbraslav 1:2, Zakřany 2:3, Říčany 1:2), kdy jsme prohrávali o gól a zápasy byly více než vyrovnané a dokonce v 17. kole jsme získali první jarní body za výhru v Čučicích 4:2, tak nikdo nečekal, že od tohoto kola nezískáme ani bod a tím spíš nikdo nečekal, že posledních pět kol bude takřka výsledková tragédie s pasivním skóre 34:4 (Ketkovice 0:8, Domařova 1:9, Vysoké Popovice 2:8, Veverské Knínice 1:5, Lukovany 0:4) a nula bodů.
Těmito výsledky jsme nemohli obsadit nic jiného, než nelichotivé poslední, tedy 12. místo se ziskem 6 bodů a skórem 20:89. Kde hledat příčiny výsledkového propadáku. Dá se říci, že je to jednoduché. V zápasech, kde hrajeme vyrovnaně a rozhoduje jeden gól, nejsme schopni proměnit i ty nejvyloženější akce. O tom svědčí i to, že nejlepší střelec dal pouze 4 góly (Jakub Frecer), další střelci dali již po dvou gólech (O. Patočka, P.Gregr, L.Hvězda, M.Volf, K.Drabík), či další po jednom gólu. Bohužel tradiční střelci se prakticky neprosadili. Naopak dostáváme velmi laciné góly, které většinou podlomí psychiku mužstva a na nepříznivý stav již nejsme schopni reagovat. Jednou z příčin je i přestárlost týmu, kdy většina hráčů nestíhá fyzicky mladším protihráčům. Bohužel se nedaří zajistit mladé hráče, kteří by nahradili starší a podávali výkony, které by byly konkurence schopné, alespoň ve čtvrté třídě. Je škoda, že pokud se najde nějaký mladý hráč, tak je výkonnostně na tom ještě hůř než jeho starší spoluhráči a tak se jako posila takřka nedá brát. Dalším důvodem neuspokojivých výsledků je i to, že nemáme, gólmana, který by byl schopen podávat standardně kvalitní výkony. Tento post dlouhodobě nemůžeme obsadit. Gólmani jsou nedostatkové zboží stejně jako mladí hráči. Na tomto místě je však třeba poděkovat Milanu Čalkovskému, který ač již před několika lety pověsil rukavice na hřebík, tak v době kdy jsme neměli gólmana se vrátil a pomohl nám situaci gólmana vyřešit. Určitým důvodem neúspěchu může být i částečná nespolehlivost hráčů, která spočívala v tom, že neměli pravidelnou docházku na zápasy a to aby se alespoň omluvili byl takřka nadlidský výkon. Z tohoto důvodu, jsme nehráli prakticky jediný zápas ve stejném složení, což není dobré pro kompaktnost a sehranost týmu. Ale nebyly v sezoně jen negativa. Pozitivem bylo to, že i přes nepříznivé výsledky chodilo na domácí zápasy poměrně dost diváků a dokonce je i jeden fanoušek, který s námi protrpěl všechny domácí i venkovní zápasy. A proto bychom chtěli tímto panu Petrovi Žůrkovi za jeho věrnost klubu poděkovat a věříme, že i v další sezoně s námi bude absolvovat všechny domácí i venkovní zápasy. Další pozitivní věcí byly i akce, které Sokol Příbram organizoval, ať už se jedná o Pálení čarodějnic, Příbramskou pouť, Dětský den. Všech akcí se zúčastnilo poměrně hodně lidí a věříme, že akce se povedli a že udělali radost nejen fotbalistům, ale i všem občanům obce. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům za jejich podporu, všem hráčům či lidem, kteří nám nějakým způsobem pomáhali a věříme, že v příští sezoně budeme podávat mnohem lepší výkony než v sezoně právě skončené. Děkujeme. P.S.: Pokud by měl někdo zájem stát se členem Sokola a reprezentovat Příbram v kopané, rádi ho v našem týmu uvítáme.                                                   (JaVa)

 

POĎEKOVÁNÍ
Je mou milou povinností, poděkovat bývalé „šéfredaktorce“ našeho plátku, paní Lence Trtilkové, za její výbornou práci. Ve svém volném čase nezahálela, ale formovala tuto tiskovinu s výsledkem více jak perfektním. Tímto bych poprosil o vaši shovívavost (za kvalitu toto vydání) a zároveň
požádal jakéhokoliv „odvážlivce“, který by nahradil její místo. Předem moc děkuji.               (starosta)

 

TJ Sokol Příbram n./M. zve všechny své příznivce, sportovní fandy, ale i milovníky pěnivého moku a uzených buřtů na Turnaj v malé kopané, který se uskuteční 23. 7. 2011 od 830. Bližší informace - Karel Drabik.

 

TJ Sokol Příbram n./M. a p. L. Blažek pořádají 9. 7. 2011 na fotbalovém hřišti taneční zábavu. Vystoupí příbramské kapely Jednou ranou a Project. Začátek ve 2030. Vstupné 60,-Kč.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem květnovým a červnovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu. Líbal Ludvík (65), Neradová Anna,Voneš Josef (65), Jordánek Jiří (55), Pokorný Jan (70), Patočková Milena, Svoboda Stanislav (75), Křivánková Marie.
 

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 21.7.2011, poslední změna 21.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o