Domů > Zpravodaj > Ročník 2011 > Zpravodaj 05/2011 - září, říjen

Zpravodaj 05/2011 - září, říjen

 

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě
www.pribramnamorave.cz


Vážení a milí čtenáři!
Zlatým písmem zapíše náš pan kronikář průběh Slavnostního odhalení pamětní desky Rajmunda Habřiny. Na úvod bych použil zhodnocení dcery R. Habřiny, pí. Vášové „ …stále se mi vrací myšlenky na pěkné chvíle v Příbrami, jistě kvůli tátovi, ale také jsem cítila, že to byla oslava toho kraje, lidí čistého srdce a laskavých povah…“. Přidám i několik slov pana senátora Žaloudíka „ …byla to velmi hezká, dobře připravená a překvapivě navštívená akce. Věřím, že povznesla sebevědomí studentů a obyvatel oblasti…“. Reakce odborné veřejnosti v okolí nešetří chválou a nadšením, jak se nám to pěkně povedlo. Velký dík si zaslouží několik málo nadšenců, díky kterým tato kulturní akce s více než pětisetčlennou účastí mohla být realizována. Nemohu nezmínit Mgr. E. Kokešovou, PhDr. J. Ondrouška, MUDr. B. Ondrouškovou, Mgr. A. Kroutilovou, studenty gymnázia a další. Většinová část akce byla financována z Obecního rozpočtu a částkou 10 tis. Kč přispěla skupina ČEZ. Myslím si, že to byly dobře vynaložené peníze. Kdo bude mít zájem koupit si brožuru o R. Habřinovi nebo pohlednici, může tak učinit na OÚ.
Další velice zdařilou akcí našich stárek a stárků byly Tradiční příbramské hody. Tuto akci si už aktéři zhodnotí sami.


Nyní trošku telegraficky z dění na Obci:
- získána dotace 150 tis. z JMK na opravu střechy budovy OÚ

- vypovězena Nájemní smlouva na rybník Kuchyňka MRS MO Rosice

- schválen Požární řád Obce

- vybrán nový dodavatel na plyn /E-ON/ kalkulovaná úspora 66 tis.
Od Čt 27. 10. 2011 od 16:00 h do Po 31. 10. 2011 10:00 h, budou na obvyklém místě přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Upozorňuji, že odpady budou odebírány pouze v době od 9:00 h do 17:00 h a pouze v níže uvedeném stavu.
Objemný odpad:

Je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnice nebo kontejnerů. Jedná se o: starý nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, postele, matrace, části kuchyňských linek), podlahové krytiny (koberce, linolea), dále pak (umyvadla, toalety, drátěné sklo, kočárky, jízdní kola). Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad - směsný komunální odpad, stavební suť a dále odpady, na které jsou určené separační kontejnery. Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery a to před jejich přistavením, během, i po jejich odvozu z určeného stanoviště. Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky pod nemalou pokutou.
Nebezpečný odpad:

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, barvy, lepidla, oleje, čisticí prostředky, zbytky postřiků, kyseliny. Nebezpečný odpad musí být odevzdaný tak, aby nedocházelo k jeho vytékání a nedošlo k poškození životního prostředí. Při svozu nebezpečného odpadu je možné odevzdat kompletní použitá elektrozařízení (zpětné odběry): velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fény, atd.), zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd., spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.) Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány. V případě předání nekompletních elektrozařízení (ledničky bez chladícího systému, bez motoru a kabelů, pračka bez kabelů a motoru, televize a počítače zbavené drahých kovů, kabelů a elektrotechniky atd. nebudou přebrány.
Přeji vám hezké čtení!

(starosta)
 

 

HODY 2011

Počasí nám přálo, ráno bylo sice trošku chladno, ale odpoledne bylo nádherné letní počasí. Letos nám klesl počet stárků pouze na šest, ale to vůbec nevadilo, protože ty chybějící doplnily děti a ženy. Ráno se vycházelo po deváté hodině zvát. Všichni byli pozitivně naladění a užívali si každý moment. Doubravěnka jako vždy perfektně přispívala hudbou, humorem a zpěvem. Odpoledne byly vyváděny stárky. Poté se průvodem přišlo na náves, kde letos poprvé a doufáme, že ne naposled zatančily děti lidové tanečky. Moc se jim vystoupení povedlo. Poté jsme zatančili besedu, kterou jsme nacvičovali již od začátku prázdnin.

Myslím si, že se nám letošní hody zase vydařily. Všichni se dobře bavili, tvářičky se pěkně barvily dočervena, co víc si přát.


Děkujeme všem, kteří se na přípravě letošních hodů podíleli, a také obci za finanční podporu.

 

Za stárky Eva Trávníčková
 

VÝSLEDKY SOKOLA PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Měsíc září nás nezastihl zrovna v nejlepší formě a podle toho taky výsledky vypadají. Je sice faktem, že jsme hráli s absolutní špičkou soutěže, ale i přesto mohl být výsledek poněkud lepší, protože ze čtyř zápasů získat pouhý bod je opravdu málo. Naproti tomu začátek měsíce října nás zastihl v mnohem lepší formě a body nám na kontě začaly přibývat a zároveň jsme konečně začali stoupat tabulkou vzhůru. Proto doufáme, že zlepšené výkony a bodové zisky nám vydrží co nejdéle.

 

Zde jsou výsledky:
4. kolo sobota 3. 9. 2010 – 16:30 h Vysoké Popovice:Příbram na Moravě – 8:3 (3:1)
Branky: 2x Roman Běšínský, Jakub Frecer
5. kolo sobota 10. 9. 2010 – 16:00 h Příbram na Moravě:Veverské Knínice – 0:6 (0:2)
6. kolo
neděle 18. 9. 2010 – 16:00 h Moravské Knínice:Příbram na Moravě – 4:1 (3:0)
Branky: Jaroslav Krejčí
7. kolo neděle 25. 9. 2010 – 16:00 h Příbram na Moravě:Veverská Bítýška B – 1:1 (0:1)
Branky: Roman Běšínský
8. kolo sobota 1. 10. 2010 – 15:30 h Zbraslav B:Příbram na Moravě – 2:2 (2:0)
Branky: Martin Sys, Ladislav Hvězda
9. kolo neděle 10. 10. 2010 – 15:00 h Příbram na Moravě:Lukovany – 4:2 (3:2)
Branky: 2xLadislav Hvězda, Karel Drabík, Petr Hudec
10. kolo neděle 16. 10. 2011 – 15:00 h Ketkovice:Příbram na Moravě - 4:2 (1:0)
Branky: Roman Běšínský, Martin Sys

 

 

Pozvánka na další zápasy:
neděle 23. 10. 2011 14:30 h – Příbram na Moravě:Čučice
neděle 30. 10. 2011 – volno
neděle 6. 11. 2011 14:00 h – Příbram na Moravě:Domašov
sobota 12. 11. 2011 13:30 h – Říčany B: Příbram na Moravě

 

 

 (JaVa)
 

 

RYBNÍK KUCHYŇKA
v podobě, jak jej známe dnes, vznikl v letech 1951–53 při rekonstrukci tehdejšího rybníka v oblasti Kuchyňky. Materiální stránka akce byla zajištěna z dotací okresu Brno-venkov při obnovování vodních ploch na jižní Moravě. Ovšem ta hlavní práce zůstala, jak dokládá dobová fotografie, na místních nadšencích z řad tehdejších obyvatel naší vesnice, tedy našich rodičů, prarodičů.

Hlavním účelem rekonstrukce rybníka byl plánovaný chov vodní drůbeže, rybolov a rekreace především místních obyvatel. To, že se zde v minulých letech v letních měsících rekreovaly spousty místních i přespolních, je patrné z fotografií, které jsou dnes k vidění v galerii na webu obce.
Z chovu domácího vodního ptactva však sešlo. Hospodaření se ujal tehdejší místní spolek rybářů, kteří se věnovali nejen extenzivnímu chovu ryb, ale starali se s nejvyšší péčí i o okolí rybníka. Jejich námahu a nadšení otupila skutečnost, že v roce 1957 vznikl tehdejší Československý svaz rybářů, později Český rybářský svaz a nakonec na jižní Moravě Moravský Rybářský Svaz. Jak si mnozí pamětníci vzpomínají, tak tehdejší „módou“ bylo vše slučovat, a tak i náš krásný rybník byl „dobrovolně“ sloučen v rámci ČRS a tak, jak tomu bylo na ostatních okolních nádržích, byl i zde vyhlášen státní rybářský revír. Místní pak již nemohli na svém rybníku hospodařit a mohli zde lovit, a to jen a pouze za předpokladu, že se stanou rybáři a členy kolosu, jakým se stal ČRS.
Doba však pokročila a jak nám dokládají zprávy z celé ČR, tak v mnoha obcích vznikly různé spolky z občanů, kteří po mnoha letech znovu hospodaří na rybnících, které tak, jak tomu bylo i u nás, vlastníma rukama vybudovali jejich předkové.
Z tohoto důvodu vzniklo i v naší obci nové občanské sdružení „Sdružení Rybáři Příbram“, které má za cíl sdružovat ty z místních občanů, kteří mají zájem o navrácení rybníka Kuchyňky občanům, a pečovat o něj jak v rámci udržování a zvelebování jeho okolí, tak i v neposlední řadě v rámci extenzivního chovu ryb. Hospodařit pak na rybníku ku prospěchu všech obyvatel, kteří rybník navštěvují, aby si zde zarybařili, v letních měsících se osvěžili nebo prostě třeba jen na procházce odpočinuli. Zatím má toto naše sdružení jen 16 řádných členů, což jsou cca 2% obyvatel Příbrami. Ale příznivců pomalu přibývá a věříme, že jakmile se nám podaří navrácení hospodaření na našem rybníku, tak se rozrostou i naše řady, a to i z řad dětí a mládeže. Věříme, že pokud se jedná o dobrou věc, o které se již delší dobu v řadách občanů mluví, jakou vrácení rybníku obyvatelům Příbrami je, dílo se podaří k radosti a užitku nás všech.

(SRP)
 

 

DESÍTKA
Obec Příbram na Moravě se může pochlubit tím, čím málo která obec v naší republice? Byla totiž dva roky po sobě vyhodnocena v rámci celorepublikové soutěže tvořivosti mládeže (STM) v nejmladší kategorii žáků jako nejlepší – 1. místo. Stalo se to v letech 1957 v Ostravě a 1958 v Bratislavě.
Panem Šibalem, ředitelem školy byl utvořen soubor tzv. desítka, která vystupovala s básněmi a tancem. Původně mělo být pět chlapců a pět děvčat. Cvičilo a trénovalo se po vyučování ve volném čase a to mělo za následek, že chlapců bylo málo. Raději se věnovali dětským hrám. Chyběl jeden kluk a tak byl zastoupen dívkou v převleku za kluka. Měli jsme na prsou čísla od jedné do deseti, proto desítka. V souboru byli: H. Mazourová, M. Péťová, J. Lišková, M. Fialová, M. Patočková, M. Bánovec, J. Patočka, J. Nekuda, F. Patočka a holka A. Kroutilová. V počátcích z nás měli všichni srandu a zrazovali nás od té činnosti. No, a když jsme jeli do Rosic v rámci okresu na první vystoupení, bylo řečeno:
„Vůbec nejezděte, co byste tam dělali!“ No a my jsme byli suverénně první. To se opakovalo po Kraji v Brně, a když jsme jeli na Republiku do Ostravy místo vyučování na několik dnů, to už záviděli. V Ostravě jsme vystupovali na zimním stadionu před tisíci diváky, bylo to pozdě večer a někteří z nás už měli problémy, když nás vezli na vystoupení v gazících vojáci, neusnout. Druhý den jako vítězové jsme recitovali do rozhlasu. Příští rok byla Bratislava, opět několik dnů místo školy. Zážitek byla cesta vlakem tam. Všude kolem voda, jen vyčnívaly koleje. Byly totiž velké záplavy. Vystoupení bylo na hradě v Bratislavě, ohromné jeviště a plno lidí. Jeli jsme po Dunaji, vozili jsme se na ponících, to byly pro nás zážitky. Další rok jsme byli v jiné kategorii, utvořil se jiný program a přijali se noví členové a to už nebylo takové. Naše vystoupení v Prostějově bylo ohodnoceno třetím místem. Dlouhá léta byly tyto trofeje vystavovány na chodbě školy, kde se krásně vyjímala socha Jánošíka z Bratislavy.
Myslím, že to byla čest pro každou školu se něčím takovým pochlubit. Po letech, když moje děti chodily do školy a já tam přišel na rodičovskou schůzku, nic tam nebylo. No a po dotazu na paní ředitelku Křivánkovou, která toho času ve škole působila, „kde jsou tyto ceny, které jsou chloubou školy a celé obce“ jsem byl uzemněn, že je to již dlouho a že údajně leží někde na podlaze. Bylo mi
z toho smutno. A kde jsou ty trofeje dnes???

(FrPa)
 

KULTURNÍ AKCE
OÚ pořádá 20. 12. 2011 v 18 hod zájezd do KC Semilasso v Brně na komedii "Poslední ze žhavých milenců".
Komedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší obchodník se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. V hlavních rolích Simona Stašová a Petr Nárožný.
Info u p. Nenkovské na tel.: 603 849 736.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem zářijovým a říjnovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.
Září:
Křivánková Alena (Brodek), Blažek Ladislav, Hájek Josef, Luňák Lubomír
Říjen:
Lubomír Chmelíček, Ludmila Svobodová, Marie Patočková č. 217, Marie Truhlářová, Josefa Kovárníková, Ludmila Berková
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 23.10.2011, poslední změna 23.10.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o