Domů > Život obce > Kaple sv. Floriána

Příbramská kaple sv. Floriána (česky Květoslava) a Panny Marie

Kostel, exteriér

Základní kámen byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 21.12.1992. Posvěcení nové kaple bylo vykonáno rovněž Vojtěchem Cikrlem 22.5.1999. Délka lodi je 18 m, šířka 9 m, výška stropu se pohybuje mezi 7 až 8,5 m. Dosud nerealizovaná věž má mít výšku 10 m, v ní bude zavěšen zvon o váze 1 q. Půdorys kaple tvoří elipsa, k ní se přidružují elipsovité „buňky“ – na jihu zpovědní místnost, na severu předsíň a sakristie.

První pokus postavit v Příbrami kapli byl po r. 1945, druhý v r. 1968. Některé zmínky uvádějí, že úplně první snaha postavit v Příbrami kapli byla už před 2. svět. válkou.

Projekt kaple vytvořil ing.arch. Aleš Fiala z Brna. Kaple byla realizována v letech 1994–1999. Rozhodně stojí za to si ji prohlédnout.

Mše se konají pravidelně v pondělí, v zimních měsících v 17.00, v letních měsících v 16.00. Nepravidelné mše (cca po čtyřech týdnech) se konají v neděli od 11.00.

Kostel, interiér

 

O svatém Floriánovi – patronu Příbrami

Svatý Florián

Po vydání Diokleciánových dekretů (303–304) nastaly křesťanům v římské říši zlé časy. Jejich chrámy pohltily plameny, oheň strávil desítky a stovky vzácných rukopisů, a kdo se nezřekl nového náboženství, byl podroben nevýslovnému trýznění. Zahynuli svědkové víry jako biskup Maxmilián i dvanáctiletý Vít, stejně jako léčitelé Kosmas a Damián. Vyznavačka Irena a jáhen Vincenc byli upáleni, zbožné dívky Kateřina, Dorotea a Agnes skončily pod katovým mečem. Místy se bouřili sami římští vojáci, pověření nelidskými úkoly. Ani ti neušli trestu. Setník Šebestián byl ubodán šípy, velitele vojenské legie Mauritia popravili s celou desetinou jeho mužstva. Rozkazům se vzepřel i jistý římský setník jménem Florián.

Dokonce křesťanům pomáhal unikat stíhání, a když viděl jejich odhodlanost a sílu přesvědčení, sám nakonec uvěřil Kristu. Neodvolal ani při mnohonásobném mučení. Přivázali mu tedy ke krku těžký kámen a utopili jej v řece Emži. A přece zvítězil on. Ať pohanští trýznitelé pálili kostely a knihy ze všech sil, ať se rozhořely domy a pergamenové svitky se měnily v prach, nepodařilo se jim zničit ducha, o němž jejich oběti vydávaly svědectví. A tak římský setník Florián svým poctivým životem, odvážnou vírou a nakonec i mučednickou smrtí uhasil ničivý požár lidské zloby a planoucí nenávisti. Ti, kdo uctívali jeho památku, vkládali mu do rukou nádobu vody života (Jan 4, 14), která hasí vyprahlost i zlo. Všechno ostatní (uhašení hořícího domu modlitbou nebo jediným vědrem vody) jsou už jen pozdní legendy. Nicméně pro tento svůj atribut zůstal už navždy patronem hasičů.

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti