Domů > Život obce > Fotbalisti

Historie kopané a sportu v Příbrami

První počátky tehdy ještě neorganizované kopané spadají do roku 1910, kdy mladí nadšenci z Příbrami sehráli fotbalový zápas proti mužstvu Zastávky, kde již několik roků existoval fotbalový oddíl. Zkušenější mužstvo nakonec zvítězilo 13:3, ale zápas byl pro mnohé setkáním s fotbalem a velkou inspirací.

Počátky byly těžké a pro dnešní hráče nepředstavitelné. Hrálo se hadrovým míčem a místo hřiště sloužila louka. Navíc se v té době setkávali mladí nadšenci s nepochopením okolí, což jim situaci dost komplikovalo.

V Příbrami se v tehdejší době provozovala také cvičení, atletika a pochodová cvičení. V roce 1919 vznikly první tělovýchovné organizace Sokol a Dělnická tělovýchovná jednota.

Většinou se cvičilo a sportovalo v místních hostincích nebo škole a v létě se cvičilo venku. Často se pořádaly atletické závody. K dalšímu vydělávání peněz sloužilo hraní divadla.Brzy na to vznikl i oddíl odbíjené, který hlavně po druhé světové válce slavil úspěchy v okresním měřítku.

V této době se stále více stávala populární kopaná, až v roce 1932 vznikl Dělnický sportovní klub. Obec tehdy přidělila jednotě v obecním lese "Vubcenách" vykácené místo na hřiště. Po třech měsících usilovné práce vzniklo ze svahovitého terénu hřiště 60 na 40 metrů. DSK zahájil na tomto hřišti svoji činnost symbolicky opět s Čechií Zastávka. K získávání peněz pro fotbalový oddíl sloužilo pořádání tanečních zábav a divadla. K zmenšení výdajů jezdili hráči na kolech nebo chodili na zápasy pěšky.

Díky druhé světové válce vznikl nedostatek hráčů a hřiště osiřelo. Ale Sokol po válce obnovil svoji činnnost a pokračoval v cvičeních a přípravách na všesokolské slety. Po roce 1948 byly všechny tělovýchovné složky sjednoceny pod hlavičkou Sokola.

Teprve rokem 1967 lze datovat počátek nového rozvoje kopané. Tehdy se započalo s výstavbou nového hřiště na Brodku v Žlibkách, kde je až dodnes. Za podpory všech občanů se toto hřiště podařilo dokončit 20. června 1971 a bylo slavnostně otevřeno utkáním se Sokolem Zbraslav.

Fotbalisti Fotbalisti
Fotbalisti Fotbalisti

Fotbalisti

 

Více informací o současném dění v TJ SOKOL Příbram naleznete na jejich oficiálních stránkách

www.sokol.pribramnamorave.cz

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2022 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti