Domů > Život obce > Rybáři

Rybáři

Rybářství v obci Příbram na Moravě má dlouholetou tradici. Počátky zvýšeného zájmu občanů o rybářství a rybníkářství  se zde datují k poválečným rokům, kdy se obnovovali rybníky a vodní plochy na celé Jižní Moravě. Při těchto obnovách vodních ploch v letech 1951-53, vznikl i rybník „Kuchyňka“ dříve známí pod jménem „Nový“. Tento nový rybník vznikl v místech přírodních mokřad, ve starých mapách nazývaných oblast „Kuchyňky“. Jak dokládají dobové fotografie, tak hlavní práce na výstavbě rybníka byla na místních nadšencích z řad tehdejších příznivců rybářství.
Hospodaření na rybníku se ujal tehdejší místní spolek rybářů, kteří se věnovali nejen extenzivnímu chovu ryb, ale starali se s nejvyšší péčí i o okolí rybníku Kuchyňka a rybníku na návsi, který sloužil jako chovný rybník.
Jejich námahu a nadšení otupila skutečnost, že v roce 1957 vznikl tehdejší Československý svaz rybářů, později Český rybářský svaz a nakonec na Jižní Moravě Moravský Rybářský Svaz. A jak si mnozí pamětníci vzpomínají, tak tehdejší „módou“ bylo vše slučovat, a tak i náš krásný rybník byl „dobrovolně“ sloučen v rámci ČRS a tak, jak tomu bylo na ostatních okolních nádržích byl i zde vyhlášen státní rybářský revír. Místní pak již nemohli na svém rybníku hospodařit a mohli zde pouze lovit a to jen za předpokladu, že se stanou rybáři a členy kolosu, jakým se stal ČRS.
Doba však pokročila, a jak nám dokládají zprávy z celé ČR, tak v mnoha obcích a městech vznikly různé spolky z občanů, kteří po mnoha letech znovu hospodaří na rybnících, které tak jak tomu bylo i nás vlastníma rukama vybudovali jejich předkové.
 

 

Jak se k nám dostanete?

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti