Domů > Aktuality > Informace z OÚ

 

 Termíny svozů odpadů v roce 2023 - plánovací kalendář - detail

 

 


  

 

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Příbram na Moravě

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012539

Identifikační číslo: 115D312040669

Název projektu: Chodník na Brodku
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012486

Cílem projektu je výstavba chodníků v obci Příbram na Moravě podél silnice III/3985, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celkové náklady projektu: 5 320 000 Kč
Výše dotace: 4 750 000 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 


 

 


 

 

 

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti