Domů > Obecní úřad > Dotace z rozpočtu obce

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Příbram na Moravě pro rok 2023.

 

POSTUP PRO ŽADATELE


INFORMACE O PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 

  •  Žádosti jsou přijímány průběžně
  •  Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí individuální   dotace, která je ke stažení níže v sekci "Formuláře ke stažení"
  •  Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou  Zastupitelstvem Obce Příbram na Moravě projednány.
  •  Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy.
  • Žádost musí být podána buď v podobě elektronické na e:mail podatelna@pribramnamorave.cz, datovou schránkou na IDDS: qepb44n, nebo listinné v kanceláři OÚ
  •  Žádost je možné podat opakovaně, maximálně však dvakrát ročně.

 

Obec Příbram na Moravě si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.

 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace bude možné podávat od 1.1.2023 do 1.9.2023. Ty budou projednávány na nejbližších veřejných zasedáních zastupitelstva. Žádost je nutné doručit nejpozději 10 dnů před konáním řádného zasedání zastupitelstva v písemné formě do kanceláře obce Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33. V opačném případě bude o žádosti rozhodnuto na dalším řádném zasedání.

 

 

Termíny řádných zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě v roce 2023 - 8. března, 14. června, 6. září, 13. prosince. Mimo uvedené řádné, lze očekávat i několik mimořádných zasedání zastupitelstva.

 

Informace, jak formulář o individuální dotaci správně vyplnit naleznete ve vzorové smlouvě.

 

 

Formuláře ke stažení:

 

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti