Domů > Obecní úřad > Dotace z rozpočtu obce

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Příbram na Moravě pro rok 2019.

 

 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace bude možné podávat od 1.1.2019 do 1.9.2019. Ty budou projednávány na nejbližších veřejných zasedáních zastupitelstva. Žádost je nutné doručit nejpozději 10 dnů před konáním řádného zasedání zastupitelstva v písemné formě do kanceláře obce Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33. V opačném případě bude o žádosti rozhodnuto na dalším řádném zasedání.

 

 

Termíny řádných zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě v roce 2019:

- 20. února 2019, 10. dubna 2019, 12. června 2019, 11. září 2019 a 27. listopadu 2019

 

Informace, jak formulář o individuální dotaci správně vyplnit naleznete ve vzorové smlouvě.

 

 

Formuláře ke stažení:

 

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o