Domů > Obecní úřad > Dotace z rozpočtu obce

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Příbram na Moravě pro rok 2022.

 

 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace bude možné podávat od 1.1.2022 do 1.9.2022. Ty budou projednávány na nejbližších veřejných zasedáních zastupitelstva. Žádost je nutné doručit nejpozději 10 dnů před konáním řádného zasedání zastupitelstva v písemné formě do kanceláře obce Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33. V opačném případě bude o žádosti rozhodnuto na dalším řádném zasedání.

 

 

Termíny řádných zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě v roce 2022 nelze kvůli epidemické situaci přesněji určit.

 

Informace, jak formulář o individuální dotaci správně vyplnit naleznete ve vzorové smlouvě.

 

 

Formuláře ke stažení:

 

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2022 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti