Domů > Obecní úřad > Obecní vyhlášky > Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2003

o zabezpečení klidné rekreace na rybníku Kuchyňka


 

Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne 4.6.2003 usneslo vydat v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písmeno i) zákona 128/2000 Sb., o obcích., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1.

Obecní úřad Příbram na Moravě zakazuje, v měsících květen až září, koupaní psů v rybníku Kuchyňka.

 

 

Článek 2.

Obecní úřad Příbram na Moravě zakazuje vjezd všem motorovým vozidlům na cesty vedoucí po obou březích rybníka a hrázi.

 

 

Článek 3.

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postiženo pokutou až 30.000 Kč, v souladu se zákonem 200/1990 § 46.

 

 

Článek 4.

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 19.6.2003.

 

 

V Příbrami na Moravě dne 4.6.2003

 

 

Martin Uhlíř, zástupce starosty

Jiří Hradecký, starosta obce

 

 


 

Vyhláška vyvěšena dne: 4.6.2003

Vyhláška sejmuta dne:


Článek byl publikován 11.2.2006, poslední změna 13.1.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o