Domů > Obecní úřad > Obecní vyhlášky > Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2004

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích


 

Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne 24.11.2004 usneslo vydat v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písmeno i) zákona 128/2000 Sb., o obcích., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

 

Článek 1

Účel obecně závazné vyhlášky

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na katastrálním území Příbram na Moravě.

 

 

Článek 2

Obecné ustanovení

Pes na veřejném prostranství nesmí ohrozit občany.

Ohrožením se myslí fyzický útok psa nebo chování psa, které omezuje svobodný pohyb občana.

 

Článek 3

Psi uvnitř obce

 

Uvnitř obce Příbram na Moravě na veřejných prostranstvích, ve vzdálenosti menší než 200m od obytných budov, a dále ve vzdálenosti menší než 200m od břehu rybníku Kuchyňka v katastrálním území Příbram na Moravě, musí být psi pevně připoutáni na vodítku.

 

 

Článek 4

Psi do 15 kg, mimo obec

Mimo prostranství definované v článku 3, nemusí být pes do 15 kg připoután na vodítku, pokud je pod neustálým dohledem svého pána.

 

 

Článek 5

Psi nad 15 kg včetně, mimo obec

 

Mimo prostranství definované v článku 3, nemusí být pes nad 15 kg připoután na vodítku, pokud má nasazený náhubek, a pokud je pod neustálým dohledem svého pána.

 

 

Článek 6

Výjimka

 

Psi vykonávající činnosti podle zvláštních předpisů nemusí mít nasazený náhubek.

 

 

Článek 7

Pokuty

V případe porušení některého z článků, nebo pokud dojde k ohrožení nebo napadení občana psem, zaplatí majitel psa pokutu 1000 Kč.

 

 

 

 

Jiří Hradecky, starosta obce

Martin Uhlíř, zástupce starosty

 

 


 

Vyvěšeno na úřední desce: 30.11.2004

Sňato z úřední desky:


Článek byl publikován 11.2.2006, poslední změna 16.4.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o