Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Historie obsahu úřední desky k 23.10.2019.

Počet nalezených dokumentů: 490.

stránkování: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 25 |

Původce Název Typ Vyvěšeno šipka řazení
Obec Příbram na Moravě Návrh - Rozpočtový výhled obce Příbram na Moravě na roky 2020 – 2021
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
ZŠ a MŠ Příbram na Moravě Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Příbram na Moravě na rok 2019
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
ZŠ a MŠ Příbram na Moravě Návrh - Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Příbram na Moravě na roky 2020 – 2021
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK Ivančice na období 2020 - 2021
Oznámení 9.11.2018
30.11.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Návrh rozpočtu SVaK Ivančice pro rok 2019
Oznámení 9.11.2018
30.11.2018
Mikroregion Kahan Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan pro rok 2019
Oznámení 9.11.2018
7.12.2018
Státní pozemkový úřad OZNÁMENÍ
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Příbram na Moravě
Oznámení 29.10.2018
30.11.2018
Mikroregion Kahan dso Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 24.10.2018
27.2.2019
Obec Příbram na Moravě Oznámení o konání ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě
které se koná ve středu 31. října 2018 v 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příbrami na Moravě č. 33
Oznámení 22.10.2018
8.11.2018
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
Oznámení 17.10.2018
20.11.2018
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 6/2018
Oznámení 26.9.2018
17.10.2018
Obec Příbram na Moravě Oznámení o termínu a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Oznámení 20.9.2018
7.10.2018
Obec Příbram na Moravě Oznámení o konání XL. veřejného zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě
které se koná ve středu 19. září 2018 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ č. 33
Oznámení 12.9.2018
20.9.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Ostatní 5.9.2018
1.3.2019
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 5/2018
Oznámení 29.8.2018
26.9.2018
Obec Příbram na Moravě Počet a sídlo volebních okrsků
Oznámení 22.8.2018
22.11.2018
Obec Příbram na Moravě Pravidla rozpočtového provizoria
Ostatní 9.8.2018
26.8.2018
Obec Příbram na Moravě Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení 6.8.2018
23.8.2018
MěÚ Rosice Opatření obecné povahy
zakazuje se podle ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 115a vodního zákona nakládání s podzemními a povrchovými vodami, tj. konkrétně jejich odběr ze studní, vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění soukromých bazénů, mytí automobilů a zavlažování zatravněných ploch (s výjimkou veřejných sportovišť)
Oznámení 30.7.2018
16.8.2018
Obec Příbram na Moravě Informace pro volby do zastupitelstva obce
Ostatní 24.6.2018
6.10.2018

stránkování: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 25 |

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o