Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Historie obsahu úřední desky k 4.6.2020.

Počet nalezených dokumentů: 529.

stránkování: 1 | 2 | 3 | .. | 27 |

Původce Název šipka řazení Typ Vyvěšeno
Ministerstvo vnitra ČR "Prevence do každé rodiny"
Ostatní 22.1.2014
23.2.2014
Obec Příbram na Moravě 21.Veřejné zastupitelstvo
Obec Příbram na Moravě dle § 103 odst.5 zkona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů s v o l á v á na středu 14.5.2008 v 19.00 hodin 21.zasedání zastupitestva obce, které se koná v zasedací místnosti OÚ.
Oznámení 12.5.2008
12.6.2008
Obec Příbram na Moravě 22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Obec Příbram na Moravě dle § 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů
Oznámení 4.6.2008
4.7.2008
Státní pozemkový úřad Aktualizace BPEJ v katastrálním území Příbram na Moravě
Oznámení 19.2.2018
30.11.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Oznámení 21.5.2015
22.6.2015
VODÁRENSKÁ a.s. Cena vodného a stočného pro rok 2010
Oznámení 4.1.2010
3.2.2010
Vodárenská a.s. Cena vodného a stočného pro rok 2011
Oznámení 31.1.2011
1.5.2011
Exekutorský úřad Pelhřimov Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
Usnesení 21.10.2015
22.11.2015
MěÚ Rosice Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna
Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, jako stavební úřad přerušuje územní řízení zahájené podáním žádosti dne 31.12.2009 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Usnesení 15.3.2016
16.4.2016
KÚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012
Oznámení 7.11.2012
9.12.2012
Obec Příbram na Moravě II. kolo Volby do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb.
Oznámení 12.10.2016
29.10.2016
Obec Příbram na Moravě Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace starosty o počtu a sídlech volebních okrsků. Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Oznámení 26.9.2013
28.10.2013
Krajské ředitelství policie JmK Informace k zabezpečení rekreačních objektů
Oznámení 20.10.2011
20.1.2012
Krajský úřad Jihomoravského kraje Informace k zajištění pohotovostních lékařských služeb v roce 2014
Ostatní 20.12.2013
21.1.2014
Obec Příbram na Moravě Informace o počtu a sídlech okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ostatní 11.9.2017
21.10.2017
Obec Příbram na Moravě Informace o počtu volebních okrsků
Oznámení 27.11.2012
29.12.2012
Obec Informace o počtu volebních okrsků a o počtu členů volebních okrsků
Oznámení 16.4.2010
1.5.2010
Odbor vnitřní správy Městský úřad Rosice Informace o rozšíření úředních dnů
Rozšíření úředních dnů pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu a evidence obyvatel
Oznámení 8.3.2013
9.4.2013
MÚRosice - Odbor vnitřní správy Informace o technologické odstávce občanských průkazů a cestovních pasů
Oznámení 13.10.2011
14.11.2011
Obec Příbram na Moravě Informace o volbách do Evropského parlamentu České republiky
Voličský průkaz při volbách do Evropského parlamentu České republiky
Oznámení 9.4.2014
11.5.2014

stránkování: 1 | 2 | 3 | .. | 27 |

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o