Elektronická úřední deska

Obsah dokumentu

 

Název: ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Popis: S P O L E Č N É Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í na stavbu: " II/395 Zastávka – hranice kraje, úsek I. a II."

 

Původce: Městský úřad Rosice - Odbor dopravy

Typ dokumentu: Veřejná vyhláška (evid. číslo: 202211091TR)

 

Datum vyvěšení: 9.11.2022 17:01 hod.

Datum svěšení: 11.12.2022 17:01 hod.

 

 

Obsah vyvěšení:

Ikonka dokumentu 1005-eb4_rozhodnuti-verejna-vyhlaska-spolecne-pov.pdf (typ PDF, 393 KB)

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2022 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti